Fogászati ellátás

Az Egészségbiztosítási Alapból támogatott ellátások >>> Ellátások betegség esetére >>> Fogászati ellátás (hatályos 2012. január 1-jétől)

Ellátások betegség esetére – Fogászati ellátás

A fogászati ellátás keretében a fogorvos asszisztens segítségével biztosítja az egészségügyi ellátást a hozzá forduló beteg számára. Feladata szerint rendelési időben a beteget ellátja, szükség esetén szakorvosi intézetbe továbbutalja. A munkaidőn túli fogorvosi feladatok ellátását pedig ügyelettel oldják meg.
A fogorvosi szolgáltatás területi ellátási kötelezettséggel (körzet), vegyes ellátású praxisban (felnőtt és gyermek) vagy felnőtt praxisban (14 vagy 18 éves kortól) szervezett. A társadalombiztosítási támogatással igénybe vehető fogászati ellátások főszabály szerint a jogosultat annál a fogorvosi szolgálatnál illetik meg, amely lakóhelye területi ellátására kötelezett.
A fogászati ellátások beutaló nélkül igénybe vehetők.
...

Folytatást lásd a csatolmányban.

CsatolmányMéret
fogaszati_ellatas_2012_01.pdf205.87 KB

e-Jelentés

Az Országos Egészségbiztosítási Pénztárnál kiépítésre kerül az e-Jelentés rendszer, melyen keresztül a szolgáltatók elektronikus úton tudják leadni jelentéseiket.
Ez az oldal és aloldalai ennek a kérdéskörnek szólnak.

Teszt e-Jelentés rendszer

A tesztelés megkezdését megelőzi regisztrálás folyamata

Az új felhasználók felhasználó elérést az alábbi címen igényelhetnek maguknak:
https://tejelentes.oep.hu/ejelentesinfo
A regisztrálást követően az e-Jelentés rendszer e-mailben értesíti a regisztrálót.

MINTA

Ezt a levelet azért kapta, mert Ön, vagy valaki az Ön nevében regisztrálta magát az OEP teszt e-Jelentés rendszerében.
Amennyiben nem kívánja a regisztrációját véglegesíteni, vagy nem Ön indítványozta a regisztrálási műveletet, kérjük hagyja figyelmen kívül a levél további részét.
Egyéb esetben véglegesítse felhasználói elérését a következő címen:
https://tejelentes.oep.hu/ejelentesinfo/veglegesit.jsp?id=142&acode=86dl....
A belépéshez szükséges információkról egy újabb levélben, a felhasználói elérése jóváhagyását követően küldünk tájékoztatást.
A felhasználói elérés aktiválást követően az OEP munkatársának jóvá kell hagynia a regisztrálót. Amíg ez nem történik meg, a felhasználó nem tudja felhasználni a belépési adatait.
A regisztrálás jóváhagyásáról az OEP egy levelet küld a felhasználónak.

MINTA
Ezt a levelet azért kapta, mert felhasználói elérése jóváhagyásra került az e-Jelentés
rendszerben.
Az Ön teszt felhasználójának fontosabb adatai:
belépési név: T1213USER
jelszó: XXXXXX (ezt elsı belépéskor meg kell majd változtatnia)
érvényesítési e-mail: MEGADOTT CÍM
A teszt rendszert a https://tejelentes.oep.hu/ejelentes címen érheti el.
További információkért látogassa meg az OEP honlapját http://www.oep.hu címen.
A jóváhagyást követően a felhasználó bejelentkezhet a TESZT e-Jelentés rendszerbe az alábbi címen:
http://tejelentes.oep.hu
A felhasználó a rendszerbe való bejelentkezést követıen a segédletek gombra
kattintva letöltheti az e-Jelentéshez kapcsolódó dokumentációkat és segédleteket
(pl.: DLL, API dokumentáció, felhasználói kézikönyv).
Az OEP az e-Jelentés kliens programok fejlesztésével kapcsolatosan egy
levelezı listát üzemeltet, ahol megtárgyalhatjuk kérdéseit:
ejelentes_fejleszt@oep.hu

Teszt e-Jelentés 2009.11.

A regisztráció óta ez az első alkalom, hogy tesztelhetem az E-Jelentést

1. Bejelentkezés

2. a BEKÜLDÉS "dobozban" megjelenik a beküldési lehetőség. Rákattintunk a sorra.

3. A megjelenő BEKÜLDÉS VARÁZSLÓ képernyőn a TALLÓZÁS gombra kattintással kiválasztjuk a beküldendő állományt.

4. Az állomány kiválasztásához (megnyitás) a FELTÖLTÉS gombra kell kattintani,
és már indul is az adattovábbítás.

5. Ezt követően a képernyőn megjelenik az érvényesítéshez szükséges ablak.

6. Néhány percen belül kell kapni kell egy e-mailt, melynek 2. sorában található az
érvényesítő kód.

Két részből áll:
Digitális lenyomat (HASH), melyet az SHA-2 algoritmus állít elő, ezt megtaláljuk önállóan is a harmadik sorban.

A kötőjel utáni 6 pozíció a viszontazonosításhoz szükséges.
Ennek visszaküldése a bizonyítéka annak, hogy érvényesítjük a beküldést (nem esetlegesen egy harmadik fél) hiszen a megadott e-mail címre küldött üzenetünkben lévő kódot más nem ismerheti (véletlen karaktersorozat), és a saját postafiók személyes felügyeletünk alatt áll.

Nagyon fontosak a fenti biztosítékok, hisz végső soron ez a jogi alapja az egész rendszernek.

7. Ha eljut az érvényesítő kód az OEP-hez, és az megegyezik azzal, amit küldtünk, akkor a beküldött jelentés "Beküldve" állapotba kerül, és vár arra, hogy feldolgozzák.

8. Ezután az ÖSSZETETT FUNKCIONALITÁSÚ FELÜLET-re kattintunk(legalsó, széles "doboz").

9. Ezt követően a bal oldali dobozra (Fogászati ellátás) kell kattintani, ezzel választjuk ki a szerződéses tevékenységet (kasszát).
Lehet több is, pl. a fekvőbeteg ellátónál.

10. A kiválasztást követően jelenik meg a lista, mely paraméterezhető a felső sorban.
Itt látható a beküldött jelentés.
Itt lesz majd látható a feldolgozás eredménye is.

A beküldött jelentést visszatölthetjük az ikonra kattintással.

Elszámolási nyilatkozat

Elszámolási nyilatkozat kapcsolatos kérdések

A 18 év alattiak elszámolási nyilatkozatának EBF értelmezése

Eltörölte: http://fogaszatiportal.hu/792008-iv-3-korm-rendelet

A 18 év alattiak elszámolási nyilatkozatáról megkérdeztem az EBF-t. Elismerték, hogy ez egy fennálló jogi probléma, és hogy továbbították a minisztérium jogi osztálya felé.

A levél:

Tájékoztatást kérő levelét köszönettel megkaptuk.

A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 18. § (12) bekezdése alapján, ha a biztosított nem képes aláírni az elszámolási nyilatkozatot, úgy azt helyette a képviseletére jogosult, az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény (a továbbiakban: Eütv.) 16. §-ának (1)-(2) bekezdése szerinti személyek - az ott meghatározott sorrend alapján - jogosultak aláírni. Ha a biztosított nem akarja aláírni a ténylegesen elvégzett tevékenységekről szóló elszámolási nyilatkozatot, annak pótlását a bíróságtól lehet kérni.

Az Eütv. 16.§-a alapján amennyiben a beteg cselekvőképtelen, a beleegyezés és a visszautasítás jogának gyakorlására a megjelölt sorrendben az alábbi személyek jogosultak:

a) a beteg törvényes képviselője, ennek hiányában
b) a beteggel közös háztartásban élő, cselekvőképes
ba) házastársa vagy élettársa, ennek hiányában
bb) gyermeke, ennek hiányában
bc) szülője, ennek hiányában
bd) testvére, ennek hiányában
be) nagyszülője, ennek hiányában
bf) unokája;
c) a b) pontban megjelölt hozzátartozója hiányában a beteggel közös háztartásban nem élő, cselekvőképes
ca) gyermeke, ennek hiányában
cb) szülője, ennek hiányában
cc) testvére, ennek hiányában
cd) nagyszülője, ennek hiányában
ce) unokája.

Az elszámolási nyilatkozat aláírására cselekvőképtelen biztosítottak esetében tehát a fentiek szerint kell eljárni.

Mindemelett tájékoztatjuk, hogy az Országos Egészségbiztosítási Pénztár szóbeli tájékoztatása alapján az iskolafogászati ellátások alkalmával az elszámolási nyilatkozat aláírásának jogát a törvényes képviselő meghatalmazással átruházhatja a gyermekek kísérőjére.

Véleményünk szerint azonban a korlátozottan cselekvőképesek esetében valóban fennálló problémáról van szó, így a levelében foglalt észrevételét jeleztük az Egészségügyi Minisztérium Jogi Főosztálya részére. Tájékoztatásuk alapján a vonatkozó jogszabályok módosítása folyamatban van, addig azonban szíves türelmét kérjük.

Végezetül tájékoztatjuk, hogy az Alkotmánybíróság 60/1992. (XI. 17.) AB határozata értelmében a jogalkotásról szóló 1987. évi XI. törvény garanciális szabályainak mellőzésével hozott minisztériumi és egyéb központi állami szervektől származó, jogi iránymutatást tartalmazó leiratok, körlevelek, útmutatók, iránymutatások, állásfoglalások és egyéb informális jogértelmezések kiadása és az ezekkel való irányítás gyakorlata alkotmányellenes, a fentiek ezért csupán tájékoztató jellegűek.

Budapest, 2008. január 31.

Tisztelettel

Egészségbiztosítási Felügyelet – ügyfélszolgálat

Hatályba lépett az elszámolási nyilatkozatot szabályzójogszabály

Ha érti ezt valaki, kérem, magyarázza el:

143.§. (5) Az egyes, az egészségügyet érintő törvényeknek az egészségügyi reformmal kapcsolatos módosításáról szóló 2006. évi CXV. törvény (a továbbiakban: Tv.) 6. §-ával megállapított Ebtv. 18. §-ának (8) és (9) bekezdése nem lép hatályba.

A hivatkozott jogszabály:
(8) A háziorvosi ellátást, illetve fogászati alapellátást nyújtó egészségügyi szolgáltató a biztosítottat - magyar nyelven, közérthetően megfogalmazott - elszámolási nyilatkozatban tájékoztatja
a) a biztosított által igénybe vett ellátásról,
b) a biztosított által fizetendő vizitdíj összegéről,
c) az ellátásért fizetendő külön jogszabály szerinti térítési díjról, amennyiben az az ellátás igénybevételének feltétele.
(9) A járóbeteg-szakellátást nyújtó egészségügyi szolgáltató a biztosítottat - magyar nyelven, közérthetően megfogalmazott - elszámolási nyilatkozatban tájékoztatja
a) a biztosított által igénybe vett ellátásról (a külön jogszabály szerinti OENO-kóddal együtt),
b) az a) pont szerinti ellátásért az egészségbiztosítási finanszírozás keretében külön jogszabály alapján igényelhető legmagasabb finanszírozási összeg mértékéről,
c) a biztosított által fizetendő vizitdíj összegéről,
d) az ellátásért fizetendő külön jogszabály szerinti térítési díjról, amennyiben az az ellátás igénybevételének feltétele.

Ugyanakkor, a mai nappal hatályos anyag a következő:

(8)

(9) A járóbeteg-szakellátást, valamint a fogászati alapellátást nyújtó egészségügyi szolgáltató - a külön jogszabályban meghatározott esetek kivételével - a biztosítottat - magyar nyelven, közérthetően megfogalmazott - elszámolási nyilatkozatban tájékoztatja

a) a biztosított által igénybe vett ellátásról (a külön jogszabály szerinti OENO-kóddal együtt),

b) az a) pont szerinti ellátásért az egészségbiztosítási finanszírozás keretében külön jogszabály alapján igényelhető legmagasabb finanszírozási összeg mértékéről,

c) a biztosított által fizetendő vizitdíj összegéről,

d) az ellátásért fizetendő külön jogszabály szerinti térítési díjról, amennyiben az az ellátás igénybevételének feltétele.

Mikor kell adni elszámolási nyilatkozatot és mikor nem

http://fogaszatiportal.hu/2171997-xii-1-korm-rendelet-koetelezo-egeszseg...
217/1997. (XII. 1.) Korm. rendelet a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény végrehajtásáról
...
25/A. §
(4) Az elszámolási nyilatkozatot
a) kúraszerű ellátás esetén a teljesítmény-elszámolás szempontjából egy ellátási esetnek minősülő ellátás befejezésekor,
...
ki kell állítani és átadni a biztosítottnak.
...
(6) Az egészségügyi szolgáltatónak nem kell elszámolási nyilatkozatot kiállítania és átadnia a biztosított részére
...
d) iskola- és ifjúság-egészségügyi ellátás keretében nyújtott szolgáltatás esetén.
...
----------------
http://fogaszat.uw.hu/jelentes/fogaszati_rekordkep_2008_05_01.pdf
HAVI JELENTÉS A FOGÁSZATI RENDELÉS TELJESÍTMÉNYEIRŐL (REKORDKÉP)
Elszámolási nyilatkozat.
10 = az elszámolási nyilatkozat szabályszerű aláírása megtörtént.
20 = az elszámolási nyilatkozat aláírása nem történt meg.
30 = a biztosított által aláírt dokumentum igazolja, hogy nem ért egyet az elszámolási nyilatkozatban foglaltakkal.
40 = a biztosított távozása vagy állapota miatt nem történt meg az elszámolási nyilatkozat aláírása.
50 = a biztosított Vhr. 25/A. §-ának (4)-(5) bekezdése szerinti ellátása nem fejeződött be (összetartozó kezelési sorozat nem utolsó eseménye)
60 = a Vhr. 25/A. §-ának (6) bekezdés alapján az elszámolási nyilatkozatot nem kell kiállítani.
---------------
Melyek azok a fogászati esetek, amikor nem kell adnunk elszámolási nyilatkozatot?
- Gyermek- és ifjúsági fogászatokon a 18 év alatti korosztály részére végzett beavatkozásoknál, ennek kódja: 60
Felnőtt fogászatokon kezelt 18 év alattiaknak kell adni (217/1997. (XII. 1.) Korm. rendelet 25/A. § (6) d))
- Felnőtt fogászatokon nem kell adni összetartozó kezelési sorozat nem utolsó eseményeinél. Ennek kódja: 50.
Az elszámolási nyilatkozatot a beteg az utolsó, teljesítmény-elszámolás szempontjából egy ellátási esetnek minősülő ellátás befejezésekor kapja. Ennek kódja: 10
Melyek ezek:
1.
- ideiglenes tömés (ha mellette nincs más TA, TB, TE kód) pl TA021
- befejező kezelés: fedőtömés (itt kell adni elszámolási nyilatkozatot)
2.
- gyk (ha mellette nincs más TA, TB, TE kód) pl TA021
- befejező kezelés: gyt (itt kell adni elszámolási nyilatkozatot)
3.
- FA156 Teljes lemezes fogpótlás készítéséhez anatómiai lenyomatvétel
- FA157 Teljes lemezes fogpótlás készítéséhez funkciós lenyomatvétel
- FA158 Részleges lemezes fogpótlás készítéséhez lenyomatvétel
- FA159 Állcsont reláció meghatározása
- FA172 Fogsorpróba
- befejező kezelés: TA165 Részleges lemezes fogpótlás behelyezése (itt kell adni elszámolási nyilatkozatot)
- befejező kezelés: TA166 Teljes lemezes fogpótlás behelyezése (itt kell adni elszámolási nyilatkozatot)
- befejező kezelés: TE169 Speciális fogpótlások behelyezése (itt kell adni elszámolási nyilatkozatot)
4.
- FA181 Csonk preparáció (ha mellette nincs más TA, TB, TE kód) pl TA021????
- FA191 Rögzített fogpótlás készítéséhez lenyomatvétel
- FA182 Vázpróba
- befejező kezelés: TA171 Egyszerű előkészítést igénylő korona ("szóló") behelyezése (itt kell adni elszámolási nyilatkozatot)
- befejező kezelés: TA172 Vállas előkészítést igénylő korona ("szóló") behelyezése (itt kell adni elszámolási nyilatkozatot)
- befejező kezelés: TA161 Gyökércsapos fogmű behelyezése (itt kell adni elszámolási nyilatkozatot)
- befejező kezelés: TA162 Híd-horgony behelyezése (itt kell adni elszámolási nyilatkozatot)
- befejező kezelés: TA163 Hídtest behelyezése (itt kell adni elszámolási nyilatkozatot)

Tájékoztató jogszabály változásról (vizitdíj, elszámolási nyilatkozat)

FŐVÁROSI ÉS PEST MEGYEI EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR
EGÉSZSÉGÜGYI IGAZGATÓHELYETTES
GYÓGYÍTÓ-MEGELŐZŐ ELLÁTÁSI OSZTÁLY

1139 Budapest, Teve u. 1/a-c Postacím: 1387. Bp. Pf.:27
Telefon: 288-5285

Ikt. szám: 78018-57-929/2/08.
Tárgy: tájékoztató jogszabály változásról
Melléklet: -
Ügyintézők:Halász Ágota/3243 Huszai Lászlóné/3262 Kállainé/5285 Lakatosné/3241 Majorné/3242

Valamennyi Egészségbiztosítási Alapból finanszírozott Fogorvosi Szolgálat Vezetőjének
Székhelyén

Tisztelt Igazgató Asszony/Úr! Tisztelt Intézményvezető Asszony/Úr! Tisztelt Doktornő/Úr!

A közelmúltban történt jogszabály-módosítások miatt, a fogászati területet érintő változásokról az Országos Egészségbiztosítási Pénztár Főigazgató-helyettesének 19-1008/51/2008. számú levele alapján az alábbiakról tájékoztatom.

I. Vizitdíj eltörlése
A 2008. március 9-i országos ügydöntő népszavazásokon hozott döntések végrehajtásáról szóló 2008. évi IX. törvény a vizitdíjra és a kórházi napidíjra vonatkozó törvényi rendelkezéseket 2008. április 1-től hatályon kívül helyezte.
Az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendeletnek http://net.jogtar.hu/jr/gen/getdoc.cgi?docid=99900043.kor (a továbbiakban: Kr.) a vizitdíj és a kórházi napidíj megszüntetésével kapcsolatos egyes kormányrendeletek módosításáról és hatályon kívül helyezéséről szóló 65/2008. (III.29.) Korm. rendelettel http://net.jogtar.hu/jr/gen/getdoc.cgi?docid=A0800065.kor módosított 25. § (1) bekezdésének utolsó mondatában a vizitdíj kompenzációra vonatkozó szövegrész hatályát veszti . A rendelkezés értelmében, a fogászati szolgálatok és szakrendelések alapdíjainak meghatározásához szükséges korcsoportos szorzók, illetve korcsoportos pontszámok nem módosulnak, tehát az alapdíjak összegei nem kerülnek csökkentésre a vizitdíj eltörlése miatt.
2008. augusztus 01-től hatályát veszti a Kr. 6/B. számú mellékletében a "fogorvosi ambuláns napló" magyarázatában a "Vizitdíj" és az "A vizitdíj fizetésének módja" alcím, valamint az ezekhez tartozó szövegrész, valamint a Havi jelentés a fogászati rendelés teljesítményeiről" alcímben a "22 vizitdíj" és a "23 vizitdíj fizetésének módja" szövegrész.
A fenti időponttól érvényes fogászati rekordképről, valamint a fogászati rendelések tételes adatait kezelő TETFOG program módosításáról a későbbiekben adunk tájékoztatást.

II. Elszámolási nyilatkozat
A 2008. évi IX. törvény http://fogaszatiportal.hu/2008-evi-ix-toerveny-2008-marcius-9-i-orszagos... megjelenését követően - az abban foglalt rendelkezések téves értelmezése miatt - számos megkeresés történt mind a fogászati szolgáltatók, mind a MEP-ek részéről, hogy a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény (a továbbiakban: Ebtv.) 18. § (9) bekezdésében foglalt rendelkezés mely területek számára írja elő az elszámolási nyilatkozatadási kötelezettséget.
Szíves tájékoztatásul közlöm, hogy - az Egészségügyi Minisztérium Jogi Főosztályának tájékoztatása alapján - az Ebtv-nek a 2008. évi I. törvénnyel módosított 18. § (9) bekezdése értelmében http://fogaszatiportal.hu/2008-evi-i-toerveny-az-egeszsegbiztositasi-pen..., mind a járóbeteg szakellátásnak, mind a fogászati alapellátásnak elszámolási nyilatkozatot kell kiállítania.
Az elmúlt időszakban a fogászati szolgálatok folyamatosan jelezték azt a problémát, mely szerint az iskolafogászatokban - tekintettel a szolgálatok által ellátandó feladatokra -, valamint a korlátozottan cselekvőképes kiskorúak esetében az elszámolási nyilatkozatra vonatkozó szabályok betartása, és a gyakorlatban történő megvalósítása számos akadályba ütközik.
Az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet és a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény végrehajtásáról szóló 217/1997. (XII.1.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Vhr.) módosításáról szóló 79/2008. (IV.3.) Korm. rendelet http://fogaszatiportal.hu/792008-iv-3-korm-rendelet a fentiekben leírt problémát orvosolta az alábbi rendelkezések beiktatásával.
a) 2008. április 4-től a hivatkozott jogszabály 4. §
(1) bekezdése értelmében, az egészségügyi szolgáltatónak az iskola-és ifjúság-egészségügyi ellátás keretében nyújtott szolgáltatás esetén nem kell elszámolási nyilatkozatot kiállítania.
Felhívom szíves figyelmét, hogy a rendelkezés azon fogászati szolgálatokra vonatkozik, amelyek iskola-és ifjúság-egészségügyi ellátást nyújtanak,
tehát nem csak az iskola-ifjúsági fogászati szolgálatokra, hanem a gyermek-, illetve vegyes szolgálatokra is.
(2) bekezdés értelmében, járóbeteg-szakellátás és fogászati alapellátás esetén a korlátozottan cselekvőképes kiskorú által aláírt elszámolási nyilatkozat a Ptk. 12/A. §-ának (3) bekezdése szerinti személyes jellegű jognyilatkozatnak minősül.
b) 2008. május 1-től a hivatkozott jogszabály 5. § (7) bekezdése értelmében, a Kr. 6/B. számú mellékletében - és ennek megfelelően a jelenleg érvényben lévő fogászati rekordkép-leírásban - az "Elszámolási nyilatkozat" mező az alábbi szövegrésszel egészül ki:
"60 = a Vhr. 25/A. §-ának (6) bekezdése alapján az elszámolási nyilatkozatot nem kell kiállítani. "
Az "Elszámolási nyilatkozat" mező "60" kóddal történő kiegészítése csak 2008. május 1-től hatályos. A TETFOG programban - a fentiek ellenére - már április hónapban alkalmazható a "60"-as kód.
Azon szolgáltatók esetében, amelyek nem TETFOG programot használnak és problémát okoz a "60"-as kód feltűntetése, az április havi jelentések rögzítésénél átmenetileg használják a "40"-es kódot.
A 2008. május 1-től érvényes fogászati rekordkép és annak leírása a www.oep.hu / Szakmai oldalak / Szolgáltatóknak / Informatikai Szolgáltatók / Rekordképek útvonalon elérhető (http://www.oep.hu/portal/page?_pageid=35,32917&_dad=portal&_schema=PORTAL).
A jogszabály-módosításnak megfelelően változik a fogászati rendelések tételes adatait kezelő TETFOG program is. Az új 3.6 verzió a http://www.gyogyinfok.hu/magyar/fogaszat_win.html weboldalon elérhető és letölthető.
Budapest, 2008. április 15.

Tisztelettel:
Dr. Országh Attila egészségügyi igazgatóhelyettes

Finanszírozás

A finanszírozási rendszerrel kapcsolatos hírek, magyarázatok, kimutatások.

A fogászati ellátás finanszírozásával kapcsolatban tartott megbeszélésről

Egészségbiztosítási Főosztály

EMLÉKEZTETŐ
A fogászati ellátás finanszírozásával kapcsolatban tartott megbeszélésről

Helyszín: EüM, Arany János utca 6-8., 804. tárgyaló
Időpont: 2008. augusztus 25. 13 óra
Jelenlévők:
Dr. Medgyaszai Melinda (EüM – Szakállamtitkár)
Dr. Márton Ildikó (Fog- és Szájbetegségek Szakmai Kollégiuma)
Dr. Vágó Péter (Fog- és Szájbetegségek Szakmai Kollégiuma)
Dr. Kivovics Péter (OSZMK)
Dr. Gera István (SE Fogorvostudományi Kar)
Dr. Barabás József (Arc- Állcsont- Szájsebészet Szakcsoport)
Dr. Gerle János (MOK)
Dr. Hermann Péter (MOK Fogorvosi Tagozat)
Dr. Herczeg Olga (MOK Fogorvosi Tagozat)
Dr. Kőrösi László (OEP – Gyógyító-Megelőző Ellátási Főosztály)
Varga Judit (OEP – Gyógyító-Megelőző Ellátási Főosztály)
Dr. Földváry Erzsébet (OEP – Elemzési és Szakmai Ellenőrzési Főosztály)
Dr. Nemeskéri Marianna (EüM – Egészségpolitikai Főosztály)
Dr. Marschalkó Izabella (EüM – Egészségbiztosítási Főosztály)
Nagy Imre (EüM – Egészségbiztosítási Főosztály)

A fogorvosi szakma képviselői a fogászati ellátást érintő javaslataival keresték meg szaktárcánkat és lehetőséget kértek arra, hogy a Minisztériummal és az OEP-pel megvitathassák azokat. A témában egyeztető megbeszélés történt a fent részletezett résztvevőkkel.

Dr. Medgyaszai Melinda szakállamtitkár asszony bevezetőjében köszöntötte a fogászati-szájsebészeti szakma képviselőit, hangsúlyozva annak jelentőségét, hogy a Szakmai Kollégium eddig is együttműködött a tárcával a hosszas előkészítés után meghozott finanszírozási változások (minimumidő, szabálykönyvi változások, kódrevízió) kérdésében.
A tárca szándéka a már bevezetett minimumidő rendszerének fenntartása, az esetlegesen szükséges változtatások beépítésével. Mindehhez további együttműködést kért a fogászat egyéb területein (pl. fogszabályozás ) felmerülő problémák megoldásában.

Dr. Márton Ildikó professzor asszony, a Fogászati Szakmai Kollégium elnöke elöljáróban hangsúlyozta annak a jelentőségét, hogy a tárca szervezésében a fogászati – szájsebészeti szakma képviselői részére mód nyílik a problémák megvitatására. Az év során az Egészségügyi Bizottság is napirendre tűzte a fogászati kérdéskört. Felhívta a figyelmet a finanszírozási kérdések mellett a szájsebészeti centrumok kialakításának szükségesére, a rezidens-, illetve hallgatói képzés problémáinak megoldására.

Dr. Marschalkó Izabella tájékoztatta a jelenlévőket, hogy a szakma eddigi folyamatos visszajelzései alapján a finanszírozóval egyeztetve a legsürgősebb probléma (iskolafogászat – tanév szerinti elszámolhatóság) rendezésre került, a Szabálykönyv módosítása e tekintetben kihirdetés előtt áll.
A bevezetett minimumidők hatását a konkrét finanszírozási adatok alapján lehet megvizsgálni, ezért 1-2 hónap adataiból nyert tapasztalatokat követően célszerű az ezzel kapcsolatban felmerülő problémák rendezése, amelyhez – az eddigiekhez hasonlóan – a szakma képviselőinek további segítségét is kéri a tárca.

A megbeszélésen az alábbi témák kerültek megtárgyalásra:
Az egyes fogászati beavatkozásokhoz rendelt minimumidők és a fogászati ellátás finanszírozása
Rezidensképzés
Szájsebészeti fekvőbeteg-ellátás (centrumok)
Ügyeleti ellátás

1. Dr. Kőrösi László az OEP képviseletében elmondta, hogy a finanszírozási változások bevezetése óta az első hónap adatai most kerülnek értékelésre, amelyek azt mutatják, hogy a mintegy 3300 praxis töredékét érintik a változások negatívan. A míniumidőkkel történő számítás alapján a jelentett teljesítménypontok mintegy 4 %-a nem számolható el csupán. A teljesítmény Ft/pontérték az előző havi 2,34-ről 3,14-re emelkedett és ilyen magas érték már hosszú idő óta nem volt.

A bevezetett minimumidőkkel kapcsolatban a Nemzeti Bizottság a Magyar Fogászatért konkrét javaslatot nyújtott át a megbeszélésen a szaktárca, valamint az OEP képviselői számára. A fogorvosi szakma 1999-ben hozta létre ezt a Bizottságot, amely a Szakmai Kollégiumnak, a MOK Fogorvosi Tagozatának és a Magyar Fogorvosok Egyesületének képviselőiből jött létre.

A MOK Fogorvosi Tagozata szintén átnyújtotta az egyeztetésen a „Biztonság és partnerség: feladatok az egészségügyben 2010-ig” program tervezetével kapcsolatos véleményét, mivel az anyag a fogászati ellátással nem foglalkozik és szeretnék ha a Kormány egészségügyre vonatkozó tervezetében a fogászat is megjelenne. A fogorvosi szakma képviselői szeretnék megismerni a Kormány célját a fogászati ellátórendszerrel kapcsolatban, valamint a kitűzött célokhoz milyen forrásokat kívánna biztosítani.

A szakma képviselői egyhangúan arról tájékoztatták a jelenlévőket, hogy a jelenlegi finanszírozás mellett, amely egy szolgáltató tekintetében havonta átlagosan 550-580 ezer forintot jelent, egy fogorvosi praxis nem tartható fenn. Mindenképpen szükségesnek látják a finanszírozás felülvizsgálatát, valamint plusz forrás bevonását.

Dr. Gerle János a MOK alelnöke, egyetértve a plusz forrás bevonásával, a fix (bázis) díj arányos emelését javasolja legalább a praxis bevétel 50 %-áig a betegellátás biztonsága érdekében.

Dr. Kivovics Péter az országos fogászati és szájsebészeti szakfelügyelő főorvos szerint, amennyiben nincs lehetőség plusz forrás bevonására, akkor a kötelező egészségbiztosítás keretében igénybe vehető fogászati ellátásokat kell szűkíteni, és mindemellett a hatékony prevencióra kell a hangsúlyt fektetni. Továbbá az ellenőrzés fontosságára hívta fel a figyelmet, miszerint hatékony minőség-ellenőrzésre és auditálási rendszerre van szükség.

Dr. Herczeg Olga (MOK Fogorvosi Tagozat) felhívta a figyelmet, hogy a fogszabályozó szolgálatok eloszlása egyenetlen, melyet a finanszírozás áttekintésével lehetne javítani.

2. A jelenlevők alapvetően kevésnek tartják a fogászati rezidensek számát és támogatását. A rezidensek által végzett tevékenység finanszírozása régóta létező probléma. A minimumidős szabály bevezetése a képzőhelyeket, illetve több szakorvos jelölt képzését vállaló rendelőket „sújtja”, ugyanis a rezidens által keletkezett teljesítmény elszámolásáról a jelenleg hatályos finanszírozási szabályok nem rendelkeznek. A résztvevők a következő megoldási javaslattal értettek egyet: Ha a szerződött fogorvos mellett rezidens dolgozik, a minimumidős szabály alkalmazásának szempontjából a szerződött rendelési idő rezidensenként 50 %-kal megemelkedne. Egy tutorhoz 3 rezidens tartozhat, ezért praxisonként legfeljebb három rezidens tevékenységének finanszírozására kerülhetne így sor. Ezen javaslat a 43/1999. Korm. rendelet módosítását teszi szükségessé.
A javaslattal kapcsolatban felmerült továbbá a hallgatók, valamint a szájhigiénikusok elvégzett teljesítményeinek a kérdésköre is, amelyet szintén meg kell vizsgálni.

3. Szájsebészeti fekvőbeteg-ellátás (centrumok) kérdésében Dr. Barabás József (Arc- Állcsont- Szájsebészet Szakcsoport) jelezte, hogy ellátási gondok jelentkezhetnek rövid időn belül mivel kevés a szájsebészeti szakember. Tevékenységük koncentrálása érdekében szükséges lenne szájsebészeti centrumokba szervezett ellátórendszer kialakítása, ahol a személyi és tárgyi feltételek adottak, és a korai diagnózistól a rehabilitációig minden rendelkezésre áll. A szájsebész szakemberképzés megváltozása (az Uniós normákhoz történő alkalmazkodás miatt) további nehézséget okoz, mivel mind az általános orvosi végzettségtől, mind a fogorvosi végzettségtől elindulhat ez irányba a képzés, de minkét esetben a teljes értékű készség és tudás megszerzése szinte két diplomát követel meg, (pl. sebészi alapról 72 hónap fogászati szakgyakorlatot kell letenni), ezért 35 intézetben mindösszesen 58 szakember dolgozik, és mindössze 10 maxillo-faciális sebész. Dr. Nemeskéri Marianna főosztályvezető asszony ennek kapcsán felvetette a traumatológiai ellátás kérdéskörét is, melyben szintén a szájsebészeti centrumok jelenthetnének megoldást.

4. Ügyeleti ellátás: Dr. Vágó Péter, a Szakmai Kollégium titkára szükségesnek látja a fogászati ügyelet pontos definiálását, és jogszabályban ennek megfelelő rögzítését. Felmerül, hogy bizonyos település nagyság függvényében a hétközi éjszaki ügyelet nyújtott műszakkal kiváltható lehet, illetve a hétvégi nappali ellátás központosított formában is megoldható. Az ügyelet ellátása a frissen végzett (és az esetek egy részében elhelyezkedni nem tudó) fogorvosok számára kiváló gyakorlati tapasztalatszerzést jelenthet, ehhez azonban plusz forrás hozzárendelése szükséges.

Budapest, 2008. augusztus 27.

Készítette: Nagy Imre
Látta: Dr. Marschalkó Izabella
Forrás: http://www.ofszsz.hu/aktualis.aspx

A teljesítményjelentések és egyéb, a havi finanszírozás alapját képező adatok jelentési határidejének változásáról

Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár t á j é k o z t a t ó j a az egészségügyi szolgáltatók részére
a teljesítményjelentések és egyéb, a havi finanszírozás alapját képező adatok jelentési határidejének változásáról

Az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet alapján az elvégzett szolgáltatásokról, a havi finanszírozás alapját képező adatokról eddig a tárgyhónapot követő hónap 10. napjáig kellett jelentést adni az egészségbiztosító részére
A rendelet folyamatban lévő módosítása – melynek kihirdetése a közeljövőben várható – alapján ez a határidő változni fog.
A módosított határidő : a tárgyhónapot követő hónap 5. napja.
A módosított határidőt első alkalommal a 2009. december havi teljesítmények, egyéb adatok jelentésénél kell alkalmazni, tehát a 2009. december havi teljesítésekről 2010. január 5-éig kell jelentést adni.
A határidő változás a következő adatszolgáltatásokat érinti:
- Háziorvosi szolgálat változásjelentése a bejelentkezett biztosítottak nyilvántartásáról
- Háziorvosi betegforgalmi tevékenység tételes jelentése
- Háziorvosi ambuláns jelentés
- Gyermek- és nőgyógyászati mozgó szakorvosi szolgálat tevékenységéről jelentés
- Fogászati rendelés teljesítményéről havi jelentés
- Járóbeteg-szakrendelések, szakambulanciák teljesítményéről jelentés
- Gondozóintézetek, gondozást végző részlegek teljesítményéről jelentés
- CT, MRI vizsgálatok teljesítményéről jelentése
- Betegszállításban elvégzett teljesítményekről jelentés
- Mentési feladatokról jelentés
- Otthoni szakápolási vizitekről jelentés
- Otthoni hospice ellátásról jelentés
- Aktív és a krónikus fekvőbeteg ellátási, a nappali kórházi, a kúraszerű, illetve az egynapos beavatkozási esetekről, valamint a kórházban elhunyt beteg boncolásáról jelentés
- Tételes elszámolás alá eső egyszer használatos eszközök és implantátumok felhasználásáról jelentés
- Tételes elszámolás alá eső gyógyszerek felhasználásáról jelentés
- Nagy értékű műtéti eljárásokról, beavatkozásokról jelentés
- Műveseállomások által végzett dialízis kezelésekről jelentés
- „E” térítési kategória alapján történt ellátás jelentése
- Orvosbiológiai kutatásokról jelentés
Budapest, 2009. december

43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet
az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól

25. § (1) A rendelések teljesítményéről a fogászati szolgáltató kísérőjegyzékkel, számítógépes adathordozón a 23. § (8) bekezdés szerint jelentést küld a finanszírozónak, legkésőbb a tárgyhónapot követő hónap 5. napjáig. Az OEP a kiszámított díjat a jelentés beküldését követő hónapban utalványozza a Kincstárnak. A teljesítménydíjjal egyidejűleg kerül kifizetésre az alapdíj, valamint a 4/A. § (4) bekezdése szerinti jogviszony-ellenőrzési díj.

(2)

(3)

(4) Új fogászati alapellátási szolgálatot az alapdíj a szerződéskötés kezdőpontjától illeti meg, melynek utalványozása a 6. § (2) bekezdés szerint történik.

http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=99900043.KOR

Fogászati szolgáltatások elszámolásának feltételei

Fogászati szolgáltatásokra vonatkozó pontértékek, minimumidők, időkorlátok, elszámolható ellátási szintek és térítési kategóriák.

Forrás: http://www.oep.hu/portal/page?_pageid=35,32921,35_18536234&_dad=portal&_...

Letöltendő file: http://www.oep.hu/pls/portal/url/ITEM/5F301EF31A950948E040A8C0CB321861

CsatolmányMéret
fogkodlista_2012.01.01-tol-oephonlap.pdf133.74 KB

Grafikon a Ft/pont érték alakulásáról

az idő és a minimumidő bevezetése, majd módosítása függvényében:

Ahogy látjuk ugyanott vagyunk, mint mondjuk 2007-ben, csak azóta a világ elrohan mellettünk. Infláció, válság, mi meg egy helyben topogva finanszírozás ügyileg süllyedő pályán vagyunk.

Megállapodás a háziorvosi és fogorvosi finanszírozási rendszer módosításáról

Megállapodás a házi- és fogorvosi szakma képviselői, valamint Dr. Székely Tamás miniszterelnöki megbízott között a háziorvosi és fogorvosi finanszírozási rendszer módosításáról

2008. április első felében Gyurcsány Ferenc miniszterelnök úr meghatalmazta Dr. Székely Tamás főigazgató urat, hogy folytasson egyeztetéseket a háziorvosi és fogorvosi szakma képviselőivel a szakmai és finanszírozási rendszer problémáiról, illetve a lehetséges megoldásokról. Ennek érdekében 2008. április 16-ától kezdődően több alkalommal találkoztak a felek, melynek eredményeképpen az alábbi megállapodás született.

Háziorvosi ellátás

A 2008. áprilisi kifizetésektől kezdődően
-minden háziorvosi szolgáltató esetenként 50 Ft díjazásban részesül a biztosítottak jogviszonyának ellenőrzése során;
-a díjazásban alkalmazott szakképzettségi szorzószámok megemelésre kerülnek, a jelenlegi 1,2-es érték 1,3-re, az 1,1-es érték 1,2-re;
-a területi ellátási kötelezettséggel működő háziorvosi szolgálatok fix összegű díjazása megemelésre kerül a különböző kategóriákban havi szinten 65, 70 és 75 ezer forinttal;
-amennyiben a háziorvosi szolgáltató a praxisban alkalmazott nővér (asszisztens) mellett további szakdolgozót alkalmaz, akkor a szolgálat degressziós határa 8 órában történő alkalmazás esetén 800, 4 órás alkalmazás esetén 400 ponttal emelkedik.

Fogorvosi ellátás

A 2008. áprilisi kifizetésektől kezdődően
-minden fogorvosi szolgáltató esetenként 50 Ft díjazásban részesül a biztosítottak jogviszonyának ellenőrzése során;
-bizonyos beavatkozások, melyek orvosszakmai szempontból kiemelt jelentőségűek, a jövőben 0 pontossá válnak. Ennek ellentételezéseként a fix összegű díjazás jelenlegi 31 Ft/pont értéke 34,4 Ft/pont értékre emelkedik.

A fentieket megalapozó jogszabályi módosításokat a szaktárca előkészíti és gondoskodik azok kihirdetéséről. Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár a kihirdetést követő havi kifizetés során az emelt díjakat utalványozza. A felek elfogadják, hogy a korábban a vizitdíjjal beszedett összeg mértékének megfelelő háziorvosi előirányzat növekmény kasszaszinten valósul meg.

A felek kinyilvánítják továbbá azon szándékukat, hogy mind a háziorvosi, mind a fogorvosi területen további egyeztetéseket folytatnak. Ezeken olyan témaköröket tekintenek át és tesznek javaslatokat a módosításokra, melyek a háziorvosi és fogorvosi életpálya stabilitását szolgálják, elősegítik azt, hogy a háziorvosi és fogorvosi szakma vonzóvá váljon és a praxisutódlás kérdésköre is rendeződjön. Ennek érdekében foglalkoznak a területi ellátási kötelezettség nélküli háziorvosi szolgálatok alakítási lehetőségeivel, a háziorvosi és fogorvosi jelentési rendszer egyszerűsítésével, a praxisalappal, a hátrányos helyzetű településeken működő szolgálatok helyzetével, a háziorvosi és fogorvosi rezidensképzés anyagi támogatásával, a részleges teljesítményelvű finanszírozás bevezetésének lehetőségével a háziorvosi ellátásban. Kiemelt figyelmet kell fordítani a praxisok finanszírozási díjának áttekintésére, törekedni kell a lehetőségek szerinti legnagyobb mértékű kasszanövekmény elérésére. Amennyiben a megbeszéléseken más problémás területek is felszínre kerülnek, akkor természetesen ezekkel is foglalkozni szükséges.

Jelen megállapodás aláírásával a Magyar Orvosi Kamara kötelezettséget vállal arra, hogy valamennyi érintett szolgáltatót, illetve orvost, tájékoztatja jelen megállapodás tényéről, és arról, hogy e megállapodással a Kamara által megfogalmazott követelések első pontja teljesült. Tájékoztatja továbbá az érintetteket, hogy a tárgyalások a fentiek szellemében tovább folytatódnak, és a 2009. évi Költségvetési Törvény megismeréséig a finanszírozási szerződések felmondását nem látja indokoltnak.

Budapest, 2008. április 29.

Dr. Éger István elnök, Magyar Orvosi Kamara Dr. Székely Tamás miniszterelnöki megbízott
Dr. Gyenes Géza elnök, Magyar Orvosok Szövetsége Dr. Gerle János alelnök, Magyar Orvosi Kamara
Dr. Huszár András elnök, Házi Gyermekorvosok Országos Egyesülete Dr. Hermann Péter elnök, Magyar Orvosi Kamara Fogorvosi Tagozat
Dr. Balogh Sándor, főigazgató Országos Alapellátási Intézet Dr. Komáromi Zoltán országos szakfelügyelő

(mok)

(2008.04.29. 12:01)
Forrás: http://www.mok.hu/index.php?pg=news_1_28704

0 pontos tevékenységek

A 2008. április 29-én kötött Megállapodás értelmében a következő beavatkozások kerülnek át a 0 pontos tevékenységek közé:
- TA 220 rossz szokásról való leszoktatás megkezdése
- TA 221 rossz szokásról való leszoktatás befejezése
- TA 014 fogorvosi látlelet készítése
- TA 147 fogreprozíció
- TE 010 Rtg. kontrasztanyag befecskendezése

OEP finanszírozási adatok

Finanszírozási és kifizetési adatok összesítése átláthatóbb módon.
Az OEP által kiutalt tárgyhavi teljesítmény szerinti finanszírozás adatai, amely tartalmazza az elszámolási nyilatkozat kitöltéséhez szükséges Ft/pont értékeket.
Érdekes, hogy a "Teljesítmény mennyisége" és a "Ft/teljesítmény" szorzata nem egy állandó értéket ad egy adott éven belül.
Forrás: http://www.gyogyinfok.hu/magyar/letoltheto.html

Ft/pont értékek
2008.10 3,2585405
2008.09 3,111844
2008.08 2,3471197
2008.07 2,0590954
2008.06 2,2393673
2008.05 2,2663705
2008.04 2,378366
2008.03 2,7452747
2008.02 2,2048669
2008.01 2,2019948
2007.12 2,5609093
2007.11 2,9020618
2007.10 2,8950593
2007.09 2,398859

CsatolmányMéret
teljesitmeny_szerinti_finanszirozas_adatai.pdf23.01 KB

Finanszírozási szerződésről

A finanszírozási szerződéssel kapcsolatos kérdések

Finanszírozott tevékenység a területi ellátási körön kívüliek részére

EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI FELÜGYELET
ELNÖK

H~1139 BudaPest Teve u 1/a c
E-mail cím: ugyfelszolgalat@ebf.hu
info@ebf.hu

Tárgy: felügyeleti bírság
Ügyszám: 910-5/HAT/JHF/2007.
Ügyintéző:
Telefonszám:

HATÁROZAT

A ... Bt.-t (...)

200.000,-Ft, azaz Kettőszázezer forint

bírsággal sújtom.

A bírságot az Egészségbiztosítási Felügyelet Magyar Államkincstár 10032000-00290249-00000000 számú számlájára a határozat jogerőre emelkedését követő 30 napon belül kell befizetni.

Felhívom a figyelmét, hogy ha pénzfizetési kötelezettségének határidőben nem tesz eleget, késedelmi pótlékot köteles fizetni, melynek mértéke minden naptári nap után a felszámítás időpontjában érvényes jegybanki alapkamat kétszeresének 365-öd része. A késedelmi pótlékot a teljesítési határidő utolsó napját követő naptól a teljesítés napjáig terjedő időszakra, részleges teljesítési esetén a hátralékra kell megfizetni.

A határozat jogerős, ellene fellebbezésnek nincs helye, de jogszabálysértésre hivatkozva kérhető bírósági felülvizsgálata. A keresetlevelet a felülvizsgálni kért határozat közlésétől számított harminc napon belül hatóságomnál kell benyújtani vagy ajánlott küldeményként postára adni.

A keresetlevél benyújtásának a határozat végrehajtására halasztó hatálya nincs, azonban a keresetlevélben a döntés végrehajtásának felfüggesztését is kérheti.

I n d o k o l á s

(a továbbiakban: Kérelmező) hatóságomhoz benyújtott kérelme alapján eljárást indítottam a ... Bt.-vel (a továbbiakban: Bt.) szemben az alábbiak miatt:

Kérelmező előadta, hogy fogászati kezelésben részesült a Bt. rendelőjében, ahol röntgenre, érzéstelenítésre, foghúzásra és tömésre került sor. Azért választotta Kérelmező a Bt. szolgáltatását, mert a Kisokosban megjelent hirdetés szerint az egészségpénztárak szerződött partnere, a Bt. internetes honlapjának tájékoztatása szerint a Bt.-nek az OEP-pel és számos egészségpénztárral szerződése van, és Kérelmező OEP által finanszírozott szolgáltatást kívánt igénybe venni. Kérelmezőt a rendelőben az ellátásért forint, valamint 300 forint vizitdíj fizetésére hívta fel, majd a másnapi kontrollvizsgálaton számla ellenében forintot fizetett az ellátásért. Kérelmező a fenti eljárás jogszerűségét kifogásolta.

A nyilatkozattételre történő felhívásomra a Bt. képviseletében fogszakorvos előadta, hogy Kérelmező jelent meg a rendelőben, ahol tájékoztatta az orvost arról, hogy ezt megelőzően Budapesten – szintén OEP finanszírozású rendelőben – részesült fogászati kezelésben, ahol a bal oldali felső 5-ös fogát kezelték. Kérelmező elmondása szerint az ottani kezeléssel nem volt elégedett, mert a foga folyamatosan érzékeny, és kérte az ellátását. A vizsgálatot követően röntgen készítésére, majd gyökértömésre került sor.

Közvetlenül a finanszírozott ellátás után a beteget tájékoztatta arról, hogy fájdalmai a mellette lévő szuvas fogból is származhattak, és igény esetén azt is betömheti, de nem az OEP finanszírozás terhére. A Egészségpénztár nevére erről a kezelésről számla kiállítására került sor. Másnap Kérelmező visszament a rendelőbe, ahol a Budapesten kezelt fogát el kellett távolítani.

Összegzésképpen előadta, hogy Kérelmező ellátása OEP finanszírozás keretében történt, amikor az első napi kezelést megkapta és a második napon, amikor a fogát extrahálták, erre a kezelésre és a felírt receptre fizette kérelmező a 300 forint vizitdíjat. A fogtömés azonban a magángyakorlat szerinti díjösszegért történt, erről számla került kiállításra Kérelmező kérésére a Egészségpénztár részére. Kérelmező beleegyezésével került sor az ellátására a magángyakorlat keretében, hogy később ne kelljen ismételten felkeresnie a rendelőt. Mellékelten csatolta a Egészségpénztár részére kiállított számla, a vizitdíjról kiállított nyugta, és a finanszírozási szerződés másolatát.

A rendelkezésemre álló iratokat megvizsgáltam, és az alábbiakat állapítottam meg.

A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény (a továbbiakban: Ebtv.) 18/A. § (1) bekezdésében foglaltak szerint a biztosított 300 forint vizitdíj fizetése mellett jogosult igénybe venni a háziorvosi ellátást, a fogászati ellátást és a járóbeteg-szakellátást.

Az Ebtv. 18/A. §-ára tekintettel tehát az Ebtv. 12. § (1) bekezdésében meghatározott, a következőkben részletezett fogászati ellátások igénybevétele esetén kell vizitdíjat fizetni:
a) 18 éves életkorig, ezt követően a középiskola, szakképző iskola nappali tagozatán folytatott tanulmányok ideje alatt, valamint a terhesség megállapításától a szülést követő 90 napig teljes körű alap- és szakellátásra, ide nem értve a technikai költségeket,
b) 18 éves életkor felett sürgősségi ellátásra, fogsebészeti ellátásra, fogkőeltávolításra és az ínyelváltozások kezelésére,
c) 60 éves életkor felett a b) pontban foglaltakon túl teljes körű alapellátásra és szakellátásra, ide nem értve a technikai költségeket,
d) az életkortól függetlenül az alapbetegséggel kapcsolatos fog- és szájbetegségek kezelésére, szakorvosi beutaló alapján fogászati góckeresésre,
e) a külön jogszabály szerinti fogmegtartó kezelésre.

Az Ebtv. 18. §-ának (2)-(3) bekezdése szerint a biztosított ellátását nem tagadhatja meg a beutaló szerinti egészségügyi szolgáltató, továbbá az a szolgáltató, amely a beutaló orvos előzetes jelzése alapján az ellátást vállalta. A biztosított területi ellátására nem kötelezett szolgáltató az ellátást csak akkor tagadhatja meg, ha a területi ellátási kötelezettségű feladatainak folyamatos ellátását a területen kívüli betegek fogadása veszélyezteti, és az ellátásra az egészségbiztosító által lekötött szabad kapacitással nem rendelkezik.

A háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II. 25.) EüM rendelet 3. § (2)-(3) bekezdése értelmében a fogorvos köteles ellátni az ellátási területéhez tartozó körzetben lakó személyeket. A háziorvos és a fogorvos köteles ellátni továbbá a rendelési idejében hozzá forduló személyeket, ha heveny megbetegedésük vagy krónikus betegségük miatt ellátatlanságuk az egészséget károsító vagy a gyógyulást lassító állapotromláshoz vezethet.

A kötelező egészségbiztosítás keretében igénybe vehető fogászati ellátásról szóló 48/1997. (XII. 17.) NM rendelet 1. §-a alapján e rendelet célja, hogy meghatározza a kötelező egészségbiztosítás keretében igénybe vehető fogászati beavatkozásokat. A rendelet 4. § (1) bekezdése alapján a fogászati alap- és szakellátás, továbbá az egyetemi fogászati ellátás körébe tartozó beavatkozásokat a 9/1993. (IV. 2.) NM rendelet 12. számú melléklete tartalmazza. A 12. számú melléklet tartalmazza az „V. Konzerváló fogászat endodoncia” pontot, amely a fogtömést is magában foglalja.

A Bt. nyilatkozata alapján a finanszírozott ellátás keretében végzett röntgen, érzéstelenítés, gyökérkezelés, majd eltávolítás az Ebtv. 18/A. §-a alapján vizitdíj ellenében végzett fogászati ellátás keretében történt. Megjegyzem, hogy a Bt. által becsatolt számú készpénzfizetési számla tartalmazza az fog extrahálását is a fog tömése mellett, amelyeknek ellenértékét a Bt. forintban állapította meg.

A nyilatkozat alapján fogtömésre nem az OEP finanszírozás keretében került sor, a Bt. álláspontja szerint ezért jogszerűen került sor a kezelés ellenében térítési díj felszámítására.

Az Ebtv. 18/A. §-ának e) pontja alapján azonban a fogmegtartó kezelések finanszírozott ellátásnak tekintendők, ezért térítési díj felszámítására ebben az esetben nem kerülhet sor. A fogtömés akkor is finanszírozott ellátásnak minősül, ha azt a Bt. a területi ellátási kötelezettségén kívül végezte, mivel a beteg ellátását a Bt. bejelentkezés alapján vállalta. Az Ebtv. 18. §-ára figyelemmel a biztosított területi ellátására nem kötelezett szolgáltató az ellátást csak akkor tagadhatja meg, ha a területi ellátási kötelezettségű feladatainak folyamatos ellátását a területen kívüli betegek fogadása veszélyezteti, és az ellátásra az egészségbiztosító által lekötött szabad kapacitással nem rendelkezik. A jogszabály azonban nem biztosít lehetőséget arra, hogy térítési díj ellenében végezze a Bt. a finanszírozott tevékenységet a területi ellátási körön kívül.

A Bt. finanszírozási alapszerződésének 2) pontja az alábbiak szerint rendelkezik:

„A szerződő felek jelen szerződés tárgyát képező, az alábbiakban „X”-szel megjelölt egészségügyi ellátás nyújtására és finanszírozására kötik a szerződést”, a Bt. fogászati alapellátás végzésére jogosult területi ellátási kötelezettséggel és területi ellátási kötelezettség nélkül.

Fentiek alapján megállapítást nyert, hogy a Bt. nem a hatályos jogszabályoknak megfelelően nyújtotta a finanszírozási szerződésből folyó, kötelezően ellátandó egészségügyi szolgáltatását.

Az egészségbiztosítás hatósági felügyeletéről szóló 2006. évi CXVI. törvény (a továbbiakban: Tv.) 11. § (2) bekezdése alapján:
„Ha a Felügyelet – a biztosított kérelmére, illetve hivatalból lefolytatott ellenőrzése alapján – azt állapítja meg, hogy a kötelező egészségbiztosítás körében a területi ellátási kötelezettséggel rendelkező, finanszírozott egészségügyi szolgáltató nem vagy nem megfelelően teljesíti a finanszírozási szerződéséből folyó kötelezettségét, szükség szerint, sorrendben az alábbi intézkedéseket teszi:
a) felszólítja az egészségügyi szolgáltatót a kötelezettsége teljesítésére,
b) a biztosított kérelmére a területi ellátási kötelezettség alapján ellátásra köteles szolgáltató helyett más, a progresszivitás azonos szintjén lévő, területi ellátási kötelezettséggel rendelkező egészségügyi szolgáltatót jelölhet ki a biztosított ellátására abban az esetben, ha a biztosított az ellátást a szolgáltató hibájából nem vagy nem az arra irányadó szabályok szerint kapta meg,
c) pénzbírságot szab ki,
d) felszólítja az egészségbiztosítót a finanszírozási szerződés felfüggesztésére, súlyos jogszabálysértés esetén felmondására.”

Tekintettel arra, hogy a pénzbírságot sorrendben megelőző intézkedések alkalmazása az ellátási esemény igénybevétele miatt már nem lehetséges, a rendelkező részben meghatározott bírságot szabtam ki.

A Tv. 11.§ (4) bekezdése alapján a pénzbírság mértéke legfeljebb 10 millió Ft lehet. A pénzbírság kiszabásánál tekintettel kell lenni:
a) a szabály megsértésének, illetőleg a hiányosság súlyosságára,
b) a cselekménynek az egészségbiztosítóra, annak ügyfeleire, tagjaira gyakorolt hatására,
c) a cselekménynek az egészségbiztosítási rendszerre gyakorolt hatására,
d) a felelős személyeknek az eljárás során tanúsított együttműködésére,
e) az intézkedéssel érintett személy jó-, illetve rosszhiszeműségére, az általa a szabályszegéssel vagy a mulasztással elért vagyoni előnyre,
f) az intézkedés alapjául szolgáló adatok, tények, információk eltitkolására, illetve annak szándékára,
g) a szabályok megsértésének ismétlődésére, illetőleg gyakoriságára.

A bírság összegének megállapításánál figyelembe vettem a Bt. eljárás során tanúsított együttműködését. Figyelembe vettem, hogy a Bt. nyilatkozata értelmében az általa alkalmazott gyakorlatot jogszerűnek tekintette, amely alapján valószínűsíthető, hogy a jogsértés a biztosítottak nagyobb számát érintette. A Bt. a jogszabályok megsértésével forintot számított fel az egészségügyi ellátásért Kérelmezővel szemben, amely a felszámított összegre tekintettel jelentős súlyú érdeksérelmet jelent. Az összes körülmény mérlegelésével a kiszabott bírságot ítéltem a jogsértéssel arányban állónak.

Az e határozatban foglalt döntésemet a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 71. § (1) bekezdése alapján, az egészségbiztosítás hatósági felügyeletéről szóló 2006. évi CXVI. törvény (a továbbiakban: Ebftv.) 6. § (1) bekezdésében és 18. § a) pontjában biztosított hatáskörömben és az egészségbiztosítási felügyeleti hatóság kijelöléséről szóló 365/2006. (XII. 28.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdés szerinti illetékesség alapján eljárva hoztam meg.

Az e határozat elleni fellebbezési lehetőséget a Ket. 100. § (1) bekezdés a) pontja és az Ebftv. 6. § (4) bekezdése zárja ki.

A bírósági felülvizsgálatról a Ket. 100. § (2) bekezdése és a 109.§ (1) bekezdése rendelkezik.

Budapest, 2007. június 11.

Dr. Kovácsy Zsombor s. k.

Kapják:
... Bt. (...)
Irattár 2 példány

Finanszírozás témakörrel kapcsolatos fórum

http://fogaszatiportal.hu/forum/oep/finanszirozas

A fogpótlások, protetikai eszközök támogatása

Forrás: http://www.oep.hu/portal/page?_pageid=34,55307&_dad=portal&_schema=PORTAL

Nyomatékosan felhívjuk a figyelmet, hogy a fogorvosi ellátás vizitdíjon felüli térítésmentessége nem jelenti egyidejűleg a fogpótlások és egyéb protetikai eszközök, például a fogszabályozók térítésmentességét is. Ezek az eszközök a gyógyászati segédeszközök körébe tartoznak, társadalombiztosítási támogatással magánorvosok is rendelhetik. A társadalombiztosítási támogatással rendelhető eszközök körét, a támogatás módját és mértékét az OEP határozza meg és közleményben teszi közzé.

A fogpótlás és fogszabályozó készülék, illetve tartozékai árához akkor is jár támogatás, ha ezeket nem a gyógyászati segédeszköz forgalmazónál vásárolják meg, hanem ezek kiszolgáltatása fogorvosi (fogszakorvosi) rendelésen történik.

Fogszabályozó

A rágóképessége helyreállítása érdekében szükséges társadalombiztosítási támogatással rendelhető fogpótlásra egészségbiztosítási támogatással a következők szerint jogosult a beteg.

Fogpótlás

A rágóképessége helyreállítása érdekében szükséges – a társadalombiztosítási támogatással rendelhető, illetve kölcsönözhető gyógyászati segédeszközökről, a támogatás összegéről és mértékéről, valamint a rendelés, forgalmazás, kölcsönzés és javítás szakmai követelményeiről szóló 19/2003. (IV. 29.) ESzCsM rendeletben meghatározott típusú – fogpótlásra egészségbiztosítási támogatással a következők szerint jogosult a beteg.

18 év alattiak és terhes nők esetén

A 18. életév betöltéséig, illetve ezt követően a középiskola, szakképző iskola nappali tagozatán folytatott tanulmányok ideje alatt, valamint a terhesség megállapításától a szülést követő 90 napig a támogatott kivehető és rögzített fogpótlások fogorvosi munkáira térítésmentesen – egyes esetekben a vizitdíj megfizetése mellett – jogosultak, a technikai költségek hez nyújtott ártámogatást pedig a támogatott gyógyászati segédeszközöket kihirdető közlemény határozza meg.

18 év felettiek esetén

A 18. év feletti betegek a fogpótlások fogorvosi munkáira teljes térítési díjat fizetnek.

Üzemi baleset következtében szükséges fogászati ellátás esetén

Üzemi baleset következtében szükséges ellátás esetén a kivehető és a rögzített fogpótlások fogorvosi munkája térítésmentes – a vizitdíj megfizetésén felül –, a technikai költségeket pedig szintén a támogatott gyógyászati segédeszközöket kihirdető közlemény határozza meg.

Súlyos betegségben szenvedők esetén

Az arc, állcsont, illetve szájüreg fejlődési rendellenességében, daganatos vagy más súlyos betegségében szenvedők kivehető és rögzített fogpótlások, obturátorok és epitézisek orvosi munkáira térítésmentesen – egyes esetekben a vizitdíj megfizetése mellett – jogosultak, a technikai költségeket pedig szintén a támogatott gyógyászati segédeszközöket kihirdető közlemény határozza meg.

60 év felettiek, rokkant nyugdíjasok, közgyógyellátásban részesülők esetén

A 60. életév feletti betegek, a III. csoportba tartozó rokkantási nyugdíjasok és a közgyógyellátásban részesülők a kivehető fogpótlások fogorvosi munkáira – egyes esetekben a vizitdíj megfizetése mellett – térítésmentesen jogosultak, a technikai költségek hez nyújtott ártámogatást pedig szintén a támogatott gyógyászati segédeszközöket kihirdető közlemény határozza meg.

Összehasonlítás

Egyik kollégámtól kaptam ezt az összehasonlító táblázatot, ami elkeserítő és egyre inkább bicskanyitogató.

Az 1997-es, az 1999-es és a 2007-es OEP fogászati finanszirozás árai.

  1997 1999 2007
Fogorvosi szakvizsgálat(státusz, kez. terv) 1300 2710 465
Intraorális röntgen 600 1250 750
Tömés plasztikus anyaggal 1 fsz. 1400 2918 1500
Eszt. Töm. Fényrekötő anyaggal 1 fsz. 2500 5210 1750
Fogkorona restaurálás csap+tömőanyag 3500 7295 1000
Egygyökerű fog gyökértömése 3000 6253 2500
Fogkőeltávolítás állcsontonként 1800 3751 1000
Egy korona készítése 4500 9379 2000
Hídtest pótolt foganként 2000 4169 1000
Teljes fogsor készítése állcsontonként 12000 25011 7500
Részleges fogsor készítése féml. állcsontonként 11000 22927 6250

Gyógyászati segédeszközök

Az aktuális a gyógyászati segédeszközök társadalombiztosítási támogatásba történő befogadásáról, támogatással történő rendeléséről szóló rendelet :
http://fogaszatiportal.hu/252009-viii-3-euem-rendelet-gyogyaszati-segede...
és melléklete:
http://fogaszatiportal.hu/files/melleklet_25_2009_eum_r.pdf
az ez alapján OEP által készített támogatottsági lista:
http://fogaszatiportal.hu/files/tamogatotti_lista_2009_08_16_V1_fog.pdf

Változások a gyógyászati segédeszközök (GYSE) ártámogatási rendszerében

ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR
Ártámogatási Főosztály
1139 Budapest, XIII. Váci út 73/A
Telefon: 298-24-58, Telefax: 298-24-57, E-mail: atfo@oep.hu

Tisztelt Ügyfeleink!

2009. augusztus 16-tól jelentős változásokra kerül sor a gyógyászati segédeszközök (GYSE) ártámogatási rendszerében, amelyek egy kétlépcsős intézkedéscsomag első lépcsőjét jelentik. A több mint egy évtizede jórészt változatlan gyógyászatisegédeszköz-ellátási rendszer átalakítására azért van szükség, mert a jelenlegi rendszer szakmai és pénzügyi szempontból nem hatékony, a betegek érdekeit nem minden esetben szolgálja optimálisan. A járulékfizetők befizetéseiből rendelkezésre álló forrásokat mind ez idáig nem ésszerű módon használtuk fel. A technológiai fejlődés következtében a piacon megjelenő korszerű termékekhez képest a jelenlegi támogatotti kör egyes eszközei elavultnak tekinthetők, vagy nem eredményezik azt a maximális egészségnyereséget a betegeknek, melyet még bevezetéskor jelentettek. Más eszközökhöz az árukhoz képest minimális támogatást nyújtottunk, ami egyes betegeknek nagyon kevés segítséget jelentett, más betegcsoportok számára csökkentve a felhasználható forrást.

A több mint egy évtizede fennálló ellátási és szabályozási anomáliák kezelésére az Országos Egészségbiztosítási Pénztár (OEP) és az Egészségügyi Minisztérium olyan kétlépcsős változtatási koncepciót dolgozott ki, amely a források ésszerű és méltányos felhasználásának biztosítása mellett a betegellátás minőségének érezhető javulását is lehetővé teszi. A 2009. augusztus 16-ával hatályba lépő intézkedések – a 14/2007. (III.14.) EüM rendelet 10. számú mellékletének a 25/2009. (VIII.3.) EüM rendelet általi módosítása révén – ezen változtatási koncepciónak az első lépcsőjét jelentik, és jellemzően a támogatási feltételek ésszerűsítését tartalmazzák. Második lépcsőben, 2010. január 1-jétől kerül sor azokra a nagyobb horderejű változásokra (pl. kötelező kölcsönzési rendszer bevezetése, komplex szolgáltatáscsomag vásárlása, háromhavi terápiás limit [keretösszeg] alapján történő támogatás, egyszerűsített támogatási jegyzék), amelyek az egész GYSE-ellátási rendszert helyezik új alapokra. A két lépcsőben megvalósítani kívánt átalakítással a GYSE-kassza megközelítőleg 15%-át tudjuk igazságosabban és ésszerűbben felhasználni. Az intézkedések révén felszabaduló összeget teljes egészében a GYSE-ellátásba forgatjuk vissza, azaz forrásokat nem vonunk ki a rendszerből, sőt az idei évre tervezett 42,5 milliárd forint helyett 44,5-45 milliárd forintot fogunk fordítani gyógyászati segédeszközökre.

Általános tudnivalók

Az augusztus 16-án hatályba lépő változtatásokkal kapcsolatban fontos általános tudnivalók a következők:

- A változások az augusztus 16-ával kezdődően beváltott vényekre érvényesek, azaz ettől a naptól kezdve a gyógyászati segédeszközöket az új támogatási paraméterek szerint lehet csak kiváltani (egyedi méretvétel alapján készülő eszközök esetében: megrendelni), függetlenül attól, hogy a beteg vényét augusztus 16. előtt vagy után állították ki. Ez azt is jelenti, hogy az augusztus 16-ával támogatásból kikerülő gyógyászati segédeszközökre szóló vényeket ettől a naptól kezdve nem lehet beváltani. A betegeknek és a felíró orvosoknak fontos tudniuk azt is, hogy ha egy eszköz rendelhetősége valamely jogcímen (pl. inkontinenciaeszközök esetében „Eü.” jogcímen) megszűnik, úgy az erre a jogcímre kiállított vények augusztus 16-ával kezdődően szintén nem válthatók be. Kérjük a felíró orvosokat, hogy ezt vegyék figyelembe, és erről a fontos tudnivalóról betegeiket is tájékoztassák!
- A vény 30 napos érvényessége továbbra is változatlan, azaz a vények a kiállítás dátumától számított 30 napon belül válthatók be.
- A normatív és kiemelt 100%-os támogatási kategóriákat a 98%-os és 90%-os kulcsok váltják fel, így e termékek esetében a továbbiakban térítési díj fizetendő. Ezzel egyidejűleg a kiemelt 100%-os támogatás mellett ez idáig fizetendő bruttó 300 forintos receptdíj megszűnik, a 98%-os kategóriában pedig a térítési díjat 5.000 forintban maximáltuk. Szintén ezzel a változással függ össze, hogy a közgyógyellátásra jogosultak esetében – amennyiben érvényes közgyógyigazolvánnyal rendelkeznek – a közfinanszírozás alapjául szolgáló (közfin.) ár erejéig ezek az eszközök továbbra is térítésmentesen vehetők igénybe. A közgyógyellátásra való jogosultság ellenőrzése azonban mostantól kezdve ebben a termékkörben is elengedhetetlen.
- A rendszergazdák és informatikai szolgáltatók számára fontos, hogy az ortopéd cipők tartozékai esetében a korábbi ún. TTT-kódok (ezek az OEP által képzett egyedi azonosító kódok) megszűntek, helyükbe teljesen új TTT-kódokat képeztünk.

A támogatási rendszer tételes változásai

Az, hogy adott gyógyászati segédeszköz milyen támogatási feltételekkel rendelhető a betegek számára, öt főbb tényező függvénye, amelyeket együttesen támogatási paramétereknek nevezünk. Ezek az alábbiak:
- A támogatási kulcs (kategória), amely megmutatja, hogy az eszköz árához az egészségbiztosító hány százalékos támogatást ad. Azon eszközcsoportok esetében, ahol több azonos funkciójú, egymással helyettesíthető eszköz is a betegek rendelkezésére áll, az egészségbiztosító a százalékos támogatást a legköltséghatékonyabb eszköz ára alapján számítja (ezt nevezzük ún. referenciaeszköznek).
- A kihordási idő, amely azt mutatja, hogy az eszközt milyen gyakorisággal (hány havonta, hány évente) lehet ugyanazon beteg számára rendelni.
- A felírható mennyiség, amely – egyszer használatos vagy rövid használati idejű eszközök esetében – azt mutatja, hogy a kihordási időn belül összesen hány darabot (csomagot, egységet stb.) lehet az adott eszközből a beteg számára rendelni.
- Az indikáció, amely azt a feltételrendszert írja le, amelynek teljesülése esetén az eszköz a beteg számára rendelhető. Ez a feltételrendszer vonatkozhat az egészségkárosodás vagy betegség típusára és súlyosságára, a beteg életvitelére, életkorára és számos egyéb tényezőre.
- A felírási jogosultság, amely azt mondja meg, hogy adott eszközt milyen szakképesítéssel rendelkező orvos rendelhet ártámogatással. Bizonyos esetekben ezen felül a felírási jogosultság intézményhez is kötött.

A 2009. augusztus 16-tól hatályos változások a fenti öt támogatási paraméter mindegyikét érintik. A gyógyászati segédeszközök 90%-a esetében legalább egy támogatási paraméter változik. A változások teljes terjedelemben a http://www.oep.hu/gyse honlapon található, „Társadalombiztosítási támogatással rendelhető és kiszolgálható gyógyászati segédeszközök teljes körének érvényes listája 2009. augusztus 16-tól” elnevezésű hivatkozáson tekinthetők meg. Az alábbiakban a legfontosabb változásokról adunk rövid összefoglalót.

A támogatási kulcsokat érintő legfontosabb változások az alábbiak:

- A korábbi 100%-os támogatási kulcs megszűnik. Az így támogatott eszközök augusztus 1-jétől jellemzően 98%-os támogatást kapnak, kisebb részüket 90%-os kulccsal támogatjuk. A 98%-os támogatás kiegészül egy olyan szabállyal, mely szerint az egy vényen 98%-os kulccsal rendelt eszközök után fizetendő térítési díj nem haladhatja meg az 5.000 forintot.
- A 95%-os és a 85%-os támogatási kulcsokat 90%-os és 80%-os kulcsok váltják fel. Ez azt is jelenti, hogy a korábban 85%-on támogatott eszközök főszabályként vagy 90%-os vagy 80%-os támogatást kapnak.
- A 70%-os és 50%-os támogatási kulcsok továbbra is megmaradnak.

Tovább: http://www.oep.hu/pls/portal/url/ITEM/707C1116E0DF7D2FE040A8C0CB327211

Támogatottsági lista

Gyógyászati segédeszközök TB-támogatásának változása 2009.08.16-tól

Fogtechnikus kollégámtól kaptam ezt a tájékoztató levelet:

Kedves Technikusok,

mint azt már sokan hallhattátok, hetek óta beszélnek a fogtechnika TB-támogatásának megszűntetéséről.
2009.08.16-tól életbe léptették a változtatásokat, komoly megszorításokkal és korlátozásokkal.
Ezek a korlátozások főként a rendelhetőségre/felírhatóságra vonatkoznak, melyek eredményeképpen kevesebb betegnek jár majd TB-támogatás.

A változásról a következő fontos információkat kell tudnotok:
A Benneteket érintő eszközcsoportok:
- kivehető fogpótlás
- rögzített fogpótlás
- fogszabályozás
- fogsorjavítás

1. Kivehető fogpótlás:

- 2009. aug. 16-tól nem írhatnak fel az orvosok bárkinek fogsort, leszűkítik a jogosultak körét
- csak különleges esetekben jár a fogpótlás 2009. aug. 16-tól, az orvos "emelt-indikációban" 80%-os támogatással írhatja fel a fogsort.

Ezek a következők: Arc, állcsont, szájüreg fejlődési rendellenességei, daganatos megbetegedései,
maradandó baleseti (traumás) sérülése, vagy a stomatognath rendszer egyéb súlyos megbetegedései, illetve csontvelő-transzplantált beteg góckutatása miatt elvégzett fogextrahálást követően.
A maradandó baleseti sérülést azért emeltem ki, mert ez az előző rendelethez képest változást jelent, nem szerepelt még benne.

Fontos továbbra is tudni, hogy a 80%-os térítés nem a fogtechnikus árának 80%-át jelenti, hanem a Közlönyben megállapított ár 80%-át, a fennmaradó részt a beteg téríti továbbra is.

- megmarad viszont a közgyógyos betegek támogatása, aki rendelkezik KGY igazolvánnyal, annak felírhatják a fogsort 2009. aug. 16. után is.
(Változás esetükben nem történik.)

2. Rögzített fogpótlás:

- az eddigi 18 éven alattiaknak és terhes anyáknak írható rögzített pótlások azzal egészültek ki, hogy kizárólag közgyógy jogcímen lesznek felírhatóak, tehát a megadott kritériumok mellett még rendelkeznie kell a betegnek KGY igazolvánnyal is.
- a kivehető pótlásoknál említett különleges esetekben szintén felírható rögzített pótlás (nem csak közgyógyellátottaknak), ugyancsak 80% támogatással, emelt indikációban.

3. Fogszabályozás:

- 18 éves kor alatt a fogazat SÚLYOS alaki rendellenessége esetén.
A súlyos szó azért kiemelendő, mert az előző kormányrendelet és a mostani új rendelet között ebben az esetben ez az egy szó a változtatás.
- a kivehető pótlásnál említett különleges eseteknél felírható életkori korlátozás nélkül
- mindegyik esetben a támogatás 80%-os kulcsra változott az eddigi 85% helyett, illetve ha mindezek mellett KGY igazolvánnyal rendelkezik a beteg, akkor természetesen 100% támogatás jár neki továbbra is.

4. Fogsor- és fogszabályozó-javítás:

- a javítás és tételei nem szerepelnek a rendeletmódosításban, illetve az OEP által kiadott törzsben is változatlanul jelentek meg
- ezt figyelembe véve a mostani információink szerint a javítás ugyanúgy rendelhető bárki részére 2009. aug. 16. után is.

FONTOS TUDNIVALÓK:

- a rendelet hatályba lépése: 2009. augusztus 16.
- az új felírási rend a 2009. augusztus 16. után BEVÁLTOTT vényekre vonatkozik. A beváltás nem a TB-részére történő beváltást jelenti, hanem a fogtechnikus beváltását, mikor hozzá beérkezik a vény. Tehát a Ti esetetekben: Beváltás kelte = vény kelte.
- ez azért fontos információ, mert így a 2009. augusztus 15. előtt felírt vények, függetlenül az elkészülésük dátumától, lejelenthetőek a TB felé és jár rájuk a támogatás. Nem szabad azonban figyelmen kívül hagyni azt sem, hogy a beváltás után a vény 90 napig érvényes, tehát 90 napon belül át kell adni a munkát. (ez a legrosszabb esetben egy 2009. augusztus 14-én felírt vénynél 2009. november 12.)
- mivel ez a rendelet kizárólag a GYSE termékekre vonatkozik, az orvosi díj változásáról nem rendelkezik, tudomásunk szerint az orvosi ellátás támogatása nem változott.

Mellékelten küldöm a 2009/110. számú Magyar Közlöny erre vonatkozó kivonatolt részét.
Amennyiben valakit a teljes Közlöny érdekelne, megtalálhatja a www.magyarkozlony.hu honlapon, illetve szívesen elküldöm én is ...

Előzetes on-line jogviszony-ellenőrzés - OJOTE

TAJ érvényessége

Ha a beteg mint jogosult nem szerepel az OEP jogviszony -nyilvántartásában, ebben az esetben sem lehet a TAJ-számmal rendelkező betegtől az ellátás költségét elkérni, vagy az ellátást megtagadni! Az APEH a betegtől előzetes vizsgálat után az esetlegesen elmaradt járulékot hajtja be (nem az ellátás költségét)!

TAJ-hoz kapcsolódó jogviszony ellenőrzése

Az OEP az egészségügyi szolgáltató esetében a jogviszony-ellenőrzés elvégzésének tényét vizsgálja, s csak akkor szankcionál, ha az ellenőrzés elmarad. Nem szankcionálja a szolgáltatót az OEP, ha a betegnek nincs jogviszonya.

TAJ-szám érvényességének ellenőrzéséről

Az alapellátásban működő háziorvosi szolgáltatók részére a havi finanszírozási díj kifizetésének feltétele, hogy érvényes TAJ-számmal rendelkezzenek a szolgálathoz bejelentkezett biztosítottak. A finanszírozás céljából megküldött adatok valódiságáért az egészségügyi szolgáltató felel.

Egészségügyi szolgáltatásra jogosultság ellenőrzéséről (jogviszony-ellenőrzés)

A Kormány (312/2007. (XI. 17.) Korm. rend.) rendelete értelmében 2007 decemberétől - a járó és fekvőbeteg ellátó intézményekhez hasonlóan - a háziorvosi szolgálatok is az OEP nyilvántartásából on-line módon kötelesek ellenőrizni az ellátottak jogviszonyát.
Az ellenőrzésnek az ellátás nyújtása előtt kell megtörténnie, ha azonban a beteg állapota az ellátás azonnali megkezdését indokolja, a jogviszony-ellenőrzés közvetlenül a szolgáltatás igénybevétele után is elvégezhető.

A jogviszony-ellenőrzés jogkövetkezményei

Az egészségügyi szolgáltató tekintetében:

Az érvényes TAJ-számmal rendelkező a háziorvosi praxisba bejelentkezett biztosítottak, illetve a nem bejelentkezett biztosítottak ellátása változatlanul jelenthető, és továbbra is elszámolásra kerül függetlenül attól, hogy a beteg az OEP jogviszony-nyilvántartásában jogosultként szerepel-e.

A biztosított tekintetében:

A biztosított érvényes TAJ-számmal térítésmentesen jogosult igénybe venni az egészségbiztosítási törvény szerint járó egészségügyi szolgáltatásokat. Ha az ellenőrzés eredményeként az derül ki, hogy a beteg nem szerepel, az OEP jogviszonynyilvántartásában, e tényről a beteg részére még az ellátást megelőzően egy, az OEP honlapjáról letölthető ÉRTESÍTÉS átadásával, tájékoztatást kell nyújtani.

Az ÉRTESÍTÉS szövege:

Tisztelt Ügyfelünk!

Ezúton értesítem, hogy Ön nem szerepel az egészségbiztosítás egészségügyi szolgáltatásaira jogosultként az OEP nyilvántartásában.

Felhívom figyelmét, hogy amennyiben Ön mégis rendelkezik jogviszonnyal, úgy haladéktalanul keresse fel a lakóhelye szerint illetékes Megyei Egészségbiztosítási Pénztárat, ahol okirati bizonyítási eljárást kezdeményezhet. A bemutatandó okiratok körét, amelyek a jogviszony fennállásának bizonyítására alkalmasak, a ………………………helyiségben kifüggesztett tájékoztatóban olvashatja. További információkat az Országos Egészségbiztosítási Pénztár honlapjáról (www.oep.hu) szerezhet be.

Tájékoztatom, hogy amennyiben nem kezdi meg jogviszonya rendezését, 2008. január 1.-től az OEP átadja az Ön adatait az Adó és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatalnak, amely szerv vizsgálatot kezdeményezhet, ellenőrzi a bejelentés és a járulékfizetés teljesítését, az elévülési időre visszamenőleg behajthatja az elmaradt járulékokat.

Az átadott értesítést a betegnek, vagy a képviseletére jogosult személynek nem kell aláírnia, az nem képezi a betegdokumentáció részét, így elegendő egy példányban kinyomtatni. Ha a beteg mint jogosult nem szerepel az OEP jogviszony-nyilvántartásában, ebben az esetben sem lehet a TAJ-számmal rendelkező betegtől az ellátás költségének megtérítését illetve erre hivatkozva emelt összegű vizitdíjat kérni, vagy az ellátást megtagadni!

I. Jogviszony-ellenőrzés TAJ-jal rendelkező személyek esetén

A TAJ-jal rendelkező személyek esetében a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény végrehajtási rendelete, a 217/1997. (XII. 1.) Korm. rendelet 12/B § (1) bekezdésében előírt jogosultság-ellenőrzési kötelezettség során a szolgáltató az alábbiakat köteles figyelembe venni.

Az egészségügyi szolgáltató 2009. július 1-től az Országos Egészségbiztosítási Pénztár (OEP) nyilvántartási rendszeréből 4 jelzést kaphat majd:

 1. Magyarországon rendezett jogviszonnyal rendelkező személyek esetében:
  • „ZÖLD TAJ érvényes, jogviszonya rendezett” jelzést;
 2. Magyarországon rendezetlen jogviszonnyal rendelkezők esetében:
  • „PIROS TAJ érvényes, jogviszonya rendezetlen” jelzést;
 3. A TAJ-számmal rendelkező külföldön biztosítottak esetében:
  • „KÉK Külföldön biztosított, a TAJ átmenetileg érvénytelen” jelzést; il-letve
 4. egyéb esetekben a
  • „BARNA TAJ egyéb okból érvénytelen jelzést”

1. A zöld „TAJ érvényes, jogviszonya rendezett” jelzés esetében a szolgáltató a beteget az általános szabályok szerint ellátja.

2. A piros „TAJ érvényes, jogviszonya rendezetlen” jelzés esetén a szolgáltató a beteget az általános szabályok szerint köteles ellátni. Az ellenőrzést végző szolgáltató az OEP (www.oep.hu / szakmai kezdőlap / jogviszony-ellenőrzés) honlapjáról letölthető értesítést átadja a szolgáltatásra nem jogosult személynek. Ezen értesítés tartalmazza

a) azt a tényt, hogy az egészségbiztosítás egészségügyi szolgáltatását igénybe vevő személy az OEP nyilvántartásában jogosultként nem szerepel,

b) a felhívást arra, hogy a jogosultság fennállásának tisztázása érdekében keresse meg az ország területén bármely regionális egészségbiztosítási pénztárat

c) a jogosultság hiányának jogkövetkezményeiről szóló tájékoztatást, valamint

d) az arra vonatkozó információt, hogy bővebb tájékoztatás az OEP honlapján érhető el.
Az ellátás finanszírozására az általános szabályok szerint kerül sor.

3. A kék „Külföldön biztosított, a TAJ átmenetileg érvénytelen” jelzés esetében a szolgáltató köteles ellenőrizni, hogy az érintett személy rendelkezik-e a következő jogosultság-igazolások valamelyikével:

4. A barna „TAJ egyéb okból érvénytelen” jelzés esetében a szolgáltató a költségekről előre meghatározott díjtételei szerint számlát állít ki, a 87/2004. (X. 4.) ESzCsM rendelet alapján. Ebben az esetben az OEP az ellátások költségeit nem finanszírozza, tekintettel arra, hogy a TAJ pl. végleges külföldre település, elhalálozás miatt, vagy technikai okból érvénytelenítésre került.
A lejelentésre az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III.3.) Korm. rendelet szerint 4-es térítési kategóriában kerül sor.

II. KÜLFÖLDÖN BIZTOSÍTOTTAK EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁSA MAGYARORSZÁGON

Jelen tájékoztatóban a külföldön biztosítottak kategóriája nem csak a külföldi állampolgárokat, hanem a külföldön biztosított magyar állampolgárokat is jelenti.

A külföldön biztosítottak magyarországi egészségügyi ellátására az alábbiak szerint kerül sor:

A) Európai Egészségbiztosítási Kártya/kártyahelyettesítő nyomtatvány alapján a magyarországi tartózkodás tervezett idejére és egészségi állapotra tekintettel orvosilag szükséges egészségügyi ellátásokra jogosult az érintett.

B) E 112-es nyomtatvány alapján, a nyomtatványon jelzett gyógykezelésre, illetve amennyiben konkrét gyógykezelés nincsen megjelölve, teljes körű egészségügyi ellátásra jogosult az érintett személy.

C) HR/HU 111-es nyomtatvány alapján sürgősségi ellátásra jogosult a beteg.

D) A CG/HU 111-es nyomtatvány alapján sürgősségi ellátásra jogosult a beteg. A CG/HU 111A jelű nyomtatvánnyal rendelkező személy igazolja, hogy ő és vele együtt Magyarországon tartózkodó családtagjai szükség esetén jogosultak a ma-gyar egészségbiztosítás orvosilag szükséges szolgáltatásaira.

E) Nemzetközi egyezmények alapján útlevél felmutatása ellenében sürgősségi ellátásra jogosult a beteg.

F) A jogosultság-igazolással nem rendelkező személy, vagy aki jogosultságát egyéb üzleti, illetve nemzetközi szervezet által kiállított igazolvánnyal igazolja, ellátást számla ellenében, fizetőkötelezettség mellett vehet igénybe.

A) Az Európai Egészségbiztosítási Kártyával/kártyahelyettesítő nyomtatvánnyal igénybe vehető ellátások

Abban az esetben, amikor az érintett az Európai Gazdasági Térség (EGT) valamely tagállamában (Az EGT tagállamai: Ausztria, Belgium, Bulgária, Ciprus, Csehország, Dánia, Észtország, Finnország, Franciaország, Görögország, Hollandia, Írország, Izland, Lengyelország, Lettország, Liechtenstein, Litvánia, Luxemburg, Málta, Nagy-Britannia, Németország, Norvégia, Olaszország, Portugália, Románia, Spanyolország, Svédország, Szlovákia, Szlovénia), vagy Svájcban rendelkezik biztosítási jogviszonnyal, Magyarországon orvosilag szükséges ellátást az illetékes külföldi biztosító által kiállított Európai Egészségbiztosítási Kártya (Kártya), illetve kártyahelyettesítő nyomtatvány alapján vehet igénybe.(ld. 1. sz. és 2. sz. melléklet; a Kártya adattartalmát a 3. sz. melléklet tartalmazza.) A Kártyát és a kártyahelyettesítő nyomtatványt minden EGT-tagállam a saját hivatalos nyelvén állítja ki.

Mi minősül orvosilag szükséges ellátásnak?

A Kártyával az ideiglenes tartózkodás alkalmával felmerült, orvosilag szükséges egészség-ügyi ellátások vehetők igénybe, a tervezett egészségügyi ellátások igénybevételére a Kártya nem szolgál.
Azt, hogy az adott ellátás orvosilag szükségesnek minősül-e, azt az ellátást nyújtó szolgáltató dönti el, a tartózkodás tervezett idejére és az egészségi állapotra tekintettel. Orvosilag szükségesnek nem csak az azonnal nyújtandó szolgáltatások minősülhetnek. Amennyiben az igényelt ellátást – a beteg állapotára való tekintettel – nem feltétlenül szükséges rövid időn belül nyújtani, a szolgáltatónak figyelembe kell vennie, hogy az illető személy milyen hosszú időt kíván Magyarországon tölteni. Amennyiben az illető személy nem rendelkezik az EGT állampolgárok, illetve családtagjaik részére kiadott tartózkodási kártyával/regisztrációs igazolással, csak azon szolgáltatások nyújtandók, amelyek 3 hónapon belül feltétlenül szükségessé válnak. Egyéb esetekben a tartózkodási kártya/regisztrációs igazolás, illetve az Európai Egészségbiztosítási Kártya/kártyahelyettesítő nyomtatvány érvényességének lejártát kell figyelembe venni.
Az Európai Bizottság vonatkozó határozatai szerint orvosilag szükséges ellátásnak minősül az oxigénterápia, a dialízis-kezelés, illetve a terhességgel és szüléssel kapcsolatos ellátá-sok.
Az orvosilag szükséges egészségügyi ellátásokat az egyenlő elbánás elve szerint ugyanolyan feltételekkel kell az EGT-tagállambeli biztosított számára nyújtani, mint egy magyar biztosítottnak.

Finanszírozás

Az egészségügyi ellátásokat nyújtó magyar szolgáltató az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III.3.) Korm. rendelet 21. mellékletét képező E-adatlapon jelentheti le az ellátást az Országos Egészségbiztosítási Pénztár felé, „E” térítési kategóriában. (ld. 2. oldal 3. pont)

Gyógyszer, gyógyászati segédeszköz

A közösségi szabályok értelmében történő ellátás esetében a vényen fel kell tüntetni a beteg születési dátumát (év/hó/nap), az ország kódját, az ellátás alapjául szolgáló forma-nyomtatvány betű- és számjelét, a beteg külföldi biztosítási számát is.

B) Külföldi biztosítottak magyarországi tervezett gyógykezelése – E 112-es nyomtatvány

Az EGT-tagállamban biztosított személy tervezett ellátást Magyarországon az E 112-es nyomtatvány alapján vehet igénybe (4. sz. melléklet). Amennyiben a nyomtatványon sem szolgáltató, sem konkrét ellátás nincs megjelölve, az érvényességi időn belül bármilyen egészségbiztosítási szolgáltatásra jogosult a beteg, és azt a szolgáltató előzetes egyeztetés alapján köteles nyújtani. Az E 112-es nyomtatványt minden EGT-tagállam a saját hivatalos nyelvén állítja ki. Az OEP felé történő lejelentés itt is az E-adatlapon történik. (ld. 2. oldal 3. pont.)

C) Ellátás a magyar-horvát szociális biztonsági egyezmény alapján

Az egyezmény alapján kiállított jogosultság-igazolással HR/HU 111-es nyomtatvány a horvát biztosított sürgősségi ellátást vehet igénybe Magyarországon.. (ld. 5. sz. melléklet). Az OEP felé történő lejelentés itt is az E-adatlapon történik. (ld. 2. oldal 3. pont.)

D) Ellátás a magyar-montenegrói szociális biztonsági egyezmény alapján

Az egyezmény alapján kiállított jogosultság-igazolással CG/HU 111-es nyomtatvány a montenegrói biztosított sürgősségi ellátást vehet igénybe Magyarországon.. (ld. 6. sz. melléklet).
A kiküldetés keretében átmenetileg Magyarországon dolgozó montenegrói biztosított a CG/HU 111A jelű nyomtatvánnyal igazolja, hogy ő és vele együtt Magyarországon tartózkodó családtagjai szükség esetén jogosultak a magyar egészségbiztosítás szükséges szolgáltatásaira (2. sz. melléklet). Az igénybe vehető ellátások köre megegyezik az Európai Egészségbiztosítási Kártyával igénybe vehető szolgáltatásokkal.
A CG/HU 111A jelű nyomtatványt az azon feltüntetett személyek közvetlenül az egészségügyi szolgáltatónál használhatják fel jogosultság-igazolásra, amennyiben a nyomtatvány B részét annak 7. mezőjében az illetékes magyar Regionális Egészségbiztosítási Pénztár hitelesítette.
Az OEP felé történő lejelentés itt is az E-adatlapon történik. (ld. 2. oldal 3. pont.)

E) A sürgősségi ellátás útlevél felmutatása ellenében

Angola, Bosznia-Hercegovina (2009.07.31-ig), Észak-Korea, Irak, Jordánia, Kazahsztán, Kirgízisztán, Koszovó, Kuba, Kuvait, Macedónia, Oroszország, Örményország, Szerbia, Tádzsikisztán, Ukrajna állampolgárai adott állam illetékes hatósága által kiállított útlevél felmutatása ellenében vehetik igénybe a sürgősségi ellátásokat, amelyeket a magyar szolgáltatók a 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet értelmében „3-as” térítési kategóriában jelentenek le az Országos Egészségbiztosítási Pénztár felé.

F) A jogosultság-igazolással nem rendelkező személy, üzleti biztosítók, illetve egyéb nemzetközi szervezetek biztosítottainak fizetőköteles ellátása

A korábban említett, jogosultság-igazolásokkal nem rendelkező, Magyar Köztársaság területén tartózkodó, egészségügyi szolgáltatásra a magyar társadalombiztosítás keretében nem jogosult személyek egészségügyi ellátására a 87/2004. (X. 4.) ESzCsM rendelet alapján kerül sor. A szolgáltató az ellátás költségeiről saját, előre meghatározott díjtételei alapján számlát állít ki a beteg részére. Az OEP-felé a szolgáltató az ellátást a „4-es” térítési kategóriában jelenti le.

Nemzetközi szervezetnél – pl. az Európai Közösségek szerveinél - biztosított személyek esetében szokásos, hogy a nemzetközi szervezet biztosítója kártyát állít ki a biztosítási jogviszonyról a munkavállaló részére. Az Európai Közösségek szerveinél dolgozó, a 7. sz mellékletben bemutatott kártyával rendelkező személyek esetében a szolgáltató a számlát közvetlenül a külföldi biztosító részére is kiállíthatja az http://ec.europa.eu/pmo/demande_pec_new_en.pdf oldalon elérhető nyomtatványon. Ezen kártya alapján nem kerül sor OEP finanszírozásra.
Hasonló kártyával rendelkeznek az ENSZ Menekültügyi Főbiztosságának (United Nations High Commissioner for Refugees) alkalmazottai is (ld. 7. sz. melléklet). A szolgáltató a 8. sz. mellékletben szereplő Kártyával rendelkezők részére számla ellenében nyújt ellátást.

Az egészségügyi ellátással kapcsolatban további információ

III. A VÁLTOZTATÁSOK INFORMATIKAI MEGVALÓSÍTÁSA AZ OJOTE RENDSZERT ALKALMAZÓ SZOLGÁLTATÓK ESETÉN

Az OEP Online Jogosultság és TAJ Ellenőrző (OJOTE) rendszere a tájékoztatóban ismertetett információk szolgáltatása érdekében továbbfejlesztésre kerül.
Az OJOTE rendszert változatlanul két féle módon érhetik el partnereink:

Forrás: http://fogaszatiportal.hu/files/kulfoldi_biztositottak.pdf

Egészségügyi ellátásra jogosító jogviszonyok felsorolása

TÁJÉKOZTATÓ

Tisztelt Ügyfelünk!
Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár (OEP) tájékoztatja Önt, hogy 2008. január 1-től, valamennyi egészségügyi szolgáltató ellenőrzi a betegek jogviszonyát.
Tájékoztatásul felsoroljuk – a teljesség igénye nélkül – azokat a tipikus jogviszonyokat, amelyek alapján Ön jogosult lehet egészségügyi ellátásra.

1. A Magyar Köztársaság területén lakóhellyel, illetve magyar állampolgár esetén lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező kiskorú gyermek (18. életévének betöltéséig) jogosult.

2. Egészségügyi szolgáltatásra jogosultak:

A.) BIZTOSÍTOTTAK
Foglalkoztatott személyek
 • munkaviszonyban,
 • köztisztviselői,
 • közalkalmazotti,
 • fegyveres szolgálati,
 • megbízási,
 • vállalkozási,
 • bedolgozói jogviszonyban állók
 • gazdasági társaságok tagjai (társas vállalkozók)

E jogviszonyok bejelentését a foglalkoztató teljesíti az állami adóhatósághoz.

Önfoglalkoztatók
 • egyéni vállalkozók
 • biztosított mezőgazdasági őstermelők

A bejelentést az önfoglalkoztatóknak kell teljesíteniük az állami adóhatósághoz.

Munkanélküli (álláskeresési) ellátásban részesülők
 • álláskeresési támogatásban,

pl. álláskeresési járadékban, munkanélküli járadékban, stb. részesülők
Az álláskeresési támogatásban részesülőket a munkaügyi központ (állami foglalkoztatási szerv) köteles bejelenteni az állami adóhatósághoz.

B.) JOGOSULTAK
Alap-, közép- és felsőfokú oktatási intézmény nappali tagozatán tanuló/hallgató (nagykorú, magyar állampolgár)

Bejelentésre kötelezett a közoktatási, valamint felsőoktatási információs rendszer működtetője

Különböző ellátásban részesülő személyek
 • gyed,
 • gyes,
 • gyermeknevelési támogatás
 • munkaviszony megszűnését követő passzív ellátás (pl. táppénz)
 • ápolás díj,
 • rendszeres szociális segély
 • rendelkezésre állási támogatás
 • nyugdíjak,
 • nyugdíjszerű ellátások
 • szociálisan rászorultak,
 • szociális intézményben elhelyezettek

Az ellátás folyósításának kezdetét és megszűnését az ellátást folyósító szerv köteles bejelenteni az OEP-nek.
A szociálisan rászorult személyt a települési önkormányzat jegyzője, a szociális intézményben elhelyezett személyt az intézmény vezetője jelenti be az OEP-re.

Egyéni bejelentés alapján jogosultak
 • A megváltozott munkaképességű személy, ha a munkaképesség csökkenése az 50 százalékot eléri, továbbá 2008. január 1-től az egészségkárosodást szenvedett személy, ha az egészségkárosodásának mértéke a 40 százalékot eléri és az illetékes hatóság (Országos Rehabilitációs és Szociális Szakértői Intézet) erre vonatkozó igazolásával (szakvéleményével) rendelkezik.
 • Az a személy, aki a reá irányadó nyugdíjkorhatárt betöltötte és a jövedelme, nem éri el a minimálbér 30 százalékát (2010-ben: 22.050,-Ft-ot).
 • Nevelőszülői tevékenységet folytató személy, akinek az e tevékenységből származó jövedelme nem éri el a minimálbér 30 százalékát, naptári napokra annak harmincad részét.

Figyelem!
Ha Ön e három kategória valamelyiké-be tartozik, egyénileg kell a lakóhely szerint illetékes regionális egészségbiztosítási pénztár kirendeltségeinél (továbbiakban: REP) jelentkeznie, mert a „Bejelentő lap” kitöltése és az igazolások, nyilatkozat bemutatása mellett kerülhet be a nyilvántartásba.

Járulékfizetéssel szerzett jogosultság
 • Egészségügyi szolgáltatási járulékot fizető belföldi magánszemélyek - Egyéni bejelentkezés járulékfizetésre az állami adóhatóságnál
 • Egészségügyi szolgáltatásra megállapodást kötő személyek - Megállapodás-kötési lehetőség a lakó-hely (tartózkodási hely) szerinti regionális egészségbiztosítási pénztár kirendeltségeinél

Felhívjuk figyelmét, ha Önnek nincs jogviszonya, akkor annak érdekében, hogy jogosult legyen az egészségbiztosítás természetbeni ellátásaira, köteles egészségügyi szolgáltatási járulék fizetésére.
2009. július elsejétől az egészségügyi szolgáltatási járulékfizetési kötelezettség további feltétele, hogy a természetes személy az állami adóhatósághoz történő bejelentkezését megelőzően megszakítás nélkül legalább egy éve bejelentett lakóhellyel rendelkezzék Magyarországon.

Figyelem! A bejelentett lakóhely és a tartózkodási hely nem azonos!
Aki csak tartózkodási hellyel rendelkezik a Magyar Köztársaság területén, egészségügyi szolgáltatási járulékfizetés helyett, megállapodás megkötésével biztosíthatja a térítésmentes egészségügyi szolgáltatásra való jogosultságát.

2010. január 1-től: az egészségügyi szolgáltatási járulék összege havi 4.950 Ft. (napi 165 Ft.). E járulékfizetési kötelezettség az egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság megszűnését követő naptól a biztosítási kötelezettséggel járó jogviszony (jogosultság) első napjáig áll fenn.
Az egészségügyi szolgáltatás igénybevételére való jogosultság a biztosítotti / jogosultsági feltételek megszűnését követően 45 napig marad fenn, amennyiben a biztosítás / jogosultság a megszűnést megelőzően legalább 45 napig fennállt. Amennyiben a jogosultsági feltétel 45 napnál rövidebb volt, akkor az egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság ezen időtartammal hosszabbodik meg.
2010. január elsejétől új rendelkezés, hogy ha biztosítás/jogosultság megszűnését megelőzően fennállt korábbi biztosítás/jogosultság 45 napnál hosszabb ideig állt fenn, és az utolsóként megszűnt jogosultság nem állt fenn ugyan 45 napig, de a két biztosítás/jogosultság fennállása között 30 napnál kevesebb nap telt el, 45 napig fennáll még az egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság.
Az ún. passzív egészségügyi szolgáltatásra való fenti jog a szünetelésre nem alkalmazható! A szünetelés első napjától egészségügyi szolgáltatási járulékot kell fizetni, ha más jogosultsága nincs.

A járulékfizetést a lakóhely szerint illetékes állami adóhatósághoz kell teljesíteni. A járulékfizetést a kötelezett helyett (pl. nagykorú állásnélküli gyermek helyett a szülő) más személy, szerv is teljesítheti. A járulékfizetés átvállalásához szükséges az állami adóhatóság jóváhagyása, így ezt 15 napon belül be kell jelenteni az állami adóhatósághoz.

Itt hívjuk fel a figyelmet arra, hogy 2007. április 1-jétől az eltartott közeli hozzátartozó már nem jogosult ezen a jogcímen egészségügyi szolgáltatás igénybevételére.

2008. január 1-től a jogszabály lehetővé teszi, hogy az OEP nyilvántartása szerint jogviszonnyal nem rendelkező személy, hatósági eljárás keretében okirati bizonyítást kezdeményezzen a REP-nél, amennyiben a nyilvántartással ellentétben biztosítással/jogosultsággal rendelkezik és ezt okiratok bemutatásával, hitelt érdemlő módon valószínűsíti.

Az okirati bizonyítási eljárás során felhasználható minden olyan közokirat és teljes bizonyító erejű magánokirat, valamint minden más, erre alkalmas további bizonyítási eszköz, amely a biztosítással járó jogviszony fennállását, illetve, az egészségügyi szolgáltatásra való jogosultságot valószínűsíti.

Például:

Munkaviszony esetén
- a foglalkoztató igazolása a bejelentés teljesítéséről*
- munkaszerződés, vagy kinevezési okirat és 3 hónapnál nem régebbi bérfizetési igazolás, írásos elszámolás.

Szövetkezeti tag esetén
- személyes közreműködést igazoló egyéb okmány (pl.: közgyűlési, zárszámadási jegyzőkönyv, stb.)

Álláskeresési támogatásban részesülő esetén
- Állami foglalkoztatási szerv határozata az:
- álláskeresési járadék,
- munkanélküli járadék,
- vállalkozói járadék megállapításáról szóló jogerős határozat.

Tanulószerződés alapján szakképző iskolai tanulmányokat folytató tanuló esetén
Tanulószerződés + iskolalátogatási igazolás, vagy gazdálkodó szervezet/egyéni vállalkozó és a tanuló között létrejött szerződés, ami a gyakorlati képzésre vonatkozik.

Egyéni vállalkozó (kiegészítő tevékenységűnek nem minősülő) esetén
Érvényes:
- vállalkozói igazolvány (1990.évi V. tv. alapján);
- működési engedély (egészségügyi vállalkozásoknál);
kamarai tagságot igazoló dokumentum (egyéni ügyvéd, egyéni szabadalmi ügyvivő, egyéni végrehajtó, egyéni közjegyző).

Társas vállalkozó esetén
- társas vállalkozás által kiállított igazolás*, társasági szerződés, amelyet a Cégbíróság jóváhagyott, ha abban nevesítve van a tag;
- a személyes közreműködést igazoló okirat pl.: közgyűlési határozat és a díjazás kifizetéséről szóló írásos elszámolás.

Megbízási/vállalkozási jogviszony esetén
- foglalkoztató igazolása*
- megbízási/vállalkozási szerződés és a díjazás kifizetéséről szóló írásos elszámolás.

Mezőgazdasági őstermelő esetén
- annak igazolása, hogy az őstermelő biztosított, vagyis nagykorú, nem nyugdíjas, nem áll máshol munkaviszonyban, 20 év szolgálati időt tud szerezni 62 éves koráig;
- őstermelői igazolvány + érvényes értékesítési betétlap, amelyet nyilvántartásba vett a mg-i igazgatási szerv;
- családi gazdálkodásnál közös őstermelői igazolvány, ami érvényes, és amelyet nyilvántartásba vett a mg-i igazgatási szerv.

Táppénz, Tgyás, Gyed, baleseti táppénzben részesülők esetén
- folyósító szerv igazolása*;
- az ellátás folyósítását igazoló postai utalvány, vagy banki kivonat.

Nyugdíjban, nyugdíjszerű ellátásban részesülő személy esetén
- az ellátást megállapító jogerős határozat;
- az ellátás folyósítását igazoló postai utalvány, vagy banki kivonat;
- előleget megállapító végzés és a folyósítási törzsszámot tartalmazó igazolás;
- a nyugdíjfolyósító szerv által kiadott igazolás, amelyben 2008. évtől kezdődően szerepeltetni kell, hogy a nyugdíjas egészségügyi szolgáltatásra jogosult.

Gyes, Gyet
- MÁK igazolása;
- megállapító jogerős határozat.

Önkormányzati ellátásokban (ápolási díj, rendszeres szociális segély stb.)
- folyósító szerv igazolása*;
- megállapító jogerős határozat.

Tanuló/hallgató esetén
- érvényes diákigazolvány;
- iskolalátogatási igazolás + személyes okmány (külföldinél jogosultságát igazoló egyéb dokumentum pl.: nemzetközi szerződésen alapuló ösztöndíj megállapításáról szóló igazolás)

Megváltozott munkaképességű (50%) egészségkárosodást szenvedett (40%) személy esetén
- ORSZI igazolás + önbejelentési kötelezettség

Kiskorú esetén
- Lakcímkártya a magyarországi lakóhelyről + egyéb személyazonosságát igazoló okirat pl.: Szül. Akkivonat.

Szociálisan rászorult személy esetén
- Hatósági bizonyítvány a rászorultságról

Biztosítással/jogosultsággal nem rendelkező belföldi személyek esetében
- a kötelezettség bejelentéséről szóló, APEH által érkeztetett/iktatott T1011-es bejelentőlap;
- a kötelezettség megállapításáról szóló adóhatósági határozat.

Biztosítással/jogosultsággal nem rendelkező külföldi személyek esetében
- A megállapodási szerződés eredeti aláírt példánya + az utolsó 6 havi befizetést igazoló bizonylat.

* A foglalkoztató (ellátást megállapító) bejelentésre kötelezett szerv jogszabályi előírás alapján legkésőbb a bejelentést követő napon, a biztosított illetve a jogosult személy kérésére 3 munkanapon belül köteles a bejelentésről igazolást kiadni a biztosított/jogosult részére, amely tartalmazza a bejelentett adatokat és a bejelentés teljesítésének időpontját.

Amennyiben az érintett személy jogviszonyának/jogosultságának fennállását az említett eljárás keretében valószínűsíti, az egészségbiztosítási szerv a jogviszony fennállásának tisztázásáig az ügyfelet jogosultként szerepelteti az egészségi szolgáltatásra jogosultak nyilvántartásában. Így az egészségügyi szolgáltató jogviszony ellenőrzése során az érintett személy jogosulti státuszt kap.

Az egészségbiztosítási szerv a nyilvántartásba történő bejegyzést követően az ügyfél által benyújtott okirat másolatának megküldésével együtt, a bejelentési és járulékfizetési kötelezettség teljesítésének ellenőrzését kezdeményezi az állami adóhatóságnál.

Általános felvilágosítást az OEP honlapján (www.oep.hu /Ellátások Magyarországon menüpont), illetve a REP telefonos ügyfélszolgálatától kaphat.
Jogviszonyadatait – az okmányirodában történt előzetes regisztráció után – a kormányzati portál ügyfélkapu szolgáltatásának segítségével is ellenőrizheti (www.magyarorszag.hu / ügyfélkapu / TAJ-szolgáltatások).

A jogviszonyának rendezését kezdeményezheti:

 • - elektronikus úton az ügyfélkapu TAJ-szolgáltatások menüpontján keresztül;
 • - levélben, az OEP honlapjáról letölthető nyomtatvány kitöltésével és a lakóhely szerint regionális egészségbiztosítási pénztár kirendeltségeinél (REP) történő beküldésével,
 • - személyesen a lakóhely szerint illetékes REP ügyfélszolgálatán.

Végül felhívjuk szíves figyelmét arra, hogy 2008. január 1-jét követően a jogviszony hiánya esetén az OEP köteles átadni a biztosítási jogviszonnyal nem rendelkezők adatait az állami adóhatóságnak, amely szerv vizsgálatot kezdeményezhet és az elmaradt egészségügyi-szolgáltatási járulékot – a mulasztás szankcióival együtt – az elévülési idő figyelembe vételével behajtja.
Ezért kérjük, amennyiben biztosítási kötelezettséggel járó jogviszonyban nem áll és más jogcímen sem jogosult egészségügyi szolgáltatásra, úgy szíveskedjék jogviszonyának rendezése érdekében a szükséges lépéseket megtenni.

Közreműködését köszönjük!
Budapest, 2010. január
Országos Egészségbiztosítási Pénztár

Előzetes jogviszony-ellenőrzés rendszeréhez történő intézményi hozzáférés a gyakorlatban

ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR
FŐIGAZGATÓ-HELYETTES

Nyt. szám: 42-408/2007. Tárgy: Előzetes jogviszony-ellenőrzés

Tisztelt Intézményvezető Asszony/Úr!

A 35/2007. (III.7.) Korm. rendelet „a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény végrehajtásáról szóló 217/1997. (XII.1.) Korm. rendelet, és az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III.3.) Korm. rendelet módosításáról” alapján 2007. április 1-től a az egészségügyi szolgáltatás igénybevételét megelőzően az egészségügyi szolgáltató köteles a betegnél előzetes jogviszony-ellenőrzést végezni.

A jogszabályi rendelkezések megvalósítása érdekében kialakításra került egy olyan információs rendszer, amelyből az egészségügyi szolgáltatók on-line módon jelzést kaphatnak arról, hogy az ellátásokat igénybe venni kívánó személy az OEP nyilvántartása szerint rendelkezik-e jogviszonnyal. Az alábbiakban gyakorlati útmutatót biztosítunk az OEP on-line jogviszony ellenőrzési rendszeréhez történő csatlakozással kapcsolatosan.

A hivatkozott jogszabály alapján, a finanszírozási szerződéssel rendelkező egészségügyi szolgáltatók meghatározott köre számára, jelen levél mellékleteként megküldjük az OEP rendszeréhez történő csatlakozáshoz szükséges adatokat: szolgáltatónként egy-egy account-ot, azaz egyedi felhasználói azonosítót és egy hozzá tartozó jelszót (mely utóbbit az első bejelentkezés alkalmával kérünk megváltoztatni).

Ez az account egyaránt alkalmas az OEP által kidolgozott mindkét megoldás igénybevételére, azaz 2007. április 1-től lehetővé teszi:

 1. az OEP által készíttetett fejlesztőkészlet specifikáció megvalósításával (www.oep.hu, Szakmai kezdőlap, Szolgáltatóknak, Informatikai szolgáltatók, Programok menüpontok alatt), az intézmények meglévő informatikai rendszerei által biztosított automatizmusok,
 2. továbbá a TAJ, illetve természetes azonosítók manuális bevitelén (kézi adatrögzítésén) alapuló, interneten böngésző programmal a https://jogviszony.oep.hu címen elérhető, web szolgáltatást biztosító rendszer

útján történő on-line jogviszony-ellenőrzést.

Az I. megoldás esetében, ahol a meglévő egészségügyi szolgáltatói informatikai rendszer felkészítésre kerül az automatikus jogviszony ellenőrzésre, nem szükséges további OEP account a rendszer használatához.

A II. megoldás esetében, ahol az egészségügyi szolgáltató informatikai rendszere nem kerül felkészítésre az automatikus jogviszony ellenőrzésre, ott – az interneten böngésző programmal elérhető szolgáltatás igénybevételéhez – valamennyi felhasználó számára (személyenként) önálló, egyedi azonosítót kell készíteni.

Ez utóbbi esetben, az egynél több account létrehozására vonatkozó igényét a területileg illetékes egészségbiztosítási igazgatási szerv (MEP) részére írásban jelezheti.

E jelzés alapján olyan informatikai megoldás és speciális account kerül biztosításra, mely segítségével a felhasználónkénti egyedi azonosítóit az egészségügyi szolgáltató saját maga rugalmasan tudja karbantartani.

Ilyen esetekben, az egészségügyi szolgáltatón belüli jogosultság-kiosztás folyamatos nyilvántartása, menedzselése az egészségügyi szolgáltató elsőszámú vezetőjének felelőssége.

A fenti tevékenységet nagyobb létszámú egészségügyi szolgáltató esetében célszerűen az intézmény elsőszámú felelős vezetője által megbízott intézményi account-adminisztrátor útján gyakorolja, akinek jogában áll:

 • - intézményen belüli új account készítése,
 • - intézményen belüli létező account felfüggesztése, visszavonása,
 • - intézményen belüli jelszócsere előírása.

Az intézményi account-adminisztrátor jellemzője, hogy a biztosítási jogviszony információk lekérdezéshez nincs jogosultsága.

A létező account felfüggesztés és a jelszó csere előírás funkciók azonnal, közvetlen módon érvényesülnek a rendszerben.

Az intézményi account-adminisztrátor által készített új account aktiválását a MEP engedélyezi, melynek előfeltétele, hogy az egészségügyi szolgáltató elsőszámú felelős vezetőjének aláírásával ellátott új account kérelmet faxon, vagy postai levélküldeményben, vagy minimum fokozott biztonságú elektronikus aláírással ellátott e-mail útján, részére megküldje.

Felhívjuk szíves figyelmét arra, hogy az OEP on-line rendszeréből történő jogviszony ellenőrzésre kizárólag a 35/2007. (III. 7.) Korm. rendelet által előírt célból, módon és időben kerülhet sor. Az ezzel ellentétes alkalmazás jogellenes, ezért a havi teljesítményjelentésekkel ütköztetésre kerülnek az on-line jogviszony lekérdezések.

A 35/2007. (III.7.) Korm. rendelet végrehajtásával kapcsolatosan felmerülő feladatok végrehajtásának hatékony támogatása érdekében létrehoztunk két elektronikus levélcímet, ahová várjuk kérdéseiket:

SzolgaltatoJogviszony@oep.hu a jogi, illetve kapcsolódó ügyvitelt érintő kérdések számára,
SzolgaltatoJogviszonyInf@oep.hu a kifejezetten informatikai jellegű kérdések részére.
Segítő közreműködésüket köszönjük.

Budapest, 2007. március 26.
Tisztelettel:
Király Gyula sk.

Előzetes jogviszony-ellenőrzés szolgáltatóknak

ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR
FŐIGAZGATÓ-HELYETTES

Nyt. szám: 71-120/2007. Tárgy: előzetes jogviszony-ellenőrzés

Tisztelt Intézményvezető Asszony/Úr!

Mint az Ön előtt is ismeretes, az egészségügyi szolgáltatás igénybevétele jelenleg a TAJ számot igazoló okmány bemutatásával történik.
Tájékoztatom, hogy a Magyar Közlöny 27. számában kihirdetésre került a 35/2007. (III.7.) Korm. rendelet „a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. Törvény végrehajtásáról szóló 217/1997. (XII.1.) Korm. Rendelet, és az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III.3.) Korm. rendelet módosításáról”, amely alapján – a biztosítási elv fokozott érvényesítése érdekében – 2007. április 1-től kezdődően a szolgáltatás igénybevétele előtt előzetes jogviszony-ellenőrzésre kerül sor a TAJ számhoz rendelt központi jogviszony-nyilvántartás segítségével.
Az előzetes jogviszony-ellenőrzést előíró fenti kormányrendelet számos kötelezettséget ró az egészségügyi szolgáltatóra. Az előírások értelmezéséhez, és alkalmazásához az alábbiakban szeretnénk segítséget nyújtani.
1. Jogszabályi kötelezettségek
A rendelet szerint – a mentést-, betegszállítást végző, a védőnői szolgálatot működtető, valamint az otthoni szakápolást nyújtó szolgáltató kivételével – minden finanszírozási szerződéssel rendelkező egészségügyi szolgáltató köteles az ellátás nyújtását megelőzően leellenőrizni az előtte megjelent beteg jogosultságát. Az ellenőrzést vagy a TAJ szám, vagy – ha a TAJ-t igazoló okmány nem áll rendelkezésre – az egyéb személyazonosító adatok alapján kell elvégezni.
Az ellenőrzésnek az ellátás nyújtása előtt kell megtörténnie, ha azonban a beteg állapota az ellátás azonnali megkezdését indokolja, a jogviszony-ellenőrzés közvetlenül a szolgáltatás igénybevétele után is elvégezhető, de ez még fekvőbeteg-szakellátás esetén sem lehet későbbi dátumú, mint az ellátást követő első munkanap.
Ha az ellenőrzés eredményeként az derül ki, hogy a beteg nem szerepel az OEP jogviszony-nyilvántartásában, az ellátás nyújtását akkor sem lehet megtagadni, viszont e tényről a beteg részére még az ellátást megelőzően írásban tájékoztatást kell nyújtani. Az írásos tájékoztatóhoz készített segédletünket – melynek alkalmazása javasolt – levelünk mellékleteként az Ön rendelkezésére bocsátjuk. A tájékoztatás megtörténtét a betegnek, vagy a képviseletére jogosult személynek a nyilatkozat aláírásával kell igazolnia. Az aláírt nyilatkozat a betegdokumentáció részét képezi, így az arra vonatkozó szabályok szerint meg kell őrizni.
Önnek, mint egészségügyi szolgáltatónak a kormányrendelet kötelezettségévé teszi azt is, hogy a beteget tájékoztassa arról, hogy a jogviszonyának/jogosultságának érdekében fel kell keresnie a lakóhelye szerint illetékes Megyei Egészségbiztosítási Pénztárat, valamint, hogy a váróhelyiségben elhelyezett tájékozatóban részletes információkat talál a témával kapcsolatos valamennyi kérdésről. A tájékoztató – melynek kifüggesztése a betegforgalom számára nyitva álló helyiségben kötelező – valamint a beteg által aláírandó átvételi nyilatkozat az OEP honlapjáról (www.oep.hu /szakmai kezdőlap/ szolgáltatóknak/ Jogviszonyellenőrzés menüpont) letölthető.
Felhívom figyelmét, hogy a fenti rendeletben leírtak a betegek számára 2007-ben semmiféle hátrányos jogkövetkezménnyel nem járnak, az esetleges jogviszony/jogosultság hiánya sem térítési kötelezettséget, sem – mint azt már fentebb kifejtettem – az ellátás megtagadását nem jelentheti.
A rendelet 2.§-a értelmében azonban, az a szakellátást nyújtó egészségügyi szolgáltató, aki az előzetes jogviszony-ellenőrzési kötelezettségét nem teljesíti, 2007. szeptember 1-ét követően csak az adott ellátás után járó finanszírozási összeg 90%-ára jogosult. A 2007. április 1. és 2007. augusztus 31. közötti időszak felkészülési időként szolgál arra, hogy az egészségügyi szolgáltatók ezen új jogszabályi kötelezettségüknek megfelelhessenek.
A rendeletben előírt kötelezettségeket 2007. április 1-től kell teljesíteni. A gyógyászati segédeszköz forgalmazók, és gyógyászati ellátást nyújtó egészségügyi szolgáltatók csak 2007. december 1-től kötelesek ellenőrizni a beteg jogviszonyát.
2., Informatikai iránymutatás
Az OEP mindent elkövet annak érdekében, hogy a jogviszonyellenőrzés során kialakítandó informatikai megoldás hathatósan támogassa az egészségügyi szolgáltatókat a feladataik elvégzésében, a rendszer tervezése és kialakítása során tekintettel kívánunk lenni az intézményi adottságokra, elsősorban természetesen informatikai jellegű kérdések vonatkozásában. Mindezek érdekében korábban kérdőívet készítettünk, mellyel az egyes intézmények által jelzett, az egészségügyi szolgáltató feladatellátásával összefüggő informatikai jellemzőket mértük fel. A kérdőívekre

 • előzetesen, tájékoztató adatként 2007. január végi határidővel,
 • végleges formájában 2007. március 31-ig

kértük az adatok közlését.
Az egészségügyi ellátórendszer fejlesztéséről szóló 2006. évi CXXXII. törvény szerint kialakult intézményi struktúrának megfelelően a korábbi – informatikai jellemzők felméréséről szóló – adatszolgáltatást 2007. március 31-ig aktualizálni szíveskedjék. (https://szolgaltatofelmeres.oep.hu)
A kérdőívekkel kapcsolatosan felmerülő kérdéseit továbbra is várjuk az intezmenyifelmeres@oep.hu elektronikus levelezési címre, ahol munkatársaink rövid időn belül válaszolnak a felmerülő kérdésekre.
A kérdések megválaszolásával Ön is hozzájárulhat a valamennyi érintett adottságait figyelembe vevő rendszer kialakításához.
Fentiek gyakorlati megvalósítása érdekében kétféle on-line megoldást is biztosítunk az információhoz történő hozzáférés érdekében:

 • kialakításra kerül a TAJ, illetve természetes azonosítók manuális bevitelén (kézi adatrögzítésén) alapuló szabványos, platform (azaz konkrét számítástechnikai eszköz gyártótól, típustól, operációs rendszertől és egyéb programtól) független, interneten elérhető web szolgáltatást biztosító rendszer,
 • továbbá közzétételre kerül egy, az OEP által készíttetett fejlesztőkészlet, mely segítségével az intézmények meglévő informatikai rendszerei felkészíthetőek az automatikus jogviszonyellenőrzésre.

Ez utóbbi megoldás eredményezi az intézmények számára a legkényelmesebb megoldást, ezért az OEP kiemelten kezeli ennek támogatását. Az egészségügyi intézmények részére informatikai rendszereket, programokat fejlesztő vállalkozások számára szervezett konzultációk alkalmával ismertettük a megoldásokat, illetve jelenlétükben mintafeladat kidolgozásával és megoldásával mutattuk be annak gyakorlati alkalmazhatóságát és időszükségletét.
Jelenlegi terveink szerint (a jogszabály által meghatározott előzetes jogviszony ellenőrzés elmulasztása miatti szankcionálás hatályba lépéséig, azaz 2007. szeptember 1-ig):

 • ahol az intézmény meglévő informatikai rendszere felkészítésre kerül az automatikus jogviszonyellenőrzésre, ott intézményenként egy-egy egyedi azonosítót tudunk biztosítani, mellyel az intézmény kerül azonosításra,
  • az intézményen belüli jogosultság-kiosztás elvégzése és nyilvántartása az intézmény felelőssége és feladata,
  • egy egészségügyi intézményen belül többféle informatikai szoftver rendszer alkalmazása, illetve egymástól informatikailag független telephelyek megléte esetében további egyedi azonosítók igényelhetőek,
 • míg az automatikus jogviszonyellenőrzésre fel nem készített informatikai környezettel rendelkezők számára felhasználónkénti (személyenkénti) egyedi azonosítót tudunk biztosítani.

Kérem, hogy a fentiekre vonatkozó konkrét, számszerűsített igénye kitöltésére fokozott figyelmet fordítson.
Segítő közreműködésüket köszönöm.
Budapest, 2007. március 21.
Tisztelettel:
Király Gyula sk
Főigazgató-helyettes

Az EGT tagállamokban biztosított személyek TAJ száma a külföldi biztosításuk idejére ideiglenesen érvénytelenítésre kerül

2009. július 1-től az Országos Egészségbiztosítási Pénztár nyilvántartási rendszeréből az egészségügyi szolgáltató jogviszony-ellenőrzés során az eddigi 2 jelzés helyett válaszul 4 jelzést kaphat, tekintette] arra, hogy ezen időponttól kezdve az EGT tagállamokban biztosított személyek TAJ száma a külföldi biztosításuk idejére ideiglenesen érvénytelenítésre kerül.

Tájékoztató a TAJ-jal rendelkező, de külföldön biztosított személy egészségügyi szolgáltatásra való jogosultságának feltételeiről, átmeneti magyarországi tartózkodása idején

Tisztelt Ügyfelünk!
Tájékoztatjuk, hogy a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény (Ebtv.) 80. § (5) bekezdése új bejelentési kötelezettséget ír elő 2009. január elsejétől kezdődően.

A bejelentési kötelezettség
- a közösségi rendelet hatálya alá tartozó személyre,
- a Magyar Köztársaság által kötött nemzetközi egyezmény hatálya alá tartózó személyre és a
- a saját biztosítási rendszerrel rendelkező nemzetközi szervezet TAJ számmal rendelkező magyar foglalkoztatottjára vonatkozik.

A bejelentést a külföldön, illetve nemzetközi szervezet szociális biztonsági rendszerében létrejött biztosítás kezdetére és megszűnésére vonatkozóan 15 napon belül kell teljesíteni a lakóhely szerint illetékes REP-hez, az OEP által rendszeresített nyomtatványon. (a nyomtatvány letölthető az OEP honlapjáról www.oep.hu)
Amennyiben a külföldön, illetőleg a nemzetközi szervezetnél történő foglalkoztatás 2009. január elsejét megelőzően kezdődött, a bejelentést 2009. április 30.-ig kellett teljesíteni.
A külföldön, EGT tagállamban biztosított személy nem kötelezett járulékfizetésre Magyarországon, így az átmeneti itthoni tartózkodása alatt az E. Alapból finanszírozott természetbeni ellátások igénybevételére, a külföldi biztosító által kiállított jogosultság-igazolás (különösen Európai Egészségbiztosítási Kártya, illetőleg kártyahelyettesítő vagy nemzetközi egyezmény alapján közvetlen ellátás-igénybevételre jogosító nyomtatvány1), illetve – előre tervezett beavatkozás esetén – az illetékes külföldi biztosító engedélye2 alapján jogosult. A nemzetközi szerződés hatálya alá tartozó személy az egyezmény szabályai szerint jogosult egészségügyi szolgáltatásra, a saját biztosítási rendszerrel rendelkező nemzetközi szervezet magyar foglalkoztatottjára egyáltalán nem terjed ki a biztosítás Magyarországon.
Az érintett személy bejelentése alapján az egészségbiztosító 2009. július elsejétől átmenetileg érvényteleníti a TAJ számot a külföldi biztosítás, illetőleg a nemzetközi szervezetnél történő foglalkoztatás idejére. Az egészségügyi szolgáltató 2009. július 1-től az EGT tagállamokban biztosított, illetőleg a nemzetközi szervezetnél foglalkoztatott személy esetében a jogviszony kötelező ellenőrzése során az OEP nyilvántartási rendszeréből „külföldön biztosított a Taj szám átmenetileg érvénytelen” jelzést fog kapni, így az egészségügyi szolgáltatás csak a már említett EU. kártya, illetőleg a kártyahelyettesítő nyomtatvány bemutatása mellett a külföldi biztosító terhére vehető igénybe.
---
1 A magyar-montenegrói szociális biztonsági egyezmény alapján CG/HU 111 vagy CG/HU 111A
2 Az Európai Gazdasági Térségben E 112, a magyar-montenegrói egyezmény alapján CG/HU 112

Minimumidő

CsatolmányMéret
fogaszati_beavatkozasok_20080601-tol_v01.pdf59.08 KB
fogaszati_beavatkozasok_alapellatas_20080601-tol_v01c.pdf85.04 KB
osszes_fogaszati_beavatkozas_elemzese_v01.pdf71.11 KB
c424_havi_teljesitmenyek_elemzese_v01.pdf61.84 KB
osszes_fogaszati_beavatkozas_elemzese_mindenkinek_v01.xls95.5 KB
gyakori_fogaszati_beavatkozasok_elemzese_v04.pdf64.38 KB

A fogászati ellátás teljesítményeinek elszámolásában a minimumidők alkalmazására vonatkozó szabályok változtak

FŐVÁROSI ÉS PEST MEGYEI EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR
EGÉSZSÉGÜGYI IGAZGATÓHELYETTES GYÓGYÍTÓ-MEGELŐZŐ ELLÁTÁSI OSZTÁLY
1139 Budapest, Teve u. 1/a-c Postacím: 1387. Bp. Pf.:27
Telefon: 288-5285 Fax: 288-5283
Ikt. szám:235634-57-2319/2-2008.
Hiv. szám: 19-2573/51/2008.
Tárgy: tájékoztatás
Ügyintéző :Budapest-fogászat Huszai Lászlóné/3262 Kállainé György Gizella/5285 Opitzné Lévai Andrea/3243 Pest-megye-fogászat Lakatosné Üveges Erika/3241 Majorné Pellek Margit/3242

Valamennyi E. Alapból finanszírozott Fogorvosi Szolgálat Vezetőjének
Székhelyén
Tisztelt Igazgató Asszony/Úr! Tisztelt Intézményvezető Asszony/Úr! Tisztelt Doktornő/DoktorÚr!

A Magyar Közlöny 169. számában került kihirdetésre az egyes egészségbiztosítási tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló 283/2008. (XI. 28.) Korm. rendelet. (http://fogaszatiportal.hu/2832008-xi-28-korm-rendelet-egyes-egeszsegbizt...)
A rendelet alábbi módosításaira hívom fel szíves figyelmét:
A fogászati ellátás teljesítményeinek elszámolásában a minimumidők alkalmazására vonatkozó szabályok változtak.
Ha a biztosított ellátása során egy fogorvosi szolgálat, illetve egy szakrendelés egy napon több beavatkozást végez, a teljesítmények elszámolása során a legmagasabb minimumidejű beavatkozáson kívüli beavatkozások minimumideje 10 %-kal csökkentve kerül figyelembe vételre.
Az egyes fogászati beavatkozásokra fordítandó minimális időkereteket meghatározó Kr. 29. számú melléklet módosításával az iskola-ifjúsági, valamint a gyermek fogorvosi szolgálatok prevenciós tevékenységének elismerése és könnyítése érdekében az általuk leggyakrabban használt kódok minimumideje csökkentésre került a szakma által javasolt értékekre.
Néhány beavatkozás esetében a minimumidő nem kerül figyelembe vételre, ha egyéb beavatkozási kód is elszámolásra kerül az adott biztosított esetében.
Lényeges változás, hogy a szakképzésre bejelentkezett szakfogorvos-jelölt
az egyetem által szakképzésre kijelölt fogorvosi szolgálatban, illetve szakrendelésen történő alkalmazása esetén a havi teljesítmény-elszámolás jelöltenként 50 %-kal növelt havi rendelési idő figyelembevételével történik. Szolgálatonként, illetve szakrendelésenként legfeljebb két szakfogorvos-jelölt vehető figyelembe azzal, hogy egy jelölt egyidejűleg egy szolgálatban, illetve szakrendelésen, a praxist ellátó fogszakorvos felügyeletével folytathat elszámolható tevékenységet. A növelt rendelési idő első alkalommal a szakfogorvos-jelölt alkalmazásának a finanszírozóhoz történt bejelentését követő hónap teljesítményének elszámolásakor vehető figyelembe. A szakfogorvos-jelölt után az adott szakképzésre jelentkezést követően - az egyetem igazolása alapján - legfeljebb 48 hónapig lehet a növelt rendelési időt figyelembe venni.
A szakfogorvos-jelölt alkalmazása a finanszírozás mértékét befolyásoló egyedi adat, ezért a fogászati ellátás érintett mellészerződése módosítást igényel.
Az egyetem által szakképzésre kijelölt fogorvosi szolgálatban/szakrendelésen történt alkalmazás bejelentésére - az egységes eljárás érdekében - a szerződés melléklete szerinti formanyomtatvány alkalmazható. A bejelentés akkor érvényes, ha az adott fogorvosi szolgálat/szakrendelés szakképzésre kijelölése, valamint az alkalmazott szakfogorvos-jelölt szakképzésre jelentkezése igazolt.
A mellékszerződések szerződésmódosításához csatoltan megküldöm az alkalmazandó formanyomtatványokat.
Budapest, 2008. december 13.
Tisztelettel:

Dr. Országh Attila egészségügyi igazgatóhelyettes

Fogászati beavatkozások percben meghatározott minimumideje

A Tetfog levelezőlistájából értesültem (http://fogaszatiportal.hu/20080601-valtozasok), hogy 2008. 06. 01-től bevezetésre kerül a minimumidő:
"Minden beavatkozáshoz lesz egy percben meghatározott minimumidő, így ha az összesített beavatkozások*minimumidő meghaladja a havi szerződött óraszámot, a szerződött óraszámon felüli teljesítmény nem kerül elszámolásra"
Ha ez igaz, akkor ez lesz a legnagyobb változás a praxis törvény óta (nem biztos, hogy pozitív).
Mondjuk több pénz ezzel sem lesz a finanszírozási rendszerben, viszont a csekélyke fogászati finanszírozásból talán igazságosabb módon részesülünk. A fogászati kaszt két csoportját fogja érzékenyen érinteni ez a rendelkezés:
- a sztahanovistákat és
- a pontgyártókat.
Előre borítékolom, hogy minden fogorvos teljesíteni fogja havi szerződött óraszámát, utána viszont semmit.
Előnyei:
- nem kell félni attól, hogy a pontgyártók elveszik a pénzünket
- az időbeosztásunkat jobban meg tudjuk tervezni

Hátrányai:
- nem került újabb pénz a fogászati finanszírozásba, csak a meglévő pénzt osztják szét más technikával
- a minimumidő bevezetésével kvázi deklarálják, hogy vége a teljesítmény alapú finanszírozásnak, hiszen a havi szerződött óraszámot mindenki könnyen hozza majd. Tehát innentől kezdve beszélhetünk inkább lakosságszám alapú finanszírozásról.
- várólisták kialakulása

Nemzeti Bizottság a Magyar Fogászatért munkaanyaga: Javaslat a minimumidők változtatásara

A Nemzeti Bizottság a Magyar Fogászatért munkaanyaga a minimumidőkről szép és jó, ha azt a szándékot nézzük, hogy a kisebb minimumidők megállapítása együtt jár a több elvégezhető kezeléssel, gyógyító munkával, tehát globálisan a fogászati ellátó kapacitás "növelése" a társadalom számára előnyös. Ez így igaz.
Viszont a bökkenő, hogy e mögött nem áll többlet finanszírozás, így hoppon a fogorvos marad, aki ugyanannyi pénzért többet dolgozhat. Öngyilkos lépés.
A nem létező "Nemzeti Bizottság a Magyar Fogorvosokért" munkaanyaga a minimumidőkről ezzel homlok egyenest ellenkező lenne, ez pedig a minimum idők növelése. Ha már nincs több pénz a rendszerben, akkor kevesebb munkából kapjuk meg ugyanazt a pénzt. Fennmaradó időnkkel pedig úgy gazdálkodhatunk ahogy akarunk, békén hagyva bennünket lehetőséget adva praxisunk szabad menedzseléséhez.
A javaslatot tevők a kamara vezetői így érdekképviseletként elvárhattuk volna, ha erről megkérdezik a tagság véleményét, ehhez nem kellene bonyolult, elavult papíralapú oda-vissza kérdőíveket küldeni, hanem életet lehelni a http://www.kamara.fogorvos.hu/ site-ba, minden tervről, lépésről előzetesen tájékoztatni, majd ezt fórum lehetőségével véleményezni, módosítani és szavazni. A kialakult konszenzust pedig próbálni megvalósítani. Kamaránk így közelebb kerülhetne hozzánk, hiszen minden egyes cselekedete mögött mi is ott vagyunk még ha csak egy kattintással is.
Lehet, hogy én látom rosszul, így megszondázlak titeket, szavazzatok! (lásd a linket lent)

CsatolmányMéret
nemzeti_bizottsag_mf_min_ido.pdf66.82 KB

Egyetért-e a Nemzeti Bizottság a Magyar Fogászatért minimumidő csökkentésével változatlan finanszírozás mellett?

Igen, mert többet szeretnék dolgozni ugyanannyi pénzért
0% (0 szavazat)
Nem, ennél a helyzetnél már nem szeretnék rosszabb kondíciók mellett dolgozni
100% (16 szavazat)
Tartózkodom, közömbös ha a fejem felett döntenek
0% (0 szavazat)
Összes szavazat: 16

Minimumidő számítása 2008. december 1-től

Forrás: http://fogaszatiportal.hu/2832008-xi-28-korm-rendelet-egyes-egeszsegbizt...

Kemény dió a rendelkezésünkre álló minimumidő aktuális értékének követése, ennek számítástechnikai megvalósítása nem kis feladat. Talán nem is várhatjuk el a programozótól.
Átlagban 20-30%-kal nőhet a minimumidő-keret.

Nézzünk egy átlag kezelést:

CsatolmányMéret
fogaszati_beavatkozasok_es_min_ido_elemzese_v01.pdf47.38 KB

Minőségi és betegbarát fogászati ellátás

A június 1-ével hatályba lépett Korm. rendelet – a járóbeteg ellátásban 2006-ban bevezetett „5 perces szabályhoz” hasonlóan – a fogászati ellátásban is a minőségi munkát és a rendelkezésre álló források racionális felhasználását hivatott védeni.

A rendelet lényege az, hogy minden egyes fogászati beavatkozáshoz meghatározásra került a – a szakma által javasolt – minimális idő. Az OEP havi rendszerességgel vizsgálja, hogy a fogorvos által lejelentett esetek elvégezhetők voltak-e a szerződött rendelési időben. Azaz, ha egy tömés munkaideje minimum 20 perc, akkor, ha a fogorvos egy óra alatt 10 tömést számolt el, az OEP a 3 tömés felett elszámolt tételeket nem finanszírozza, hiszen ezek elvégzése a szakma szabályai szerint nem reális.

A fenti tények tükrében Horváth Zsolt, fideszes képviselő tévesen állította azt, hogy az OEP a 30 óra/hét feletti teljesítéseket nem finanszírozza. A valóság ezzel szemben az, hogy az OEP a rendelési idő és az elszámolt ellátás arányát vizsgálja havi szinten.

Az OEP nyilvántartásai szerint a szolgáltatók mindössze 6-7 százaléka esetében fordult elő, hogy irreálisan sok beavatkozást jelentettek egy-egy hónapban, azaz az OEP-pel jelenleg szerződésben álló mintegy 3900 fogászati szolgálat közül kevesebb, mint 300 praxis lépte át a 100 százalékos határt. Köztük vannak olyanok, melyek 200-300 százalékkal nagyobb teljesítményt jelentettek, mint amennyit havonta reálisan elvégezhettek volna. Ez azt is jelenti, hogy ezek a praxisok pl. 1 perc alatt végeznek el egy gyökérkezelést, 5 percnél kevesebbet fordítanak egy tömésre, de a fogkő eltávolításra is kevesebbet fordítanak 5 percnél egy beteg esetében.

A fideszes politikus szerint, aki ezt a rendeletet megalkotta, már régen dolgozott fogorvosi körzetben. A Minisztériumnak azonban nincs tudomása arról, hogy a MOK alelnöke, a Szakmai Kollégium elnöke, az Országos Stomatológiai Intézet Igazgatója, vagy a Semmelweis Egyetem rektor-helyettese ne dolgozna a fogorvosi szakmában. A kormányrendeletben meghatározott minimum idők azonban – többek között – ezeknek a szakembereknek a javaslata alapján kerültek meghatározásra.
(ennek ellentmond: http://fogaszatiportal.hu/fogaszati-beavatkozasok-percben-meghatarozott-... drgyz)

Finanszírozási szempontból sem beszélhetünk a fogászati szakma ellehetetlenüléséről, hiszen épp az idei évben nőtt a fogorvosi praxisok finanszírozása havi 103 millió forinttal, azaz 1.2 milliárd forinttal éves szinten. A minimumidővel kapcsolatos rendelkezések is azt eredményezik, hogy a 100%-os határon belül dolgozó fogorvosi praxisok – az összes praxis 93-94%-a – díjazása emelkedni fog a kassza zárt jellegéből adódóan.

Álláspontunk, hogy a rendelkezés a minőségi munkát és szabályos elszámolást benyújtó orvosoknak is kedvező, hiszen a fogászati ellátásra szánt kassza zárt. Akik, eddig irreálisan sok beavatkozást jelentettek az egészségbiztosítónak, azok a közös forrásból indokolatlanul nagyobb részhez jutottak.

Horváth Zsolttal ellentétben a tárca határozott álláspontja, hogy a betegeknek nem a nagy tömegben, gyorsan elvégzett beavatkozások szolgálják az érdekeit, hanem a minőségi munka, amelyre a fogorvos rászánta a szakmailag szükséges időt.

Ez a rendelkezés a biztosítottak minőségi ellátásait és a járulékkal való felelős gazdálkodást biztosítja.

2008. június 12.

EüM Sajtóiroda
Forrás: http://www.eum.hu/main.php?folderID=3955&objectID=6003420

Fogászati ellátás értelmezés, fogászati rekordkép változás

ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR
Közép-magyarországi Területi Hivatala
Ártámogatási és Finanszírozási Osztály II.

1139 Budapest, Teve utca 1/a-c, Postacím: 1381 Budapest, Pf.: 1325
Telefon: +36 (1) 288-5281, Telefax: +36 (1) 288-5283
Nyt. Szám: 38319-401-891/2/2011.
Hiv. sz:-
Tárgy: tájékoztatás
Ügyintézők, tel: Kállainé Gy. Gizella Opitzné L. Andrea 288-5285
Melléklet: -

Valamennyi E. Alapból finanszírozott Fogorvosi Szolgálat Vezetőjének
Székhelyén
Tisztelt Igazgató Asszony/Úr! Tisztelt Intézményvezető Asszony/Úr! Tisztelt Doktornő/Doktor Úr!

Tájékoztatom, hogy a 2011. április 29-én megjelent, az egyes egészségügyi tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló 73/2011. (IV.29.) számú Kormány rendeletben foglaltak alapján, a fogászati ellátás területén az alábbi módosításokra került sor:

Fogászati ellátás

1. A 73/2011. (IV.29.) Korm. rendelet 2. §-a alapján módosult a térítési díj ellenében igénybe vehető egyes egészségügyi szolgáltatások térítési díjáról szóló 284/1997. (XII.23.) Korm. rendelet (továbbiakban: Korm. r.) 1. számú mellékletének 2. c.) pontja, melynek értelmében hatályát veszti a „az Ebtv. 12. §-a (1) bekezdésének c) pontjában foglalt személyek" szövegrész.
A módosítást megelőzően a Korm. r. 1. számú mellékletének 2/c. pontja értelmében a 60. év feletti biztosítottak kizárólag a kivehető fogpótlás fogorvosi munkadíját vehették igénybe térítésmentesen, a rögzített fogpótlást nem.
Ezzel szemben a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény (továbbiakban: Ebtv.) 12. §-a értelmében a 60. év feletti biztosítottak teljes körű alap-és szakellátásra jogosultak (kivéve a fogtechnikai költségeket). A Korm. rendelet és az Ebtv. között ellentmondás volt, mivel a törvény magasabb szintű jogszabály, a teljes körű térítésmentesség van érvényben, ezért került sor a Korm. r. módosítására. Fentieknek megfelelően, a 60. év feletti biztosítottak teljes körű alap-és szakellátásra térítésmentesen jogosultak (kivéve fogtechnika), így mind a kivehető, mind a rögzített fogpótlást (fogorvosi munkadíj) térítésmentesen vehetik igénybe.
2. A 73/2011. (IV.29.) számú Korm. rendelet 6. § (2) bekezdése alapján, az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet (továbbiakban: Kr.) 6/B. számú melléklete 2011. május 1-től az alábbiak szerint módosult.
- A „Fogorvosi ambuláns napló" táblázatot követő „Térítési kategóriák" körében újra megjelenítésre került a 7-es (A térítésmentesen vagy részleges térítés ellenében ellátott biztosított) és 8-as (Biztosított ellátására egy éven belüli közúti baleset sérülése következtében került sor) térítési kategória.
- A „Havi jelentés a fogászati rendelés teljesítményeiről" szóló rekordkép ismét kiegészült a „21 üres mező"-vel (amely korábban az elszámolási nyilatkozattal kapcsolatos adatszolgáltatásra vonatkozott).
A rekordképben a 27 mező alkalmazásával kapcsolatban az alábbiakra hívom fel szíves figyelmét:
A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény végrehajtásáról rendelkező 217/1997. (XII.1.) Korm. rendelet 12/B. § (1) bekezdésében foglaltak szerint, az egészségügyi szolgáltató az iskola- és ifjúság-egészségügyi ellátás nyújtása esetén mentesül a jogviszony-ellenőrzés alól. A rendelkezés nem szolgálattípusra, hanem feladatra határozza meg a kivételt, iskola-egészségügyi feladatot azonban nem csak iskola, ifjúsági fogorvosi szolgálat, hanem gyermek- illetve vegyes fogászati szolgálatok elláthatnak.
2011. január 1-jét megelőzően, a fogászati szolgáltatók a teljesítményjelentésben a 21-es mezőben „ 60„-as kóddal jelölték, hogy az iskola- és ifjúsági egészségügyi ellátás nyújtása miatt mentesülnek az elszámolási nyilatkozat adás alól. Ennek alapján, a fogászati teljesítmény-elszámolás során a jogviszony-ellenőrzési mentességet a „60"-as kóddal ellátott esetekben vizsgálta a fogászati elszámoló program.
2011. január 1-től az elszámolási nyilatkozatadási kötelezettség megszűnt (csak a beteg kérésre köteles az egészségügyi szolgáltató kiállítani), ezért a 21 mező - mint elszámolási nyilatkozatra vonatkozó mező - megszűnt, a rekordképből törlésre került.
A Kr. 2011. május 1-től történő módosításával a rekordkép - üres mezőként -ismét kiegészült a 21 mezövei.
Felhívom szíves figyelmét, hogy a jogviszony-ellenőrzés alóli mentesség megállapításához a szolgáltatónak a továbbiakban is meg kell jelölnie, hogy mely esetekben lát el iskola-egészségügyi feladatot.
Ennek alapján - a 2011. május 1-től érvényes rekordkép-leírásban foglaltak szerint - a jogviszony-ellenőrzés alóli mentesség a 21-es mezőben feltüntetett „60''-as kód alapján kerül megállapításra.
Fentieknek megfelelően a fogászati rekordkép-leírás módosításra került.
A 2011. május 01-től érvényes változat a www.oep.hu/Szakmai oldalak/Szolgáltatóknak/Informatikai Szolgáltatók/Rekordképek útvonalon elérhető.

Budapest, 2011 május 04.

Tisztelettel:
Dr. Varga Péter
területi igazgató

CsatolmányMéret
REKORDKÉP_FOG_2011_05_01-TŐL.pdf217.79 KB

Havi jelentés a fogászati rendelés teljesítményeiről (rekordkép)

Érvényes: 2011.08.01-től
Frissítés ideje: 2011. augusztus 1.

Változás:

CsatolmányMéret
rekordkep_fog_2011_08_01-tol_v2.pdf218.23 KB
rekordkep_fog_2011_08_01-tol.pdf184.89 KB
rekordkep_fog_2011_05_01-tol.pdf217.79 KB
rekordkep_fog_2010_12_01-tol.pdf169.55 KB
rekordkep_fog_2010_07_01-tol.pdf164.8 KB
rekordkep_fog_2008_02_01.pdf95.79 KB

Szabálykönyv, BNO, leírások, súgó, help

On-line minden

BNO - Betegségek nemzetközi osztályozása

A BNO az egészségügyben használt, a betegségek nemzetközi osztályozására szolgáló kódrendszer rövidítése. A nemzetközi szakirodalom a kódrendszert ICD-nek rövidíti (The International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems).
Forrás: WHO ICD: http://www.who.int/classifications/icd/en/
Kialakításának az volt a célja, hogy bármelyik országban megbetegedett, illetve sérülést szerzett személy diagnózisát egységes kódrendszer alapján lehessen besorolni. A szabványos kódolás alapján a különféle statisztikákat, ország jelentéseket egységes kódolás alapján lehet összehasonítani.
Forrás: http://hu.wikipedia.org/wiki/BNO

BNO kereső: http://www.gyogyinfok.hu/forum/BNO/index.asp
Szórészletben, kódrészletben is keres

A fogászatot érintő kódok megtekinthetők és letölthetők a csatolt pdf fájlokban.
Megcsináltam a kezelés és BNO kódok párosítását, nem végleges. Írjátok meg a hibákat, észrevételeket!

- 03-as verzió: az Y5670 kód törlése a http://fogaszatiportal.hu/bno-kerdesek#comment-409 alapján, újabb párosítások
- 04a-s verzió 2 kezelés kivételével mindegyik kezeléshez BNO társítás

CsatolmányMéret
fogászati_bno_felsorolása_v03.pdf48.12 KB
fogászati_bno_v03.pdf93.44 KB
fogaszati_beavatkozasok_es_BNO_parositas_v04a.pdf60.53 KB

BNO kérdések

A BNO-val kapcsolatos bármilyen kérdés

Szabálykönyv - 71/2011. (XII. 23.) NEFMI rendelet a fogászati ellátás tevékenységi kódlistájának alkalmazásáról

Forrás

A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 83. § (6) bekezdés f) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 41. § b) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. A rendelet hatálya

1. § E rendelet hatálya kiterjed az Országos Egészségbiztosítási Pénztárra, valamint az Egészségbiztosítási Alapból finanszírozott egészségügyi szolgáltatás nyújtására szerződött egészségügyi szolgáltatókra.

2. Általános elvek

2. § (1) A fogászati beavatkozási kódokat, a hozzájuk tartozó megnevezéseket, a szakmai definíciókat és az elszámolhatóságra vonatkozó szabályokat az 1. melléklet tartalmazza.

(2) Az egészségügyi szolgáltató az 1. mellékletben szereplő, az általa az ellátottaknak nyújtott beavatkozásokra - ide értve az FA jelű, „0” pontértékű beavatkozásokat is - vonatkozó jelentéstételi kötelezettségének az 1. mellékletben foglalt kódok alkalmazása mellett tesz eleget.

(3) Az egészségügyi szolgáltató az 1. mellékletben szereplő, az általa az ellátottaknak nyújtott beavatkozásokra vonatkozó dokumentációs kötelezettségének az 1. mellékletben foglalt kódok alkalmazása mellett tesz eleget, azzal, hogy

a) valamely dokumentum hiányának okát az orvosi dokumentációban rögzíteni kell, és

b) a dokumentációban kötelező rögzíteni minden elvégzett beavatkozást alátámasztó diagnózist (BNO kód), röntgenfelvételt, egyéb vizsgálati eredményt, továbbá az alkalmazott gyógyszer nevét és mennyiségét.

3. A fogászati beavatkozások tevékenységi kódlistája által alkalmazott rövidítések

3. § (1) A fogorvosi beavatkozások kódja 5 pozíciós. Az első pozíció a finanszírozás módját jelöli, ahol az „F” jelölés a kötelezően jelentendő 0 pont értékű beavatkozás, a „T” jelölés a kötelezően jelentendő teljesítménydíjas fogászati beavatkozás. A második pozíció az ellátási szintet jelöli, ahol az „A” jelölés az alapellátás, a „B” jelölés a szakellátás, az „E” jelölés az egyetemi fogászati ellátást határozza meg. A harmadik, negyedik és ötödik pozíció a beavatkozások 1. melléklet szerinti kódszámát tartalmazza.

(2) A „TA” jelzésű kódokat az alapellátás, a szakellátás és az egyetemi fogászati ellátási szint, a „TB” jelzésű kódokat a szakellátás és az egyetemi fogászati ellátási szint, a „TE” jelzésű kódokat csak az egyetemi fogászati ellátási szint alkalmazhatja.

(3) Az 1. mellékletben alkalmazott **-gal jelölt beavatkozási kód csak külön finanszírozási szerződés alapján számolható el.

4.

4-5. §

5. Záró rendelkezések

6. § Ez a rendelet 2012. január 1-jén lép hatályba.

1. melléklet a 71/2011. (XII. 23.) NEFMI rendelethez
A fogászati beavatkozások kódlistája

I. Vizsgálatok, dokumentációk

FA 002 Fogorvosi vizsgálat, kontroll

Anamnézis felvétel, vizsgálat, diagnózis felállítás, státuszrögzítés és megőrzés, kezelési terv készítés, dokumentáció vezetés, betegtájékoztatás.

Elszámolható: alkalmanként egyszer.

TA 004 Rendelőn kívül végzett vizsgálat

Mozgásképtelen vagy fekvőbeteg fogorvosi vizsgálata rendelőn kívül. Elszámolható: alkalmanként egyszer. Emellett minden alkalommal az elvégzett kezelés(ek) kódja(i) is elszámolható(ak).

Együtt nem elszámolható: TA 005 kóddal.

TA 005 Konzílium, rendelőn kívül

Anamnézis felvétel, vizsgálat, diagnózis felállítás, státuszrögzítés, kezelési terv készítés, dokumentáció vezetés, betegtájékoztatás.

Konzultálás más szakterületet ellátó kollégával (a konzíliumban részt vevő orvos neve, pecsétszáma a dokumentációban rögzítendő).

Elszámolható: alkalmanként egyszer.

Együtt nem elszámolható: TA 004 kóddal.

TA 012 Konzílium, szakvélemény készítése

Konzílium, szakvélemény készítése írásban, szakorvos, hatóság, illetve az arra jogosult írásbeli kérésére (másolata az orvosi dokumentációban megőrzendő).

Elszámolható: alkalmanként egyszer.

FA 013 Igazolás, tájékoztatás

Igazolás, tájékoztatás készítése írásban a páciens vagy meghatalmazottja, a szülő és/vagy egyéb szakterület kérésére.

FA014 Szakrendelésre utalás

Szakrendelésre utalás, kiegészítő vizsgálat kérése (a szakrendelés megjelölése kötelező).

FA 016 Fogorvosi látlelet készítése

Látlelet készítése írásban, szakorvos, hatóság, illetve az arra jogosult írásbeli kérésére (másolata az orvosi dokumentációban megőrzendő).

Elszámolható: alkalmanként egyszer.

TB 121 Fogászati allergológiai vizsgálat

- Epikután teszt és laboratóriumi vizsgálatok értékelése és javaslattétel a felhasználható anyagokra. A feltételezett allergén(ek) eltávolítása után 3-6 nappal kontroll az objektív és szubjektív tünetek változásának értékelésére.

- Az alkalmazni javasolt anyagból próbatest felhelyezése, kontroll, az objektív és szubjektív tünetek változásának értékelése.

Elszámolható: a teljes vizsgálati protokoll elvégzése után egy alkalommal.

TB 125** Különleges gondozásra szoruló, fogyatékkal élő személyek fogászati szakellátása

Különleges gondozásra szoruló, (testi, érzékszervi, értelmi) fogyatékkal élő személyek fogászati szakellátása.

Elszámolható: alkalmanként egyszer. Emellett minden alkalommal az elvégzett kezelés(ek) kódja(i) is elszámolható(ak).

II. Prevenció

TA 169 Egyéni megelőző tanácsadás

A betegellátás során rendelőben végzett tanácsadás, a helyes szájápolásról és táplálkozásról, az egészséges fogazat megőrzése, a fog- és szájbetegségek megelőzése témakörben.

Elszámolható: évente egyszer.

TA 170 Csoportos megelőző tanácsadás

Rendelőben végzett megelőző tanácsadás, fogmosás tanítása, szemléltetéssel. Elszámolható: a felvilágosításban részesülők TAJ-ának feltüntetésével tanév szerint félévente egyszer.

Együtt nem elszámolható: TA 183 kóddal.

TA 183 Csoportos felvilágosítás, tanácsadás rendelőn kívül

Rendelőn kívül végzett tanácsadás, megelőző gyakorlat, ellenőrzött fogmosás szemléltetéssel.

Elszámolható: a felvilágosításban részesülők TAJ-ának feltüntetésével tanévenként egyszer.

Együtt nem elszámolható: TA 170 kóddal.

TA 184 Fogászati várandósgondozás (tanácsadás, szűrővizsgálat)

Igazolás kiadása a terhesség ideje alatt, valamint a kötelező egészségbiztosítás keretében igénybe vehető fogászati ellátásról szóló 48/1997. (XII. 17.) NM rendelet 1. számú melléklete szerinti szűrővizsgálat elvégzése, igazolás kiadása és a bizonylat megőrzése.

Elszámolható: a terhesség alatt kétszer.

Együtt nem elszámolható: TA 185, TA 186 kódokkal.

TA 185 Fogorvosi szűrővizsgálat (18 éves korig, illetve 18. év feletti középfokú, nappali rendszerű iskolai oktatásban résztvevőknél)

A kötelező egészségbiztosítás keretében igénybe vehető fogászati ellátásról szóló 48/1997. (XII. 17.) NM rendelet 1. számú melléklete szerinti szűrővizsgálat elvégzése, igazolás kiadása, és a bizonylat megőrzése.

Elszámolható: tanév szerint félévente egyszer.

Együtt nem elszámolható: TA 184, TA 186 kódokkal.

TA 186 Fogorvosi szűrővizsgálat, felnőttnek

A kötelező egészségbiztosítás keretében igénybe vehető fogászati ellátásról szóló 48/1997. (XII. 17.) NM rendelet 1. számú melléklete szerinti szűrővizsgálat elvégzése, igazolás kiadása, és a bizonylat megőrzése.

Elszámolható: évente egyszer.

Együtt nem elszámolható: TA 184, TA 185 kódokkal.

TB 187 Stomato-onkológiai vizsgálat

A vizsgálat eredményének rögzítése, valamint szakvélemény készítése írásban, a beteg beutalása esetén a szakrendelő feltüntetése a dokumentációban kötelező.

Elszámolható: évente egyszer a szájsebészeti fekvőbeteg ellátásra kijelölt ellátóhelyen.

III. Röntgen

TA 006 Intraorális rtg. felvétel (db)

Jelenthető értékelhető felvételenként egyszer. A kötelező egészségbiztosítás keretében térítésmentes fogorvosi beavatkozások diagnosztikai céljából készített felvételek jelenthetők.

TB 007 Panoráma rtg. felvétel (db)

Jelenthető értékelhető felvételenként egyszer. A kötelező egészségbiztosítás keretében térítésmentes fogorvosi beavatkozások diagnosztikai céljából készített felvételek jelenthetők.

TB 008 Teleröntgen felvétel

Jelenthető értékelhető felvételenként egyszer. A kötelező egészségbiztosítás keretében térítésmentes fogorvosi beavatkozások diagnosztikai céljából készített felvételek jelenthetők.

TB 009 Egyéb extraorális rtg. felvétel

Jelenthető értékelhető felvételenként egyszer. A kötelező egészségbiztosítás keretében térítésmentes fogorvosi beavatkozások diagnosztikai céljából készített felvételek jelenthetők.

FA 010 Rtg. kontrasztanyag befecskendezése

Jelenthető értékelhető felvételenként egyszer. A kötelező egészségbiztosítás keretében térítésmentes fogorvosi beavatkozások diagnosztikai céljából készített felvételek jelenthetők.

TB 011 Occlusalis rtg. felvétel

Jelenthető értékelhető felvételenként egyszer. A kötelező egészségbiztosítás keretében térítésmentes fogorvosi beavatkozások diagnosztikai céljából készített felvételek jelenthetők.

IV. Érzéstelenítés, gyógyszerrendelés

FA 018 Gyógyszerrendelés

Vényen történő gyógyszerrendelés.

FA 019 Injekció adása

Injekció adása preventív, terápiás vagy egyéb célból, kivéve a fogászati érzéstelenítést.

TA 021 Intraorális érzéstelenítés

Felületi, terminális, vezetéses érzéstelenítés a kötelező egészségbiztosítás keretében térítésmentes fogorvosi beavatkozásokhoz.

Elszámolható: a terminális vagy felületi érzéstelenítés foganként, a fog jelölésével, a vezetéses érzéstelenítés kvadránsonként, a kvadráns jelölésével.

V. Megtartó fogászat (konzerváló és endodoncia)

FA 098 Gyökérkezelés

Gyökércsatorna tisztítása, tágítása, gyógyszeres átöblítése, ideiglenes gyógyszeres zárása.

Elszámolható: foganként, a fog jelölésével.

TA 100 Amalgám tömés készítése maradó fogban, egy felszínen

Amalgám tömés készítése egy fogfelszínre kiterjedően, beleértve az alábélelést és a külön ülésben végzett polírozást is. Az egészségügyi szolgáltató egyéves jótállást köteles vállalni: adott fogfelszínen egy éven belül újabb tömés, inlay, onlay készítése, fogkorona felépítése gyári csappal nem számolható el.

Elszámolható: tömésenként, a fog és fogfelszín jelölésével évente egyszer.

Együtt nem elszámolható: ugyanazon fogfelszínen a TA 102, TA 104, TE 105, TA 109 kódokkal.

Nem elszámolható, ha időkorláton belül volt adott fogfelszínen: TA 100, TA 101, TA 102, TA 103, TE 105, TA 109 kód.

TA 101 Amalgám tömés készítése maradó fogban, több felszínen

Amalgám tömés készítése több fogfelszínre kiterjedően, beleértve az alábélelést és a külön ülésben végzett polírozást is. Az egészségügyi szolgáltató egyéves jótállást köteles vállalni: adott fogfelszíneken egy éven belül újabb tömés, inlay, onlay készítése, fogkorona felépítése gyári csappal nem számolható el.

Elszámolható: tömésenként, a fog és fogfelszínek jelölésével évente egyszer.

Együtt nem elszámolható: ugyanazon fogfelszíneken a TA 103, TA 104, TE 105, TA 109 kódokkal.

Nem elszámolható, ha időkorláton belül volt adott fogfelszíneken: TA 100, TA 101, TA 102, TA 103, TE 105, TA 109 kód.

TA 102 Esztétikus tömés készítése maradó fogban, egy felszínen

Esztétikus tömés készítése egy fogfelszínre kiterjedően, beleértve az alábélelést és a polírozást is.

Az egészségügyi szolgáltató egyéves jótállást köteles vállalni: adott fogfelszínen egy éven belül újabb tömés, inlay, onlay készítése, fogkorona felépítése gyári csappal nem számolható el.

Elszámolható: tömésenként, a fog és fogfelszín jelölésével évente egyszer.

Együtt nem elszámolható: ugyanazon fogfelszínen a TA 100, TA 104, TE 105, TA 109 kódokkal.

Nem elszámolható, ha időkorláton belül volt adott fogfelszínen: TA 100, TA 101, TA 102, TA 103, TE 105, TA 109 kód.

TA 103 Esztétikus tömés készítése maradó fogban, több felszínen

Esztétikus tömés készítése több fogfelszínre kiterjedően, beleértve az alábélelést és polírozást is. Az egészségügyi szolgáltató egyéves jótállást köteles vállalni: adott fogfelszíneken egy éven belül újabb tömés, inlay, onlay készítése, fogkorona felépítése gyári csappal nem számolható el.

Elszámolható: tömésenként, a fog és fogfelszínek jelölésével évente egyszer.

Együtt nem elszámolható: ugyanazon fogfelszíneken TA 101, TA 104, TE 105 kódokkal.

Nem elszámolható, ha időkorláton belül volt adott fogfelszíneken: TA 100, TA 101, TA 102, TA 103, TE 105, TA 109 kód.

TA 104 Polírozás, finírozás tömésenként

Elszámolható: a jótállási időn túli tömések helyreállítása esetén évente egyszer, tömésenként, a fog és fogfelszín(ek) jelölésével.

TE 105 Inlay, onlay készítése

Betét készítése. Az egészségügyi szolgáltató egyéves jótállást köteles vállalni: adott fogfelszínen, vagy fogfelszíneken egy éven belül újabb inlay, onlay, tömés készítése, fogkorona felépítése gyári csappal nem számolható el.

Elszámolható: inlay, onlay rögzítésekor foganként, fog és fogfelszín, vagy fogfelszínek jelölésével.

Együtt nem elszámolható: ugyanazon fogfelszínre, vagy fogfelszínekre TA 100, TA 101, TA 102, TA 103, TA 104, TA 109 kódokkal.

Nem elszámolható, ha időkorláton belül volt adott fogfelszín(ek)en: TA 100, TA 101, TA 102, TA 103, TE 105, TA 109 kód.

TA 107 Gyökértömés készítése

Egy- vagy többgyökerű fogak gyökércsatornáinak tömése. Röntgenfelvétel készítése kötelező. Az egészségügyi szolgáltató egy éves jótállást köteles vállalni: adott fogon egy éven belül újabb gyökértömés és fedőtömés készítés nem számolható el.

Elszámolható: gyökércsatornánként, a fog jelölésével.

TA 116 Gyökértömés eltávolítása

Elszámolható: gyökértömésenként a fog jelölésével évente egyszer, röntgenfelvétellel igazolt esetben.

Nem elszámolható: jótállási időn belül végzett gyökértömés eltávolításakor.

TA 109 Fogkorona felépítése gyári csappal

Erősen destruált fog esetében fogkorona felépítése gyökércsatornába vagy parapulpálisan elhelyezett gyári csappal és tömőanyaggal, röntgenfelvétellel igazolt esetben. Az egészségügyi szolgáltató az elvégzett beavatkozásra egy éves jótállást köteles vállalni.

Elszámolható: a TA 103 kóddal egyidejűleg foganként, a fog jelölésével, évente egyszer.

Együtt nem elszámolható: TA 100, TA 101, TA 102, TA 104, TE 105 kódokkal.

Nem elszámolható, ha időkorláton belül volt: TA 109 kód.

TA 110 Fog trepanálása és/vagy fogbél exstirpálása

A pulpakamra megnyitása, a pulpakamra és gyökércsatorna feltárása, a fogbél eltávolítása. Röntgenfelvétel készítése kötelező.

Elszámolható: gyökércsatornánként a kezelés megkezdésekor, a fog jelölésével, évente egyszer.

FA 112 Ideiglenes tömés készítése

A végleges ellátás akadálya esetén készített tömés.

Elszámolható: foganként, a fog és fogfelszín(ek) jelölésével.

FA 116 Érzékeny fogfelszín kezelése

Bármely okból kialakult fognyaki érzékenység lokális kezelése.

Elszámolható: foganként, a fog és a fogfelszín(ek) jelölésével.

VI. Szájbetegségek és parodontológia

TB 110 Parodontális státuszfelvétel

A fogágy állapotának részletes rögzítése valamilyen parodontológiában használatos index alkalmazásával.

Elszámolható: háromszor, a parodontológiai kezelés megkezdésekor, a műtéti fázis előtt és a parodontológiai kezelés befejezésekor.

TA 114 Tasak gyógyszeres kezelése

A tasak gyógyszeres kezelése akut és/vagy krónikus panasz esetén a tasakba helyezett antiszeptikus és/vagy antibiotikus lokális készítményekkel. A tasak állapotának rögzítése kötelező.

Elszámolható: foganként, a fog jelölésével, évente legfeljebb háromszor.

TA 111 Fogkő eltávolítása, supra- és subgingivalisan

Az ínyszél feletti (supragingivalis) és az ínyszél alatti (subgingivalis) fogkő eltávolítása, simítás, polírozás, gingiva ecsetelése.

Elszámolható: állcsontonként félévente egyszer.

Együtt nem elszámolható: TA 112 kóddal.

TA 112 Fogkő eltávolítása, supra- és subgingivalisan (súlyos parodontális és/vagy általános alapbetegségnél)

Az ínyszél feletti (supragingivalis) és az ínyszél alatti (subgingivalis) fogkő eltávolítása, simítás, polírozás, gingiva ecsetelése.

Elszámolható: állcsontonként, az állcsont jelölésével félévente kétszer, súlyos parodontális és/vagy általános betegségekben vagy operációt megelőző és/vagy követő állapotokban, melyet a betegdokumentációban nyomon követhetően az alapbetegséget kezelő orvos igazol.

Együtt nem elszámolható: TA 111 kóddal.

TB 113 Lebenyes tasakműtét

Elszámolható: foganként a fog jelölésével.

TB 114 Gingivectomia

Az ínytasak sebészi megszüntetése.

Elszámolható: foganként, a fog jelölésével.

TB 115 Tasak kezelése zárt kürettázzsal

A fog körüli mély parodontális lágyrész, vagy csonttasak excochleálása műtéti feltárás nélkül.

Elszámolható: foganként, a fog jelölésével, félévente egyszer. Recidíva esetén a kezelés a dokumentációban rögzített esetben számolható el.

TB 116 Csontpótló anyag behelyezése

Csontpótló bio-anyag behelyezése.

Elszámolható: anyagdíj nélkül, foganként, a fog jelölésével.

TB 117 Irányított szövetregeneráció membrán alkalmazásával

A lebenyes parodontális tasakműtét kiegészítőjeként parodontális regenerációt elősegítő barrier membrán behelyezése.

Elszámolható: anyagdíj nélkül, foganként, a fog jelölésével.

TB 119 Komplikált szájnyálkahártya betegségek helyi kezelése

Akut vagy krónikus, allergiás, autoimmun alapon vagy szisztémás betegségekhez társuló szájnyálkahártya betegségek kezelése. A diagnózis dokumentálása kötelező.

Elszámolható: alkalmanként egyszer.

TA 120 Fogak sínezése

A fogak ideiglenes sínezése a fogágy átmeneti insufficienciája; parodontális betegség, szájsebészeti beavatkozás, fog visszaültetés, baleset esetében alkalmazott terápiás célból. Fogszabályozás résztevékenységeként nem jelenthető.

Elszámolható: foganként, a sínezett fogak jelölésével.

TA 121 Síneltávolítás

A „Fogak sínezése” (TA 120) kód indikációja alapján készített sín eltávolítása. Fogszabályozás résztevékenységeként nem jelenthető.

Elszámolható: foganként, a sínezett fogak jelölésével.

TB 126 Fogak becsiszolása

Korai fogérintkezések megszüntetése a fogak becsiszolásával.

Elszámolható: foganként, a fog jelölésével.

VII. Dentoalveoláris sebészet

TB 127 Műtéti utókezelés (kontroll, sebkezelés, csíkcsere, varratszedés, átöblítés)

Elszámolható: alkalmanként egyszer.

Együtt nem elszámolható: TA 156 kóddal.

TA 020 Lézerkezelés (soft)

Kezelés alacsony energiájú lézerrel a szájüreg és az arc területén. Elszámolhatóság feltétele orvosi soft lézer készülék megléte és a készülék alkalmazásának ismerete.

Elszámolható: alkalmanként egyszer. A beteg dokumentációjában rögzítendő adott diagnózisnál (BNO: K1020, K0760, G5010, M8690) legfeljebb három kezelés számolható el.

FA 169 Állkapocs luxatio repozíciója

A fogászati sürgősségi ellátás keretében elvégzendő állkapocs luxatio repozíciója, műfogással.

Elszámolható: alkalmanként egyszer.

TA 130 Fogeltávolítás

Fog vagy gyökér eltávolítása fogóval, emelővel. Vérzéscsillapítás, sebellátás egy ülésben.

Elszámolható: foganként, a fog jelölésével.

Együtt nem elszámolható: TA 135 kóddal.

Együtt nem elszámolhatóak ugyanazon fogra a fogeltávolítással egy ülésben, valamint azt követően a TA 100, TA 101, TA 102, TA 103, TA 104, TA 105, TA 107, TA 116, TA 109, TA 110, TA 114, TB 113, TB 114, TB 115, TA 120, TA 121, TB 126, TB 132, TB 141, TB 142, TA 148, TB 152, TA 171, TA 172, TA 161, TA 162, TA 164, TA 167, TA 190, TA 192, TA 193, TA 194, TA 197, TA 198 kódok.

TB 131 Fogeltávolítás feltárással

Műtéti feltárással végzett fog- vagy gyökéreltávolítás, sebellátással, vérzéscsillapítással. Röntgenfelvétel készítése és az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló 1997. évi XLVII. törvény szerinti archiválása - kivéve sürgősségi ellátás - kötelező.

Elszámolható: foganként, a fog jelölésével.

Együtt nem elszámolható: TA 135 kóddal.

Együtt nem elszámolhatóak ugyanazon fogra a fogeltávolítással egy ülésben, valamint azt követően a TA 100, TA 101, TA 102, TA 103, TA 104, TA 105, TA 107, TA 116, TA 109, TA 110, TA 114, TB 113, TB 114, TB 115, TA 120, TA 121, TB 126, TA 130, TB 131, TB 132, TB 141, TB 142, TA 148, TB 152, TA 171, TA 172, TA 161, TA 162, TA 164, TA 167, TA 190, TA 192, TA 193, TA 194, TA 197, TA 198 kódok.

TB 132 Retineált vagy impaktált fog eltávolítása

Elő nem tört vagy előtörés közben beékelődött, rendellenes helyzetű fog műtéti eltávolítása.

Elszámolható: foganként, a fog jelölésével.

Együtt nem elszámolható: TA 135 kóddal.

Együtt nem elszámolhatóak ugyanazon fogra a fogeltávolítással egy ülésben, valamint azt követően a TA 100, TA 101, TA 102, TA 103, TA 104, TA 105, TA 107, TA 116, TA 109, TA 110, TA 114, TB 113, TB 114, TB 115, TA 120, TA 121, TB 126, TA 130, TB 131, TB 132, TB 141, TB 142, TA 148, TB 152, TA 171, TA 172, TA 161, TA 162, TA 164, TA 167, TA 190, TA 192, TA 193, TA 194, TA 197, TA 198 kódok.

TA 135 Alveolus excochleatio sebellátással

Fogeltávolítás utáni rendellenes sebgyógyulással járó állapotok, alveolitis ellátása, alveolus sequester, gyulladt szövetek excochleálása, fájdalomcsillapítás, lokális gyógyszeres kezelés.

Elszámolható: önálló tevékenységként, műtétenként, az eltávolított fog helyének jelölésével.

Együtt nem elszámolható: TA 130, TB 131, TB 132, TB 141, TB 142 kódokkal.

TB 137 Nyálkő eltávolítása invazív módon

Nyálkő eltávolítása sebészi úton.

Elszámolható: műtétenként.

TA 138 Incisio, circumcisio

Abscessus intraorális sebészeti kezelése incisioval, pericoronitis ellátása circumcisioval.

Elszámolható: műtétenként, a kvadráns jelölésével.

TB 139 Excisio

Szövet műtéti eltávolítása diagnosztikus és/vagy terápiás célból.

Elszámolható: műtétenként.

TB 140 Megnyílt arcüreg sebészi zárása

Megnyílt arcüreg műtéti zárása lebennyel.

Elszámolható: műtétenként, a kvadráns jelölésével.

TB 141 Periapicalis excochleatio, gyökércsúcs rezekció

Sebészi feltárással végzett periapicalis kürettázs a gyulladt szövetek eltávolítása céljából, gyökércsúcs sebészi eltávolítása.

Elszámolható: gyökerenként, a fog jelölésével.

Együtt nem elszámolható: TA 135 kóddal.

TB 142 Retrográd gyökértömés

Gyökércsúcs rezekcióval retrográd gyökértömés készítése.

Elszámolható: gyökércsatornánként - a TB 141 kóddal együtt -, a fog jelölésével.

Együtt nem elszámolható: TA 135 kóddal.

TB 143 Cystectomia

Nem odontogén cysta eltávolítása.

Elszámolható: műtétenként, a kvadráns jelölésével

TB 144 Cystostomia, cysta-marsupialisatio

Cystaüreg a száj melléküregévé alakítása.

Elszámolható: műtétenként, a kvadráns jelölésével.

TB 145 Orális plasztika

Sérülés miatt vagy protetikai, illetve orthodontiai indikációból, rehabilitációs célból a szájüreg lágyrészeinek és kemény szöveteinek plasztikai műtéte.

Elszámolható: műtétenként.

FA 147 Fogrepozíció

Baleset következtében helyéről kimozdult fog reponálása (eredeti helyére).

Elszámolható: foganként, a fog jelölésével, a TA 120-as kóddal együtt.

Együtt nem elszámolható: TA 148 kóddal.

TA 148 Fogreplantáció

A helyéről baleset következtében totálisan luxálódott fog visszahelyezése az alveolusba.

Elszámolható: foganként, a fog jelölésével, a TA 120-as kóddal együtt.

Együtt nem elszámolható: FA 147 kóddal.

TE 149 Intraossealis implantatum behelyezése

Dentális implantatum sebészi behelyezése.

Elszámolható: implantátumonként (anyagköltség nélkül), a fejlődési rendellenességek, balesetek, csonkoló műtétek kezelésével összefüggésben, továbbá igazoltan epilepsziás betegeknél rögzített fogpótlás készítésének céljából.

TE 155 Intraossealis implantatum eltávolítása

Beültetett implantatum eltávolítása.

Elszámolható: implantátumonként, a fog jelölésével.

Együtt nem elszámolható: ugyanazon fogra a TE 149 kóddal.

TB 150 Vaporisatio, lézer, kryo, elektrokauterrel végzett kezelések

A szájüregi elváltozások műtéti kezelése kauteres, lézeres vagy kryoterápiás eljárással.

Elszámolható: műtétenként.

TB 151 Stomato-onkológiai gondozás

Műtéti utókezelés, kontroll gyógyszerrendeléssel.

Elszámolható: alkalmanként egyszer.

TB 152 Foggyökér dissectio

Többgyökerű fogak gyökereinek szétválasztása, a beteg gyökér eltávolítása, valamely fogrész megtartása érdekében.

Elszámolható: foganként, a fog jelölésével.

Együtt nem elszámolható: ugyanazon fogra TA 130, TB 131, TB 132 kódokkal.

TB 153 Lágyrész traumák ellátása

Az arc és szájüreg baleseti sérüléseinek sebészi ellátása.

Elszámolható: első beavatkozáskor.

TB 154 Frenulectomia, frenulotomia

A lenőtt ajak, nyelvfék felszabadítása műtéti úton.

Elszámolható: műtétenként.

TA 155 Vérzéscsillapítás

Fogeltávolítás, fogsebészeti beavatkozás, baleset vagy egyéb, belgyógyászati betegség következtében fellépő - kompresszióval nem szüntethető - vérzés, azonnali vagy külön ülésben történő ellátása gyógyszeresen és suturával.

Elszámolható: alkalmanként egyszer.

TA 156 Sutura eltávolítás

Elszámolható: alkalmanként egyszer.

Együtt nem elszámolható: TB 127 kóddal.

TB 155 Alveolus korrekció

A processus alveolaris sebészi feltárással végzett korrekciója sérülés miatt, vagy protetikai, illetve ortodonciai indikációból, rehabilitációs céllal.

Elszámolható: állcsontonként, az állcsont jelölésével.

TB 156 Intermaxilláris fixatio (IMF) felhelyezése

Immobilizáció céljából alsó- és felső fogívre sín felhelyezése, és azok összekapcsolása állkapocs törése esetén.

Elszámolható: a szájsebészeti fekvőbeteg ellátásra kijelölt ellátóhelyen.

VIII. Fogpótlás

FA 156 Teljes lemezes fogpótlás készítéséhez anatómiai lenyomatvétel

A teljes foghiány pótlásához anatómiai lenyomatvétel.

Elszámolható: állcsontonként, az állcsont jelölésével.

FA 157 Teljes lemezes fogpótlás készítéséhez funkciós lenyomatvétel

A teljes foghiány pótlásához funkciós lenyomatvétel.

Elszámolható: állcsontonként, az állcsont jelölésével.

FA 158 Részleges lemezes fogpótlás készítéséhez lenyomatvétel

Részleges foghiány pótlásához lenyomatvétel.

Elszámolható: állcsontonként, az állcsont jelölésével.

FA 159 Állcsont reláció meghatározása

Centrális reláció meghatározása foghiányok pótlásához.

Elszámolható: alkalmanként egyszer.

TA 171 Egyszerű előkészítést igénylő korona („szóló”) behelyezése

Korona rögzítése.

Elszámolható: foganként, a fog jelölésével, a kötelező egészségbiztosítás keretében ellátásra jogosult biztosítottaknál, a gyógyászati segédeszközök rendelésére és elszámolására vonatkozó jogszabályok szerinti gyakorisággal, a korona fogorvos által történő végleges behelyezésekor.

Együtt nem elszámolható: ugyanarra a fogra a TA 172 kóddal.

TA 172 Vállas előkészítést igénylő korona („szóló”) behelyezése

Korona rögzítése.

Elszámolható: foganként, a fog jelölésével, a kötelező egészségbiztosítás keretében ellátásra jogosult biztosítottaknál, a gyógyászati segédeszközök rendelésére és elszámolására vonatkozó jogszabályok szerinti gyakorisággal, a korona fogorvos által történő végleges behelyezésekor.

Együtt nem elszámolható: ugyanarra a fogra a TA 171 kóddal.

TA 161 Gyökércsapos fogmű behelyezése

Gyökércsapos elhorgonyzású fogmű rögzítése.

Elszámolható: foganként, a fog jelölésével, a kötelező egészségbiztosítás keretében ellátásra jogosult biztosítottaknál, a gyógyászati segédeszközök rendelésére és elszámolására vonatkozó jogszabályok szerinti gyakorisággal, a fogmű fogorvos által történő végleges behelyezésekor.

TA 162 Híd-horgony behelyezése

Rögzített fogpótlás (híd) rögzítése.

Elszámolható: pillérfoganként, a fog jelölésével, a kötelező egészségbiztosítás keretében ellátásra jogosult biztosítottaknál a gyógyászati segédeszközök rendelésére és elszámolására vonatkozó jogszabályok szerinti gyakorisággal, a rögzített fogpótlás fogorvos által történő végleges behelyezésekor.

Együtt elszámolható: a TA 163 kóddal, de csak másik fogra.

TA 163 Hídtest behelyezése

Rögzített fogpótlás (híd) rögzítése.

Elszámolható: hézagfoganként, a fog jelölésével, a kötelező egészségbiztosítás keretében ellátásra jogosult biztosítottaknál a gyógyászati segédeszközök rendelésére és elszámolására vonatkozó jogszabályok szerinti gyakorisággal, a rögzített fogpótlás fogorvos által történő végleges behelyezésekor.

Együtt elszámolható: a TA 162 kóddal, de csak másik fogra.

TA 164 Korona, híd eltávolítása

A már véglegesen rögzített korona, híd eltávolítása.

Elszámolható: pillérfoganként, a fog jelölésével, a kötelező egészségbiztosítás keretében ellátásra jogosult biztosítottaknál, valamint életkortól függetlenül valamennyi biztosítottnál a sürgősségi ellátás keretében végzett beavatkozásoknál.

TA 165 Részleges lemezes fogpótlás behelyezése

Részleges foghiányok pótlása részleges kivehető fogsorral.

Elszámolható: állcsontonként, az állcsont jelölésével, a kötelező egészségbiztosítás keretében ellátásra jogosult biztosítottaknál, a gyógyászati segédeszközök rendelésére és elszámolására vonatkozó jogszabályok szerinti gyakorisággal, a fogsor átadásakor.

Együtt nem elszámolható: ugyanazon állcsontra TA 166 kóddal.

TA 166 Teljes lemezes fogpótlás behelyezése

Teljes foghiány pótlása, teljes kivehető fogsorral.

Elszámolható: állcsontonként, az állcsont jelölésével, a kötelező egészségbiztosítás keretében ellátásra jogosult biztosítottaknál, a gyógyászati segédeszközök rendelésére és elszámolására vonatkozó jogszabályok szerinti gyakorisággal, a fogsor átadásakor.

Együtt nem elszámolható: ugyanazon állcsontra TA 165 kóddal.

TA 167 Korona és/vagy híd visszaragasztása

Régebben készült (korábban véglegesen rögzített) korona, híd visszaragasztása. Elszámolható: koronánként/pillérfoganként, a fog jelölésével, félévente egyszer, a kötelező egészségbiztosítás keretében ellátásra jogosult biztosítottaknál, valamint életkortól függetlenül sürgősségi ellátásként valamennyi biztosítottnál.

TA 168 Harapásemelő behelyezése

Kóroki tényezőként szereplő okklúziós rendellenesség vagy parafunkció kezelése okklúziós lemezzel (harapásemelővel).

Elszámolható: állcsontonként, az állcsont jelölésével, a kötelező egészségbiztosítás keretében ellátásra jogosult biztosítottaknál, a gyógyászati segédeszközök rendelésére és elszámolására vonatkozó jogszabályok szerinti gyakorisággal behelyezéskor.

TE 169 Speciális fogpótlások behelyezése

Fejlődési rendellenességben szenvedők, daganatos elváltozás miatt csonkoló műtéten átesettek, baleset vagy egyéb szisztémás megbetegedésben, valamint állkapocs diszfunkciós szindrómában szenvedők foghiányainak pótlása.

Elszámolható: behelyezéskor állcsontonként, az állcsont jelölésével, anyagköltség nélkül.

Együtt nem elszámolható: TE 170 kóddal.

TE 170 Oro-maxillo-faciális protetikai rehabilitáció

Fejlődési rendellenességben szenvedők, daganatos elváltozás miatt csonkoló műtéten átesettek, baleset vagy egyéb szisztémás megbetegedésben szenvedők olyan protetikai rehabilitációja, mely a foghiányokon kívül egyéb szövethiányokat is pótol.

Elszámolható: behelyezéskor, anyagköltség nélkül.

Együtt nem elszámolható: TE 169 kóddal.

TE 171 Állkapocs diszfunkció kezelése

Funkcionális analízis, kezelési terv készítése, az állkapocs diszfunkciójának kezelése, gondozása.

Elszámolható: alkalmanként egyszer.

FA 172 Fogsorpróba

Teljes vagy részleges foghiány pótlására készülő próbafogsor ellenőrzése. Elszámolható: állcsontonként, az állcsont jelölésével.

TA 173 Fogpótlás korrekció

Bármely típusú fogpótlás korrekciója a szájképletek irritációjának megszüntetése, illetve a fogpótlás funkcióképességének helyreállítása érdekében.

Elszámolható: állcsontonként, az állcsont jelölésével, félévente legfeljebb háromszor, a kötelező egészségbiztosítás keretében ellátásra jogosult biztosítottaknál, valamint életkortól függetlenül sürgősségi ellátásként valamennyi biztosítottnál.

TA 179 Lemezes fogpótlás alábélelése rendelőben

Teljes vagy részleges lemezes fogpótlás alábélelése a fogorvosi rendelőben.

Elszámolható: állcsontonként, az állcsont jelölésével, évente egyszer, a kötelező egészségbiztosítás keretében ellátásra jogosult biztosítottaknál.

Együtt nem elszámolható: TA 181 kóddal, ugyanarra az állcsontra vonatkozóan.

TA 178 kóddal együtt csak abban az esetben számolható el, ha a rendelőben végzett alábélelésen kívül egyéb, laboratóriumban végzett javítás is történt a fogsoron.

TA 181 Lemezes fogpótlás alábélelése fogtechnikai laboratóriumban lenyomat alapján

Teljes vagy részleges lemezes fogpótlás alábélelése.

Elszámolható: állcsontonként, az állcsont jelölésével, a kötelező egészségbiztosítás keretében ellátásra jogosult biztosítottaknál, a gyógyászati segédeszközök rendelésére és elszámolására vonatkozó jogszabályok szerinti gyakorisággal, az alábélelt fogpótlás átadásakor.

Együtt nem elszámolható: TA 179 kóddal, ugyanarra az állcsontra vonatkozóan.

TA 178 kóddal együtt csak abban az esetben számolható el, ha alábélelésen kívül egyéb javítás is történt a fogsoron.

TA 178 Lemezes fogpótlás javítása

Teljes vagy részleges lemezes fogpótlás javítása (törés, kapocsjavítás, műfogpótlás), lenyomat alapján.

Elszámolható: állcsontonként, az állcsont jelölésével, a kötelező egészségbiztosítás keretében ellátásra jogosult biztosítottaknál, a gyógyászati segédeszközök rendelésére és elszámolására vonatkozó jogszabályok szerinti gyakorisággal, a javított fogpótlás átadásakor.

TB 179 Instrumentális okklúziós analízis és korrekció

Egyéni értékű artikulátorban okklúziós analízis és az okklúziós korrekció elvégzése.

Elszámolható: a kezelés megkezdésekor.

FA 181 Csonk preparáció

Fog, gyökér előkészítés.

Elszámolható: a kötelező egészségbiztosítás keretében ellátásra jogosult biztosítottaknál, foganként, a fog jelölésével.

FA 182 Vázpróba

Rögzített pótlás próbája.

Elszámolható: a kötelező egészségbiztosítás keretében ellátásra jogosult biztosítottaknál vázanként.

FA 191 Rögzített fogpótlás készítéséhez lenyomatvétel

Precíziós szituációs lenyomat, antagonista lenyomat.

Elszámolható: állcsontonként, az állcsont jelölésével, a kötelező egészségbiztosítás keretében ellátásra jogosult biztosítottaknál.

IX. Gyermek-, iskolai és ifjúsági fogászat

TA 187 Helyi fluoridálás, segédeszköz nélkül

A fogzománc fluorid dúsítása zselé, lakk vagy oldat alkalmazásával, segédeszköz nélkül.

Elszámolható: állcsontonként, az állcsont jelölésével, tanév szerint félévente egyszer.

Az évente kétszeri elszámolásba a TA 188 kód is beleszámít.

Együtt nem elszámolható: TA 188, TB 222 kódokkal.

TA 188 Helyi fluoridálás, segédeszközzel

A fogzománc fluorid dúsítása segédeszközzel. A dokumentációban a segédeszköz megnevezése kötelező.

Elszámolható: állcsontonként, az állcsont jelölésével, tanév szerint félévente egyszer.

Az évente kétszeri elszámolásba a TA 187 kód is beleszámít.

Együtt nem elszámolható: TA 187, TB 222 kódokkal.

TA 189 Helyfenntartó behelyezése

A fogak elvándorlásának megakadályozása helyfenntartó készülékkel. Elszámolható: a készülék behelyezésekor, a kötelező egészségbiztosítás keretében ellátásra jogosult biztosítottaknál.

TA 190 Barázdazárás

Mechanikus fogtisztítást követően a barázdák és gödröcskék lezárása barázdazáró anyaggal. Az indikáció és a barázdazáró anyag feltüntetése a dokumentációban kötelező.

Elszámolható: foganként, a fog jelölésével, évente egyszer.

Együtt nem elszámolható: ugyanazon fogfelszínen a TA 100, TA 101, TA 102, TA 103, TA 104, TE 105, TA 109 kódokkal.

TA 192 Traumásan sérült fog ellátása

Trauma következtében vagy egyéb ok miatt sérült fog gyógyszeres védőkötése ideiglenes koronával.

Elszámolható: foganként, a fog jelölésével.

TA 193 Ideiglenes gyökértömés készítése

Ideiglenes gyökértömés készítése apexifikáció, apexogenezis céljából. Elszámolható: gyökércsatornánként, a fog jelölésével, legfeljebb háromszor.

TA 194 Pulpotómia

A fogbélüreg megnyitása, a koronai pulpa részleges, illetve teljes eltávolítása, gyógyszeres tömőanyag behelyezése.

Elszámolható: a gyermekfogászati ellátás keretében foganként, a fog jelölésével. A végleges tömés külön számolható el.

FA 195 Tejfog elcsiszolása és/vagy impregnálása

Carieses tejfogak elcsiszolása és/vagy impregnálása, öntisztuló felszín kialakítása és/vagy a szuvas üreg gyógyszeres kezelése.

Elszámolható: foganként, a fog jelölésével.

TA 197 Tejfogtömés - egy felszínen

Végleges tömés készítése tejfogba, egy fogfelszínre kiterjedően, beleértve az alábélelést és a polírozást is.

Elszámolható: tejfoganként, a fog és fogfelszín jelölésével.

TA 198 Tejfogtömés - több felszínen

Végleges tömés készítése tejfogba, több fogfelszínre kiterjedően, beleértve az alábélelést és a polírozást is.

Elszámolható: tejfoganként, a fog és fogfelszínek jelölésével.

FA 200 Dentíciós panaszok ellátása

Fogelőtörés miatt kialakult gyulladás kezelése.

Elszámolható: alkalmanként egyszer, diagnózisonként, legfeljebb háromszor.

X. Fogszabályozási szolgáltatások

TB 208 Kivehető fogszabályozó készülék adaptálása, aktiválása

Elszámolható: állcsontonként, az állcsont jelölésével, négyhetente egyszer, a kötelező egészségbiztosítás keretében ellátásra jogosult biztosítottaknál.

TB 209 Rögzített fogszabályozó készülék aktiválása, ellenőrzése

Elszámolható: állcsontonként, az állcsont jelölésével, négyhetente egyszer, a kötelező egészségbiztosítás keretében ellátásra jogosult biztosítottaknál.

TB 210 Ortodonciai mérések

Modell analízis, teleröntgen kiértékelés alapján végzett ortodonciai mérések.

Elszámolható: a kötelező egészségbiztosítás keretében ellátásra jogosult biztosítottaknál az ortodonciai kezelés megkezdésekor, vagy készülék váltáskor (beleértve a retenciós készüléket is), illetve közepes és nagyfokú fogazati rendellenesség esetében kezelés végén még egyszer.

TA 211 Kisfokú fogazati eltérés szabályozásának megkezdése

Kisfokú rendellenesség: mesiodistalis eltérés nélkül Angle I. osztályban jelentkező harapási eltérések: fogtorlódás, nyitott harapás, mélyharapás kezelése tejfogazat, vegyes fogazat, maradó fogazat idején extrakció nélkül kivehető készülékekkel.

Mesiodistalis eltérés nélkül Angle I. osztályban jelentkező helyi eltérések: egyes fogak helyzeti rendellenességei, a fogváltás rendellenességeinek kezelése tejfogazat, vegyes fogazat, maradó fogazat idején. (Helyfenntartó kezelés, ferdesík).

Elszámolható: állcsontonként, az állcsont jelölésével, a kötelező egészségbiztosítás keretében ellátásra jogosult biztosítottaknál, a gyógyászati segédeszközök rendelésére és elszámolására vonatkozó jogszabályok szerinti gyakorisággal, a fogszabályozó készülék átadásakor.

Együtt nem elszámolható: ugyanazon állcsontra a TB 213, TB 215, TB 217, TB 219 kódokkal.

TA 212 Kisfokú fogazati eltérés szabályozásának befejezése

Kisfokú rendellenesség: mesiodistalis eltérés nélkül Angle I. osztályban jelentkező harapási eltérések: fogtorlódás, nyitott harapás, mélyharapás kezelése tejfogazat, vegyes fogazat, maradó fogazat idején extrakció nélkül kivehető készülékekkel.

Mesiodistalis eltérés nélkül Angle I. osztályban jelentkező helyi eltérések: egyes fogak helyzeti rendellenességei, a fogváltás rendellenességeinek kezelése tejfogazat, vegyes fogazat, maradó fogazat idején. (Helyfenntartó kezelés, ferdesík).

Elszámolható: állcsontonként, az állcsont jelölésével, a kötelező egészségbiztosítás keretében ellátásra jogosult biztosítottaknál a fogazati eltérés szabályozásának befejezésekor.

Együtt nem elszámolható: ugyanazon állcsontra a TB 214, TB 216, TB 218, TB 220 kódokkal.

TB 213 Közepes fokú fogazati eltérés szabályozásának megkezdése

Közepes fokú rendellenesség: mesiodistalis eltérés nélkül Angle I. osztályban jelentkező fogív szűkületek következtében kialakult fogtorlódások, egyes fogak helyzeti rendellenességeinek kezelése esetleg extrakcióval, de mindenképpen kivehető készülékkel. Dentalis típusú fejlődési rendellenességek: számfeletti fogak, csírahiányok kezelése, ha a kezelés megoldható pusztán fogszabályozó kezelési módszerekkel.

Mesiodistalis eltéréssel Angle II. osztályban distal harapással járó rendellenességek kezelése, ha a kezelés a vegyes fogazatban és a maradó fogazatban kivehető készülékkel megoldható.

Mesiodistalis eltéréssel Angle III. osztályban mesiális harapással járó fogazati anomáliák kezelése, ha a rendellenesség csak dentalis típusú.

Elszámolható: állcsontonként, az állcsont jelölésével, a kötelező egészségbiztosítás keretében ellátásra jogosult biztosítottaknál, a gyógyászati segédeszközök rendelésére és elszámolására vonatkozó jogszabályok szerinti gyakorisággal, a fogszabályozó készülék átadásakor.

Együtt nem elszámolható: ugyanazon állcsontra TA 211, TB 215, TB 217, TB 219 kódokkal.

TB 214 Közepes fokú fogazati eltérés szabályozásának befejezése

Közepes fokú rendellenesség: mesiodistalis eltérés nélkül Angle I. osztályban jelentkező fogív szűkületek következtében kialakult fogtorlódások, egyes fogak helyzeti rendellenességeinek kezelése esetleg extrakcióval, de mindenképpen kivehető készülékkel. Dentalis típusú fejlődési rendellenességek: számfeletti fogak, csírahiányok kezelése, ha a kezelés megoldható pusztán fogszabályozó kezelési módszerekkel.

Mesiodistalis eltéréssel Angle II. osztályban distal harapással járó rendellenességek kezelése, ha a kezelés a vegyes fogazatban és a maradó fogazatban kivehető készülékkel megoldható.

Mesiodistalis eltéréssel Angle III. osztályban mesiális harapással járó fogazati anomáliák kezelése, ha a rendellenesség csak dentalis típusú.

Elszámolható: állcsontonként, az állcsont jelölésével, a kötelező egészségbiztosítás keretében ellátásra jogosult biztosítottaknál, a fogazati eltérés szabályozásának befejezésekor.

Együtt nem elszámolható: ugyanazon állcsontra TA 212, TB 216, TB 218, TB 220 kódokkal.

TB 215 Nagyfokú fogazati eltérés szabályozásának megkezdése

Nagyfokú rendellenesség: mesiodistalis eltérés nélkül Angle I. osztályban jelentkező fogív szűkületek következtében kialakult fogtorlódások, nyitott és mély harapások, egyes fogak helyzeti rendellenességeinek kezelése, ha a kezelés a rendellenesség foka miatt csak rögzített fogszabályozó készülékkel kiegészítve lehetséges. Dentalis típusú fejlődési rendellenességek kezelése, ha a kezelés elvégzéséhez kombinált sebészi-fogszabályozó módszerek is szükségesek.

Mesiodistalis eltérésekkel Angle II. osztályban és Angle III. osztályban rögzített és kivehető fogszabályozó készülékkel végzett kombinált kezelési módszerek alkalmazása, a rendellenesség súlyossága miatt. A korábban kezelésre nem került súlyos, funkcionális problémákat is okozó, nagyfokú fogazati rendellenességek. A korábban már kezelt, de a fogazati rendellenesség súlyossága miatt recidivált vagy a nem megfelelő eredménnyel zárult esetek.

Elszámolható: állcsontonként, az állcsont jelölésével, a kötelező egészségbiztosítás keretében ellátásra jogosult biztosítottaknál, a gyógyászati segédeszközök rendelésére és elszámolására vonatkozó jogszabályok szerinti gyakorisággal, a fogszabályozó készülék átadásakor.

Együtt nem elszámolható: ugyanazon állcsontra TA 211, TB 213, TB 217, TB 219 kódokkal.

TB 216 Nagyfokú fogazati eltérés szabályozásának befejezése

Nagyfokú rendellenesség: mesiodistalis eltérés nélkül Angle I. osztályban jelentkező fogív szűkületek következtében kialakult fogtorlódások, egyes fogak helyzeti rendellenességeinek kezelése, ha a kezelés a rendellenesség foka miatt csak rögzített fogszabályozó készülékkel lehetséges.

Dentalis típusú fejlődési rendellenességek kezelése, ha a kezelés elvégzéséhez kombinált sebészi-fogszabályozó módszerek is szükségesek.

Mesiodistalis eltérésekkel Angle II. osztályban és Angle III. osztályban rögzített és kivehető fogszabályozó készülékkel végzett kombinált kezelési módszerek alkalmazása, a rendellenesség súlyossága miatt. A korábban kezelésre nem került súlyos, funkcionális problémákat is okozó, nagyfokú fogazati rendellenességek.

A korábban már kezelt, de a fogazati rendellenesség súlyossága miatt recidivált vagy a nem megfelelő eredménnyel zárult esetek.

Elszámolható: állcsontonként, az állcsont jelölésével, a kötelező egészségbiztosítás keretében ellátásra jogosult biztosítottaknál, a fogazati eltérés szabályozásának befejezésekor.

Együtt nem elszámolható: ugyanazon állcsontra TA 212, TB 214, TB 218, TB 220 kódokkal.

TB 219 Veleszületett súlyos fejlődési rendellenességek (pl. ajak-, szájpadhasadékos és fogazati eltéréssel járó szindrómák) fogszabályozási ellátásának megkezdése

Elszámolható: állcsontonként, az állcsont jelölésével, a kötelező egészségbiztosítás keretében ellátásra jogosult biztosítottaknál, a gyógyászati segédeszközök rendelésére és elszámolására vonatkozó jogszabályok szerinti gyakorisággal, a fogszabályozó készülék átadásakor. Kezdő állapotot dokumentáló rtg. felvétel szükséges.

Együtt nem elszámolható: ugyanazon állcsontra TA 211, TB 213, TB 215, TB 217 kódokkal.

TB 220 Veleszületett súlyos fejlődési rendellenességek (pl. ajak-, szájpadhasadékos és fogazati eltéréssel járó szindrómák) fogszabályozási ellátásának befejezése

Elszámolható: állcsontonként, az állcsont jelölésével, a kötelező egészségbiztosítás keretében ellátásra jogosult biztosítottaknál a fogazati eltérés szabályozásának befejezésekor.

Befejezett állapotot dokumentáló rtg. felvétel szükséges.

Együtt nem elszámolható: ugyanazon állcsontra TA 212, TB 214, TB 216, TB 218 kódokkal.

TB 217 Retenciós kezelési fázis megkezdése

Elszámolható: állcsontonként, az állcsont jelölésével, a kötelező egészségbiztosítás keretében ellátásra jogosult biztosítottaknál a retenciós kezelés megkezdésekor, az új készülék átadásakor vagy az eredeti készülék retenciós készülékké történő átalakításakor.

Együtt nem elszámolható: ugyanazon állcsontra TA 211, TB 213, TB 215, TB 219 kódokkal.

TB 218 Retenciós kezelési fázis befejezése

Elszámolható: állcsontonként, az állcsont jelölésével, a kötelező egészségbiztosítás keretében ellátásra jogosult biztosítottaknál a retenciós kezelés befejezésekor.

Együtt nem elszámolható: ugyanazon állcsontra TA 212, TB 214, TB 216, TB 220 kódokkal.

TA 219 Preventív, illetve kiegészítő fogszabályozási tevékenység

Lapocgyakorlat, myoterápia.

Elszámolható: alkalmanként, évente legfeljebb háromszor.

FA 220 Rossz szokásról való leszoktatás megkezdése

Elszámolható: a kezelés megkezdésekor, egyszer.

FA 221 Rossz szokásról való leszoktatás befejezése

Elszámolható: a kezelés befejezésekor, egyszer.

TB 222 Rögzített fogszabályozó eltávolítása, fluoridálás, polírozás

Elszámolható: állcsontonként, az állcsont jelölésével, a kötelező egészségbiztosítás keretében ellátásra jogosult biztosítottaknál a készülék eltávolításakor.

Együtt nem elszámolható: ugyanazon állcsontra a TA 187, TA 188, TB 212, TB 214 kódokkal.

TB 225 Bracketragasztás (újraragasztás)

A kezelés folyamán leesett bracket visszaragasztása, vagy a helyett új bracket felragasztása rögzített készülékes fogszabályozó kezelés során.

Elszámolható: alkalmanként, legfeljebb félévente egyszer.

TB 226 Gyűrűragasztás (újraragasztás)

A kezelés folyamán leesett gyűrű visszaragasztása, vagy a helyett új gyűrű felragasztása rögzített készülékes fogszabályozó kezelés során.

Elszámolható: alkalmanként, legfeljebb félévente egyszer.

TB 227 Ívcsere

A fogszabályozó kezelés során a teljes alsó vagy felső fogívet magába foglaló ív újbóli felhelyezése a kezelés során.

Elszámolható: állcsontonként, az állcsont jelölésével, legfeljebb félévente egyszer.

TB 228 Szekciós ív bekötése

A fogszabályozó kezelés során csak egyes fogakat, vagy legfeljebb fogcsoportot mozgató ív bekötése.

Elszámolható: alkalmanként egyszer.

TB 229 Fogfelszabadítás

Retinált fogakra műtéti úton történő fogszabályozási eszköz felhelyezése.

Elszámolható: műtétenként.

2. melléklet a 71/2011. (XII. 23.) NEFMI rendelethez

Régi szabálykönyv (2008. 06. 01. előtti)

Nem érvényes
A fogászati ellátás tevékenységi kódlistájának alkalmazásáról szóló SZABÁLYKÖNYV
Bevezetés
A „ SZABÁLYKÖNYV” a vonatkozó rendeletben* közzétett „Tevékenységi lista” szakmai magyarázata, protokollja, kiegészülve a jelenthetőség és az elszámolhatóság szakmai és egyéb feltételeivel.

Általános elvek
1. A fogorvosi beavatkozások kódlistája
Tartalmazza a kódot, a hozzá tartozó megnevezést és a szakmai definíciót.
2. A kódlista alkalmazása
A listán szereplő minden tevékenységet, melyet a szolgáltató az ellátottaknak nyújt és az Országos Egészségbiztosítási Pénztárnak jelent, az orvosi dokumentációban (kezelési lap, ambuláns napló, statisztikai összesítők) hitelt érdemlően szükséges rögzíteni.
3. A szolgáltató jogosultsága az OEP térítésre:
a.) Az adott ellátás nyújtására érvényes működési engedély birtokában az Országos Egészségbiztosítási Pénztárral, ill. a Megyei Egészségbiztosítási Pénztárral kötött szerződés.
b.) Az elvégzett beavatkozásoknál a térítési jogosultság igazolása, TAJ számmal vagy annak hiányában az utólagos azonosítást lehetővé tevő adatok birtokában.
c.) Az elvégzett szolgáltatás szerepel a kódlistán.
d.) A biztosított az adott térítési kategóriában jogosult a térítésmentes, ill. részleges térítés ellenében nyújtott szolgáltatásra.
4. Megjegyzések, rövidítések
a.) A fogorvosi szolgáltatások kódja 5 pozíciós.
Az első pozíció a finanszírozás módját jelöli, ahol
F- a kötelezően jelentendő 0 pont értékű beavatkozás
T- a teljesítménydíjas fogászati szolgáltatás
A második pozíció az ellátási szintet jelöli, ahol
A- alapellátás,
B- szakellátás,
E- egyetemi fogászati ellátás
A harmadik, negyedik és ötödik pozíció a beavatkozások kódszámát tartalmazza.
b.) A „TA” jelzésű kódokat mindhárom ellátási szint használhatja, a „TB” jelzésű kódokat a szakellátás és az egyetemi fogászati ellátás, a „TE” kódokat csak az egyetemi fogászati ellátás használhatja.
c.) A *-gal jelölt tevékenység csak a fix díjban nem részesülő szolgálatoknál számolható el.
d.) A **-gal jelölt tevékenység csak külön szerződés alapján számolható el.
* Az egészségügyi szakellátás társadalombiztosítási finanszírozásának egyes kérdéseiről szóló 9/1993. (IV. 2.) NM rendelet.

I. Vizsgálatok, dokumentáció

Fogorvosi vizsgálat FA 002
Fogorvosi vizsgálat * TA 002*
Rendelőn kívül végzett vizsgálat TA 004
Konzílium rendelőn kívül TA 005
Konzílium, szakvélemény készítése TA 012
Igazolás, tájékoztatás FA 013
Fogorvosi látlelet készítése TA 014
Szakrendelésre utalás FA 014
Fogászati allergológiai vizsgálat TB 121

I. Vizsgálatok, dokumentáció részletes leírása

FA 002 Fogorvosi vizsgálat
Anamnézis felvétel, vizsgálat, státusz rögzítése, (góckeresés), diagnózis, kezelési terv készítés, betegtájékoztatás.
Megjelenésenként jelentendő.
TA 002* Fogorvosi vizsgálat*
Anamnézis felvétel, vizsgálat, státusz rögzítése, (góckeresés), diagnózis, kezelési terv készítése, dokumentáció vezetése, betegtájékoztatás.
Elszámolandó a fix díj nélküli szolgálatoknál az alábbiak szerint:
- Anamnézis felvétel, státusz rögzítése, diagnózis, kezelési terv, betegtájékoztatás a beteg első megjelenésekor évente legfeljebb egyszer.
- Több üléses kezelések közben abban az esetben, ha az első megjelenéskor rögzített státuszban, kezelési tervben baleset, vagy akut panasz miatt változás állt be.
- Szájüregi folyamatok, műtét utáni állapotok vizsgálata és ellenőrzésekor.
A TA 002* kód a TA 184, TA 185, TA 186 kódokkal együtt nem jelenthető és nem elszámolható.
TA 004 Rendelőn kívül végzett vizsgálat
Fekvőbeteg vizsgálata rendelőn kívül. Alkalmanként önállóan is elszámolható. E mellett minden alkalommal az elvégzett kezelés kódja is elszámolható. A TA 005-ös kóddal egyidejűleg nem jelenthető.
TA 005 Konzílium rendelőn kívül
Anamnézis felvétel, vizsgálat, státusz rögzítése, (góckeresés), diagnózis és a kezelési terv konzultálása más szakterületet ellátó kollégával. A TA 004-es kóddal egyidejűleg nem jelenthető. Alkalmanként számolható el.
TA 012 Konzílium, szakvélemény készítése
Konzílium, szakvélemény készítése írásban, szakorvos, hatóság, illetve az arra jogosult írásbeli kérésére (másolata az orvosi dokumentációban elhelyezendő). Esetenként egyszer jelenthető és számolandó el.
FA 013 Igazolás, tájékoztatás
Igazolás, tájékoztatás készítése a páciens vagy meghatalmazottja, a szülő és/vagy egyéb szakterület kérésére írásban.
TA 014 Fogorvosi látlelet készítése
Látlelet készítése írásban, szakorvos, hatóság, illetve az arra jogosult írásbeli kérésére (másolata az orvosi dokumentációban elhelyezendő). Esetenként egyszer jelenthető és számolandó el.
FA 014 Szakrendelésre utalás
Szakrendelésre utalás, kiegészítő vizsgálat kérése.
TB 121 Fogászati allergológiai vizsgálat
- Az orális elektropotenciál műszeres mérése.
- Epikután teszt és laboratóriumi vizsgálatok értékelése és javaslattétel a felhasználható anyagokra. A feltételezett allergén(ek) eltávolítása után 3-6 nappal kontroll az objektív és szubjektív tünetek változásának értékelésére.
- Az alkalmazni javasolt anyagból próbatest felhelyezése, kontroll, az objektív és szubjektív tünetek változásának értékelése.
Jelenthető és elszámolandó a teljes vizsgálati protokoll elvégzése után egy alkalommal.

II. Prevenció

Szájhigiénés tanácsadás TA 180
Felvilágosítás, tanácsadás rendelőn kívül TA 183
Terhességi tanácsadás, szűrővizsgálat TA 184
Fogorvosi szűrővizsgálat (18 éves korig .n.t.középisk.).) TA 185
Fogorvosi szűrővizsgálat, felnőtteknek TA 186

II. Prevenció részletes leírása

TA 180 Szájhigiénés tanácsadás
Rendelőben megelőző tanácsadás, fogmosás tanítása, szemléltetéssel.
TA 183 Felvilágosítás, tanácsadás rendelőn kívül
Rendelőn kívül végzett tanácsadás, megelőző gyakorlat, ellenőrzött fogmosás szemléltetéssel. A beavatkozások rögzítése a dokumentációban. A kezelésben részesülők TAJ számával évente egyszer jelenthető és számolható el.
TA 184 Terhességi tanácsadás, szűrővizsgálat
Igazolás kiadása a terhesség ideje alatt, valamint a 48/1997. (XII. 17.) NM rendelet 1. sz. melléklet szerint szűrővizsgálat elvégzése és egy évig a másolat megőrzése. Terhesség alatt 2x jelenthető. Nem jelenthető együtt a TA 002*, a TA 185 és TA 186 kódokkal.
TA 185 Fogorvosi szűrővizsgálat (18 éves korig, illetve nappali tagozatú középiskolásoknak)
A 48/1997. (XII. 17.) NM rendelet 1. sz. melléklete szerinti szűrővizsgálat elvégzése, igazolás kiadása, fél évig a másolat megőrzése. Tanév szerinti félévente egyszer jelenthető és elszámolandó.
TA 002*, TA 184 és TA 186 kóddal együtt nem jelenthető.
TA 186 Fogorvosi szűrővizsgálat, felnőttnek
A 48/1997. (XII. 17.) NM rendelet 1. sz. melléklet szerinti szűrővizsgálat elvégzése, igazolás kiadása, és egy évig a másolat megőrzése. Évente egyszer jelenthető és elszámolandó. TA 002*, TA 184 és TA 185 kódokkal együtt nem jelenthető.

III. Röntgen

Intraorális rtg. felvétel (db) TA 006
Panoráma rtg. felvétel (db) TB 007
Teleröntgen felvétel TB 008
Egyéb extraorális rtg. felvétel TB 009
Rtg.kontrasztanyag befecskendezése TE 010

III. Röntgen részletes leírása

TA 006 Intraorális rtg. felvétel (db)
Elszámolható értékelhető felvételenként egyszer.
TB 007 Panoráma rtg. felvétel (db)
Elszámolható értékelhető felvételenként egyszer.
TB 008 Teleröntgen felvétel
Elszámolható értékelhető felvételenként egyszer.
TB 009 Egyéb extraorális rtg. felvétel
Elszámolható értékelhető felvételenként egyszer.
TE 010 Rtg. kontrasztanyag befecskendezése
Elszámolható értékelhető felvételenként egyszer.

IV. Érzéstelenítés, gyógyszerrendelés

Praemedicatio TB 016
Általános analgesia TE 017
Gyógyszerrendelés FA 018
Injekció adása FA 019
Intraorális érzéstelenítés TA 021

IV. Érzéstelenítés, gyógyszerrendelés részletes leírása

TB 016 Pramedicatio
A beteg gyógyszeres előkészítése a fogorvosi beavatkozás előtt. Alkalmanként számolható el.
TE 017 Általános analgesia
Fekvőbeteg háttérrel, aneszteziológus szakorvos közreműködésével elvégzett narkózis. Alkalmanként számolható el.
FA 018 Gyógyszerrendelés
Vényen történő gyógyszerrendelés
FA 019 Injekció adása
Injekció adása terápiás, preventív vagy egyéb célból, kivéve a fogorvosi beavatkozást megelőző parenterális érzéstelenítést.
TA 021 Intraorális érzéstelenítés
Felületi, terminális, vezetéses érzéstelenítés a jogszabály szerinti térítésmentes fogorvosi beavatkozásokhoz. Azok elvégzésével egyidejűleg jelenthető és számolandó el. A terminális és/vagy felületi érzéstelenítés foganként egyszer, a vezetéses érzéstelenítés quadránsonként egyszer számolható el.

V. Konzerváló fogászat és endodoncia

Gyökérkezelés FA 098
Amalgám tömés készítése maradó fogban, egy felszínen TA 100
Amalgám tömés készítése maradó fogban, több felszínen TA 101
Esztétikus tömés készítése maradó fogban, egy felszínen TA 102
Esztétikus tömés készítése maradó fogban, több felszínen TA 103
Polírozás, finírozás tömésenként TA 104
Inlay, onlay TE 105
Gyökértömés készítése TA 107
Fogkorona felépítése gyári csappal TA 109
Fog trepanálása és/vagy fogbél exstirpálása TA 110
Ideiglenes tömés készítése FA 112
Érzékeny fogfelszín kezelése FA 116

V. Konzerváló fogászat és endodoncia részletes leírása

FA 098 Gyökérkezelés
Gyökércsatorna tisztítása, tágítása, gyógyszeres átöblítése, ideiglenes gyógyszeres zárása. Jelentendő minden kezeléskor a kezelt fog jelölésével.
TA 100 Amalgám tömés készítése maradó fogban, egy felszínen
Amalgám tömés készítése egy fogfelszínre kiterjedően, beleértve az alábélelést is. Tömésenként – a kezelt fog és a felszínének jelölésével az orvosi dokumentációban rögzítetteknek megfelelően – jelenthető és évente egyszer számolható el. A szolgáltató az elkészített tömésre egy éves jótállást köteles vállalni. A jótállási időn belül a tömésben keletkezett problémát vagy a beteg által jelzett panaszt, rendellenességet a fogorvos köteles költségtérítés nélkül megszüntetni.
TA 101 Amalgám tömés készítése maradó fogban, több felszínen
Amalgám tömés készítése több fogfelszínre kiterjedően, beleértve az alábélelést is. Tömésenként – a kezelt fog és a felszíneinek jelölésével az orvosi dokumentációban rögzítetteknek megfelelően – jelenthető és évente egyszer számolható el. A szolgáltató az elkészített tömésre egy éves jótállást köteles vállalni. A jótállási időn belül a tömésben keletkezett problémát vagy a beteg által jelzett panaszt, rendellenességet a fogorvos köteles költségtérítés nélkül megszüntetni.
TA 102 Esztétikus tömés készítése maradó fogban, egy felszínen
Esztétikus tömés készítése egy fogfelszínre kiterjedően, beleértve az alábélelést is. Tömésenként – a kezelt fog és a felszínének jelölésével az orvosi dokumentációban rögzítetteknek megfelelően – jelenthető és évente egyszer számolható el. A szolgáltató az elkészített tömésre egy éves jótállást köteles vállalni. A jótállási időn belül a tömésben keletkezett problémát vagy a beteg által jelzett panaszt, rendellenességet a fogorvos köteles költségtérítés nélkül megszüntetni.
TA 103 Esztétikus tömés készítése maradó fogban, több felszínen
Esztétikus tömés készítése több fogfelszínre kiterjedően, beleértve az alábélelést is. Tömésenként – a kezelt fog és a felszínének jelölésével az orvosi dokumentációban rögzítetteknek megfelelően – jelenthető és évente egyszer számolható el. A szolgáltató az elkészített tömésre egy éves jótállást köteles vállalni. A jótállási időn belül a tömésben keletkezett problémát vagy a beteg által jelzett panaszt, rendellenességet a fogorvos köteles költségtérítés nélkül megszüntetni.
TA 104 Polírozás, finírozás tömésenként
Bármely töméstípus esetén a tömés felszínének finírozása és/vagy polírozása. A TA 099, 102, 103, és a TA 106-os kóddal együtt jelenthető, tömésenként a kezelt fog jelölésével számolandó el. Jelenthető és elszámolható önálló tevékenységként - (amalgámtömés) - foganként és tömésenként. Egy évnél régebbi tömések helyreállításakor a polírozás önálló tevékenységként is jelenthető. Ebben az esetben évente egyszer, foganként és tömésenként számolandó el.
TE 105 Inlay, onlay
Betét készítése. Jelenthető és elszámolható inlay, onlay rögzítéskor a kezelt fog és felszínének jelölésével. A szolgáltató az elkészített betétre egy éves jótállást köteles vállalni. A jótállási időn belül a betét készítésével összefüggésbe hozható problémát vagy a beteg által jelzett panaszt, rendellenességet a fogorvos köteles költségtérítés nélkül megszüntetni.
TA 107 Gyökértömés készítése
Egy-vagy többgyökerű fogak gyökércsatornáinak tömése a kezelt fog jelölésével. Gyökércsatornánként egyszer számolandó el.
TA 109 Fogkorona felépítése gyári csappal
Erősen destruált fog esetében fogkorona felépítése gyári csappal és tömőanyaggal. Foganként jelenthető és számolható el, a kezelt fog jelölésével. Egyidejűleg elszámolható a TA 103, TA 106-os kódokkal. A jótállási időn belül a töméssel összefüggésbe hozható problémát vagy a beteg által jelzett panaszt, rendellenességet a fogorvos köteles költségtérítés nélkül megszüntetni.
TA 110 Fog trepanálása és/vagy fogbél exstirpálása
A pulpakamra megnyitása, a pulpakamra és gyökércsatorna feltárása, a fogbél eltávolítása. Jelenthető és elszámolandó gyökércsatornánként a kezelés megkezdésekor a kezelt fog jelölésével.
FA 112 Ideiglenes tömés készítése
A végleges ellátás akadálya esetén készített tömés. Foganként jelentendő.
FA 116 Érzékeny fogfelszín kezelése
Bármely okból kialakult fognyaki érzékenység lokális gyógyszeres kezelése. Foganként jelentendő.

VI. Szájbetetegségek és parodontológia

Tasak gyógyszeres kezelése TA 114
Egyszerű szájnyálkahártya betegségek helyi kezelése * TA 115 *
Fogkő eltávolítása, supra- és subgingivalis TA 111
Fogkő eltávolítás, supra- és subgingivalisan (súlyos bet.) TA 112
Lebenyes tasak-műtét TB 113
Gingivectomia TB 114
Tasak kezelése zárt kürettázzsal TB 115
Csontpótló anyag behelyezése TB 116
Irányított szövetregeneráció membrán alkalmazásával TB 117
Komplikált szájnyálkahártya betegségek helyi kezelése TB 119
Fogak sínezése TA 120

VI. Szájbetegségek és parodontológia részletes leírása

TA 114 Tasak gyógyszeres kezelése
Az elvégzett beavatkozások dokumentációban történő rögzítése.
TA 115* Egyszerű szájnyálkahártya betegségek helyi kezelése*
A szájüreg nyálkahártyáján kialakuló egyszerű, szövődménymentes betegségek helyi gyógyszeres kezelése. Csak fix díj nélküli szolgáltatók jelenthetik
TA 111 Fogkő eltávolítás, supra- és subgingivalis
Az ínyszél feletti (supragingivalis) és az ínyszél alatti (subgingivalis) fogkő eltávolítása kézi műszerrel, ultrahangos vagy vibrációs technikával, simítás, polírozás. Quadránsonként félévente kétszer számolható el. Egyidejűleg legfeljebb két quadránsra kiterjedően elvégzett beavatkozás jelenthető és számolható el
TA 112 Fogkő eltávolítás, supra- és subgingivalisan (súlyos, általános alapbetegségnél)
Az ínyszél feletti (supragingivalis) és az ínyszél alatti (subgingivalis) fogkő eltávolítása kézi műszerrel, ultrahangos vagy vibrációs technikával, simítás, polírozás. Quadránsonként számolható el. Egyidejűleg legfeljebb két quadránsra kiterjedően elvégzett beavatkozás jelenthető és számolható el. Súlyos általános betegségekben vagy operációt követő állapotokban – melyet a betegdokumentációban nyomon követhetően az alapbetegséget kezelő orvos igazol – havonta egyszer jelenthető és számolható el.
TB 113 Lebenyes tasak-műtét
Foganként számolandó el, a kezelés során egy alkalommal.
TB 114 Gingivectomia
Az ínytasak vagy ínytasakok sebészi megszüntetése. Egyszer számolandó el foganként.
TB 115 Tasak kezelése zárt kürettázzsal
A fog körüli mély parodontális lágyrész vagy csonttasak excochleálása műtéti feltárás nélkül. A kezelés során foganként egyszer számolandó el. Recidíva esetén a kezelés a dokumentációban rögzített esetben egyszer ismételhető és elszámolandó.
TB 116 Csontpótló anyag behelyezése
Műtétek kiegészítőjeként regenerációt elősegítő csontpótló bio-anyag behelyezése. Anyagdíj nélkül, foganként számolandó el.
TB 117 Irányított szövetregeneráció membrán alkalmazásával
A lebenyes parodontális tasakműtét kiegészítőjeként parodontális regenerációt elősegítő barrier membrán behelyezése.
Foganként, anyagdíj nélkül számolandó el.
TB 119 Komplikált szájnyálkahártya betegségek helyi kezelése
Akut vagy krónikus, allergiás, autoimmun alapon vagy szisztémás betegségekhez társuló szájnyálkahártya betegségek kezelése. A diagnózis dokumentálása. Megjelenésenként egyszer számolandó el.
TA 120 Fogak sínezése
A fogak ideiglenes sínezése a fogágy átmeneti gyengülése; parodontális betegség, szájsebészeti beavatkozás – beleértve a fog visszaültetését – vagy baleset esetében alkalmazandó terápiás célból. A sínezendő fogak száma szerint jelenthető és számolandó el. Fogszabályozás rész-tevékenységeként nem jelenthető.

VII. Dentoalveoláris sebészet

Lézerkezelés (soft) TA 020
Állkapocs luxatacio repozíciója FA 169
Fogeltávolítás FA 130
Fogeltávolítás feltárással TB 131
Retineált vagy impaktált fog eltávolítása TB 132
Alveolus excochleatio sebellátással TA 135
Nyálkő eltávolítás TB 137
Incisio, circumcisio TA 138
Excisio TB 139
Megnyílt arcüreg sebészi zárása TB 140
Periapicalis excochleatio, gyökércsúcs rezekció TB 141
Retrográd gyökértömés TB 142
Cystectomia TB 143
Cystostomia TB 144
Orális plasztika TB 145
Fogrepozíció TA 147
Fogreplantáció TB 148
Intraossealis implantatum TE 149
Vaporisatio, lézer, kryo, elektrokauter TE 150
Stomato-onkológiai gondozás TB 151
Foggyökér dissectio TB 152
Lágyrész traumák ellátása TB 153
Frenulectomia, frenulotomia TB 154
Vérzéscsillapítás TA 155

VII. Dentoalveoláris sebészet részletes leírása

TA 020 Lézerkezelés (soft)
Kezelés alacsony energiájú lézerrel a száj és az arc területén. Kezelésenként egyszer jelenthető és elszámolható. A beteg dokumentációjában rögzítendő adott diagnózisnál legfeljebb három kezelés számolható el.
FA 169 Állkapocs luxatio repozíciója
A fogászati sürgősségi ellátás keretében elvégzendő állkapocs luxatio repozíciója műfogással.
FA 130 Fogeltávolítás
Fog vagy gyökér eltávolítása fogóval, emelővel. Vérzéscsillapítás, sebellátás egy ülésben. Foganként jelentendő.
TB 131 Fogeltávolítás feltárással
Műtéti feltárással végzett fog- vagy gyökéreltávolítás, sebellátás vérzéscsillapítással. Foganként jelenthető és számolható el.
TB 132 Retineált vagy impaktált fog eltávolítása
Elő nem tört vagy előtörés közben beékelődött, rendellenes helyzetű fog műtéti eltávolítása. Foganként számolandó el.
TA 135 Alveolus excochleatio sebellátással
Fogeltávolítás utáni rendellenes sebgyógyulással járó állapotok, alveolitis ellátása, alveolus sequester, gyulladt szövetek excochleálása, fájdalomcsillapítás, lokális gyógyszeres kezelés. Csak önálló tevékenységként számolandó el. Az FA 130, TB 131 és TB 132 kódokkal egyidejűleg nem jelenthető.
TB 137 Nyálkő eltávolítás
Nyálmirigyek vezetékeiből nyálkő eltávolítása intraorális műtéti úton. Műtétenként számolandó el.
TA 138 Inscisio, circumcisio
Periostitis abscendens, abscessus intraorális sebészeti kezelése incisióval, pericoronitis ellátása circumcisioval. Beavatkozásonként számolható el.
TB 139 Excisio
Szövet műtéti eltávolítása diagnosztikus és/vagy terápiás célból. Beavatkozásonként számolandó el.
TB 140 Megnyílt arcüreg sebészi zárása
Megnyílt arcüreg műtéti zárása lebennyel. Műtétenként számolható el.
TB 141 Periapicalis excochleatio gyökércsúcs rezekció
Sebészi feltárással végzett periapicalis kürettázs a gyulladt szövetek eltávolítása céljából, gyökércsúcs sebészi eltávolítása. Foggyökerenként számolandó el.
TB 142 Retrográd gyökértömés
Műtéti feltárással egyidejű gyökércsúcs rezekcióval retrográd gyökértömés készítése. Foggyökerenként a TB 141 beavatkozással együtt számolható el.
TB 143 Cystectomia
Műtéti feltárással cysta eltávolítás. Műtétenként számolandó el.
TB 144 Cystostomia
Műtéti feltárással a cystaüreg a szál melléküregévé alakítása. Műtétenként számolandó el.
TB 145 Orális plasztika
Sérülés miatt vagy protetikai, ill. orthodontiai indikációból, rehabilitációs célból a szájüreg lágyrészeinek és kemény szöveteinek plasztikai műtéte. Műtétenként számolandó el.
TA 147 Fogrepozíció
Baleset következtében helyéről kimozdult fog azonnali repanálása eredeti helyére és sínezése. A TA 120-as kóddal együtt foganként egyszer jelenthető és számolandó el.
TB 148 Fogreplantáció
A helyéről baleset következtében eltávolodott fog visszahelyezése az alveolusba és sínezése. A TA 120-as kóddal együtt foganként egyszer jelenthető és számolandó el.
TE 149 Intraossealis implantatum
Dentális implantátum sebészi behelyezése. Fejlődési rendellenességek, balesetek, csonkoló műtétek kezelésével összefüggésben- anyagköltség nélkül – számolható el, implantátumonként.
TE 150 Vaporisatio, lézer, kryo, elektrokauter
A szájüregi elváltozások műtéti kezelése kauteres, lézeres vagy kryoterápiás eljárással. Műtéti eljárásonként számolandó el.
TB 151 Stomato-onkológiai gondozás
Műtéti utókezelés, kontroll gyógyszerrendeléssel. Megjelenésenként számolandó el.
TB 152 Foggyökér dissectio
Többgyökerű fogak gyökereinek szétválasztása, valamely fogrész megtartása érdekében. Foganként számolandó el.
TB 153 Lágyrész traumák ellátása
Az arc- és szájüreg baleseti sérüléseinek sebészi ellátása. Első beavatkozáskor számolandó el.
TB 154 Frenulectomia, frenulotomia
A lenőtt ajak, nyelvfék felszabadítása műtéti úton. Műtéti beavatkozáskor számolandó el.
TA 155 Vérzéscsillapítás
Fogeltávolítás, fogsebészeti beavatkozás, baleset vagy egyéb, belgyógyászati betegség következtében fellépő – kompresszióval nem
szüntethető – vérzés, azonnali vagy külön ülésben történő ellátása gyógyszeresen és suturával. Beavatkozásonként egyszer jelentendő és számolandó el.

VIII. Fogpótlás

Teljes lemezes fogpótlás készítéséhez anatómiai lenyomatvétel FA 156
Teljes lemezes fogpótlás készítéséhez funkciós lenyomatvétel FA 157
Részleges lemezes fogpótlás készítéséhez lenyomatvétel FA 158
Teljes és részleges lemezes fogpótlások készítésénél állcsont reláció meghatározása FA 159
Korona („szóló”) behelyezése TA 160
Csapos fogmű behelyezése TA 161
Híd-horgony behelyezése TA 162
Híd-hídtest behelyezése TA 163
Korona, híd eltávolítása TA 164
Részleges lemezes fogpótlás behelyezése TA 165
Teljes lemezes fogpótlás behelyezése TA 166
Korona és/vagy híd visszaragasztása TA 167
Harapásemelő behelyezése TA 168
Speciális fogpótlások behelyezése TE 169
Oro-maxillo-faciális protetikai rehabilitáció TE 170
Állkapocs diszfunkció kezelése TE 171
Fogsorpróba FA 172
Fogpótlás korrekció TA 173
Lemezes fogpótlás alábélelése TA 177
Lemezes fogpótlás javítása TA 178
Instrumentális okklúziós analízis és korrekció TB 179
Csonk preparáció FA 181
Vázpróba FA 182
Rögzített fogpótlás készítéséhez lenyomatvétel FA 191
Lenyomatvétel állcsont reláció meghatározására FA 198
Sín vagy sínek eltávolítása FA 202

VIII. Fogpótlás részletes leírása

FA 156 Teljes lemezes fogpótlás készítéséhez anatómiai lenyomatvétel
A teljes foghiány pótlásához anatómiai lenyomatvétel (állcsontonként jelentendő).
FA 157 Teljes lemezes fogpótlás készítéséhez funkciós lenyomatvétel
A teljes foghiány pótlásához funkciós lenyomatvétel (állcsontonként jelentendő).
FA 158 Részleges lemezes fogpótlás készítéséhez lenyomatvétel
Részleges foghiány pótlásához lenyomatvétel (állcsontonként jelentendő).
FA 159 Teljes és részleges lemezes fogpótlások készítésénél állcsont reláció meghatározása
Teljes és részleges foghiányok pótlásához a centrális reláció meghatározása.
TA 160 Korona („szóló”) behelyezése
Korona rögzítése. A korona fogorvos által történő végleges behelyezésekor jelentendő a jogszabály szerinti ellátásra jogosult biztosítottaknál. Koronánként számolandó el.
TA 161 Csapos fogmű behelyezése
Gyökércsapos fogmű rögzítése. A fogmű fogorvos által történő végleges behelyezésekor jelentendő a jogszabály szerinti ellátásra jogosult biztosítottaknál. Foganként számolandó el.
TA 162 Híd-horgony behelyezése
Rögzített fogpótlás (híd) rögzítése. A rögzített fogpótlás fogorvos által történő végleges behelyezésekor jelentendő a jogszabály szerinti ellátásra jogosult biztosítottaknál. Horgony-koronánként jelenthető és számolandó el.
TA 163 Híd-hídtest behelyezése
A TA 162-es kóddal együtt jelentendő és számolandó el, a híd fogorvos által történő végleges behelyezésekor elszámolandó pótfoganként a jogszabály szerinti ellátásra jogosult biztosítottaknál.
TA 164 Korona, híd eltávolítása
A jogszabály szerinti térítésmentes ellátásra jogosult biztosítottaknál, valamint életkortól függetlenül valamennyi biztosítottnál a sürgősségi ellátásban végzett beavatkozásoknál. Horgonykoronánként jelenthető és számolható el.
TA 165 Részleges lemezes fogpótlás behelyezése
Részleges foghiányok pótlása kivehető részleges fogsorral. Állcsontonként számolható el behelyezéskor, a jogszabály szerinti ellátásra jogosult biztosítottaknál.
TA 166 Teljes lemezes fogpótlás behelyezése
Teljes foghiány pótlása, teljes lemezes kivehető fogsorral. Állcsontonként számolható le behelyezéskor, a jogszabály szerinti ellátásra jogosult biztosítottaknál.
TA 167 Korona és/vagy híd visszaragasztása
Régebben készült (korábban véglegesen rögzített) korona, híd visszaragasztása. Elszámolható horgonyonként életkortól függetlenül sürgősségi ellátásként valamennyi biztosítottnál félévente egyszer.
TA 168 Harapásemelő behelyezése
Kóroki tényezőként szereplő okklúziós rendellenesség vagy parafunkció kezelése okklúziós lemezzel (harapásemelővel). Behelyezéskor, állcsontonként évente egyszer jelenthető és számolandó el a jogszabály szerinti ellátásra jogosult biztosítottaknál.
TE 169 Speciális fogpótlások behelyezése
Fejlődési rendellenességben szenvedők, daganatos elváltozás miatt csonkoló műtéten átesettek, baleset vagy egyéb szisztémás megbetegedésben, valamint állkapocs diszfunkciós szindrómában szenvedők foghiányainak pótlása. Behelyezéskor anyagköltség nélkül számolandó el. A TE 170-es kóddal egyidejűleg nem számolható el.
TE 170 Oro-maxillo-faciális protetikai rehabilitáció
Fejlődési rendellenességben szenvedők, daganatos elváltozás miatt csonkoló műtéten átesettek, baleset vagy egyéb szisztémás megbetegedésben szenvedők olyan protetikai rehabilitációja, mely a foghiányokon kívül egyéb szövethiányokat is pótol. Behelyezéskor anyagköltség nélkül számolandó el. A TE 169-es kóddal egyidejűleg nem számolható el.
TE 171 Állkapocs diszfunkció kezelése
Funkcionális analízis, kezelési terv készítése, az állkapocs diszfunkciójának kezelése, gondozása. Kezelésenként számolandó el.
FA 172 Fogsorpróba
Teljes vagy részleges foghiány pótlására készülő próbafogsor ellenőrzése. Állcsontonként jelentendő.
TA 173 Fogpótlás korrekció
Bármely típusú fogpótlás korrekciója a szájképletek irritációjának megszüntetése, ill. a fogpótlás funkcióképességének helyreállítása érdekében. Félévente legfeljebb háromszor, alkalmanként jelenthető és számolandó el – életkortól függetlenül – valamennyi biztosítottnál.
TA 177 Lemezes fogpótlás alábélelése
Teljes vagy részleges lemezes fogpótlás alábélelése. Állcsontonként kétévente egyszer az alábélelt fogsor átadásakor jelenthető és elszámolandó a jogszabály szerinti ellátásra jogosult biztosítottnál.
TA 178 Lemezes fogpótlás javítása
Teljes vagy részleges lemezes fogpótlás javítása (törés, kapocsjavítás, műfogpótlás), lenyomat alapján. Állcsontonként jelenthető és számolandó el életkortól függetlenül valamennyi biztosítottaknál.
TB 179 Instrumentális okklúziós analízis és korrekció
Egyéni értékű artikulátorban okklúziós analízis és az okklúziós korrekció elvégzése. Az ellátás egy alkalommal számolható el.
FA 181 Csonk preparáció
Fog, gyökér előkészítés. A fog/fogak jelölésével jelentendő a jogszabály szerinti ellátásra jogosult biztosítottaknál jelentendő.
FA 182 Vázpróba
Rögzített pótlás próbája. A jogszabály szerinti ellátásra jogosult biztosítottaknál vázanként jelentendő.
FA 191 Rögzített fogpótlás készítéséhez lenyomatvétel
Precíziós lenyomatvétel, centrális okklúzió, reláció meghatározása. A koronák és pótfogak jelölésével jelentendő a jogszabály szerint ellátásra jogosult biztosítottaknál.
FA 198 Lenyomatvétel állcsont reláció meghatározására
Állcsontonként jelentendő.
FA 202 Sín vagy sínek eltávolítása
Bármely beavatkozás miatt felhelyezett sín vagy sínek eltávolítása. Sínenként jelentendő és elszámolandó.

IX. Gyermek,- iskolai és ifjúsági sorozat

Helyi fluoridálás, segédeszköz nélkül TA 187
Helyi fluoridálás, segédeszközzel TA 188
Helyfenntartó behelyezése TA 189
Barázdazárás TA 190
Traumásan sérült fog ellátása TA 192
Ideiglenes gyökértömés készítése TA 193
Pulpotómia TA 194
Tejfog elcsiszolása és/vagy impregnálása FA 195
Tejfog tömés – egy felszínen TA 197
Tejfog tömés – több felszínen TA 198
Dentíciós panaszok ellátása FA 200
Különleges gondozásra szoruló (értelmi fogyatékos) gyermek fogászati szakellátása ** TB 123**
Különleges gondozásra szoruló (testi, érzékszervi fogyatékos) gyermek gyermekfogászati és fogszabályozási szakellátása ** TB 124**

IX. Gyermek-, iskolai és ifjúsági fogászat részletes leírása

TA 187 Helyi fluoridálás, segédeszköz nélkül
A fogzománc fluorid dúsítása zselé, lakk vagy oldat alkalmazásával, segédeszköz nélkül. A beavatkozás állcsontonként félévente kétszer számolandó el. A TA 188-as kóddal egyidejűleg nem számolható el. A félévente kétszeri elszámolásba a TA 188 és TB 222 kód is beleszámít.
TA 188 Helyi fluoridálás, segédeszközzel
A fogzománc fluorid dúsítása segédeszközzel. A beavatkozás állcsontonként félévente kétszer számolható el. A TA 187-es kóddal egyidejűleg nem elszámolható. Félévenként kétszer jelenthető.
TA 189 Helyfenntartó behelyezése
A fogak elvándorlásának megakadályozása fogszabályozó készülékkel. Elszámolható a készülék behelyezésekor, a jogszabály szerinti ellátásra jogosult biztosítottaknál.
TA 190 Barázdazárás
Mechanikus fogtisztítást követően a rágófelszíni barázdák és gödröcskék lezárása barázdazáró anyagokkal. A kezelt fog jelölésével évente egyszer számolható el.
TA 192 Traumásan sérült fog ellátása
Trauma következtében sérült vagy egyéb ok miatt fog vagy fogak gyógyszeres védőkötése ideiglenes koronával. A kezelt fog jelölésével félévente egyszer jelenthető és számolandó el.
TA 193 Ideiglenes gyökértömés készítése
Ideiglenes gyökértömés alkalmazása apexifikáció céljából. Gyökércsatornánként a kezelt fog jelölésével legfeljebb háromszor jelenthető és számolható el.
TA 194 Pulpotómia
A fogbélüreg megnyitása, a koronai pulpa eltávolítása, gyógyszeres tömőanyag behelyezése. A kezelt fog jelölésével egyszer jelenthető a gyermekfogászati ellátás keretében. A végleges tömés külön számolható el.
FA 195 Tejfog elcsiszolása és/vagy impregnálása
Nem tömhető carieses tejfogak elcsiszolása és/vagy impregnálása, öntisztító felszín kialakítása és/vagy a szuvas üreg gyógyszeres kezelése. Foganként jelentendő.
TA 197 Tejfogtömés – egy felszínen
Tejfogakba végleges tömés készítése, függetlenül a tömés kiterjedésétől. Tejfoganként a fog jelölésével számolható el.
TA 198 Tejfogtömés – több felszínen
Tejfogakba végleges tömés készítése, függetlenül a tömés kiterjedésétől. Tejfoganként a fog jelölésével számolható el.
FA 200 Dentíciós panaszok ellátása
Fogelőtörés miatt kialakult gyulladás kezelése.
TB 123** Különleges gondozásra szoruló (értelmi fogyatékos) gyermek fogászati szakellátása**
Különleges gondozásra szoruló (értelmi) fogyatékos gyermek fogászati szakellátása. Minden elvégzett beavatkozással egyidejűleg jelenthető és elszámolandó.
TB 124** Különleges gondozásra szoruló (testi, érzékszervi fogyatékos) gyermek gyermekfogászati és fogszabályozási szakellátása**
Különleges gondozásra szoruló (testi, érzékszervi fogyatékos) gyermek fogászati és fogszabályozási szakellátása. Megjelenésenként egyszer jelenthető és egyszer számolandó el.

X. Fogszabályozási szolgáltatások

Kivehető fogszabályozó készülék adaptálása, aktiválása TB 208
Rögzített fogszabályozó készülék aktiválása, ellenőrzése TB 209
Ortodonciai mérések TB 210
Kisfokú fogazati eltérés szabályozásának megkezdése TA 211
Kisfokú fogazati eltérés szabályozásának befejezése TA 212
Közepes fokú fogazati eltérés szabályozásának megkezdése TB 213
Közepes fokú fogazati eltérés szabályozásának befejezése TB 214
Nagyfokú fogazati eltérés szabályozásának megkezdése TB 215
Nagyfokú fogazati eltérés szabályozásának befejezése TB 216
Retenciós kezelési fázis megkezdése TB 217
Retenciós kezelési fázis befejezése TB 218
Preventív, ill. kiegészítő fogszabályozási tevékenység TA 219
Rossz szokásról való leszoktatás megkezdése TA 220
Rossz szokásról való leszoktatás befejezése TA 221
Rögzített fogszabályozó eltávolítása, fluoridálás, polírozás TB 222

X. Fogszabályozási szolgáltatások részletes leírása

TB 208 Kivehető fogszabályozó készülék adaptálása, aktíválása
Alkalmanként, havonta egyszer számolható el.
TB 209 Rögzített fogszabályozó készülék aktiválása, ellenőrzése
Alkalmanként, havonta legfeljebb egyszer számolható el.
TB 210 Ortodonciai mérések
Modell analízis, röntgen kiértékelés. Az ortodonciai kezelés megkezdésekor, ill. közepes és nagyfokú állcsont, fogazati rendellenesség esetében kezelés végén még egyszer jelenthető és elszámolható a jogszabály szerinti ellátásra jogosult biztosítottnál.
TA 211 Kisfokú fogazati eltérés szabályozásának megkezdése
Kisfokú rendellenesség: mesiodistalis eltérés nélkül Angle I. osztályban jelentkező harapási eltérések: fogtorlódás, nyitott harapás, mélyharapás kezelése tejfogazat, vegyes fogazat, maradó fogazat idején extrakció nélkül kivehető készülékekkel. Mesiodistalis eltérés nélkül Angle I. osztályban jelentkező helyi eltérések: egyes fogak helyzeti rendellenességei, a fogváltás rendellenességeinek kezelése tejfogazat, vegyes fogazat, maradó fogazat idején. (Helyfenntartó kezelés, ferdesík). Elszámolható
állcsontonként a fogszabályozó készülék átadásakor a jogszabály szerinti ellátásra jogosult biztosítottnál.
TA 212 Kisfokú fogazati eltérés szabályozásának befejezése
Kisfokú rendellenesség: mesiodistalis eltérés nélkül Angle I. osztályban jelentkező harapási eltérések: fogtorlódás, nyitott harapás, mélyharapás kezelése tejfogazat, vegyes fogazat, maradó fogazat idején extrakció nélkül kivehető készülékekkel. Mesiodistalis eltérés nélkül Angle I. osztályban jelentkező helyi eltérések: egyes fogak helyzeti rendellenességei, a fogváltás rendellenességeinek kezelése tejfogazat, vegyes fogazat, maradó fogazat idején. (Helyfenntartó kezelés, ferdesík). Elszámolható állcsontonként a fogazati eltérés szabályozásának befejezésekor a jogszabály szerinti ellátásra jogosult biztosítottnál.
TB 213 Közepes fokú fogazati eltérés szabályozásának megkezdése
Középfokú rendellenesség: mesiodistalis eltérés nélkül Angle I. osztályban jelentkező fogív szűkületek következtében kialakult fogtorlódások, egyes fogak helyzeti rendellenességeinek kezelése esetleg extrakcióval, de mindenképpen kivehető készülékkel. Dentalis típusú fejlődési rendellenességek: számfeletti fogak, csírahiányok kezelése, ha a kezelés megoldható pusztán fogszabályozó kezelési módszerekkel. Mesiodistalis eltéréssel Angle II. osztályban distal harapással járó rendellenességek kezelése, ha a kezelés a vegyes fogazatban és a maradó fogazatban kivehető készülékkel megoldható. Mesiodistalis eltéréssel Angle III. osztályban mesiális harapással járó fogazati anomáliák kezelése, ha a rendellenesség csak dentalis típusú. A közepes fokú fogazati eltérés szabályozása állcsontonként, a kezelés megkezdésekor számolható el a jogszabály szerinti ellátásra jogosult biztosítottnál.
TB 214 Közepes fokú fogazati eltérés szabályozásának befejezése
Középfokú rendellenesség: mesiodistalis eltérés nélkül Angle I. osztályban jelentkező fogív szűkületek következtében kialakult fogtorlódások, egyes fogak helyzeti rendellenességeinek kezelése esetleg extrakcióval, de mindenképpen kivehető készülékkel. Dentalis típusú fejlődési rendellenességek: számfeletti fogak, csírahiányok kezelése, ha a kezelés megoldható pusztán fogszabályozó kezelési módszerekkel. Mesiodistalis eltéréssel Angle II. osztályban distal harapással járó rendellenességek kezelése, ha a kezelés a vegyes fogazatban és a maradó fogazatban kivehető készülékkel megoldható. Mesiodistalis eltéréssel Angle III. osztályban mesiális harapással járó fogazati anomáliák kezelése, ha a rendellenesség csak dentalis típusú. A közepes fokú fogazati eltérés szabályozása állcsontonként, a kezelés befejezésekor számolható el a jogszabály szerinti ellátásra jogosult biztosítottnál.
TB 215 Nagyfokú fogazati eltérés szabályozásának megkezdése
Nagyfokú rendellenesség: mesiodistalis eltérés nélkül Angle I. osztályban jelentkező fogív szűkületek következtében kialakult fogtorlódások, nyitott és mély harapások, egyes fogak helyzeti rendellenességeinek kezelése, ha a kezelés a rendellenesség foka miatt csak rögzített fogszabályozó készülékkel kiegészítve lehetséges. Dentalis típusú fejlődési
rendellenességek kezelése, ha a kezelés elvégzéséhez kombinált sebészi-fogszabályozó módszerek is szükségesek. Mesiodistalis eltérésekkel Angle II. osztályban és Angle III. osztályban rögzített és kivehető fogszabályozó készülékkel végzett kombinált kezelési módszerek alkalmazása, a rendellenesség súlyossága miatt. A korábban kezelésre nem került súlyos, funkcionális problémákat is okozó, nagyfokú fogazati rendellenességek. A korábban már kezelt, de a fogazati rendellenesség súlyossága miatt recidivált vagy a nem megfelelő eredménnyel zárult esetek. Elszámolható állcsontonként, a fogszabályozó készülék átadásakor a jogszabály szerinti ellátásra jogosult biztosítottnál.
TB 216 Nagyfokú fogazati eltérés szabályozásának befejezése
Nagyfokú rendellenesség: mesiodistalis eltérés nélkül Angle I. osztályban jelentkező fogív szűkületek következtében kialakult fogtorlódások, egyes fogak helyzeti rendellenességeinek kezelése, ha a kezelés a rendellenesség foka miatt csak rögzített fogszabályozó készülékkel lehetséges. Dentalis típusú fejlődési rendellenességek kezelése, ha a kezelés elvégzéséhez kombinált sebészi-fogszabályozó módszerek is szükségesek. Mesiodistalis eltérésekkel Angle II. osztályban és Angle III. osztályban rögzített és kivehető fogszabályozó készülékkel végzett kombinált kezelési módszerek alkalmazása, a rendellenesség súlyossága miatt. A korábban kezelésre nem került súlyos, funkcionális problémákat is okozó, nagyfokú fogazati rendellenességek. A korábban már kezelt, de a fogazati rendellenesség súlyossága miatt recidivált vagy a nem megfelelő eredménnyel zárult esetek. A nagyfokú fogazati eltérés szabályozása állcsontonként, a kezelés befejezésekor számolható el, a jogszabály szerinti ellátásra jogosult biztosítottnál.
TB 217 Retenciós kezelési fázis megkezdése
Elszámolható a retenciós kezelés megkezdésekor, az új készülék átadásakor vagy az eredeti készülék retenciós készülékké történő átalakításakor a jogszabály szerinti ellátásra jogosult biztosítottnál.
TB 218 Retenciós kezelési fázis befejezése
Elszámolható a retenciós kezelés befejezésekor a jogszabály szerinti ellátásra jogosult biztosítottnál.
TA 219 Preventív, ill. kiegészítő fogszabályozási tevékenység
Lapocgyakorlat, myoterápia. Alkalmanként számolható el.
TA 220 Rossz szokásról való leszoktatás megkezdése
A kezelés megkezdésekor, egyszer számolható el.
TA 221 Rossz szokásról való leszoktatás befejezése
A kezelés befejezésekor, egyszer számolható el.
TB 222 Rögzített fogszabályozó eltávolítása, fluoridálás, polírozás
Alkalmanként, a készülék eltávolítása után, egyszer számolható el.

Szabálykönyv (2008.06.01-től - 2011.12.31-ig érvényes)

A fogászati ellátás tevékenységi kódlistájának alkalmazásáról szóló SZABÁLYKÖNYV

2008. augusztusi frissítéssel

BEVEZETÉS

ÁLTALÁNOS ELVEK

FEJEZETEK

I. VIZSGÁLATOK, DOKUMENTÁCIÓ részletes leírás | vissza a lap elejére | vissza a Fejezetekhez |

FA002 Fogorvosi vizsgálat, kontroll
TA004 Rendelőn kívül végzett vizsgálat
TA005 Konzílium rendelőn kívül
TA012 Konzílium, szakvélemény készítése
FA013 Igazolás, tájékoztatás
FA014 Szakrendelésre utalás
FA016 Fogorvosi látlelet készítése
TB121 Fogászati allergológiai vizsgálat elektropotenciál méréssel
TB125** Különleges gondozásra szoruló, fogyatékkal élő személyek fogászati szakellátása

II. PREVENCIÓ részletes leírás | vissza a lap elejére | vissza a Fejezetekhez |

TA169 Egyéni megelőző tanácsadás
TA170 Csoportos megelőző tanácsadás
TA183 Csoportos felvilágosítás, tanácsadás rendelőn kívül
TA184 Fogászati várandósgondozás (tanácsadás, szűrővizsgálat)
TA185 Fogorvosi szűrővizsgálat (18 éves korig, ill. 18. év feletti középfokú, nappali rendszerű iskolai oktatásban résztvevőknél)
TA186 Fogorvosi szűrővizsgálat, felnőttnek
TB187 Stomato-onkológiai vizsgálat

III. RÖNTGEN részletes leírás | vissza a lap elejére | vissza a Fejezetekhez |

TA006 Intraorális rtg. felvétel (db)
TB007 Panoráma rtg. felvétel (db)
TB008 Teleröntgen felvétel
TB009 Egyéb extraorális rtg. felvétel
FA010 Rtg. kontrasztanyag befecskendezése
TB011 Occlusalis rtg. felvétel

IV. ÉRZÉSTELENÍTÉS, GYÓGYSZERRENDELÉS részletes leírás | vissza a lap elejére | vissza a Fejezetekhez |

FA018 Gyógyszerrendelés
FA019 Injekció adása
TA021 Intraorális érzéstelenítés

V. MEGTARTÓ FOGÁSZAT (KONZERVÁLÓ ÉS ENDODONCIA) részletes leírás | vissza a lap elejére | vissza a Fejezetekhez |

FA098 Gyökérkezelés
TA100 Amalgám tömés készítése maradó fogban, egy felszínen
TA101 Amalgám tömés készítése maradó fogban, több felszínen
TA102 Esztétikus tömés készítése maradó fogban, egy felszínen
TA103 Esztétikus tömés készítése maradó fogban, több felszínen
TA104 Polírozás, finírozás tömésenként
TE105 Inlay, onlay készítése
TA107 Gyökértömés készítése
TA116 Gyökértömés eltávolítása
TA109 Fogkorona felépítése gyári csappal
TA110 Fog trepanálása és/vagy fogbél exstirpálása
FA112 Ideiglenes tömés készítése
FA116 Érzékeny fogfelszín kezelése

VI. SZÁJBETETEGSÉGEK ÉS PARODONTOLÓGIA részletes leírás | vissza a lap elejére | vissza a Fejezetekhez |

TB110 Parodontális státuszfelvétel
TA114 Tasak gyógyszeres kezelése
TA111 Fogkő eltávolítása, supra- és subgingivalisan
TA112 Fogkő eltávolítása, supra- és subgingivalisan (súlyos általános alapbetegségnél)
TB113 Lebenyes tasakműtét
TB114 Gingivectomia
TB115 Tasak kezelése zárt kürettázzsal
TB116 Csontpótló anyag behelyezése
TB117 Irányított szövetregeneráció membrán alkalmazásával
TB119 Komplikált száj nyálkahártya betegségek helyi kezelése
TA120 Fogak sínezése
TA121 Síneltávolítás
TB126 Fogak becsiszolása

VII. DENTOALVEOLÁRIS SEBÉSZET részletes leírás | vissza a lap elejére | vissza a Fejezetekhez |

TB127 Műtéti utókezelés (kontroll, sebkezelés, csíkcsere, varratszedés, átöblítés)
TA020 Lézerkezelés (soft)
FA169 Állkapocs luxatio repozíciója
TA130 Fogeltávolítás
TB131 Fogeltávolítás feltárással
TB132 Retineált vagy impaktált fog eltávolítása
TA135 Alveolus excochleatio sebellátással
TB137 Nyálkő eltávolítása invazív módon
TA138 Incisio, circumcisio
TB139 Excisio
TB140 Megnyílt arcüreg sebészi zárása
TB141 Periapicalis excochleatio, gyökércsúcs rezekció
TB142 Retrográd gyökértömés
TB143 Cystectomia
TB144 Cystostomia, cysta-marsupialisatio
TB145 Orális plasztika
FA147 Fogrepozíció
TA148 Fogreplantáció
TE149 Intraossealis implantatum behelyezése
TE155 Intraossealis implantátum eltávolítása
TB150 Vaporisatio, lézer, kryo, elektrokauterrel végzett kezelések
TB151 Stomato-onkológiai gondozás
TB152 Foggyökér dissectio
TB153 Lágyrész traumák ellátása
TB154 Frenulectomia, frenulotomia
TA155 Vérzéscsillapítás
TA156 Sutura eltávolítás
TB155 Alveolus korrekció
TB156 Intermaxilláris fixatio (IMF) felhelyezése

VIII. FOGPÓTLÁS részletes leírás | vissza a lap elejére | vissza a Fejezetekhez |

FA156 Teljes lemezes fogpótlás készítéséhez anatómiai lenyomatvétel
FA157 Teljes lemezes fogpótlás készítéséhez funkciós lenyomatvétel
FA158 Részleges lemezes fogpótlás készítéséhez lenyomatvétel
FA159 Állcsont reláció meghatározása
TA171 Egyszerű előkészítést igénylő korona ("szóló") behelyezése
TA172 Vállas előkészítést igénylő korona ("szóló") behelyezése
TA161 Gyökércsapos fogmű behelyezése
TA162 Híd-horgony behelyezése
TA163 Hídtest behelyezése
TA164 Korona, híd eltávolítása
TA165 Részleges lemezes fogpótlás behelyezése
TA166 Teljes lemezes fogpótlás behelyezése
TA167 Korona és/vagy híd visszaragasztása
TA168 Harapásemelő behelyezése
TE169 Speciális fogpótlások behelyezése
TE170 Oro-maxillo-faciális protetikai rehabilitáció
TE171 Állkapocs diszfunkció kezelése
FA172 Fogsorpróba
TA173 Fogpótlás korrekció
TA179 Lemezes fogpótlás alábélelése rendelőben
TA181 Lemezes fogpótlás alábélelése fogtechnikai laboratóriumban lenyomat alapján
TA178 Lemezes fogpótlás javítása
TB179 Instrumentális okklúziós analízis és korrekció
FA181 Csonk preparáció
FA182 Vázpróba
FA191 Rögzített fogpótlás készítéséhez lenyomatvétel

IX. GYERMEK-, ISKOLAI ÉS IFJÚSÁGI FOGÁSZAT részletes leírás | vissza a lap elejére | vissza a Fejezetekhez |

TA187 Helyi fluoridálás, segédeszköz nélkül
TA188 Helyi fluoridálás, segédeszközzel
TA189 Helyfenntartó behelyezése
TA190 Barázdazárás
TA192 Traumásan sérült fog ellátása
TA193 Ideiglenes gyökértömés készítése
TA194 Pulpotómia
FA195 Tejfog elcsiszolása és/vagy impregnálása
TA197 Tej fogtömés - egy felszínen
TA198 Tej fogtömés - több felszínen
FA200 Dentíciós panaszok ellátása

X. FOGSZABÁLYOZÁSI SZOLGÁLTATÁSOK részletes leírás | vissza a lap elejére | vissza a Fejezetekhez |

TB208 Kivehető fogszabályozó készülék adaptálása, aktiválása
TB209 Rögzített fogszabályozó készülék aktiválása, ellenőrzése
TB210 Ortodonciai mérések
TA211 Kisfokú fogazati eltérés szabályozásának megkezdése
TA212 Kisfokú fogazati eltérés szabályozásának befejezése
TB213 Közepes fokú fogazati eltérés szabályozásának megkezdése
TB214 Közepes fokú fogazati eltérés szabályozásának befejezése
TB215 Nagyfokú fogazati eltérés szabályozásának megkezdése
TB216 Nagyfokú fogazati eltérés szabályozásának befejezése
TB219 Veleszületett súlyos fejlődési rendellenességek (pl. ajak-, száj padhasadékos és fogazati eltéréssel járó szindrómák) fogszabályozási ellátásának megkezdése
TB220 Veleszületett súlyos fejlődési rendellenességek (pl. ajak-, száj padhasadékos és fogazati eltéréssel járó szindrómák) fogszabályozási ellátásának befejezése
TB217 Retenciós kezelési fázis megkezdése
TB218 Retenciós kezelési fázis befejezése
TA219 Preventív, ill. kiegészítő fogszabályozási tevékenység
FA220 Rossz szokásról való leszoktatás megkezdése
FA221 Rossz szokásról való leszoktatás befejezése
TB222 Rögzített fogszabályozó eltávolítása, fluoridálás, polírozás
TB225 Bracketragasztás (újraragasztás)
TB226 Gyűrűragasztás (újraragasztás)
TB227 Ívcsere
TB228 Szekciós ív bekötése
TB229 Fogfelszabadítás

BEVEZETÉS | vissza a lap elejére | vissza a Fejezetekhez |

A "SZABÁLYKÖNYV" az egészségügyi szakellátás társadalombiztosítási finanszírozásának egyes kérdéseiről szóló 9/1993. (IV. 2.) NM rendeletben közzétett "Fogászati Szolgáltatások" rövid szakmai leírása, egyéb feltételekkel kiegészítve.

ÁLTALÁNOS ELVEK | vissza a lap elejére | vissza a Fejezetekhez |

1. A fogorvosi beavatkozások kódlistája

Tartalmazza a kódot, a hozzá tartozó megnevezést, a szakmai definíciót, és az elszámolhatóságot.

2. A kódlista alkalmazása

A listán szereplő minden tevékenységet (az FA jelű, "0" pontértékű beavatkozásokat is), melyet a szolgáltató az ellátottaknak nyújt, köteles jelenteni függetlenül attól, hogy adott beavatkozás elszámolható-e vagy sem (http://fogaszatiportal.hu/szabalykoenyv-valtozas-200808). Az Országos Egészségbiztosítási Pénztárnak jelentett beavatkozásokat az orvosi dokumentációban (kezelési lap, ambuláns napló, statisztikai összesítők) hitelt érdemlően szükséges rögzíteni.

A dokumentumok megőrzése külön jogszabályok szerint, de minimum 5 évig kötelező. Bármilyen dokumentum hiányának oka az orvosi dokumentációban rögzítendő (pl. a röntgenfelvétel biztosított részére történő átadása esetén a biztosított aláírásával igazolja az átvételt). A beteg dokumentációban minden elvégzett beavatkozást alátámasztó diagnózis, röntgenfelvétel, alkalmazott gyógyszer, a teljesítmény-jelentésben minden jelentett beavatkozási kód esetében az azt igazoló BNO-kód rögzítése kötelező.

3. A szolgáltató jogosultsága az OEP térítésre

a.) Az adott ellátás nyújtására érvényes működési engedély birtokában az Országos
Egészségbiztosítási Pénztárral, ill. a Megyei Egészségbiztosítási Pénztárral kötött
szerződés,
b.) Az elvégzett beavatkozásoknál a térítési jogosultság igazolása TAJ számmal, vagy
annak hiányában az utólagos azonosítást lehetővé tevő adatokkal (EU).
c.) Az elvégzett szolgáltatás szerepel a kódlistán,
d.) A biztosított az adott térítési kategóriában jogosult a térítésmentes, ill. részleges térítés
ellenében nyújtott szolgáltatásra.

4. Megjegyzések, rövidítések

A fogorvosi szolgáltatások kódja 5 pozíciós.

Az első pozíció a finanszírozás módját jelöli, ahol

F- a kötelezően jelentendő 0 pont értékű beavatkozás,

T- a kötelezően jelentendő teljesítménydíjas fogászati szolgáltatás. A második pozíció az ellátási szintet jelöli, ahol

A- alapellátás,

B- szakellátás,

E- egyetemi fogászati ellátás. A harmadik, negyedik és ötödik pozíció a beavatkozások kódszámát tartalmazza.

"TA" jelzésű kódokat: mindhárom ellátási szint,

"TB" jelzésű kódokat: a szakellátás és az egyetemi fogászati ellátás,

"TE" jelzésű kódokat: csak az egyetemi fogászati ellátás

használhatja.

A **-gal jel ölt tevékenység csak külön szerződés alapján számolható el.

FEJEZETEK | vissza a lap elejére | vissza a Fejezetekhez |

I. Vizsgálatok, dokumentáció

II. Prevenció

III. Röntgen

IV. Érzéstelenítés, gyógyszerrendelés

V. Megtartó fogászat (konzerváló és endodoncia)

VI. Szájbetegségek és parodontológia

VII. Dentoalveoláris sebészet

VIII. Fogpótlás

IX. Gyermek-, iskolai és ifjúsági fogászat

X. Fogszabályozási szolgáltatások

I. Vizsgálatok, dokumentáció | vissza a lap elejére | vissza a Fejezetekhez |

FA002 Fogorvosi vizsgálat, kontroll

Anamnézis felvétel, vizsgálat, diagnózis felállítás, státuszrögzítés, kezelési terv készítés, dokumentáció vezetés, betegtájékoztatás.

Használatára iránymutatás: http://fogaszatiportal.hu/fa002#comment-598

Elszámolható: alkalmanként egyszer.

TA004 Rendelőn kívül végzett vizsgálat

Mozgásképtelen vagy fekvőbeteg fogorvosi vizsgálata rendelőn kívül.

Elszámolható: alkalmanként egyszer. Emellett minden alkalommal az elvégzett kezelés(ek) kódja(i) is elszámolható(ak).

Együtt nem elszámolható: TA005 kóddal.

TA005 Konzílium rendelőn kívül

Anamnézis felvétel, vizsgálat, diagnózis felállítás, státuszrögzítés, kezelési terv készítés, dokumentáció vezetés, betegtájékoztatás. Konzultálás más szakterületet ellátó kollégával (a konzíliumban résztvevő orvos neve, pecsétszáma a dokumentációban rögzítendő).

Elszámolható: alkalmanként egyszer.

Együtt nem elszámolható: TA004 kóddal.

TA012 Konzílium, szakvélemény készítése

Konzílium, szakvélemény készítése írásban, szakorvos, hatóság, illetve az arra jogosult írásbeli kérésére (másolata az orvosi dokumentációban megőrzendő).

Elszámolható: alkalmanként egyszer.

FA013 Igazolás, tájékoztatás

Igazolás, tájékoztatás készítése írásban a páciens vagy meghatalmazottja, a szülő és/vagy egyéb szakterület kérésére.

FA014 Szakrendelésre utalás

Szakrendelésre utalás, kiegészítő vizsgálat kérése (a szakrendelés megjelölése kötelező).

FA016 Fogorvosi látlelet készítése

Látlelet készítése írásban, szakorvos, hatóság, illetve az arra jogosult írásbeli kérésére (másolata az orvosi dokumentációban megőrzendő).

Az FA kódok közé sorolása téves, nem ingyenes. Háttér: http://fogaszatiportal.hu/latlelet

Elszámolható: alkalmanként egyszer.

TB121 Fogászati allergológiai vizsgálat elektroptenciál méréssel

Epikután teszt és laboratóriumi vizsgálatok értékelése és javaslattétel a felhasználható anyagokra. A feltételezett allergén(ek) eltávolítása után 3-6 nappal kontroll az objektív és szubjektív tünetek változásának értékelésére.

- Az alkalmazni javasolt anyagból próbatest felhelyezése, kontroll, az objektív és szubjektív tünetek változásának értékelése.

Az orális elektropotenciál műszeres mérése. A mért érték rögzítése a dokumentációban kötelező.

Elszámolható: a teljes vizsgálati protokoll elvégzése után egy alkalommal.

TB125** Különleges gondozásra szoruló, fogyatékkal élő személyek fogászati szakellátása

Különleges gondozásra szoruló, (testi, érzékszervi, értelmi) fogyatékkal élő személyek fogászati szakellátása.

Elszámolható: alkalmanként egyszer. Emellett minden alkalommal az elvégzett kezelés(ek) kódja(i) is elszámolható(ak).

II. Prevenció | vissza a lap elejére | vissza a Fejezetekhez |

TA169 Egyéni megelőző tanácsadás

A betegellátás során rendelőben végzett tanácsadás, a helyes szájápolásról és táplálkozásról, az egészséges fogazat megőrzése, a fog-és szájbetegségek megelőzése témakörben.

Elszámolható: évente egyszer.

TA170 Csoportos megelőző tanácsadás

Rendelőben végzett megelőző tanácsadás, fogmosás tanítása, szemléltetéssel.

Elszámolható: a felvilágosításban részesülők TAJ számának feltüntetésével évente kétszer.

Együtt nem elszámolható: TA183 kóddal.

A minimumidő bevezetésére tekintettel, a TA 170 Csoportos megelőző tanácsadás, illetve a TA 183 Csoportos felvilágosítás, tanácsadás rendelőn kívül beavatkozási kódok esetében a kezelés kezdési időpontja az egy csoportba tartozó TAJ számok esetében azonos módon kerüljön rögzítésre (pl. 10.30 perc adott csoportba tartozó minden TAJ számnál), ugyanis ennek alapján kerül ellenőrzésre a minimumidő, illetve a beavatkozások elszámolhatósága. Forrás: http://fogaszatiportal.hu/fogaszati-terueletet-erinto-2008-junius-01-tol...

TA183 Csoportos felvilágosítás, tanácsadás rendelőn kívül

Rendelőn kívül végzett tanácsadás, megelőző gyakorlat, ellenőrzött fogmosás szemléltetéssel.

Elszámolható: a felvilágosításban részesülők TAJ számának feltüntetésével évente egyszer.

Együtt nem elszámolható: TA170 kóddal.

A minimumidő bevezetésére tekintettel, a TA 170 Csoportos megelőző tanácsadás, illetve a TA 183 Csoportos felvilágosítás, tanácsadás rendelőn kívül beavatkozási kódok esetében a kezelés kezdési időpontja az egy csoportba tartozó TAJ számok esetében azonos módon kerüljön rögzítésre (pl. 10.30 perc adott csoportba tartozó minden TAJ számnál), ugyanis ennek alapján kerül ellenőrzésre a minimumidő, illetve a beavatkozások elszámolhatósága. Forrás: http://fogaszatiportal.hu/fogaszati-terueletet-erinto-2008-junius-01-tol...

TA184 Fogászati várandósgondozás (tanácsadás, szűrővizsgálat)

Igazolás kiadása a terhesség ideje alatt, valamint a 48/1997. (XII. 17.) NM rendelet 1. sz. melléklete szerinti szűrővizsgálat elvégzése, igazolás kiadása és a bizonylat megőrzése. Státusz rögzítése kötelező.

Elszámolható: a terhesség alatt kétszer.

Együtt nem elszámolható: TA185, TA186 kódokkal.

TA185 Fogorvosi szűrővizsgálat (18 éves korig, illetve 18. év feletti középfokú, nappali rendszerű iskolai oktatásban résztvevőknél)

A 48/1997. (XII. 17.) NM rendelet 1. sz. melléklete szerinti szűrővizsgálat elvégzése, igazolás kiadása, és a bizonylat megőrzése. Státusz rögzítése kötelező.

Elszámolható: tanév szerinti félévente egyszer (http://fogaszatiportal.hu/szabalykoenyv-valtozas-200808).

Együtt nem elszámolható: TA184, TA186 kóddal.

TA186 Fogorvosi szűrővizsgálat, felnőttnek

A 48/1997. (XII. 17.) NM rendelet 1. sz. melléklete szerinti szűrővizsgálat elvégzése, igazolás kiadása, és a bizonylat megőrzése. Státusz rögzítése kötelező.

Elszámolható: évente egyszer.

Együtt nem elszámolható: TA184, TA185 kódokkal.

TB187 Stomato-onkológiai vizsgálat

A vizsgálat eredményének rögzítése, valamint szakvélemény készítése írásban, a beteg beutalása esetén a szakrendelő feltüntetése a dokumentációban kötelező. Elszámolható: évente egyszer a szájsebészeti fekvőbeteg ellátásra kijelölt ellátóhelyen.

III. Röntgen | vissza a lap elejére | vissza a Fejezetekhez |

TA006 Intraorális rtg. felvétel (db)

Jelenthető értékelhető felvételenként egyszer. A jogszabály szerinti térítésmentes fogorvosi beavatkozások diagnosztikai céljából készített felvételek jelenthetők.

TB007 Panoráma rtg. felvétel (db)

Jelenthető értékelhető felvételenként egyszer. A jogszabály szerinti térítésmentes fogorvosi beavatkozások diagnosztikai céljából készített felvételek jelenthetők.

TB008 Teleröntgen felvétel

Jelenthető értékelhető felvételenként egyszer. A jogszabály szerinti térítésmentes fogorvosi beavatkozások diagnosztikai céljából készített felvételek jelenthetők.

TB009 Egyéb extraorális rtg. felvétel

Jelenthető értékelhető felvételenként egyszer. A jogszabály szerinti térítésmentes fogorvosi beavatkozások diagnosztikai céljából készített felvételek jelenthetők.

FA010 Rtg. kontrasztanyag befecskendezése

Jelenthető értékelhető felvételenként egyszer. A jogszabály szerinti térítésmentes fogorvosi beavatkozások diagnosztikai céljából készített felvételek jelenthetők.

TB011 Occlusalis rtg. felvétel

Jelenthető értékelhető felvételenként egyszer. A jogszabály szerinti térítésmentes fogorvosi beavatkozások diagnosztikai céljából készített felvételek jelenthetők.

IV. Érzéstelenítés, gyógyszerrendelés | vissza a lap elejére | vissza a Fejezetekhez |

FA018 Gyógyszerrendelés

Vényen történő gyógyszerrendelés.

FA019 Injekció adása

Injekció adása preventív, terápiás vagy egyéb célból, kivéve a fogászati érzéstelenítést.

TA021 Intraorális érzéstelenítés

Felületi, terminális, vezetéses érzéstelenítés a jogszabály szerinti térítésmentes fogorvosi beavatkozásokhoz.

Elszámolható: a terminális vagy felületi érzéstelenítés foganként, a fog jelölésével, a vezetéses érzéstelenítés kvadránsonként, a kvadráns jelölésével.

V. Megtartó fogászat (konzerváló és endodoncia)| | vissza a lap elejére | vissza a Fejezetekhez |

FA098 Gyökérkezelés

Gyökércsatorna tisztítása, tágítása, gyógyszeres átöblítése, ideiglenes gyógyszeres zárása.

Elszámolható: foganként, a fog jelölésével.

TA100 Amalgám tömés készítése maradó fogban, egy felszínen

Amalgám tömés készítése egy fogfelszínre kiterjedően, beleértve az alábélelést és a külön ülésben végzett polírozást is. A szolgáltató egy éves jótállást köteles vállalni: adott fogon egy éven belül újabb tömés, inlay, onlay készítése, fogkorona felépítése gyári csappal nem számolható el.

Elszámolható: tömésenként, a fog és fogfelszín jelölésével évente egyszer.

Együtt nem elszámolható: ugyanazon fogfelszínen a TA102, TA104, TE105, TA109 kódokkal.

Nem elszámolható, ha időkorláton belül volt: TA100, TA101, TA102, TA103, TE105, TA109 kód.

TA101 Amalgám tömés készítése maradó fogban, több felszínen

Amalgám tömés készítése több fogfelszínre kiterjedően, beleértve az alábélelést és a külön ülésben végzett polírozást is. A szolgáltató egy éves jótállást köteles vállalni: adott fogon egy éven belül újabb tömés, inlay, onlay készítése, fogkorona felépítése gyári csappal nem számolható el.

Elszámolható: tömésenként, a fog és fogfelszínek jelölésével évente egyszer.

Együtt nem elszámolható: ugyanazon fogfelszíneken a TA103, TA104, TE105, TA109 kódokkal.

Nem elszámolható, ha időkorláton belül volt: TA100, TA101, TA102, TA103, TE105, TA109 kód.

TA102 Esztétikus tömés készítése maradó fogban, egy felszínen

Esztétikus tömés készítése egy fogfelszínre kiterjedően, beleértve az alábélelést és a polírozást is. A szolgáltató egy éves jótállást köteles vállalni: adott fogon egy éven belül újabb tömés, inlay, onlay készítése, fogkorona felépítése gyári csappal nem számolható el.

Elszámolható: tömésenként, a fog és fogfelszín jelölésével évente egyszer.

Együtt nem elszámolható: ugyanazon fogfelszínen a TA100, TA104, TE105, TA109 kódokkal.

Nem elszámolható, ha időkorláton belül volt: TA100, TA101, TA102, TA103, TE105, TA109 kód.

TA103 Esztétikus tömés készítése maradó fogban, több felszínen

Esztétikus tömés készítése több fogfelszínre kiterjedően, beleértve az alábélelést és polírozást is. A szolgáltató egy éves jótállást köteles vállalni: adott fogon egy éven belül újabb tömés, inlay, onlay készítése, fogkorona felépítése gyári csappal nem számolható el.

Elszámolható: tömésenként, a fog és fogfelszínek jelölésével évente egyszer.

Együtt nem elszámolható: ugyanazon fogfelszíneken TA101, TA104, TE105 kódokkal.

Nem elszámolható, ha időkorláton belül volt: TA100, TA101, TA102, TA103, TE105, TA109 kód.

TA104 Polírozás, finírozás tömésenként

Elszámolható: a jótállási időn túli tömések helyreállítása esetén évente egyszer, tömésenként, a fog és fogfel szí n(ek) jelölésével.

TE105 Inlay, onlay készítése

Betét készítése. A szolgáltató egy éves jótállást köteles vállalni: adott fogon egy éven belül újabb inlay, onlay, tömés készítése, fogkorona felépítése gyári csappal nem számolható el.

Elszámolható: inlay, onlay rögzítésekor foganként, fog és fogfel szí n(ek) jelölésével.

Együtt nem elszámolható: ugyanazon fogfelszín(ek)re TA100, TA101, TA102, TA103, TA104, TA109 kódokkal.

Nem elszámolható, ha időkorláton belül volt: TA100, TA101, TA102, TA103, TE105, TA109 kód.

TA107 Gyökértömés készítése

Egy-vagy többgyökerű fogak gyökércsatornáinak tömése. A szolgáltató egy éves jótállást köteles vállalni: adott fogon egy éven belül újabb gyökértömés és fedőtömés készítés nem számolható el.

Elszámolható: gyökércsatornánként, a fog jelölésével.

TA116 Gyökértömés eltávolítása

Elszámolható: gyökértömésenként a fog jelölésével évente egyszer.

Nem elszámolható: jótállási időn belül végzett gyökértömés eltávolításakor.

TA109 Fogkorona felépítése gyári csappal

Erősen destruált fog esetében fogkorona felépítése gyökércsatornába vagy parapulpálisan elhelyezett gyári csappal és tömőanyaggal. A szolgáltató az elvégzett beavatkozásra egy éves jótállást köteles vállalni.

Elszámolható: a TA103 kóddal egyidejűleg foganként, a fog jelölésével, évente egyszer.

Együtt nem elszámolható: TA100, TA101, TA102, TA104, TE105 kódokkal.

Nem elszámolható, ha időkorláton belül volt: TA100, TA101, TA102, TA103, TE105 és TA109 kód.

TA110 Fog trepanálása és/vagy fogbél exstirpálása

A pulpakamra megnyitása, a pulpakamra és gyökércsatorna feltárása, a fogbél eltávolítása.

Elszámolható: gyökércsatornánként a kezelés megkezdésekor, a fog jelöléséve, évente egyszer.

FA112 Ideiglenes tömés készítése

A végleges ellátás akadálya esetén készített tömés.

Elszámolható: foganként, a fog és fogfelszín(ek) jelölésével.

FA116 Érzékeny fogfelszín kezelése

Bármely okból kialakult fognyaki érzékenység lokális kezelése.

Elszámolható: foganként, a fog és a fogfel szí n(ek) jelölésével.

VI. Szájbetegségek és parodontológia | vissza a lap elejére | vissza a Fejezetekhez |

TB110 Parodontális státuszfelvétel

A fogágy állapotának részletes rögzítése valamilyen parodontológiában használatos index alkalmazásával.

Elszámolható: háromszor, a parodontológiai kezelés megkezdésekor, a műtéti fázis előtt és a parodontológiai kezelés befejezésekor.

TA114 Tasak gyógyszeres kezelése

A tasak gyógyszeres kezelése akut és/vagy krónikus panasz esetén a tasakba helyezett antiszeptikus és/vagy antibiotikus lokális készítményekkel.

Elszámolható: foganként, a fog jelölésével, évente legfeljebb háromszor.

TA111 Fogkő eltávolítása, supra- és subgingivalisan

Az ínyszél feletti (supragingivalis) és az ínyszél alatti (subgingivalis) fogkő eltávolítása, simítás, polírozás, gingiva ecsetelése.

Elszámolható: állcsontonként félévente egyszer.

Együtt nem elszámolható: TA104, TA112 kódokkal.

TA112 Fogkő eltávolítása, supra- és subgingivalisan (súlyos általános alapbetegségnél)

Az ínyszél feletti (supragingivalis) és az ínyszél alatti (subgingivalis) fogkő eltávolítása, simítás, polírozás, gingiva ecsetelése.

Elszámolható: állcsontonként, az állcsont jelölésével félévente kétszer, súlyos általános betegségekben vagy operációt követő állapotokban, melyet a betegdokumentációban nyomon követhetően az alapbetegséget kezelő orvos igazol.

Együtt nem elszámolható: TA104, TA111 kódokkal.

TB113 Lebenyes tasakműtét

Elszámolható: foganként a fog jelölésével.

TB114 Gingivectomia

Az ínytasak sebészi megszüntetése.

Elszámolható: foganként, a fog jelölésével.

TB115 Tasak kezelése zárt kürettázzsal

A fog körüli mély parodontális lágyrész, vagy csonttasak excochleálása műtéti feltárás nélkül.

Elszámolható: foganként, a fog jelölésével, félévente egyszer. Recidíva esetén a kezelés a dokumentációban rögzített esetben számolható el.

TB116 Csontpótló anyag behelyezése

Csontpótló bio-anyag behelyezése.

Elszámolható: anyagdíj nélkül, foganként, a fog jelölésével.

TB117 Irányított szövetregeneráció membrán alkalmazásával

A lebenyes parodontális tasakműtét kiegészítőjeként parodontális regenerációt elősegítő barrier membrán behelyezése.

Elszámolható: anyagdíj nélkül, foganként, a fog jelölésével.

TB119 Komplikált száj nyálkahártya betegségek helyi kezelése

Akut vagy krónikus, allergiás, autoimmun alapon vagy szisztémás betegségekhez társuló száj nyálkahártya betegségek kezelése. A diagnózis dokumentálása kötelező.

Elszámolható: alkalmanként egyszer.

TA120 Fogak sínezése

A fogak ideiglenes sínezése a fogágy átmeneti insufficienciája; parodontális betegség, szájsebészeti beavatkozás, fog visszaültetés, baleset esetében alkalmazott terápiás célból. Fogszabályozás résztevékenységeként nem jelenthető.

Elszámolható: foganként, a sínezett fogak jelölésével.

TA121 Síneltávolítás

A "Fogak sínezése" (TA120) kód indikációja alapján készített sín eltávolítása. Fogszabályozás résztevékenységeként nem jelenthető. Elszámolható: foganként, a sínezett fogak jelölésével.

TB126 Fogak becsiszolása

Korai fogérintkezések megszüntetése a fogak becsiszolásával.

Elszámolható: foganként, a fog jelölésével.

VII. Dentoalveoláris sebészet|
| vissza a lap elejére | vissza a Fejezetekhez |

TB127 Műtéti utókezelés (kontroll, sebkezelés, csíkcsere, varratszedés, átöblítés)

Elszámolható: alkalmanként egyszer.

Együtt nem elszámolható: TA156 kóddal.

TA020 Lézerkezelés (soft)

Kezelés alacsony energiájú lézerrel a szájüreg és az arc területén. Elszámolhatóság feltétele a szakirányú tanfolyam elvégzése és orvosi soft lézer készülék megléte.

Elszámolható: alkalmanként egyszer. A beteg dokumentációjában rögzítendő adott diagnózisnál legfeljebb három kezelés számolható el.

FA169 Állkapocs luxatio repozíciója

A fogászati sürgősségi ellátás keretében elvégzendő állkapocs luxatio repozíciója, műfogással.

Elszámolható: alkalmanként egyszer.

TA130 Fogeltávolítás

Fog vagy gyökér eltávolítása fogóval, emelővel. Vérzéscsillapítás, sebellátás egy ülésben.

Elszámolható: foganként, a fog jelölésével.

Együtt nem elszámolható: TA135 kóddal.

TB131 Fogeltávolítás feltárással

Műtéti feltárással végzett fog- vagy gyökéreltávolítás, sebellátással, vérzéscsillapítással. Röntgenfelvétel készítése és jogszabály szerinti archiválása-kivéve sürgősségi ellátás - kötelező.

Elszámolható: foganként, a fog jelölésével.

Együtt nem elszámolható: TA135 kóddal.

TB132 Retineált vagy impaktált fog eltávolítása

Elő nem tört vagy előtörés közben beékelődött, rendellenes helyzetű fog műtéti eltávolítása.

Elszámolható: foganként, a fog jelölésével.

Együtt nem elszámolható: TA135 kóddal.

TA135 Alveolus excochleatio sebellátással

Fogeltávolítás utáni rendellenes sebgyógyulással járó állapotok, alveolitis ellátása, alveolus sequester, gyulladt szövetek excochleálása, fájdalomcsillapítás, lokális gyógyszeres kezelés.

Elszámolható: önálló tevékenységként, műtétenként.

Együtt nem elszámolható: TA130, TB131, TB132, TB141, TB142 kódokkal.

TB137 Nyálkő eltávolítása invazív módon

Nyálkő eltávolítása sebészi úton.

Elszámolható: műtétenként.

TA138 Inscisio, circumcisio

Abscessus intraorális sebészeti kezelése incisioval, pericoronitis ellátása circumcisioval.

Elszámolható: műtétenként, a kvadráns jelölésével.

TB139 Excisio

Szövet műtéti eltávolítása diagnosztikus és/vagy terápiás célból.

Elszámolható: műtétenként.

TB140 Megnyílt arcüreg sebészi zárása

Megnyílt arcüreg műtéti zárása lebennyel.

Elszámolható: műtétenként, a kvadráns jelölésével.

TB141 Periapicalis excochleatio, gyökércsúcs rezekció

Sebészi feltárással végzett periapicalis kürettázs a gyulladt szövetek eltávolítása céljából, gyökércsúcs sebészi eltávolítása.

Elszámolható: gyökerenként, a fog jelölésével.

Együtt nem elszámolható: TA135 kóddal.

TB142 Retrográd gyökértömés

Gyökércsúcs rezekcióval retrográd gyökértömés készítése.

Elszámolható: gyökércsatornánként - a TB141 kóddal együtt -, a fog jelölésével.

Együtt nem elszámolható: TA135 kóddal.

TB143 Cystectomia

Nem odontogén cysta eltávolítása.

Elszámolható: műtétenként, a kvadráns jelölésével

TB144 Cystostomia, cysta-marsupialisatio

Cystaüreg a száj melléküregévé alakítása.

Elszámolható: műtétenként, a kvadráns jelölésével.

TB145 Orális plasztika

Sérülés miatt vagy protetikai, ill. orthodontiai indikációból, rehabilitációs célból a szájüreg lágyrészeinek és kemény szöveteinek plasztikai műtéte.

Elszámolható: műtétenként.

FA147 Fogrepozíció

Baleset következtében helyéről kimozdult fog reponálása (eredeti helyére).

Elszámolható: foganként, a fog jelölésével, a TA120-as kóddal együtt.

Együtt nem elszámolható: TA148 kóddal.

TA148 Fogreplantáció

A helyéről baleset következtében totálisan luxálódott fog visszahelyezése az alveolusba.

Elszámolható: foganként, a fog jelölésével, a TA120-as kóddal együtt.

Együtt nem elszámolható: FA147 kóddal.

TE149 Intraossealis implantatum behelyezése

Dentális implantátum sebészi behelyezése.

Elszámolható: implantátumonként (anyagköltség nélkül), a fejlődési rendellenességek, balesetek, csonkoló műtétek kezelésével összefüggésben, továbbá igazoltan epilepsziás betegeknél rögzített fogpótlás készítésének céljából.

TE155 Intraossealis implantátum eltávolítása

Beültetett implantátum eltávolítása.

Elszámolható: implantátumonként, a fog jelölésével.

Együtt nem elszámolható: ugyanazon fogra a TE149 kóddal.

TB150 Vaporisatio, lézer, kryo, elektrokauterrel végzett kezelések

A szájüregi elváltozások műtéti kezelése kauteres, lézeres vagy kryoterápiás eljárással.

Elszámolható: műtétenként.

TB151 Stomato-onkológiai gondozás

Műtéti utókezelés, kontroll gyógyszerrendeléssel. Elszámolható: alkalmanként egyszer.

TB152 Foggyökér dissectio

Többgyökerű fogak gyökereinek szétválasztása, valamely fogrész megtartása érdekében.

Elszámolható: foganként, a fog jelölésével.

TB153 Lágyrész traumák ellátása

Az arc és szájüreg baleseti sérüléseinek sebészi ellátása. Elszámolható: első beavatkozáskor.

TB154 Frenulectomia, frenulotomia

A lenőtt ajak, nyelvfék felszabadítása műtéti úton. Elszámolható: műtétenként.

TA155 Vérzéscsillapítás

Fogeltávolítás, fogsebészeti beavatkozás, baleset vagy egyéb, belgyógyászati betegség következtében fellépő - kompresszióval nem szüntethető - vérzés, azonnali vagy külön ülésben történő ellátása gyógyszeresen és suturával.

Elszámolható: alkalmanként egyszer.

TA156 Sutura eltávolítás

Elszámolható: alkalmanként egyszer. Együtt nem elszámolható: TB127 kóddal.

TB155 Alveolus korrekció

A processus alveolaris sebészi feltárással végzett korrekciója sérülés miatt, vagy protetikai, illetve orthodonciai indikációból, rehabilitációs céllal. Elszámolható: állcsontonként, az állcsont jelölésével.

TB156 Intermaxilláris fixatio (IMF) felhelyezése

Immobilizáció céljából alsó- és felső fogívre sín felhelyezése, és azok összekapcsolása állkapocs törése esetén.

Elszámolható: a szájsebészeti fekvőbeteg ellátásra kijelölt ellátóhelyen.

VIII. Fogpótlás
| vissza a lap elejére | vissza a Fejezetekhez |

FA156 Teljes lemezes fogpótlás készítéséhez anatómiai lenyomatvétel

A teljes foghiány pótlásához anatómiai lenyomatvétel. Elszámolható: állcsontonként, az állcsont jelölésével.

FA157 Teljes lemezes fogpótlás készítéséhez funkciós lenyomatvétel

A teljes foghiány pótlásához funkciós lenyomatvétel. Elszámolható: állcsontonként, az állcsont jelölésével.

FA158 Részleges lemezes fogpótlás készítéséhez lenyomatvétel

Részleges foghiány pótlásához lenyomatvétel. Elszámolható: állcsontonként, az állcsont jelölésével.

FA159 Állcsont reláció meghatározása

Centrális reláció meghatározása foghiányok pótlásához. Elszámolható: alkalmanként egyszer.

TA171 Egyszerű előkészítést igénylő korona ("szóló") behelyezése

Korona rögzítése.

Elszámolható: foganként, a fog jelölésével, a jogszabály szerinti ellátásra jogosult biztosítottaknál, a gyógyászati segédeszközök rendelésére és elszámolására vonatkozó mindenkor hatályos jogszabályok szerinti gyakorisággal, a korona fogorvos által történő végleges behelyezésekor.

Együtt nem elszámolható: ugyanarra a fogra a TA172 kóddal.

TA172 Vállas előkészítést igénylő korona ( "szóló") behelyezése

Korona rögzítése.

Elszámolható: foganként, a fog jelölésével, a jogszabály szerinti ellátásra jogosult biztosítottaknál, a gyógyászati segédeszközök rendelésére és elszámolására vonatkozó mindenkor hatályos jogszabályok szerinti gyakorisággal, a korona fogorvos által történő végleges behelyezésekor.

Együtt nem elszámolható: ugyanarra a fogra a TA171 kóddal.

TA161 Gyökércsapos fogmű behelyezése

Gyökércsapos elhorgonyzású fogmű rögzítése.

Elszámolható: foganként, a fog jelölésével, a jogszabály szerinti ellátásra jogosult biztosítottaknál, a gyógyászati segédeszközök rendelésére és elszámolására vonatkozó mindenkor hatályos jogszabályok szerinti gyakorisággal, a fogmű fogorvos által történő végleges behelyezésekor.

TA162 Híd-horgony behelyezése

Rögzített fogpótlás (híd) rögzítése.

Elszámolható: pillérfoganként, a fog jelölésével, a jogszabály szerinti ellátásra jogosult biztosítottaknál a gyógyászati segédeszközök rendelésére és elszámolására vonatkozó mindenkor hatályos jogszabályok szerinti gyakorisággal, a rögzített fogpótlás fogorvos által történő végleges behelyezésekor.

Együtt elszámolható: a TA163 kóddal, de csak másik fogra.

TA163 Hídtest behelyezése

Rögzített fogpótlás (híd) rögzítése.

Elszámolható: hézagfoganként, a fog jelölésével, a jogszabály szerinti ellátásra jogosult biztosítottaknál a gyógyászati segédeszközök rendelésére és elszámolására vonatkozó mindenkor hatályos jogszabályok szerinti gyakorisággal, a rögzített fogpótlás fogorvos által történő végleges behelyezésekor.

Együtt elszámolható: a TA162 kóddal, de csak másik fogra.

TA164 Korona, híd eltávolítása

A már véglegesen rögzített korona, híd eltávolítása.

Elszámolható: pillérfoganként, a fog jelölésével, a jogszabály szerinti ellátásra jogosult biztosítottaknál, valamint életkortól függetlenül valamennyi biztosítottnál a sürgősségi ellátás keretében végzett beavatkozásoknál.

TA165 Részleges lemezes fogpótlás behelyezése

Részleges foghiányok pótlása részleges kivehető fogsorral.

Elszámolható: állcsontonként, az állcsont jelölésével, a jogszabály szerinti ellátásra jogosult biztosítottaknál, a gyógyászati segédeszközök rendelésére és elszámolására vonatkozó mindenkor hatályos jogszabályok szerinti gyakorisággal, a fogsor átadásakor.

Együtt nem elszámolható: ugyanazon állcsontra TA166 kóddal.

TA166 Teljes lemezes fogpótlás behelyezése

Teljes foghiány pótlása, teljes kivehető fogsorral.

Elszámolható: állcsontonként, az állcsont jelölésével, a jogszabály szerinti ellátásra jogosult biztosítottaknál, a gyógyászati segédeszközök rendelésére és elszámolására vonatkozó mindenkor hatályos jogszabályok szerinti gyakorisággal, a fogsor átadásakor.

Együtt nem elszámolható: ugyanazon állcsontra TA165 kóddal.

TA167 Korona és/vagy híd visszaragasztása

Régebben készült (korábban véglegesen rögzített) korona, híd visszaragasztása.

Elszámolható: koronánként/pillérfoganként, a fog jelölésével, félévente egyszer, a jogszabály szerinti ellátásra jogosult biztosítottaknál, valamint életkortól függetlenül sürgősségi ellátásként valamennyi biztosítottnál.

TA168 Harapásemelő behelyezése

Kóroki tényezőként szereplő okklúziós rendellenesség vagy parafunkció kezelése okklúziós lemezzel (harapásemelővel).

Elszámolható: állcsontonként, az állcsont jelölésével, a jogszabály szerinti ellátásra jogosult biztosítottaknál, a gyógyászati segédeszközök rendelésére és elszámolására vonatkozó mindenkor hatályos jogszabályok szerinti gyakorisággal behelyezéskor.

TE169 Speciális fogpótlások behelyezése

Fejlődési rendellenességben szenvedők, daganatos elváltozás miatt csonkoló műtéten átesettek, baleset vagy egyéb szisztémás megbetegedésben, valamint állkapocs diszfunkciós szindrómában szenvedők foghiányainak pótlása.

Elszámolható: behelyezéskor állcsontonként, az állcsont jelölésével, anyagköltség nélkül.

Együtt nem elszámolható: TE170 kóddal.

TE170 Oro-maxillo-faciális protetikai rehabilitáció

Fejlődési rendellenességben szenvedők, daganatos elváltozás miatt csonkoló műtéten átesettek, baleset vagy egyéb szisztémás megbetegedésben szenvedők olyan protetikai rehabilitációja, mely a foghiányokon kívül egyéb szövethiányokat is pótol.

Elszámolható: behelyezéskor, anyagköltség nélkül.

Együtt nem elszámolható: TE169 kóddal.

TE171 Állkapocs diszfunkció kezelése

Funkcionális analízis, kezelési terv készítése, az állkapocs diszfunkciójának kezelése, gondozása.

Elszámolható: alkalmanként egyszer.

FA172 Fogsorpróba

Teljes vagy részleges foghiány pótlására készülő próbafogsor ellenőrzése. Elszámolható: állcsontonként, az állcsont jelölésével.

TA173 Fogpótlás korrekció

Bármely típusú fogpótlás korrekciója a szájképletek irritációjának megszüntetése, ill. a fogpótlás funkcióképességének helyreállítása érdekében. Elszámolható: állcsontonként, az állcsont jelölésével, félévente legfeljebb háromszor, a jogszabály szerinti ellátásra jogosult biztosítottaknál, valamint életkortól függetlenül sürgősségi ellátásként valamennyi biztosítottnál.

TA179 Lemezes fogpótlás alábélelése rendelőben

Teljes vagy részleges lemezes fogpótlás alábélelése a fogorvosi rendelőben.

Elszámolható: állcsontonként, az állcsont jelölésével, évente egyszer, a jogszabály szerinti ellátásra jogosult biztosítottaknál.

Együtt nem elszámolható: TA181 kóddal, ugyanarra az állcsontra vonatkozóan.

TA178 kóddal együtt csak abban az esetben számolható el, ha a rendelőben végzett alábélelésen kívül egyéb, laboratóriumban végzett javítás is történt a fogsoron.

TA181 Lemezes fogpótlás alábélelése fogtechnikai laboratóriumban lenyomat alapján

Teljes vagy részleges lemezes fogpótlás alábélelése.

Elszámolható: állcsontonként, az állcsont jelölésével, a jogszabály szerinti ellátásra jogosult biztosítottaknál, a gyógyászati segédeszközök rendelésére és elszámolására vonatkozó mindenkor hatályos jogszabályok szerinti gyakorisággal, az alábélelt fogpótlás átadásakor.

Együtt nem elszámolható: TA179 kóddal, ugyanarra az állcsontra vonatkozóan.

TA178 kóddal együtt csak abban az esetben számolható el, ha alábélelésen kívül egyéb javítás is történt a fogsoron.

TA178 Lemezes fogpótlás javítása

Teljes vagy részleges lemezes fogpótlás javítása (törés, kapocsjavítás, műfogpótlás), lenyomat alapján.

Elszámolható: állcsontonként, az állcsont jelölésével, a jogszabály szerinti ellátásra jogosult biztosítottaknál, a gyógyászati segédeszközök rendelésére és elszámolására vonatkozó mindenkor hatályos jogszabályok szerinti gyakorisággal, a javított fogpótlás átadásakor.

TB179 Instrumentális okklúziós analízis és korrekció

Egyéni értékű artikulátorban okklúziós analízis és az okklúziós korrekció elvégzése.

Elszámolható: a kezelés megkezdésekor.

FA181 Csonk preparáció

Fog, gyökér előkészítés.

Elszámolható: a jogszabály szerinti ellátásra jogosult biztosítottaknál, foganként, a fog jelölésével.

FA182 Vázpróba

Rögzített pótlás próbája.

Elszámolható: a jogszabály szerinti ellátásra jogosult biztosítottaknál vázanként.

FA191 Rögzített fogpótlás készítéséhez lenyomatvétel

Precíziós szituációs lenyomat, antagonista lenyomat.

Elszámolható: állcsontonként, az állcsont jelölésével, a jogszabály szerinti ellátásra jogosult biztosítottaknál.

IX. Gyermek-, iskolai és ifjúsági fogászat | vissza a lap elejére | vissza a Fejezetekhez |

TA187 Helyi fluoridálás, segédeszköz nélkül

A fogzománc fluorid dúsítása zselé, lakk vagy oldat alkalmazásával, segédeszköz nélkül.

Elszámolható: állcsontonként, az állcsont jelölésével, évente kétszer.

A évente kétszeri elszámolásba a TA 188 kód is beleszámít. (http://fogaszatiportal.hu/szabalykoenyv-valtozas-200808)

Együtt nem elszámolható: TA188, TB222 kódokkal.

TA188 Helyi fluoridálás, segédeszközzel

A fogzománc fluorid dúsítása segédeszközzel. A dokumentációban a segédeszköz megnevezése kötelező.

Elszámolható: állcsontonként, az állcsont jelölésével, évente kétszer.

A évente kétszeri elszámolásba a TA 187 kód is beleszámít. (http://fogaszatiportal.hu/szabalykoenyv-valtozas-200808)

Együtt nem elszámolható: TA187, TB222 kódokkal.

TA189 Helyfenntartó behelyezése

A fogak elvándorlásának megakadályozása helyfenntartó készülékkel. Elszámolható: a készülék behelyezésekor, a jogszabály szerinti ellátásra jogosult biztosítottaknál.

TA190 Barázdazárás

Mechanikus fogtisztítást követően a barázdák és gödröcskék lezárása barázdazáró anyaggal. Az indikáció és a barázdazáró anyag feltüntetése a dokumentációban kötelező.

Elszámolható: foganként, a fog jelölésével, évente egyszer.

Együtt nem elszámolható: ugyanazon a fogon a TA100, TA101, TA102, TA103, TA104, TE105, TA109 kódokkal.

TA192 Traumásan sérült fog ellátása

Trauma következtében vagy egyéb ok miatt sérült fog gyógyszeres védőkötése ideiglenes koronával.

Elszámolható: foganként, a fog jelölésével.

TA193 Ideiglenes gyökértömés készítése

Ideiglenes gyökértömés készítése apexifikáció, apexogenezis céljából. Elszámolható: gyökércsatornánként, a fog jelölésével, legfeljebb háromszor.

TA194 Pulpotómia

A fogbélüreg megnyitása, a koronai pulpa részleges, illetve teljes eltávolítása, gyógyszeres tömőanyag behelyezése.

Elszámolható: a gyermekfogászati ellátás keretében foganként, a fog jelölésével. A végleges tömés külön számolható el.

FA195 Tejfog elcsiszolása és/vagy impregnálása

Carieses tejfogak elcsiszolása és/vagy impregnálása, öntisztuló felszín kialakítása és/vagy a szuvas üreg gyógyszeres kezelése.

Elszámolható: foganként, a fog jelölésével.

TA197 Tejfogtömés - egy felszínen

Végleges tömés készítése tejfogba, egy fogfelszínre kiterjedően, beleértve az alábélelést és a polírozást is.

Elszámolható: tejfoganként, a fog és fogfelszín jelölésével.

TA198 Tejfogtömés - több felszínen

Végleges tömés készítése tejfogba, több fogfelszínre kiterjedően, beleértve az alábélelést és a polírozást is.

Elszámolható: tejfoganként, a fog és fogfelszínek jelölésével.

FA200 Dentíciós panaszok ellátása

Fogelőtörés miatt kialakult gyulladás kezelése.

Elszámolható: alkalmanként egyszer, diagnózisonként, legfeljebb háromszor.

X. Fogszabályozási szolgáltatások | vissza a lap elejére | vissza a Fejezetekhez |

TB208 Kivehető fogszabályozó készülék adaptálása, aktiválása

Elszámolható: állcsontonként, az állcsont jelölésével, négyhetente egyszer, a jogszabály szerinti ellátásra jogosult biztosítottaknál.

TB209 Rögzített fogszabályozó készülék aktiválása, ellenőrzése

Elszámolható: állcsontonként, az állcsont jelölésével, négyhetente egyszer, a jogszabály szerinti ellátásra jogosult biztosítottaknál.

TB210 Ortodonciai mérések

Modell analízis, teleröntgen kiértékelés alapján végzett othodonciai mérések. Elszámolható: a jogszabály szerinti ellátásra jogosult biztosítottaknál az ortodonciai kezelés megkezdésekor, vagy készülék váltáskor (beleértve a retenciós készüléket is), ill. közepes és nagyfokú fogazati rendellenesség esetében kezelés végén még egyszer.

TA211 Kisfokú fogazati eltérés szabályozásának megkezdése

Kisfokú rendellenesség: mesiodistalis eltérés nélkül Angle I. osztályban jelentkező harapási eltérések: fogtorlódás, nyitott harapás, mélyharapás kezelése tej fogazat, vegyes fogazat, maradó fogazat idején extrakció nélkül kivehető készülékekkel. Mesiodistalis eltérés nélkül Angle I. osztályban jelentkező helyi eltérések: egyes fogak helyzeti rendellenességei, a fogváltás rendellenességeinek kezelése tej fogazat, vegyes fogazat, maradó fogazat idején. (Helyfenntartó kezelés, ferdesík).

Elszámolható: állcsontonként, az állcsont jelölésével, a jogszabály szerinti ellátásra jogosult biztosítottaknál, a gyógyászati segédeszközök rendelésére és elszámolására vonatkozó mindenkor hatályos jogszabályok szerinti gyakorisággal, a fogszabályozó készülék átadásakor.

Együtt nem elszámolható: ugyanazon állcsontra a TB213, TB215, TB217, TB219 kódokkal.

TA212 Kisfokú fogazati eltérés szabályozásának befejezése

Kisfokú rendellenesség: mesiodistalis eltérés nélkül Angle I. osztályban jelentkező harapási eltérések: fogtorlódás, nyitott harapás, mélyharapás kezelése tej fogazat, vegyes fogazat, maradó fogazat idején extrakció nélkül kivehető készülékekkel.

Mesiodistalis eltérés nélkül Angle I. osztályban jelentkező helyi eltérések: egyes fogak helyzeti rendellenességei, a fogváltás rendellenességeinek kezelése tej fogazat, vegyes fogazat, maradó fogazat idején. (Helyfenntartó kezelés, ferdesík).

Elszámolható: állcsontonként, az állcsont jelölésével, a jogszabály szerinti ellátásra jogosult biztosítottaknál a fogazati eltérés szabályozásának befejezésekor.

Együtt nem elszámolható: ugyanazon állcsontra a TB214, TB216, TB218, TB220 kódokkal.

TB213 Közepes fokú fogazati eltérés szabályozásának megkezdése

Közepes fokú rendellenesség: mesiodistalis eltérés nélkül Angle I. osztályban jelentkező fogív szűkületek következtében kialakult fogtorlódások, egyes fogak helyzeti rendellenességeinek kezelése esetleg extrakcióval, de mindenképpen kivehető készülékkel. Dentalis típusú fejlődési rendellenességek: számfeletti fogak, csírahiányok kezelése, ha a kezelés megoldható pusztán fogszabályozó kezelési módszerekkel.

Mesiodistalis eltéréssel Angle II. osztályban distal harapással járó rendellenességek kezelése, ha a kezelés a vegyes fogazatban és a maradó fogazatban kivehető készülékkel megoldható.

Mesiodistalis eltéréssel Angle III. osztályban mesiális harapással járó fogazati anomáliák kezelése, ha a rendellenesség csak dentalis típusú.

Elszámolható: állcsontonként, az állcsont jelölésével, a jogszabály szerinti ellátásra jogosult biztosítottaknál, a gyógyászati segédeszközök rendelésére és elszámolására vonatkozó mindenkor hatályos jogszabályok szerinti gyakorisággal, a fogszabályozó készülék átadásakor.

Együtt nem elszámolható: ugyanazon állcsontra TA211, TB215, TB217, TB219 kódokkal.

TB214 Közepes fokú fogazati eltérés szabályozásának befejezése

Közepes fokú rendellenesség: mesiodistalis eltérés nélkül Angle I. osztályban jelentkező fogív szűkületek következtében kialakult fogtorlódások, egyes fogak helyzeti rendellenességeinek kezelése esetleg extrakcióval, de mindenképpen kivehető készülékkel. Dentalis típusú fejlődési rendellenességek: számfeletti fogak, csírahiányok kezelése, ha a kezelés megoldható pusztán fogszabályozó kezelési módszerekkel.

Mesiodistalis eltéréssel Angle II. osztályban distal harapással járó rendellenességek kezelése, ha a kezelés a vegyes fogazatban és a maradó fogazatban kivehető készülékkel megoldható.

Mesiodistalis eltéréssel Angle III. osztályban mesiális harapással járó fogazati anomáliák kezelése, ha a rendellenesség csak dentalis típusú.

Elszámolható: állcsontonként, az állcsont jelölésével, a jogszabály szerinti ellátásra jogosult biztosítottaknál, a fogazati eltérés szabályozásának befejezésekor.

Együtt nem elszámolható: ugyanazon állcsontra TA212, TB216, TB218, TB220 kódokkal.

TB215 Nagyfokú fogazati eltérés szabályozásának megkezdése

Nagyfokú rendellenesség: mesiodistalis eltérés nélkül Angle I. osztályban jelentkező fogív szűkületek következtében kialakult fogtorlódások, nyitott és mély harapások, egyes fogak helyzeti rendellenességeinek kezelése, ha a kezelés a rendellenesség foka miatt csak rögzített fogszabályozó készülékkel kiegészítve lehetséges. Dentalis típusú fejlődési rendellenességek kezelése, ha a kezelés elvégzéséhez kombinált sebészi-fogszabályozó módszerek is szükségesek. Mesiodistalis eltérésekkel Angle II. osztályban és Angle III. osztályban rögzített és kivehető fogszabályozó készülékkel végzett kombinált kezelési módszerek alkalmazása, a rendellenesség súlyossága miatt. A korábban kezelésre nem került súlyos, funkcionális problémákat is okozó, nagyfokú fogazati rendellenességek. A korábban már kezelt, de a fogazati rendellenesség súlyossága miatt recidivált vagy a nem megfelelő eredménnyel zárult esetek.

Elszámolható: állcsontonként, az állcsont jelölésével, a jogszabály szerinti ellátásra jogosult biztosítottaknál, a gyógyászati segédeszközök rendelésére és elszámolására vonatkozó mindenkor hatályos jogszabályok szerinti gyakorisággal, a fogszabályozó készülék átadásakor.

Együtt nem elszámolható: ugyanazon állcsontra TA211, TB213, TB217, TB 219 kódokkal.

TB216 Nagyfokú fogazati eltérés szabályozásának befejezése

Nagyfokú rendellenesség: mesiodistalis eltérés nélkül Angle I. osztályban jelentkező fogív szűkületek következtében kialakult fogtorlódások, egyes fogak helyzeti rendellenességeinek kezelése, ha a kezelés a rendellenesség foka miatt csak rögzített fogszabályozó készülékkel lehetséges. Dentalis típusú fejlődési rendellenességek kezelése, ha a kezelés elvégzéséhez kombinált sebészi-fogszabályozó módszerek is szükségesek. Mesiodistalis eltérésekkel Angle II. osztályban és Angle III. osztályban rögzített és kivehető fogszabályozó készülékkel végzett kombinált kezelési módszerek alkalmazása, a rendellenesség súlyossága miatt. A korábban kezelésre nem került súlyos, funkcionális problémákat is okozó, nagyfokú fogazati rendellenességek. A korábban már kezelt, de a fogazati rendellenesség súlyossága miatt recidivált vagy a nem megfelelő eredménnyel zárult esetek.

Elszámolható: állcsontonként, az állcsont jelölésével, a jogszabály szerinti ellátásra jogosult biztosítottaknál, a fogazati eltérés szabályozásának befejezésekor.

Együtt nem elszámolható: ugyanazon állcsontra TA212, TB214, TB218, TB220 kódokkal.

TB219 Veleszületett súlyos fejlődési rendellenességek (pl. ajak-, szájpadhasadékos és fogazati eltéréssel járó szindrómák) fogszabályozási ellátásának megkezdése

Elszámolható: állcsontonként, az állcsont jelölésével, a jogszabály szerinti ellátásra jogosult biztosítottaknál, a gyógyászati segédeszközök rendelésére és elszámolására vonatkozó mindenkor hatályos jogszabályok szerinti gyakorisággal, a fogszabályozó készülék átadásakor.

Kezdő állapotot dokumentáló rtg. felvétel szükséges.

Együtt nem elszámolható: ugyanazon állcsontra TA211, TB213, TB215, TB217 kódokkal.

TB220 Veleszületett súlyos fejlődési rendellenességek (pl. ajak-, szájpadhasadékos és fogazati eltéréssel járó szindrómák) fogszabályozási ellátásának befejezése

Elszámolható: állcsontonként, az állcsont jelölésével, a jogszabály szerinti ellátásra jogosult biztosítottaknál a fogazati eltérés szabályozásának befejezésekor.

Befejezett állapotot dokumentáló rtg. felvétel szükséges.

Együtt nem elszámolható: ugyanazon állcsontra TA212, TB214, TB216, TB218 kódokkal.

TB217 Retenciós kezelési fázis megkezdése

Elszámolható: állcsontonként, az állcsont jelölésével, a jogszabály szerintiellátásra jogosult biztosítottaknál a retenciós kezelés megkezdésekor, az új készülék átadásakor vagy az eredeti készülék retenciós készülékké történő átalakításakor.

Együtt nem elszámolható: ugyanazon állcsontra TA211, TB213, TB215, TB219 kódokkal.

TB218 Retenciós kezelési fázis befejezése

Elszámolható: állcsontonként, az állcsont jelölésével, a jogszabály szerinti ellátásra jogosult biztosítottaknál a retenciós kezelés befejezésekor.

Együtt nem elszámolható: ugyanazon állcsontra TA212, TB214, TB216, TB220 kódokkal.

TA219 Preventív, ill. kiegészítő fogszabályozási tevékenység

Lapocgyakorlat, myoterápia.

Elszámolható: alkalmanként, évente legfeljebb háromszor.

FA220 Rossz szokásról való leszoktatás megkezdése

Elszámolható: a kezelés megkezdésekor, egyszer.

FA221 Rossz szokásról való leszoktatás befejezése

Elszámolható: a kezelés befejezésekor, egyszer.

TB222 Rögzített fogszabályozó eltávolítása, fluoridálás, polírozás

Elszámolható: állcsontonként, az állcsont jelölésével, a jogszabály szerinti ellátásra jogosult biztosítottaknál a készülék eltávolításakor.

Együtt nem elszámolható: ugyanazon állcsontra a TA187, TA188, TB212, TB214 kódokkal.

TB225 Bracketragasztás (újraragasztás)

A kezelés folyamán leesett bracket visszaragasztása, vagy a helyett új bracket felragasztása rögzített készülékes fogszabályozó kezelés során.

Elszámolható: alkalmanként, legfeljebb félévente egyszer.

TB226 Gyűrűragasztás (újraragasztás)

A kezelés folyamán leesett gyűrű visszaragasztása, vagy a helyett új gyűrű felragasztása rögzített készülékes fogszabályozó kezelés során. Elszámolható: alkalmanként, legfeljebb félévente egyszer.

TB227 Ívcsere

A fogszabályozó kezelés során a teljes alsó vagy felső fogívet magába foglaló ív újbóli felhelyezése a kezelés során.

Elszámolható: állcsontonként, az állcsont jelölésével, legfeljebb félévente egyszer.

TB228 Szekciós ív bekötése

A fogszabályozó kezelés során csak egyes fogakat, vagy legfeljebb fogcsoportot mozgató ív bekötése. Elszámolható: alkalmanként egyszer.

TB229 Fogfelszabadítás

Retinált fogakra műtéti úton történő fogszabályozási eszköz felhelyezése. Elszámolható: műtétenként.

Szabálykönyv változás (2008.08)

4 helyen van változás a 2008 augusztusában módosított szabálykönyvben:

BEVEZETÉS
A „SZABÁLYKÖNYV” az egészségügyi szakellátás társadalombiztosítási finanszírozásának egyes kérdéseiről szóló 9/1993. (IV. 2.) NM rendeletben közzétett „Fogászati Szolgáltatások” rövid szakmai leírása, egyéb feltételekkel kiegészítve.
ÁLTALÁNOS ELVEK
1. A fogorvosi beavatkozások kódlistája
2. A kódlista alkalmazása
régi:
A listán szereplő minden tevékenységet (az FA jelű, „0” pontértékű beavatkozásokat is), melyet a szolgáltató az ellátottaknak nyújt, köteles jelenteni. Az Országos Egészségbiztosítási Pénztárnak jelentett beavatkozásokat az orvosi dokumentációban (kezelési lap, ambuláns napló, statisztikai összesítők) hitelt érdemlően szükséges rögzíteni.
új:
A listán szereplő minden tevékenységet (az FA jelű, „0” pontértékű beavatkozásokat is), melyet a szolgáltató az ellátottaknak nyújt, köteles jelenteni függetlenül attól, hogy adott beavatkozás elszámolható-e vagy sem. Az Országos Egészségbiztosítási Pénztárnak jelentett beavatkozásokat az orvosi dokumentációban (kezelési lap, ambuláns napló, statisztikai összesítők) hitelt érdemlően szükséges rögzíteni.

TA185
régi:
A 48/1997. (XII. 17.) NM rendelet 1. sz. melléklete szerinti szűrővizsgálat elvégzése, igazolás kiadása, és a bizonylat megőrzése. Státusz rögzítése kötelező. Elszámolható: félévente (január 1-június 30. és július 1-december 31. közötti időszakokban) egyszer.
új:
A 48/1997. (XII. 17.) NM rendelet 1. sz. melléklete szerinti szűrővizsgálat elvégzése, igazolás kiadása, és a bizonylat megőrzése. Státusz rögzítése kötelező. Elszámolható: tanév szerinti félévente egyszer.

TA187
régi:
Elszámolható: állcsontonként, az állcsont jelölésével, naptári évente kétszer.
A naptári évente kétszeri elszámolásba a TA 188 kód is beleszámít.
Új:
Elszámolható: állcsontonként, az állcsont jelölésével, évente kétszer.
A évente kétszeri elszámolásba a TA 188 kód is beleszámít.

TA188
régi:
Elszámolható: állcsontonként, az állcsont jelölésével, naptári évente kétszer.
A naptári évente kétszeri elszámolásba a TA 187 kód is beleszámít.
új:
Elszámolható: állcsontonként, az állcsont jelölésével, évente kétszer .
Az évente kétszeri elszámolásba a TA 187 kód is beleszámít.

Tételes Fogászati Program

A programról minden. Verziók, javítások, változások részletes leírása, fórum.

A Tetfog program karbantartója Szilágyi Péter (szilagyi.p@oep.hu). A program telepítésével, működésével kapcsolatos problémák, kérdések, észrevételek esetén forduljanak hozzá.

Windows alapú Tetfog letöltése, frissítése

Tételes Fogászati Program fóruma

Gyorsbillentyűk

Betegellátás ablak:

ALT+J : Javítás
ALT+R : Rögzít
ALT+F : Új felvitel
ALT+M : Módosítás
ALT+N : Név kereső mezőbe ugrás
ALT+1-6 : Egyes lapok közti váltás (pl: ALT+1- Általános adatok, ALT+2- Egyéb adatok stb.)

Recept ablak
ALT+N : Recept nyomtatása

A hibalista javítása és újraküldése

A 2010. 11. havi "Hibalista a fogorvosi rendelés teljesítményéről" tételeinek száma volt az a bűvös határ, ami a hibás tételek kijavítására és újra jelentésére ösztökélt. Még sose csináltam, lássuk hogyan is kell.

A hibalista kijavított tételeit az aktuálisan jelentendő hónap tételeivel együtt, egyszerre, egy fájlban, egy floppyn kell beküldeni a havi jelentésben.

Meg kell keresni a hibásan jelentett rekordot a Tetfogban, módosítás, a javítás után a Jelentve pipát töröljük és mentjük.

Ezután a jelentés készítésénél arra kell figyelnünk, hogy a Kezdő dátum a hibalista első kijavított rekordja legyen, a záró dátum meg az aktuálisan jelentendő hónap utolsó napja.

E-Jelentés készítése Tetfoggal

Június 1-től lehetőség van a havi jelentést elektronikus úton beküldeni. Ennek lépéseit mutatom be röviden képekkel illusztrálva. Nem életünk bonyolításaként kell fogadni, hanem az internet korában egy régen esedékes lépésként az OEP részéről. Az utóbbi évtized egyetlen pozitív tette felénk, minden más negatív (értsd 2,1 Ft/pont).
A szokásos jelentés generáló oldalon megjelent az "E-jelentés" gomb, erre kattintunk:

Az E-jelentés ablak Bejelentkezés fülén a "Bejelentkezés" gombra kattintunk (a Tetfog automatikusan kitölti a felhasználó és a jelszó mezőt)

Az E-jelentés ablak Tevékenység választása fülön a Beküldendő jelentéseknél az aktuális határidős fogászati jelentésre kattintunk, majd a felugró E-jelentés file feltöltése ablakban az aktuális file-t (alapértelmezetten felkínálja) tallóz, feltölt, rendben, bezár sorrenben elküldjük.

A beküldött kezelések-nél megjelenik a jelentésünk (2)

Ezután az OEP-től kapott e-mail-ban a tranzakció érvényesítéséhez kattintsunk az alábbi címre:

Ez a https://ejelentes.oep.hu/ oldalra visz a feltöltt file érvényesítéséhez. Előbb bejelentkezünk, majd utána érvényesítünk.

Az Összetett funkcionalítású felületre kattintunk

A kasszához tartozó beküldendő jeletéseknél a "Fogászati ellátás" gombra kattintva (1) láthatjuk jelentésünket (2) (látszik, hogy hibás tételeket tartalmaz):

Ha hibás tételeket küldtünk be, akkor erről kapunk e-mail értesítést, melynek sablon szövege:

Értesítés:
A xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx tranzakciós kódú beküldött jelentését a(z) Fogászat feldolgozta, ám a feldolgozás hibával zárult.

A részletekért kérjük, látogasson el az e-Jelentés rendszer honlapjára és tekintse meg a tranzakcióhoz mellékelt hibalistát.

A jelentés neve: Fogászati jelentés (határidős) (2011.06.07)
Beküldő szervezet/szervezeti egység: Cxxx
Beküldött fájl(ok): Fxxxmm.txt

Felhívjuk szíves figyelmét, amennyiben nem nyilatkozik a feldolgozás eredményéről 2011.07.07 23:59-ig, automatikusan tudomásul vettnek számítjuk a beküldését. Ezt követően reklamációt már nem áll módunkban elfogadni!

Üdvözlettel,
e-Jelentés üzemeltetés támogató csoport

A hibás tételeket a Tevékenység választásnál a Csere gombra kattintva érjük el:

A hibalista letölthető és javítható a megadott időpontig:

Fogászati alap- és szakrendelések összesítő évi jelentése (osap) a Tetfogban 2008-ig

Megszűnt a papíralapú OSAP jelentés, helyette az online fogászati audit az érvényes: http://fogaszatiportal.hu/fogaszati-audit

Ezt a cikket nem törlöm, de már nem érvényes!!

A statisztikák menüpont alatt először a beállítások gombbal beállítjuk a lekérdezni kívánt adatokat (1), utána visszalépve a Statisztika menüpontba indítsd el a lekérdezést (3, 4). A dátumot ne felejtsd el jól beállítani (2)!!

Egy az alapellátóknak szóló beállítás:

A beállítás ennek az adatlapnak az alapján készült:

A végeredmény:

Megjegyzések:
A "fogászati alap- és szakrendelések összesítő évi jelentése" már régóta elavult, hiszen olyan tételekre kérdez, melyek jelentése az OEP felé már sok-sok év óta máshogyan, más felosztásban történik.
1. Miután a nyálkahártya-kezelést nem jelentjük, így statisztika sem várható tőlünk
2. Koronák, hidak statisztikájának ilyen szintű lebontása nem megvalósítható, hiszen a havi jelentések az OEP felé teljesen máshogy történnek: http://fogaszatiportal.hu/szabalykoenyv-aktualis-20080601-tol#8r
3. Kivehető fogpótlások statisztikájának ilyen felosztása nem megvalósítható, hiszen a havi jelentések az OEP felé teljesen máshogy történnek: http://fogaszatiportal.hu/szabalykoenyv-aktualis-20080601-tol#8r

Nyomtatás

Nyomtatás

Elszámolási nyilatkozat nyomtatása 1 oldalra

Sok szempont szól amellett, hogy a több oldalas, a rendelő és a paciens részére készült elszámolási nyilatkozatot 1 db A4-es lapra nyomtassuk:

 • takarékosság: papír, nyomtatópatron
 • nyomtató kímélése
 • idő

Az új nyomtató driverek képesek laponként több oldalt nyomtatni, ilyen az én Xerox nyomtatóm is.
Ha régebbi nyomtatóval rendelkezünk, akkor sem kell kétségbe esni. Egyik kedvenc programom a Fineprint is képes erre.
Le kell tölteni, majd program telepítése után egy virtuális nyomtatót kapunk, melyet alapértelmezettnek kell kijelölni.
2, 4 sőt 8 oldalt is nyomtathatunk 1 oldalra.
ui.: Mondjuk az 1 lapra 8 oldalt nyomtatásnál már nem árt egy mikrofilm olvasót is beszerezni, ami persze a paciens problémája, Minket hidegen hagy :)
A nyomtatót természetesen takarékos üzemmódban használjuk és a végén ne feledkezzünk meg egy jól vágó ollóról :)

Recept nyomtatás

Az 53/2007. (XII. 7.) EüM rendelet alapján receptet nyomtatni 2008.06.30-tól kizárólag minősített szoftverrel engedélyezett. Az OEP azt a döntést hozta, hogy a Tetfog-ba a rendeletben előírt változtatásokat be kell építeni illetve a programot minősíttetni az Egészségbiztosítási Felügyelettel, így a program várhatóan alkalmas lesz a recept nyomtatásra.
http://net.jogtar.hu/jr/gen/getdoc.cgi?docid=a0700053.EUM
http://fogaszatiportal.hu/532007-xii-7-euem-rendelet-gyogyszerrendeleshe...

Gyógyszerreceptek bevitele a Tetfogba

A gyógyszerek felírásához az aktuális információt az ORKÁból a receptnyomtatást az alapellátásban dolgozóknak a Tetfogból célszerű elvégezni.
Miért?
- Mert így egy betegadatbázist kell karbantartanunk, elkerüljük a dupla adatfelvitelt, a dupla munkát.
- Elég havonta egyszer rátekintenünk az ORKÁra a leggyakoribb gyógyszereink árait átfutva, tehát mondhatjuk, hogy továbbra is "madnem 1" programot használunk és az a Tetfog.

A leggyakrabban rendelt gyógyszereket pedig felvisszük a Tetfog adatbázisba.
Például a 300 mg-os clindamicinből felvisszük a Klimicint és a Dalacint, majd az aktuális ártól függően "választjuk ki önként a megfelelőt :)"

Gyógyszerreceptek bevitele a Tetfogba kényelmeseknek

Ez az oldal a kényelmet szerető, írni nem akaróknak szól :), csak kijelölni, másolni és beilleszteni kell.

A következő receptszövegeket a http://fogaszatiportal.hu/gyogyszerreceptek-bevitele-tetfogba -nak megfelelően elegánsan ctrl+c és ctrl+v -vel beviheted. A hozzászólásokban Ti is közölhettek általatok már a Tetfogba bevitt recepteket!

Caps. Klimicin 300 mg

Scat. orig Numero unam (I.)

DS: 4*1 naponta

-------------------------------------

Caps. Dalacin 300 mg

Scat. orig Numero unam (I.)

DS: 4*1 naponta

-------------------------------------

Megnevezés Db Ár

Fogsor alaplemez akrilátból
Mintára öntött alsó v. felső
fémlemez
Keményakrilát műfog
Hajlított drótkapocs
Sellak egyéni kanál

Nettó:
ÁFA:
Bruttó:

-------------------------------------

Megnevezés Db Ár

Alábélelés
Fogsorjavítás
Fog v kapocs rápótlás munkadíj
2. fogtól és/v. 2. kapocstól
Keményakrilát műfog
Hajlított drótkapocs

Nettó:
ÁFA:
Bruttó:

-------------------------------------

Tabl. Curam 625 mg

Scat. orig Numero unam (I.)

DS: 3*1 naponta

-------------------------------------

Tabl. Augmentin 625 mg

Scat. orig Numero unam (I.)

DS: 3*1 naponta

-------------------------------------

Caps. Donalgin

Scat. orig Numero unam (I.)

DS: D S: Fájdalom esetén 1 kapszula
max. 3 tabletta naponta

-------------------------------------

Tabl. Fortedol

Scat. orig Numero unam (I.)

DS: D S: Fájdalom esetén 1 tabletta
max. 3 tabletta naponta

-------------------------------------

Gyógyszerrendelés 2008. július 01 után

Számomra nem teljesen tiszta, hogy 2008. június 30 után tulajdonképp hogyan is történik majd a fogászati ellátás során szükséges gyógyszerek felírása. A Tetfog tudja-e majd a gyógyszerfelíráshoz szükséges, a külön jogszabály szerinti formailag és tartalmilag szabályos vények kinyomtatását? A kézzel írt receptek kora - a rendelet szerint - július 01-től megszűnik?

53/2007. (XII. 7.) EüM rendelet
a gyógyszerrendeléshez használandó számítógépes program minősítésének szabályairól

A biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és gyógyászatisegédeszköz-ellátás, valamint a gyógyszerforgalmazás általános szabályairól szóló 2006. évi XCVIII. törvény (a továbbiakban: Gyftv.) 77. §-a (2) bekezdésének i) pontjában kapott felhatalmazás alapján - az egészségügyi miniszter feladat- és hatásköréről szóló 161/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § a) pontjában foglalt feladatkörömben eljárva - az alábbiakat rendelem el:
1. § E rendelet hatálya kiterjed
a) a részben vagy egészben az Egészségbiztosítási Alapból finanszírozott egészségügyi szolgáltatókra,
b) az a) pont szerinti egészségügyi szolgáltatók finanszírozási szerződésének melléklete szerint a szolgáltató által nyújtott ellátásokkal összefüggésben gyógyszerrendelésre jogosult orvosokra,
c) a külön jogszabály szerint társadalombiztosítási támogatással történő gyógyszerrendelésre jogosító szerződéssel rendelkező orvosokra,
d) az Egészségbiztosítási Felügyeletre (a továbbiakban: Felügyelet),
e) arra a természetes személyre, jogi személyre, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetre (a továbbiakban együtt: szerzői vagy felhasználási jogokkal rendelkező szervezet), aki/amely a számítógépes program vagy integrált informatikai rendszer (a továbbiakban együtt: szoftver) - a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény rendelkezései alapján - szerzői vagy felhasználási jogaival rendelkezik.

4. § (1) A szoftvernek alkalmasnak kell lennie a külön jogszabály szerinti formailag és tartalmilag szabályos vény kinyomtatására. Alkalmasnak kell továbbá lennie:
a) elektronikus aláírás alkalmazásának beépítésére,
b) „extra vonalkód” képzésére és vényre nyomtatására,

7. § (1) Ez a rendelet 2007. december 31. napján lép hatályba.
(2) 2008. június 30. után kizárólag e rendelet rendelkezései alapján minősített szoftvert lehet alkalmazni a gyógyszerrendeléshez.

Receptnyomtatás közgyógyellátott részére

Tesztelgetve a Tetfog receptnyomtatását az alábbi hiányosságot fedeztem fel, ha közgyógyellátott részére írunk fel gyógyszert.
Nem szerepel a recept fejlécében a közgyógy. ig. szám az EU: helyén és a közgyógy. ig. lejárat dátum az ENY: helyén.
A harmadik változtatás pedig a jogcímnél a "Közgyógy" kerüljön kijelölésre.
Forrás: http://www.oep.hu/pls/portal/docs/PAGE/SZAKMA/OEPHUSZAK_MINDENKI/VENYK/V...

Kérném a hiba javítását!

Részletes elszámolás

Részletes elszámolás a fogorvosi rendelés teljesítményéről (csak hibás tételek)

Ide kerülnek azok az esetek, melyek hibalistán szerepeltetése szerintem jogtalan.
Minden érintettet megkérek, hogy saját hibalistáinak szerinte jogtalan eseteit közölje.
Mi felhasználók vagyunk a fogászati havi jelentéseket generálók.
Az ezt előállító program (Tetfog) és az ezt szűrőprogram "jobbítása" a Mi visszajelzéseink alapján lehetséges és én biztos vagyok benne, hogy a másik oldal programozói ebben partnerek lesznek :)

Az észrevételeket, hozzászólásokat a http://fogaszatiportal.hu/forum/oep/havi-jelenteseket-szuro-program-foruma fórumba kérném beküldeni

Telepítés, frissítés

Telepítés, frissítés

Az ORKA 2.0.6 és a TetFog 3.8.012 együttes telepítése, frissítése, együttműködése

Ha még nem telepítettük az Orkát , akkor ezt tegyük meg ( letöltés innen: www.oep.hu/orka ).
Regisztráljunk, töltsük ki a praxis adatokat:

Utána frissítsük a Termékadatokat:

Ezután lépjünk ki az Orkából.
Frissítsük a Tetfogat 3.8.012-re, majd beállítjuk a Törzsadatok menüpont alatt a két program közti kapcsolatot:

Kilépve a TetFogból és visszalépve az Orkába láthatjuk, hogy a Paciensek > Vényírás > ">>>" (2) -re kattintva, megjelennek a Tetfogba már bevitt betegek.

Tetfog frissítése képekkel illusztrálva

Nem szabad pénzt kidobnunk az ablakon csak azért, mert idegenkedünk tőle. Sokan így vannak főleg az idősebb korosztályból a számítástechnikával, hogy úgyse értenek hozzá. A kor elvárásának megfelelően a programok frissítése az internetről pár kattintással elintézhető, nem kell ehhez informatikai képzettség.
A TÉTELES FOGÁSZAT 3.2 FELHASZNÁLÓI DOKUMENTÁCIÓ-ban olvashatjuk a frissítésről:

Programfrissítés keresése

A program nem csak a jogszabályváltozások esetén kerül módosításra hanem az esetleges igények, kérések alapján a végleges verzió kiadása után is folyamatosan frissül. Az alkalmazás frissítését ezért innen is meg lehet oldani amennyiben csatlakoztatva van a számítógép az Internethez. A program első lépésben leellenőrzi hogy létezik-e frissebb verzió a weboldalunkon. Amennyiben igen és a frissítés letöltése mellett dönt a program bezárja önmagát, letölti a frissítést (kb. 4,5 MB) majd újraindul a már
frissített program. Ha a számítógép, ahol a programot használja, nincs az Internetre csatlakoztatva, akkor egy másik gépről keresse fel a www.gyogyinfok.hu weblapot, ahol a fogászati ellátás menüpont alatt tájékoztatást kap a frissítésekről. Újabb verzió megléte esetén innen elég az újabb Tetfog.exe-t letölteni, majd a cél számítógép c:\program files\Tetfog könyvtárába másolni felülírva vele a régit.

Annak, akinek ez nem elég részletes és vizuális típus bemutatom lépésről lépésre képekkel illusztrálva.

1. Elindítjuk a TetFog programot és adminként jelentkezünk be (az admin jelszava alapértelmezetten: admin).

2. A Karbantartás menü Programfrissítés keresése menüpontjára kattintunk.

3. Ha újabb verzió v. build van, akkor ez az előugró ablak fogad, kattintsunk az "Igen" gombra.

A program bezárja önmagát.
4. A következő előugró ablakban a "Letöltés indítása" gombra kattintsunk.

5. A végén kiírja az eredményt és a "Rendben" gomb lenyomása után a TetFog újraindul.

6. Az újrainduló TetFog-ba saját nevünkkel lépünk be.

ui: Innentől kezdve tilos külső személyt megbízni a program karbantartásával, frissítésével :))) !!!

Több Tetfog 1 gépen

Alcím: Minden orvosnak saját Tetfog.
A windowsos Tetfog megjelenésével első dolgom a kedves váltótársamtól való tökéletes szeparáció megvalósítása volt.
A Tetfog képes a több felhasználós működésre, de én esélyt se akartam adni az ebből adódó esetleges későbbi bonyodalmaknak.
Ennek megvalósítása egyszerű, nem igényel informatikai képzettséget:), így bárki meg tudja csinálni.
A Tetfog telepítőprogramja (http://www.gyogyinfok.hu/szp/tetfog/Tetfog34_install.exe) alapértelmezetten a C:\Program Files\tetfog\
könyvtárba helyezi a Tetfog file-ait. Az ebben a könyvtárban levő c:\Program Files\tetfog\Data\fogadat.dat tartalmazza az adatbázist, a felhasználókat, a betegek adatait, kezeléseket.
Informatikai értelemben vett válás esetén ezt a file-t kell külön könyvtárba másolni.
Legegyszerűbb, ha 2* klónozzuk (másoljuk) a C:\Program Files\tetfog\ könyvtár összes file-ját egy új könyvtárba, pl. 2 orvos esetén az egyik a
C:\Program Files\tetfog_1\
a másik
C:\Program Files\tetfog_2\
legyen.
A következő lépés a C:\Program Files\tetfog_1\tetfog.ini file-ban a
path=C:\Program Files\tetfog\DATA\fogadat.dat
sort átírjuk
path=C:\Program Files\tetfog_1\DATA\fogadat.dat
-ra.
Ugyanezt megcsináljuk a C:\Program Files\tetfog_2\tetfog.ini file-lal is. Itt értelemszerűen:
path=C:\Program Files\tetfog_2\DATA\fogadat.dat
lesz.
Ezután az új Tetfog könyvtárak tetfog.exe file-jaira mutató linkeket csinálunk az asztalon. Majd ünnepélyesen belépünk a már saját Tetfogunkba és kíméletlenül kiírtjuk kollégánkra utaló összes adatot:)

Tervek

Tervek, kérések és hibák felsorolása a következő Tetfog verzió v. build számára

3.7 build 005-ös tervek, kérések

A jogszabályi változások miatti verzóváltás és az ezt követő finomító buildek kiadásának lecsengése után a következő problémák, kényelmi funkcók, új tulajdonságok kiépítését kérném szépen:

 1. Szűrővizsgálati lap kinyomtatásánál az alapértelmezés: http://www.fogaszatiportal.hu/tetfog-37-004-build-hibai#comment-235
 2. Szűrőlap és a felbontás: http://fogaszatiportal.hu/recept-nyomtatas-es-kepernyo-felbontasa#commen...
 3. http://fogaszatiportal.hu/elore-definialt-tevekenysegek-modositasa
 4. 2008. július 1. utáni gyógyszerrendelés kérdése: http://fogaszatiportal.hu/gyogyszerrendeles-2008-julius-01-utan
 5. TA162 és TA163 a hibalistán: http://www.fogaszatiportal.hu/ta-162-163
 6. ... (majd még lesz :))

3.7 build 006-os tervek, kérések

A jogszabályi változások miatti verzóváltás és az ezt követő finomító buildek kiadásának lecsengése után a következő problémák, kényelmi funkcók, új tulajdonságok kiépítését kérném szépen:

 1. Szűrővizsgálati lap kinyomtatásánál az alapértelmezés: http://www.fogaszatiportal.hu/tetfog-37-004-build-hibai#comment-235
 2. Szűrőlap és a felbontás: http://fogaszatiportal.hu/recept-nyomtatas-es-kepernyo-felbontasa#commen...
 3. http://fogaszatiportal.hu/elore-definialt-tevekenysegek-modositasa
 4. 2008. július 1. utáni gyógyszerrendelés kérdése: http://fogaszatiportal.hu/gyogyszerrendeles-2008-julius-01-utan
 5. TA162 és TA163 a hibalistán: http://www.fogaszatiportal.hu/ta-162-163
 6. TA173 és a piros jelzés
 7. TA192-nél a fog jelzés
 8. BNO hiánya

3.8 build 004-es tervek, kérések

A következő problémák, kényelmi funkcók, új tulajdonságok kiépítését kérném szépen:

1. http://fogaszatiportal.hu/online-taj-ellenorzes-eredmenye-tetfogban#comm... (sürgős)
2. Vírusos szemölcs (már sokszor magamon is keresem a programnak hála:) http://fogaszatiportal.hu/bno-kerdesek#comment-527
3. Z2980 Profilaxis, egyéb meghatározott és Z2990 Profilaxis k.m.n. betétele a fogászati BNO-közé
4. http://fogaszatiportal.hu/mennyisegi-korlat-tullepese
5. http://fogaszatiportal.hu/access-violation (sürgős)

3.8 build 015-ös tervek, kérések

 • http://fogaszatiportal.hu/ojote-szinkodok
 • A havi jelentés generálásnál a helytelenül bevitt FA112 (felszín jelölésének hiánya) és a TA169 (időkorlát) helyesen kiszűrésre kerül, így utólag javítható, de ez messze körülményes, ezért már adatbevitelnél ki kéne építeni a beviteli korlátot, ami nem engedné meg a hibás bevitelt.

Szabálykönyvi háttér:

FA112 Ideiglenes tömés készítése

A végleges ellátás akadálya esetén készített tömés.
Elszámolható: foganként, a fog és fogfelszín(ek) jelölésével.

TA169 Egyéni megelőző tanácsadás

A betegellátás során rendelőben végzett tanácsadás, a helyes szájápolásról és táplálkozásról, az egészséges fogazat megőrzése, a fog-és szájbetegségek megelőzése témakörben.
Elszámolható: évente egyszer.

Tetfog mentése, archiválása

Munkánk, rendelőnkben töltött napjaink eredményét egyetlen file dokumentálja és ez alapértelmezetten a c:\Program Files\tetfog\Data\fogadat.dat .
Idővel file-unk egyre nagyobb, egyre több információt hordozó értékes adathalmazzá válik, mely mögött már ha csak az adatbevitelt nézzük is komoly munka áll. Ennek sérülése, elvesztése fájó pont minden praxis életében. Ezt tapasztalták meg kollégáim most májusban, amikor rendelőjükbe betörve a számítógépeiket lovasították meg. Nem a számítógép elvesztése volt a legfájóbb számukra, hanem a kényelemből le nem mentett fogadat.dat file elvesztése, amit így a nulláról kellett újra írni. Természetesen nemcsak a lopás, hanem szoftveres, hardveres hiba miatt is sérülhet a file. Ezért fontos az időnkénti mentés.
A Tetfog is felkínálja az archiválás lehetőségét (sőt 3 hónap elteltével figyelmeztet is erre minket), az archiválást adminként belépve tehetjük meg:

Alapértelmezetten a C:\Program Files\tetfog\Mentesek\ könyvtárat ajánlja fel:

A sikeres mentésről és ennek útvonaláról tájékoztat minket:

Megjegyzésem annyi, hogy miután a Tetfog alapértelmezetten a merevlemezre kínálja fel a mentést az nem ad még teljes védelmet hiszen gépünk hardveres sérülése, lopása ellen nem véd, ezért havonta egyszer célszerű a c:\Program Files\tetfog\Data\fogadat.dat file-t pendrive-ra másolni, cd-re felírni, amit nem hagyunk a gép mellett.

Tetfog mentése és archiválása atombiztos módon II.

Bár minden szükséges eszköz (pendrive, több belső merevlemez, usb portos külső merevlemez, internetkapcsolat) rendelkezésre állt mégse éltem vele váltó kollégámmal egyetemben és egy szép napon megadta magát a belső merev lemez.
A boot sector sérülhetett, ami lehetett hardveres vagy vírusos. Ez a probléma szempontjából lényegtelen. A probléma nevesítve, hogy a teljes fogászati adatbázisunk ezen a winchester-en volt lementetlenül.
A Tételes fogászati program 3.9 build 007-es verziójától a 2 hónapnál régebbi adatbázis archiválás esetén a program csak az admin felhasználóval történő belépést engedélyezi, az archiválás elvégzéséig. Erre most már „rákényszerülünk”, viszont arra nem, hogy ezt egy külső adattárolóra is lementsük és a lustaság az nagy úr.
Adott volt tehát az olvashatatlan merevlemez, amiről az adatbázisainkat kellene lementeni. Az első dolog az volt, hogy eldöntsük szakemberhez fordulunk vagy saját magunk próbálkozunk. Én természetesen elsőre a saját adatmentésre voksoltam. Még nem csináltam ilyet, így tájékozódtam ez ügyben nálam profibbaktól. Így jutottam el a GetDataBack programhoz, aminek a segítségével egy működőképes számítógépbe kötött olvashatatlan merevlemezünkről a GetDataBack-kel átmásoltam az adatbázisokat a másik merevlemezre.
Nálam sértetlen volt a teljes Tetfog könyvtár, kollégámnál csak egy januári .ment kiterjesztésű mentést találtam (oka valószínűleg az, hogy ő rendelési idején szállt el a gép és akkor az ő Tetfog programja volt a gép memóriájában, így az sérült)

A mentett adatbázisok újratelepítése után egy makacs hibaüzenetet kaptunk, melyet Szilágyi Péter az általa javasolt TeamViewer program segítségével orvosolt több száz kilométer távolságból.

Az adatokat visszanyerve, egy új merevlemezre installált új Windows és Tetfog telepítés után már nyugodtabban azon gondolkodtam, hogy lehetne egyszer és mindenkorra az adatvesztés rémét elfelejteni.

Ehhez egy adatmentő, szinkronizáló programra van szükség, ezt egy rövid neten böngészés után meg is találtam egy kis, ingyenes programban:

Ezzel a programmal egy másik könyvtárba és egy pendrive-ra másolom, szinkronizálom az adatokat, amit egy batch file-lal (futtatható fájl) automatizáltam a gép indulásánál. A biztonságot lehetne fokozni azzal is, hogy az adott merevlemez egy másik partíciójába vagy egy másik merevlemezre szinkronizálok.

Tűzvész és lopás ellen viszont nincs védve az adatom és ezért ehhez az internetes felhő segítségét kell igénybe venni.

Mire jó egy digitális felhő?

Én a sok szolgáltatás közül a Dropbox-ot vettem igénybe.

Mi a Dropbox?

Röviden úgy tudnám leírni, hogy egy olyan ingyenesen elérhető 2GB-os tárhely az interneten, amelyhez egy a gépedre telepített pici, ingyenes kliens szoftver segítségével könnyedén tudsz csatlakozni. Vagy mondhatnám azt is hogy, hogy képzeld el a Dropbox-t egy virtuális, 2GB-os USB meghajtónak amit nem kell hurcolásznod.

Mire kell figyelni?

Ne az élesben működő adatbázist tegyük fel az internetes felhőbe (ne az élesben használt Tetfog könyvtár legyen a Dropbox könyvtárban, hanem a szinkronizáló szoftver (FreeFileSync) által a Dropbox könyvtárába másolt Tetfog adatbázis). Miért, mert ha a Tetfog futása közben valamiért sérül az adatbázis, akkor a Dropbox a sérült fájlokat fogja feltölteni internetes tárhelyünkre, így aztán tényleg megleszünk lőve, hiszen mindenhol sérült adatbázist fogunk találni.

Hogyan lehet ezt automatizálni?

Induláskor lefuttatjuk a FreeFileSync batch file-t, ami elvégzi a szinkronizáslást (ez automatikusan indul, miután az indítópultba helyeztük el a batch file-t).
Nálam jelenleg egy pendrive-ra és a Dropbox könyvtárába másolja a módosult file-okat. Ezután a háttérben a Dropbox feltölti az internetes tárhelyemre a módosult fájlokat. Mi közben már használhatjuk a programunkat. Ezzel a beállítással csak az előző napi állapotról van mentésünk, mert a gép indulásakor értelemszerűen az előző napi állapotról végez szinkronizálást. Aki fóbiás az adatvesztésre az a gép lekapcsolásakor manuálisan is végezhet egy szinkronizálást (2 kattintás).

Végül a címben írtaknak megfelelően miért atombiztos ez a megoldás?

Hát azért mert egy atomcsapás esetén is nyugodtak lehetünk a másvilágon, hogy adataink ott gubbasztanak valahol az internetes felhőben egy másik ország szerverén az örökké valóságnak.

Természetesen ezt a négy programot otthoni adataink védelmére is bevethetjük!!!

Tájékoztatás

Hivatalos levelek a Tetfog programmal kapcsolatban

Tájékoztatás Tetfog 3.4 2007. december

Tisztelt Szolgáltatók, Tisztelt Felhasználók!

A fogászati rekordképpel, valamint a fogászati rendelések tételes adatait kezelő TETFOG programmal kapcsolatos változásokról az alábbi tájékoztatást adjuk.

 1.  Fogászati rekordkép-leírás kiegészítése

  A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény (továbbiakban: Ebtv.) 18. § (8)-(9) bekezdései értelmében a fogászati alap- és szakellátást nyújtó egészségügyi szolgáltatók 2008. január 1-től - a hivatkozott jogszabályhely rendelkezései szerint - elszámolási nyilatkozatban kötelesek tájékoztatni a biztosítottat az igénybe vett ellátásról.
  Erről a teljesítmény-jelentés keretében - a fogászati rekordképnek megfelelően - nyújtanak tájékoztatást az egészségbiztosító részére.
  Az Ebtv. 37. § (12) bekezdésében foglalt szankció, mely szerint, ha az ellenőrzés alapján megállapítható, hogy az egészségügyi szolgáltató a kiállított elszámolási nyilatkozatot - önhibájából - nem íratta alá, akkor az adott ellátás után járó finanszírozási összegnek csak a 90%-ára jogosult, a fogászati ellátást nyújtó szolgáltatókra is irányadó.

  Tájékoztatásul közöljük, hogy - fentiek alapján - a jelenleg érvényben lévő fogászati rekordkép-leírásban az elszámolási nyilatkozat mező az alábbi szövegrésszel egészül ki:
  „ [Elszámolási nyilatkozat.
  10 = az elszámolási nyilatkozat szabályszerű aláírása megtörtént.
  20 = az elszámolási nyilatkozat aláírása nem történt meg.]
  30 = a biztosított által aláírt dokumentum igazolja, hogy nem ért egyet az elszámolási nyilatkozatban foglaltakkal.
  40 = a biztosított távozása vagy állapota miatt nem történt meg az elszámolási nyilatkozat aláírása."
  A 2008. január 1-től érvényes fogászati rekordkép a www.oep.hu/Szamkai oldalak/Szolgáltatóknak/Informatikai Szolgáltatók/Rekordképek útvonalon elérhető.

 2. TETFOG program módosítása
  A már hivatkozott jogszabályban foglaltak alapján módosult a fogászati rendelések tételes adatait kezelő TETFOG program. Az új 3.4 verzió tartalmazza az elszámolási nyilatkozatot, illetve további kisebb programfejlesztések is megjelennek egyidejűleg.

  A főbb változások az alábbiak:

  • Elszámolási nyilatkozat nyomtatása
  • Új kötelezően kitöltendő mező: elszámolási nyilatkozat aláírása
  • TAJ keresés mező (betegellátás) sárgára változik hibás CDV esetén
  • Eset módosításakor a felvételkori (korábbi) jogviszony ellenőrzés eredménye látható
  • Vizitdíj statisztika
  • Fogorvosi ambuláns napló kiegészítve a jogviszony ellenőrzés eredményével
  • Tetfog 2.86-ból történő importálás lehetősége megszűnik
  • A főképernyő alján a státusz csíkon:
   • földgömb ikon hálózati kapcsolat esetén
   • felkiáltójel frissítések megjelenésekor (internet kapcsolat szükséges)
  • Figyelmeztetés frissebb programverzió, illetve a Ft/pont értékek újabb verziójának megjelenésekor (elszámolási nyilatkozathoz)
  • Állandó Internet kapcsolat hiánya esetén, figyelmeztetés a Ft/pont értékek aktualizálására (elszámolási nyilatkozathoz)
  • Ft/pont értékek aktualizálása Internetről
  • Program induláskor figyelmeztet 2 hónapnál régebbi adatbázis archiválás esetén

  Kérjük, hogy a programot frissítsék a www.gyogyinfok.hu weboldalról, vagy a beépített programfrissítő modullal a szokott módon. A változások részletes leírása megtalálható az aktualizált HELP-ben és a felhasználói dokumentációban.

A programmal kapcsolatos észrevételeiket, javaslataikat továbbra is megtehetik egy levelező listán, illetve megoszthatják tapasztalataikat. A listára történő fel- és leiratkozás webes felületen is meg lesz oldva, addig is kérnénk - amennyiben igénylik-, hogy e-mailben (szilagyi.p@oep.hu) jelezzék a listára történő fel- vagy leiratkozási szándékukat.
Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a szilagyi@gyogyinfok.hu e-mail címem hamarosan megszűnik, helyette a szilagyi.p@oep.hu cím kerül bevezetésre.
2007. december

Fogászati rekordkép módosítása 2008. március

FŐVÁROSI ÉS PEST MEGYEI EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR
EGÉSZSÉGÜGYI IGAZGATÓHELYETTES
GYÓGYÍTÓ-MEGELŐZŐ ELLÁTÁSI OSZTÁLY

1139 Budapest, Teve u. 1/a-c Postacím: 1387. Bp. Pf.:27
Telefon: 288-5285
Fax: 288-5283

Iktszám: 48668-57-656/2
Tárgy: fogászati rekordkép módosítása
Melléklet: leírás, tájékoztató

Ügyintézők:Halász Ágota /3243 Huszai Lászlóné/3262 Kállainé/5285 Lakatosné/3241 Majorné/3242

Valamennyi Egészségbiztosítási Alapból finanszírozott Fogorvosi Szolgálat Vezetőjének

Székhelyén

Tisztelt Igazgató Asszony/Úr Tisztelt Intézményvezető Asszony/Úr! Tisztelt Doktornő/Úr!

Tájékoztatom, hogy az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III.3.) Korm. rendelet (továbbiakban: Kr.) 6/B. számú melléklete az alábbiak szerint módosult.
1. A Kr-nek a 364/2007. (XII.23.) Korm. rendelettel módosított 16.§ (15) bekezdése értelmében, a „Térítési kategóriák" címen belül a „09 Költségvetésből támogatott ellátás" szövegrészt követően a „(Segítő Jobb)" szövegrész hatályát vesztette.
2. A Kr-nek a 16/2008. (I.31.) Korm. rendelet 1. számú mellékletének 3. pontja értelmében, az „Elszámolási nyilatkozat" része az alábbi szövegrésszel egészül ki: „50 = a biztosított Vhr. 25/A. §-ának (4)-(5) bekezdése szerinti ellátása nem fejeződött be (összetartozó kezelési sorozat nem utolsó eseménye)".

A fentiek értelmében mellékelten megküldöm a fogászati rekordkép leírását, illetve a fogászati rekord kitöltéséről és beküldéséről szóló tájékoztatót.
Budapest, 2008. március 4.
Tisztelettel
Dr. Országh Attila egészségügyi igazgatóhelyettes

http://www.fogaszatiportal.hu/tetfog-35-build-001-0

CsatolmányMéret
Rekordkep_fog_2008_02_01.pdf95.79 KB

A fogászati területet érintő 2008. június 01-től hatályos jogszabály-módosításokról szóló tájékoztató

FŐVÁROSI ÉS PEST MEGYEI EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR

EGÉSZSÉGÜGYI IGAZGATÓHELYETTES GYÓGYÍTÓ-MEGELŐZŐ ELLÁTÁSI OSZTÁLY

1139 Budapest, Teve u. 1/a-c Postacím: 1387. Bp. Pf.:27

Telefon: 288-5285

Ikt. Szám: 116141-57-1243/2/08.

Tárgy: tájékoztató jogszabály változásról

Melléklet: 3 lap

Ügyintézők:Halász M. Ágota/3243 Huszai Lászlóné/3262 Kállainé /5285 Lakatosné /3241 Majorné /3242

Valamennyi Egészségbiztosítási Alapból finanszírozott Fogorvosi Szolgálat Vezetőjének

Székhelyén

Tisztelt Igazgató Asszony/Úr! Tisztelt Intézményvezető Asszony/Úr! Tisztelt Doktornő/Úr!

Mellékelten megküldöm a fogászati területet érintő 2008. június 01-től hatályos jogszabály-módosításokról szóló tájékoztatót.

Budapest, 2008. június 11.

Tisztelettel:

Dr. Országh Attila

egészségügyi igazgatóhelyettes

Tisztelt Szolgáltatók!

A közelmúltban történt jogszabály-módosítások miatt, a fogászati területet érintő változásokról az alábbiakban tájékoztatom.

Az egyes egészségbiztosítási tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló 151/2008. (V.30.) Kormányrendelet (http://fogaszatiportal.hu/1512008-v-30-korm-rendelet-egyes-egeszsegbizto...) módosította az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendeletet (továbbiakban: Kr.) (http://fogaszatiportal.hu/431999-iii-3-korm-rendelet-az-egeszseguegyi-sz...). A jogszabály rendelkezéseinek megfelelően a változások az alábbiak:

Alapdíj emelkedése

A Kr. 23. § (1) bekezdése alapján, a díjfizetés alapjául szolgáló korcsoportos pontszám értéke 34,4 Ft/hó értékre emelkedett. A jogszabály értelmében, az emelt összegű alapdíj 2008. április 1-jétől illeti meg a szolgálatokat/szakrendeléseket, amelynek kifizetésére -visszamenőlegesen - a 2008. június havi kifizetés során került sor.

Jogviszony-ellenőrzés

A Kr. 4/A. § (3)-(4) bekezdés alapján, a fogászati alapellátást nyújtó egészségügyi szolgáltató a 217/1997. (XII.1.) Korm. rendelet (http://fogaszatiportal.hu/2171997-xii-1-korm-rendelet-koetelezo-egeszseg...) 12/B. §-ában előírt ellenőrzési kötelezettség teljesítése esetén, ellátási esetenként 50 forint ellenőrzési díjra jogosult 2008. január 1-től. A kifizetésre - visszamenőlegesen - a 2008. június havi kifizetés során került sor. A díjazás szempontjából ellátási esetnek minősül az adott ellátási formában egy biztosított egy napon történt ellátása.

2008. június 01-től, amennyiben a szolgáltató a jogviszony-ellenőrzési kötelezettségét nem teljesítette, a fogászati szolgáltató díjazásából az adott ellátás után járó teljesítménydíj 10 %-a kerül levonásra.

A 14. életévét be nem töltött személy esetében az ellenőrzést minden egészségügyi szolgáltatónak egyszer, az adott személy első alkalommal történő ellátása során kell elvégeznie. Az ellenőrzést adott ellátási formában egy napon nyújtott szolgáltatások számától függetlenül egyszer kell elvégezni.

Minimumidő bevezetése

A Kr. 23. § (9) bekezdése alapján, a fogászati szolgálatok/szakrendelések által teljesítményként az adott rendelésen nyújtott - a minimumidők figyelembevételével – a 9/1993. (IV.2.) NM rendelet (http://fogaszatiportal.hu/91993-iv-2-nm-rendelet-az-egeszseguegyi-szakel...) (továbbiakban: NM.r.) 12. számú mellékletében önálló elszámolási tételként meghatározott ellátásokhoz tartozó pontértékeket lehet elszámolni, amennyiben az megfelel a fogászati ellátás tevékenységi kódlistájának alkalmazásáról szóló Szabálykönyvben foglaltaknak.

A minimumidő azt az időtartamot jelenti, amelynél kevesebbet a szolgáltató nem fordíthat az adott beavatkozás elvégzésére. Több idő fordítható a beavatkozásra, ugyanis gyakran időigényesebb egy-egy beavatkozás elvégzése.

Az egyes beavatkozásokra fordítandó minimum időtartamot a fogorvosi szakma képviselői határozták meg.

A Kr. 23. § (10) bekezdése alapján a fogorvosi szolgálat/szakrendelés tárgyhavi teljesítményéből a havi maximális teljesítményértéket meghaladó pontértékek nem számolhatók el.

A havi maximális teljesítményérték az adott szolgálat/szakrendelés által lejelentett összteljesítményből a havi rendelési idő és a minimumidők alapján meghatározott teljesítmény szerint, időarányosan kerül megállapításra.

A havi rendelési idő a finanszírozási szerződésben rögzített heti rendelési idők éves összesítése alapján, az egy hónapra jutó átlagból kerül meghatározásra.

Az egyes fogászati beavatkozásokra fordítandó minimális időket a Kr. 29. számú melléklete tartalmazza.

A havi maximális teljesítményértéket meghaladó érték meghatározásának módja:

Példa: Egy heti 30 óra rendelési időre szerződött fogorvosi szolgáltató tárgyhónapban - a jelentett beavatkozások alapján - a teljesített idő1 8500 perc, havi rendelési idő2 7821 perc.

8500/7821*100-108,6%

Ebben az esetben az elszámolt pontszám 8,6 %-a kerül levonásra.

1. Teljesített idő (perc): a tárgyhónapra jelentett teljesítmény alapján, a fogászati beavatkozásokhoz rendelt minimumidő (perc) összesen

2. A havi rendelési idő: heti 30 óra rendelési idő esetén: 30 x 52,14 hét / 12 hó = 130,35 óra =(7821 perc/hó)

A jogszabály értelmében tehát legfeljebb annyi pontszám kerülhet elszámolásra, amennyi a havi átlagos rendelési idő alatt, a minimumidők figyelembe vételével teljesíthető.

Fogászati szolgáltatások

Az egyes egészségügyi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 22/2008. (V.26.) EüM. rendelet 4. §-a értelmében 2008. június 1-jétől módosult az 9/1993. (IV.2.) NM. r. 12. számú melléklete, amely a társadalombiztosítás alapjául szolgáló fogászati szolgáltatások kódszámát, pontszámát tartalmazza.

Szabálykönyv (http://fogaszatiportal.hu/szabalykoenyv-aktualis-20080601-tol)

Az Egészségügyi Közlöny 11. számában megjelent az egészségügyi miniszter 8004/2008. (EüK.11.) EüM tájékoztatója a fogászati ellátás tevékenységi kódlistájának alkalmazásáról szóló Szabálykönyvet tartalmazó 8005/2002. (EüK.10.) EüM tájékoztató módosításáról.

A Szabálykönyv módosításában foglalt rendelkezéseket a 2008. június havi teljesítésektől kell alkalmazni.

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a fogorvosi szolgáltató a fogászati kódlistán szereplő, minden tevékenységet köteles jelenteni, amelyet a szolgáltató az ellátottaknak nyújt!

A Szabálykönyv az OEP honlapján, a www.oep.hu/Szakmai oldalak/Szolgáltatóknak/Alap és Szakellátás/Fogászati ellátás menüpont alatt elérhető.

A Szabálykönyv-módosítás keretében sor került egyes beavatkozási kódok megszüntetésére, megbontására, illetve új kódok bevezetésére, továbbá változtak az elszámolhatóság feltételei is.

A minimumidő bevezetésére tekintettel, a TA 170 Csoportos megelőző tanácsadás, illetve a TA 183 Csoportos felvilágosítás, tanácsadás rendelőn kívül beavatkozási kódok esetében a kezelés kezdési időpontja az egy csoportba tartozó TAJ számok esetében azonos módon kerüljön rögzítésre (pl. 10.30 perc adott csoportba tartozó minden TAJ számnál), ugyanis ennek alapján kerül ellenőrzésre a minimumidő, illetve a beavatkozások elszámolhatósága.

TETFOG módosítás

A fogászati rendelések tételes adatait kezelő TETFOG program legújabb, 3.7. verziója a www.gyogyinfok.hu weboldalon elérhető és letölthető. Kérjük, hogy a programot frissítsék a weboldalról vagy a beépített programfrissítő modullal a szokott módon.

A változások az alábbiak:

 • 2008. június 1 -től új beavatkozás kódszótár
 • Beavatkozásokhoz rendelt minimumidő
 • Új szabálykönyv.
 • A szerződött óraszámok figyelésére: statisztikák/minimumidő. A rendelő kódhoz a szerződött óraszámot meg kell adni a törzsadatok/szakrendelő menüpontban!

A programmal kapcsolatos észrevételeiket, javaslataikat továbbra is megtehetik egy levelező listán, illetve megoszthatják tapasztalataikat. A listára történő fel és leiratkozás webes felületen is meg lesz oldva, addig is kérnénk - amennyiben igénylik -, hogy egy e-mailben (szilagyi.p@oep.hu) jelezzék a listára történő fel- vagy leiratkozási szándékukat.

2008. június

2009. július 15-i hatállyal változott a fogászati rekordkép leírás

KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI REGIONÁLIS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR
EGÉSZSÉGÜGYI IGAZGATÓHELYETTES FINANSZÍROZÁSI OSZTÁLY
1139 Budapest, Teve u. 1/a-c Postacím: 1387 Budapest, Pf.:27
Telefon: 288-5285
Fax: 288-5283
Ikt.szám: 183140-401-1482/1/2009.
Tárgy: tájékoztatás
Ügyintézők:
Budapest-fogászat Kállainé Gy. Gizella/5285
Pest-megye-fogászat Majomé P. Margit/3242 Lakatosné Ü. Erika/ 32-41

Valamennyi E. Alapból finanszírozott Fogorvosi Szolgálat Vezetőjének
Székhelyén
Tisztelt Igazgató Asszony/Úr Tisztelt Intézményvezető Asszony/Úr! Tisztelt Doktornő/Doktor Úr!
A 141/2009. (VII. 3.) Korm. rendelet 2. §-a értelmében módosultak az elszámolási nyilatkozatra vonatkozó szabályok. Ennek alapján 2009. július 15-i hatállyal változott a fogászati rekordkép leírás, amely az OEP honlapján a Szakmai kezdőoldal/Informatikai szolgáltatók/Rekordkép menüpont alatt érhető el.
Budapest, 2009. augusztus 11.
Tisztelettel:
Dr. Országh Attila
Országos egészségügyi igazgatóhelyettes

Fogászati jelentés változás 2010. július

KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI REGIONÁLIS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR
IGAZGATÓ

1139 Budapest, Teve u. 1/a-c Postacím: 1387 Budapest, Pf.:27
Telefon: 288-5197
Fax: 288-5283
Nyt.szám: 164513-401-1319/2/2010.
Hiv.szám: -
Tárgy: fogászati jelentés változás
Melléklet: fogászati rekordkép

Ügyintézők:
Huszai Lászlóné/3267 Kállainé Gy. Gizella/5285 Opitzné L. Andrea/3243 Majorné P. Margit/3242 Lakatosné Ü. Erika/3241

Valamennyi Egészségbiztosítási Alapból finanszírozott fogászati tevékenységet végző Szolgáltató részére

Székhelyén

Tisztelt Szolgáltató!

Tájékoztatom, hogy az OEP informatikai rendszereinek módosítása miatt 2010. július 1-től (első alkalommal a július havi teljesítményre vonatkozóan) a fogorvosi szolgáltatók csak egy teljesítményjelentést nyújthatnak be, függetlenül a működtetett szolgálatok/szakrendelések, illetve az alkalmazott orvosok számától. A havi fogorvosi teljesítmények jelentése számítógépes adathordozón text (ASCII) formátumban rögzíthető, tehát a jövőben a DBASE formátumban készült jelentés már nem fogadható el. Amennyiben az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III.3.) Korm. rendelet 5. § (1) bekezdésében foglaltak szerint hibajavításra, illetve korrekciós jelentés benyújtására is sor kerül, azt a havi teljesítmény-jelentéssel egyidejűleg kell megtenni.

Ennek megfelelően a fogászati rekordkép leírása módosításra került, melyet mellékelten megküldünk.
(A 2010. július 1-től érvényes változat a www.oep.hu/Szakmai oldalak /Szolgáltatóknak/Informatikai Szolgáltatók/Rekordképek útvonalon elérhető).

Kérem, a fentiek tudomásulvételét
Budapest, 2010. július 08.

Tisztelettel:
Lénárdt László
mb. igazgató

2010. szeptember havi teljesítmény-jelentések teszt

KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI REGIONÁLIS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR
IGAZGATÓ

1139 Budapest, Teve u. 1/a-c
Postacím: 1387 Budapest, Pf.:27
Telefon: 288-5197 Fax: 288-5283
Nyt.szám: 264067-401-2003/2/2010.
Hiv.szám: -
Tárgy: 2010.09. havi új hibalista
Melléklet: hibalista
Ügyintézők: Bácskai Zsuzsa/3262 Húszai Lászlóné/3267 Kállainé Gy. Gizella/5285 Opitzné L. Andrea/3243 LakatosnéÜ. Erika/3241

Valamennyi Egészségbiztosítási Alapból finanszírozott fogászati tevékenységet végző Szolgáltató részére
Székhelyén
Tisztelt Szolgáltató!

A 2010. szeptember havi teljesítmény-jelentések teszt jelleggel beolvasásra kerültek az új programba.

A program által előállított hibalistát mellékelten előzetes tájékoztatásként
megküldjük.
A tesztelést követően már csak az új programot alkalmazhatjuk. A
hibalistára került tételeket kérjük az előzetesen már megküldött hibakódok
figyelembevételével kellő gondossággal áttekinteni, hiszen a későbbiekben a
hibalistára került tételek nem kerülnek finanszírozásra.
Budapest, 2010. november 19.
Tisztelettel:
Lénárdt László mb. ig.

2010.10. és 11. havi új hibalista

KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI REGIONÁLIS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR
IGAZGATÓ

1139 Budapest, Teve u. 1/a-c
Postacím: 1387 Budapest, Pf.:27
Telefon: 288-5197
Fax: 288-5283
Nyt.szám: 288581-401-2113/2/2010.
Hiv.szám: -
Tárgy: 2010.10. és 11. havi új hibalista
Melléklet: hibalista
Ügyintézők:Bácskai Zsuzsa/3262 Kállainé Gy. Gizella/5285 Opitzné L. Andrea/3243 Lakatosné Ü. Erika/3242

Valamennyi Egészségbiztosítási Alapból finanszírozott fogászati tevékenységet végző Szolgáltató részére
Székhelyén
Tisztelt Szolgáltató!

A 2010. október, november havi teljesítmény-jelentések beolvasásra kerültek az új programba. A program által előállított hibalistát mellékelten megküldöm.
Röntgen szakrendelés teljesítményjelentésével kapcsolatban ismételten felhívom figyelmét az alábbiakra.

Röntgen szakellátás esetén a teljesítményjelentésben szerepelhet orvoskód (szakorvosi óra esetén), illetve az orvoskód üres maradhat (nem szakorvosi óra esetén - ha röntgen asszisztens dolgozik).
Amennyiben orvoskód kerül feltüntetésre és az orvoskód helyes adatot tartalmaz, a jelentés elfogadásra kerül.
Helytelen orvoskód rögzítése esetén a jelentés hibalistára kerül (pl. 99999 kód alkalmazása, elírás stb.).
Ha röntgen asszisztens dolgozik (tehát nincs orvos!) a szervezeti egységen, akkor a jelentésben az orvoskód üres marad, nem kell beírni semmit.
Kérem, a fentiek tudomásulvételét. Budapest, 2010. december
Dr. Varga Féter
mb. igazgató

A 2010. augusztus havi teljesítmény-jelentések teszt jelleggel beolvasásra kerültek

KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI REGIONÁLIS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR
IGAZGATÓ

1139 Budapest, Teve u. 1/a-c
Postacím: 1387 Budapest, Pf.:27
Telefon: 288-5197 Fax: 288-5283
Nytszám: 239366-401-1850/1/2010.
Hiv.szám: -
Tárgy: 2010.08. havi új hibalista
Melléklet: hibalista
Ügyintézők: Bácskai Zsuzsa/3262 Húszai Lászlóné/3267 Kállainé Gy. Gizella/5285 Opitzné L. Andrea/3243 Lakatosné Ü. Erika/3241

Valamennyi Egészségbiztosítási Alapból finanszírozott fogászati tevékenységet végző Szolgáltató részére
Székhelyén
Tisztelt Szolgáltató!

A 2010. augusztus havi teljesítmény-jelentések teszt jelleggel beolvasásra kerültek az új programba.

A program által előállított hibalistát mellékelten előzetes tájékoztatásként megküldöm, és az alábbiakra hívom fel szíves figyelmét.
Alapellátás esetén első körben a körzetet ellátó orvos pecsétet vizsgálja a program, második lépésben, a helyettesítési rendben feltüntetett orvosokat.
Ha olyan orvos helyettesített, aki a szerződésben nem szerepel, a teljesítményjelentés hibalistára kerül.
Ha rendkívüli helyzet alakul ki, és olyan orvos nevére történik jelentés, aki helyettesként nem szerepel a szerződésben, akkor az elszámolásnál az orvos bejelentő programban (OBP) jelentett orvos adatok kerülnek figyelembevételre.
Az Alapszerződés 6.5. pontja szerint minden orvos változást a következő hónap 5-ig be kell jelenteni a Pénztárnak. Ha a szolgáltató nem tesz eleget jelentési kötelezettségének, akkor a teljesítményjelentés nem kerül elszámolásra.

Röntgen szakellátás esetén, ha:

 • szakorvosi órára van kapacitás, akkor szakorvosnak lennie kell és a szerződésben a szervezeti egységen feltüntetett orvos szerepelhet csak a jelentésben.
 • nem szakorvosi óra kapacitás esetén, nincs szakorvos a szerződésben, ezért a jelentésben sem szerepelhet orvos pecsét. Abban az esetben, ha bármilyen orvos pecsét bekerül a teljesítményjelentésbe, a jelentés hibalistára kerül.

Kérem, a fentiek tudomásulvételét
Budapest, 2010. október 19.
Tisztelettel:
Lénárdt László mb. igazgató

A 2010. július havi teljesítmények új pontértékkel átszámításra kerültek

KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI REGIONÁLIS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR
IGAZGATÓ

1139 Budapest, Teve u. 1/a-c
Postacím: 1387 Budapest, Pf.:27
Telefon: 288-5197 Fax: 288-5283
Nyt.szám:268882-401 -1965/3/10.
Hiv. szám: -
Tárgy: 2010. december havi finanszírozás
Melléklet: iratcsomag
Ügyintézők:
Bácskai Zsuzsa/3262 Húszai Lászlóné/3267 Kállainé Gy. Gizella/5285 Opitzné L. Andrea/3243 Lakatosné Ü. Erika/3241

Valamennyi Egészségbiztosítási Alapból finanszírozott fogászati tevékenységet végző Szolgáltató részére
Székhelyén
Tisztelt Polgármester Asszony/Úr! Tisztelt Igazgató Asszony/Úr! Tisztelt Intézményvezető Asszony/Úr! Tisztelt Doktornő/Úr!

A fogászati elszámoló program hibája miatt a 2010. július havi teljesítmények elszámolásakor az időkorlát hibák tévesen kerültek megjelölésre, így olyan tételek is elszámolásra kerültek, amelyek a Szabálykönyv alapján nem fogadhatók el. Emiatt a 2010. július havi teljesítmények új pontértékkel átszámításra kerültek.

Fentiek eredményeként született különbségek (+/-) korrekciója 2010. december havi utalás keretében kerültek érvényesítésre.
Mellékelten megküldöm a korrigált 2010. július havi elszámolást.
Továbbá megküldöm a 2010. december havi társadalombiztosítási támogatás kiutalásáról készült listát, valamint az elszámolás részletes adatait tartalmazó visszaigazolásokat.
A fogorvosi ellátás 2010. december havi teljesítményeinek pontértéke 2,2920326000 Ft.
Budapest, 2010. november 26.
Tisztelettel:

Lénárdt László
mb. igazgató

Fogászati jelentés változás

KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI REGIONÁLIS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR
IGAZGATÓ

1139 Budapest, Teve u. 1/a-c Postacím: 1387 Budapest, Pf.:27
Telefon: 288-5197
Fax: 288-5283
Nytszám: 164513-401-1319/2/2010.
Hiv.szám: -
Tárgy: fogászati jelentés változás
Melléklet: fogászati rekordkép
Ügyintézők: Húszai Lászlóné/3267 Kállainé Gy. Gizella/5285 Opitzné L. Andrea/3243 Majomé P. Margit/3242 Lakatosné Ü. Erika/3241

Valamennyi Egészségbiztosítási Alapból finanszírozott fogászati tevékenységet végző Szolgáltató részére
Székhelyén Tisztelt Szolgáltató!

Tájékoztatom, hogy az OEP informatikai rendszereinek módosítása miatt 2010. július 1-től (első alkalommal a július havi teljesítményre vonatkozóan) a fogorvosi szolgáltatók csak egy teljesítményjelentést nyújthatnak be,
függetlenül a működtetett szolgálatok/szakrendelések, illetve az alkalmazott orvosok számától.

A havi fogorvosi teljesítmények jelentése számítógépes adathordozón text (ASCII) formátumban rögzíthető, tehát a jövőben a DBASE formátumban készült jelentés már nem fogadható el. Amennyiben az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III.3.) Korm. rendelet 5. § (1) bekezdésében foglaltak szerint hibajavításra, illetve korrekciós jelentés benyújtására is sor kerül, azt a havi teljesítmény-jelentéssel egyidejűleg kell megtenni.
Ennek megfelelően a fogászati rekordkép leírása módosításra került, melyet mellékelten megküldünk.
(A 2010. július 1-től érvényes változat a www.oep.hu/Szakmai_oldalak/Szolgáltatóknak/Informatikai_Szolgáltatók/Rekordképek útvonalon elérhető).
Kérem, a fentiek tudomásulvételét
Budapest, 2010. július 08.
Tisztelettel:
Lénárdt László mb. igazgató

CsatolmányMéret
REKORDKÉP_FOG_2010_12_01-TŐL.pdf169.55 KB

Fogászati rekordkép változás 2010. 12. 01-től

KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI REGIONÁLIS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR
IGAZGATÓ

1139 Budapest, Teve u. 1/a-c
Postacím: 1387 Budapest, Pf.:27
Telefon: 288-5197 Fax: 288-5283
Nyt.szám:257420-401 -1965/2/2010.
Hiv.szám: -
Tárgy: fogászati jelentés változás
Melléklet: fogászati rekordkép

Ügyintézők: Bácskai Zsuzsanna/3262 Húszai Lászlóné/3267 Kállainé Gy. Gizella/5285 Opitzné L. Andrea/3243 Lakatosné Ü. Erika/3241

Valamennyi Egészségbiztosítási Alapból finanszírozott fogászati tevékenységet végző Szolgáltató részére
Székhelyén
Tisztelt Szolgáltató!

Tájékoztatom, hogy a fogászati rekordkép leírása módosításra került, melyet mellékelten megküldünk.
(A 2010. december 1-től érvényes változat a
www.oep.hu/Szakmai_oldalak/Szolgáltatóknak/Informatikai_Szolgáltatók/Rekordképek útvonalon elérhető).

Budapest, 2010. november 11.
Lénárdt László mb. igazgató

Fogászati rekordkép változás 2011.08.01-től

ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR
Közép-magyarországi Területi Hivatala Ártámogatási és Finanszírozási Osztály II.

1139 Budapest, Teve utca 1/a-c, Postacím: 1381 Budapest, Pf: 1325
Telefon: +36 (1) 288-5281
Telefax: +36 (1) 288-5283
Nyt. szám: 55185-401-1142/2/2011.
Hiv. sz.: -
Tárgy: tájékoztatás
Ügyintéző: Kállainé György Gizella
Opitzné Lévai Andrea Telefon: 288-5395 Melléklet: fogászati rekordkép

Valamennyi E. Alapból finanszírozott Fogorvosi Szolgálat Vezetőjének
Székhelyén
Tisztelt Igazgató Asszony/Úr! Tisztelt Intézményvezető Asszony/Úr! Tisztelt Doktornő/Doktor Úr!

Tájékoztatom, hogy az egyes egészségbiztosítási és egészségügyi tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló 139/2011. (VII.21.) Korm. rendelet 19. § (2) bekezdése alapján, az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet (továbbiakban: Kr.) 6/B. számú melléklete 2011. augusztus 1-től az alábbiak szerint módosul.

A „Fogorvosi ambuláns napló" táblázatot követő „Térítési kategóriák": bekezdés az „S=a Magyar Köztársaság területén tartózkodó beteg 4. § (10) és (11) bekezdése szerinti, más forrásból meg nem térülő sürgősségi ellátása " sort követően a következő sorral egészül ki:
„0 = élsportoló speciális ellátása"

Fentieknek megfelelően az alábbi módosítások végrehajtására került sor:
1. A fogászati rekordkép leírás „TERKAT" mező szöveges része az új térítési kategóriával, valamint a NAPLÓ mezőben szereplő hibakódok kiegészítésre kerültek. Módosult továbbá a NAPLÓ mező részletes leírása.
A 2011. augusztus 1-től érvényes változat a www.oep.hu/Szakmai oldalak/Szolgáltatóknak/Informatikai Szolgáltatók/Rekordképek útvonalon elérhető.
2. A Fogászati szolgáltatások elszámolásának feltételei táblázat az új térítési kategóriával kiegészítésre került.
A 2011. augusztus 1-től érvényes változat a www.oep.hu/Szakmai oldalak/Alap és szakellátás/Fogászat útvonalon elérhető.

Kérem tájékoztatásom szíves tudomásulvételét.

Budapest, 2011 augusztus 02.
Tisztelettel: Dr. Varga Péter területi igazgató

Verziók, változások

Tételes Fogászati Program verzióinak és ezek buildjeinek felsorolása, a változások leírása:
- verzió váltás általában jogszabályi változások után történik,
- az újabb buildek kiadása pedig program hibák v. a programmal szemben támasztott kérések esetén történnek

Tetfog 3.0 - 3.3

 • Tetfog 3.0 (2006) Első Win32 alapú Tetfog
 • Tetfog 3.1 Vizitdíj bevezetésével kapcsolatos változások, a DOS-os verzió megszűnése
 • Tetfog 3.2 Online jogviszony és TAJ ellenőrzés interface OJOTE
 • Tetfog 3.3 A 2007. 06. 01-től érvényes rekordkép szerinti jelentés
  • build 001, 002 .- kisebb hibák javítása
  • build 003. billentyű kombinációk
 • Tetfog 3.4 build 001

  Tetfog 3.4 A 2008. 01. 01-től érvényes rekordkép szerinti jelentés

  • build 001:
   • Elszámolási nyilatkozat nyomtatása:
    2008.01.01-től kötelező az elszámolási nyilatkozat nyomtatása, ezért az esetfelvétel ezentúl a nyilatkozat nyomtatására vonatkkozó kérdéssel zárul. A nyilatkozat egyik példánya a betegdokumentáció részét képezi, ezt természetesen meg kell őrizni. A nyilatkozat nyomtatható az eset módosítása ablakból is.
    Új kötelezően kitöltendő mező : elszámolási nyilatkozat aláírása:
    Bár a nyilatkozat aláírása értelemszerűen csak a kezelés után történhet meg, az aláírás megtörténtére vonatkozó beviteli mezőt előre ki kell tölteni. Amennyiben utólag mégsem a bevitt értéknek megfelelően alakul az elszámolási nyilatkozat aláírása, az eset
    módosításával ez megváltoztatható.
   • TAJ keresés mező (betegellátás) sárgára változik hibás CDV esetén.
    Elgépelt TAJ szám esetén nyújt segítséget
   • Eset módosításakor a felvételkori (korábbi) jogviszony ellenőrzés redménye látható
   • Vizitdíj statisztika
   • Fogorvosi ambuláns napló kiegészítve a jogviszony ellenőrzés eredményével
   • Tetfog 2.86-ból történő importálás lehetősége megszűnik
   • A főképernyő alján a státusz csíkon
    • földgömb ikon hálózati kapcsolat esetén
    • felkiáltójel frissítések megjelenésekor (internet kapcsolat szükséges)
    • Figyelmeztetés frissebb programverzió illetve a Ft/pont értékek újabb verziójának
     megjelenésekor (elszámolási nyilatkozathoz)
    • Állandó Internet kapcsolat hiánya esetén, figyelmeztetés a Ft/pont értékek aktualizálására (elszámolási nyilatkozathoz)
   • Ft/pont értékek aktualizálása Internetről
   • Program induláskor figyelmeztet 2 hónapnál régebbi adatbázis archiválás esetén

  Tetfog 3.4 build 003

  - az elszámolási nyilatkozaton 11 kezelés elfér egy lapra
  - a fogorvosi ambuláns napló (statisztikák) "jogviszony ellenőrzés dátuma" mező javítva

  Tetfog 3.4 build 004

  - Elsz. nyilatkozat -> egy db. A4-es lapra nyomtatva mindkét példány
  - Esetfelvételnél a vizitdíj összege is rögzíthető. Nem kötelezően kitöltendő mező (1000 Ft-os vizitdíj pontos rögzítéséhez)

  Tetfog 3.4 build 005

  Build 005 újdonságok:
  -A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény (Ebtv.) végrehajtásáról rendelkező 217/1997. (XII. 1.) Korm. rendeletet (Vhr.) érintő módosításai:
  2008. január 1-től hatályos: Fogászati ellátás, valamint a laboratóriumi ellátás esetében, az igényelhető legmagasabb finanszírozási összeg határozásánál a finanszírozó által az egészségügyi szolgáltató részére megküldött utolsó teljesítmény-elszámolásnál alkalmazott fix pont-forint értéket kell figyelembe venni.
  -Elszámolási nyilatkozat nyomtatásakor alapértelmezett kimenet a nyomtató.
  -Fogorvosi ambuláns naplóra a paciens címe is felkerült.
  -Súgó/fogászati portál hírcsarorna menüpont:
  -Előre definiált tevékenységek funkció-bllentyűhöz rendelhetők (F2-F12)
  -Választható elszámolási nyilatkozat formátum (A5/A4)

  Szilágyi Péter

  Tetfog 3.5 build 001

  -2008. februári jelentéstől alkalmazható a következő elszámolási nyilatkozat aláírására vonatkozó mező :
  50 = a biztosított Vhr. 25/A. §-ának (4)-(5) bekezdése szerinti ellátása nem fejeződött be (összetartozó kezelési sorozat nem utolsó eseménye)
  -Automatikus Ft/pont érték frissítés (kikapcsolható)
  -Kötetszám hozzárendelése rendelő (praxis) kódokhoz, így azonos rendelőkódon több párhuzamos naplósorszám-sorozat is képezhető
  -Betegellátás ablakban a betegtörzs táblázat fejlécre kattintva rendezhető, egérgörgővel scrollozható

  Tetfog 3.5 build 002

  Értesítjük Tisztelt Felhasználóinkat, hogy a hivatalos előírás megjelenéséig a következőképpen tudják a vizitdíjjal kapcsolatos adatokat rögzíteni a legújabb, 3.5 build 002 programverzióval:
  - Vizitdíj mező: 05 = az ellátásért vizitdíj fizetés nem történt
  - Vizitdíj fizetés módja: "nincs kiválasztva"
  Az OEP-től kapott tájékoztatás alapján az íly módon elkészült jelentések feldolgozásával nem lesz probléma.

  -egy kisebb, az elsz. nyilatkozattal kapcsolatos hiba javítása

  Tetfog 3.6 build 001

  1. Megjelent a Magyar Közlöny 55. számában 79/2008. (IV.3.) Korm. rendelet, melyben az elszámolási nyilatkozatra vonatkozó mező értékei egy újabb "60"-as kóddal egészülnek ki.

  2. A vizidíj beviteli mezők is aktualizálva lettek : 2008.04.01 utáni esetek felvitelekor automatikusan értelemszerűen kitöltődnek

  Szilágyi Péter

  Tetfog 3.6 build 002

  A letiltott vizitdíj mezőkben, egyes esetekben, megváltozhat a beállított "05-fizetés nem történt érték". A hiba javítását a build002 tartalmazza.
  SzP

  Tetfog 3.7 build 001

  Programból frissíthető:

  Változások:
  - Új szabálykönyv: http://www.gyogyinfok.hu/szp/tetfog/szabalykonyv20080601.pdf
  - Beavatkozásokhoz rendelt minimumidő
  - Törzsadatok/szakrendelő menüpontban megadható a szerződött heti óraszám.

  - Ez alapján a statisztikák-ban lekérdezhető az aktuális állapot

  A szabálykönyv szöveges mezőinek importálására valamint egyéb tervezett módosításokra csak a későbbiekben kerül sor

  Szilágyi Péter

  Tetfog 3.7 001 build hibái

  A hozzászólásokban lehet jelezni a felfedezett hibákat, problémákat (ezek lehetnek programhibák v. jogszabályi félreértelmezések).
  Ezek továbbítva lesznek a program írójának.

  Tetfog 3.7 build 002

  TB209, TB216 és TA021 hibák javítva

  Tetfog 3.7 002 build hibái

  A hozzászólásokban lehet jelezni a felfedezett hibákat, problémákat (ezek lehetnek programhibák v. jogszabályi félreértelmezések).
  Ezek továbbítva lesznek a program írójának.

  Tetfog 3.7 build 003

  Változás : A szabálykönyv részletes leírás mezőinek frissítése

  Le kell tölteni hozzá a www.gyogyinfok.hu/szp/tetfog/szabalykonyv.mdb -t is a program könyvtárába, majd elindítani a build 003-at. A frissítés után, a szabálykönyv.mdb törölhető

  Szilágyi Péter

  Tetfog 3.7 003 build hibái

  A hozzászólásokban lehet jelezni a felfedezett hibákat, problémákat (ezek lehetnek programhibák v. jogszabályi félreértelmezések).
  Ezek továbbítva lesznek a program írójának.

  Tetfog 3.7 build 004

  Egy nagyon apró javítás, csak az esetlegesen duplázódó havi jelentés esetén kell letölteni
  SzP

  Tetfog 3.7 004 build hibái

  A hozzászólásokban lehet jelezni a felfedezett hibákat, problémákat (ezek lehetnek programhibák v. jogszabályi félreértelmezések).
  Ezek továbbítva lesznek a program írójának.

  Tetfog 3.7 build 005

  Hiba javítása : A 3.7-el készített májusi (vagy korábbi) jelentésben a kísérőjegyzéken szereplő pontszám érték nem egyezik a jelentés file-ban szereplő pontszám értékkel (a TA111 és TA112 pontszám változás miatt).

  SzP

  Tetfog 3.7 build 006

  Éppen most tettem fe a build 006-ot ami ezt (és csak ezt) javítja. Egyéb javítások elvégzésére sajnos még mindig nincs kapacitás, ez ügyben egyre rosszabb a helyzet :(

  Szilágyi Péter

  Dr. Gyúró Zoltán írta:
  > Sürgős!
  > Nagyon sokan jelezték, hogy a BNO hiánya miatt az OEP nem számolta el a kezelést, úgy látszik most kezdték el erre is szűrni a jelentéseket. Ezért az adatbevitelnél ne lehessen menteni, amíg minden kezeléshez nincs párosítva egy BNO kód. Ez a Tetfog egyik legfontosabb "szolgáltatása" lenne :)

  Tetfog 3.7 build 008 és 009

  Változások:

  1. Szűrés ablakban a nyomtatáskor a nyomtató az alapértelmezett kimenet .
  2. TA173 mennyiségi korlát hiba javítása (2->3)
  3. TA192 - a szabálykönyv alapján javítva - a fogakon végzett műveletekknél érhető el
  4. Hibalistán a TA162-TA163 hiba javítva
  5. Hibalistán BNO hiányára is figyelmeztet a program
  6. Eset módosításakor és az ambuláns naplóban az OJOTE tranzakciós kód is látható
  7. OEP jelentés ablakban nem látszanak a törölt orvos/rendelő kódok
  8 . Tétel törlése a gyorsjavítás ablakban - hiba javítva
  9 . Új beav. kódok esetén a gyorsjavítás újra működik
  10. A BNO-k bevitelénél a beav. kódhoz rákeres az ebben http://fogaszatiportal.hu/files/fogaszati_beavatkozasok_es_BNO_parositas... a táblázatban lévő beav. kódhoz tartozó első BNO kódra

  Köszönet az észrevételekért/javaslatokért,

  Szilágyi Péter

  Tetfog 3.8 build 001

  A jelentési rekordkép változása (vizitdíj mezők végleges kikerülése a rekordképből) miatt hétfőtől elérhető lesz a Tetfog 3.8 build 001.
  Természetesen az augusztusi jelentést már az új programmal kell elkészíteni, a 3.7-es verzió már nem alkalmas a jelentéskészítésre.

  Egyéb változás : Az elszámolási nyilatkozaton a vizitdíjjal kapcsolatos mezők törlésre kerültek

  Szilágyi Péter

  Tetfog 3.8 build 002

  Megjelent.

  Tetfog 3.8 build 003

  Megjelent.

  Tetfog 3.8 build 004

  1. Access violation hiba javítása
  2. Jogviszony ellenőrzés naplózása : A statisztikák menüpontban elérhető egy részletes lista, mely tartalmaz minden jogviszony ellenőrzéssel kapcsolatos tevékenységet, történjen az ellenőrzés automatikus módon vagy gombnyomásra. Természetesen csak a programfrissítést követő ellenőrzések adatai kerülnek ide, a régebbi ellenőrzéseket az ambuláns napló tartalmazza (amennyiben történt esetfelvétel az ellenőrzéssel egyidőben vagy egyéb más probléma nem adódott).
  3. "Nem ellenőrzött TAJ" hibaüzenet finomítása : ezentúl csak abban az esetben jelenik meg ez a hibaüzenet, ha a 2. pontban említett jogviszony-naplóban az adott beteg az adott napon nem volt ellenőrzve.
  4. Esetfelvételkor választható OJOTE user. Használata több OJOTE user közt gyakran váltogató felhasználók számára ajánlott.
  5. Új hibalista tétel eltérő felvételi dátum és jogviszony ellenőrzés dátum esetén

  Tetfog 3.8 build 005

  Javítások:
  1. 2008 szeptemberi hibalista készítésnél nem kerülnek ellenőrzésre a jogviszony tranzakciós kódok
  2. Statisztikák menüpontban egyes esetekben jelentkező hiba javítása

  Szilágyi Péter

  Tetfog 3.8 build 006

  1. Vizitdíj beviteli mezők törlése
  2. 2008.05.31 előtti beavatkozás kódok nem használhatók az esetfelvételnél, statisztikák készítésénél továbbra is elérhetőek
  3. Elszámolási nyilatkozat nem kerül nyomtatásra 50, 60-as kódoknál
  4. Elszámolási nyilatkozat megjegyzés mezőinek átméretezése
  5. Bejelentkező ablakban az alapértelmezett felhasználó megjegyzése
  6. Kezelések bevitelénél a mennyiség visszaáll az alapértelmezettnek számító 1-es értékre
  7. Minimum-idők összesítése a 2008.12.01-től érvényes jogszabályok szerint
  azaz:
  - Amennyiben a biztosított esetében egy fogorvosi szolgálat, illetve szakrendelés egy napon több beavatkozást végez, a legmagasabb minimumidejű beavatkozáson kívüli beavatkozások minimumideje 10%-kal csökkentve kerül figyelembevételre a (9) és (10) bekezdés alkalmazásánál.

  - A „+” jelöléssel ellátott kódok minimumideje nem kerül figyelembe vételre, ha egyéb beavatkozási kód is elszámolásra kerül az adott biztosított esetében. Amennyiben egy biztosított esetében kizárólag „+” jelölésű kódot jelentenek, akkor csak a legmagasabb minimumidejű kód ideje kerül figyelembe vételre.

  - A „++” jelölésű kód esetében a beavatkozásra fordítandó minimumidő nem biztosítottanként kerül felszámításra, hanem az adott csoportra vonatkozik.

  - A „+++” jelölésű kód több fogon történő elszámolásakor a minimumidő csak egyszer kerül figyelembe vételre.

  Megjegyzés: Miután a jelentés file felépítése a jogszabályi változások miatt módosult, talán helyesebb lenne a Tetfog 3.9 build 001.

  Tetfog 3.8 build 007 és 008

  A minimum idők összesítését érintő hibajavítások:

  1. A "++" jelölésű kódokat érintő hibajavítás
  2. Az összesítés gyorsítása

  Tetfog 3.8 build 009-010-011

  Elérhető a build 009 mely az új OSAP jelentést tartalmazza.

  A jelentést nagyjából a havi jelentéssel megegyező időben és módon kell készíteni, lépésenkénti útmutatót ld. alább:

  1. A http://www.oszmk.hu weboldalon létre kell hozni egy regisztrációt Az oldalon részletes leírást található a regisztráció és a bejelentkezés menetéről

  2. A tetfog programban a havi jelentés ablakban a legfelső sorban válassza az "OSZMK jelentés" opciót
  3. "Adatok összegyűjtése" gomb majd "Másolás lemezre" gomb. Kísérőjegyzéket nem kell készíteni és praktikus _nem_ floppyra készíteni a jelentést

  4. A program kiírja a létrehozott jelentés file elérési útját és nevét pl :c:\program files\tetfog\jelentések\170000000_0123_02.fog

  5. Ezt a file-t az oszmk.hu weboldalán (az első pontban történt regisztráció használatával természetesen) az erre létrehozott "feltöltés" gombbal tudja eljuttatni az OSZMK szerverére az aktuális hónapra vonatkozóan illetve megnézheti a korábban feltöltött jelentéseit is.

  Az OSZMK elérhetőségei : TEL: +36/74 510-209, Fax : +36/74 416-355 , e-mail: informatika@oszmk.hu

  Szilágyi Péter

  http://www.ofszsz.hu/aktualis.aspx
  -------------------------------------------------

  Build 010: A bejelentkező ablak pozícióját javítja

  Tetfog 3.8 build 012

  Tisztelt Felhasználók!

  Elérhető a tetfog 3.8 build 012 mely az alábbi változásokat tartalmazza:
  1. ORKA-tetfog adatkonverzió
  2. 2009.07.05-től érvényes rekordkép változás (elszámolási nyilatkozat 30,40 kódok megszűnése)

  Az exportálás menete:

  1. Lépjen ki az ORKA programból
  2. ORKA adatbázis elérési útja: adja meg az orka.mdb teljes elérési útját. pl: c:\program files\orka\adatok\orka.mdb
  3. Válasszon rendelő kódot. Mivel az ORKA adatbázisában az egyes betegek rendelő kódhoz vannak kapcsolva , kötelezően kitöltendő az a rendelő kód, amellyel az ORKA-ba bejelentkezve az importált betegadatok "látszani" fognak
  4. Adatok összegyűjtése
  5. START- exportálás indítása: betegek számától függően időigényes művelet!

  Új beteg felvitelénél automatikus ORKA adatbázis bővítés- a jelölőnégyzet aktiválásával a továbbiakban új beteg felvitelénél az ORKA adatbázis is automatikusan bővítésre kerül
  A törlés és módosítás műveletek nem kerülnek átvitelre az ORKA adatbázisba

  Szilágyi Péter

  Tetfog 3.8 build 013-014

  Tisztelt Felhasználók!

  Elérhető a tetfog 3.8 build 013 mely az ORKA-tetfog adatkonverzió kisebb hibáinak hibajavítását tartalmazza:
  1. Közgyógy ig. száma is átvételre kerül.
  2. Egyes esetekben jelentkező automatikus ORKA adatbázis bővítés hibájának javítása

  Szilágyi Péter

  ----
  Dr. Gyúró Zoltán írta:
  Felül lehet írni az Orkában lévő adatokat v. onnan előbb törölni kell és újra importálni a Tetfogból?

  Szilágyi Péter írta:
  A már átimportált pacienseket automatikusan kihagyja a tetfog az újbóli importálás futtatásakor, de esetleg (igény szerint) be lehet építeni egy olyan funkciót ami frissíti a betegadatokat az ORKA-ban

  Sajnos a 013-ban is maradt egy hiba, ezért a 014 mostantól elérhető

  Tetfog 3.8 build 015-016-017

  Tisztelt Felhasználók!

  Elérhető a tetfog 3.8 build 015 mely az alábbi változásokat tartalmazza:

  • OJOTE színkódok (természetes azonosítók alapján történő ellenőrzés még nem megoldott)
  • OSZMK jelentés egy menetben több rendelő/orvos kódra több hónapra (egy éven belül)
  • ORKA adatbázisba történő exportáláskor a közgyógy ig. száma is átkerül
  • Betegkarton képeihez megjegyzés fűzésének lehetősége
  • Egyes helyeken (jellemzően a windows-t nem rendszergazda jogosultsággal futtatók esetén) jelentkező jogosultsági hibák javítása
  • Egy példányos elszámolási nyilatkozat

  A közeljövőben (build 016, 017) tervezett változások:

  • Státusz rögzítési lehetőségeinek kibővítése
  • Mindenkori elszámolás feltételeinek (szabálykönyv) alkalmazása (bevitelkor+hibalista)
  • Win7, Vista kompatibilitás javítása
  • egyéb jelzett hibák javítása

  Szilágyi Péter

  Tetfog 3.8 build 018-019-020

  Tisztelt Felhasználók!

  2010.07.01-től kezdődően, a havi jelentés készítését érintő változások:

  I. A fogorvosi szolgáltatók (függetlenül a szakrendelések/orvosok számától) csak egy teljesítményjelentést nyújthatnak be, így a külön gépeken létrehozott jelentés file-ok egyesítése szükséges.

  Az egyesítés menete:
  1. A különböző számítógépeken/adatbázisokból létrehozott jelentés file-okat gyűjtse össze egy adathordozóra (floppy, pendrive, merevlemez könyvtár stb.)
  2. A programban válassza az "OEP jelentés/jelentés file-ok összemásolása" menüpontot
  3. Az ablak felső részén az egyesíteni kívánt jelentés file-okat hozzáadhatja a listához.
  4. Az ablak középső részén adja meg azt a könyvtárat, ahol az összemásolt jelentés file-t kívánja létrehozni
  5. Nyomja meg az "Indít" gombot
  6. Az ablak alsó részén megjelenik előzetesen a kísérőjegyzék, illetve a program felajánlja a 3. pontban megadott könyvtár megnyitását
  7. A "kísérőjegyzék" gombbal nyomtatható a kísérőjegyzék illetve az előzetesen megnyitott ablakban találhatóak a jelentés file-ok (összemásolt adat és kísérő).

  II. Korrekciós jelentés.

  Amennyiben korrekciós jelentés benyújtására is sor kerül, ezt a havi teljesítmény jelentésel együtt kell elkészíteni, ez kétféleképpen oldható meg:
  1. A havi jelentéssel egyidejűleg összegyűjtött korrekciós tételekkel, ez esetben a havi jelentés időintervallumát úgy kell beállítani, hogy a korrigált esetek felvételi dátuma a megadott időintervalumba essen. Pl: 2010 júliusi jelentéssel egyidőben készített áprilisi javítótételek esetén a normál jelentés időintervalluma: 2010.04.01-2010.07.31
  2. A másik lehetőség a tárgyhavi jelentés illetve a korrigált havi jelentés elkészítése külön-külön majd a két jelentés file összemásolása.

  A frissített program és help file letölthető: http://www.gyogyinfok.hu/magyar/fogaszat_win.html#upgrd

  Szilágyi Péter

  Tisztelt Felhasználók!

  A build 018 az összemásolt jelentés fileokból generált kísérőjegyzéken a rendelő kódot hibásan tünteti fel! A build 019 tartalmazza a hiba javítását

  Szilágyi Péter

  Tetfog 3.8 build 021-022-023-024

  Tisztelt Felhasználók!

  Elérhető a Tetfog 3.8 build 021, mely a alábbi fő változásokat tartalmazza:

  1. 2010.12.01-től érvényes jelentési rekordképpel kapcsolatos változások
  2. TETFOG-ORKA exportálás címek átvitelét érintő hiba javítása.(címek)
  3. Fiktív orvoskód jelölés. Törzsadatok/orvosok menüpontban az orvoskód fiktív-nek jelölhető, így a jelentésbe nem fog bekerülni (pl röntgen assziszótens esetén)
  4. Rendelő adatok ellátási szint jelölés lehetősége. Törzsadatok/rendelő adatok menüpontban beállíthatók az adott rendelőre vonatkozóan: Alapellátás, Szakellátás, Egyetemi szakellátás, Egyetemi alapellátás
  Amennyiben a rendelő "Szakrendelő" jelölést kap, esetfelvételkor a program figyelmeztet a beutaló adatok kitöltésének szükségességére.
  5. Esetfelvitelkor illetve hibalista készítésekor további ellenőrzések kerültek beépítésre:
  - Az adott tevékenység kód rögzíthető-e a beállított ellátási szinten
  - Az adott tevékenység kód rögzíthető-e a térítési kategóriához
  ld: http://www.oep.hu/portal/page?_pageid=35,32921&_dad=portal&_schema=PORTA...

  6. Állampolgárság kódok frissítése
  7. Egyéb kisebb hibák javítása

  Szilágyi Péter

  Tetfog 3.8 build 025

  Tisztelt Felhasználók!

  Elérhető a tetfog 3.8 build 025, mely az alábbi változásokat tartalmazza:

  • Naplósorszám "ugrás" probléma javításra került
  • TA188,TA187,TA185 'időkorlát túllépés' hiba javítása
  • Windows 7, Vista kompatibilitás növelése (dátumformátum hiba illetve a program files könyvtárba telepített tetfog esetén hibaüzenet)
  Javítórekord bevezetése.

  Mivel a megváltozott szabályok már feleslegessé teszik az eddig "rekordok visszaállítása" funkcióban végzett havi jelentés eseteinek ilyen módon történő megjelölését, bevezetésre kerül az esetek un. "javítórekordként" történő megjelölésének lehetősége.
  Amennyiben egy eset javító (korrekciós) esetként kerül beállításra a havi jelentés készítésénél csak ez lesz figyelembe véve így könnyebben készíthető korrekciós jelentés
  Ennek megfelelően a havi jelentés menete is megváltozott az alábbiak szerint:
  A jelentés adattartalma az aktuális hónap eseteiből illetve az előző hónapok korrekciós tételeiből állhatnak. Az aktuális hó időintervallumának megadása nem változott viszont újra csak egy hónap adható meg mint jelentendő időszak (kivéve ha csak korrekciós eset kerül jelentésre)
  Amennyiben a jelentéshez korrekciós eseteket is kíván csatolni a megfelelő időintervallum választó beviteli mezővel meg kell adni a kívánt hónapokat, ezek után a jelentés a hagyományos módon történik.
  A program automatikusan az aktuális dátumtól számított hat hónapra visszamenőleg ajánlja fel a korrekciós időszak megadásának lehetőségét
  pl: 2011.02 havi jelentésnél 2011.01, 2010.12, 2010.11, 2010.10, 2010.09, 2010.08 időszakokra

  Korrekciós eset megjelölésének módjai:

  1. A betegellátás menüpontban módosítás esetén, a megfelelő beviteli mező megjelölésével
  2. OEP jelentés/korrekciós esetek beállítása menüpontban, a korábbi "rekordok visszaállítása" funkcióhoz hasonló módon (itt lehetőség van teljes hónap korrekciós tételére is, bár ez a gyakorlatban nem jellemző)

  A két módszer egyenértékű, teljesen mindegy melyiket választja.

  Jelentés készítéssel kapcsolatos változások:

  A program háromféleképpen paraméterezhető a jelentendő időszak szempontjából:

  1. Amennyiben csak normál havi teljesítmény jelentés készül, korábbi hónap(ok) korrekciós esetei nélkül, csak az időintervallum megadásával (kezdő, záró dátum) kell megadni a jelentendő időszakot
  2. Ha az aktuális teljesítményjelentéshez korrekciós időszak eseteit is csatolni kell a "korrekciós időszak" lenyíló listából ki kell választani a javított eseteket tartalmazó időszakot illetve a kezdő/záró dátum megadásával a normál teljesítmény jelentés időszakát. A program a korrekciós időszakból a "korrekciós eset"-nek jelölteket fogja hozzávenni a normál jelentéshez.
  3. Adott időszakra csak korrekciós esetek küldése: a "csak korrekciós esetek" jelölőnégyzet megjelölésével ez esetben a kezdő/záró dátum közt megadott időszakra (ez esetben több hónap is lehet) a program legyűjti a megadott időszakban korrekcióra jelölt eseteket. A "korrekciós időszak" lenyíló lista ez esetben nem használható
  A statisztikák menüpontban a lekérdezések szűkíthetők a korrekciós tételekre az alábbi esetekben
  • Havi összesítő,
  • Összesített lista és
  • Fogorvosi ambuláns napló

  Szilágyi Péter

  Tetfog 3.8 build 025 tesztverzió

  Tisztelt Felhasználók!

  Mivel az utóbbi frissítések alkalmával több gond volt az egyes verziókkal, ezúttal előzetesen csak egy tesztverzió kerül kiadásra, így az esetlegesen felmerülő problémákat a végleges 025-ös verzióban már javításra kerülhetnek. A tesztverzió letöltése természetesen nem kötelező.

  A tesztverzió letölthető innen: http://www.gyogyinfok.hu/szp/tetfog/tetfog38025teszt.exe a programon belüli programfrissítés funkcióval természetesen nem lehet erre a verzióra váltani így a letöltött tetfog38025teszt.exe-t kell bemásolni a program könyvtárába a tetfog.exe mellé (majd ezt indítani)

  Változások:
  Naplósorszám "ugrás" probléma javításra került
  TA188,TA187,TA185 'időkorlát túllépés' hiba javítása
  Windows 7, Vista kompatibilitás növelése (dátumformátum hiba illetve a program files könyvtárba telepített tetfog esetén hibaüzenet)

  Javítórekord bevezetése.
  Mivel a megváltozott szabályok már feleslegessé teszik az eddig "rekordok visszaállítása" funkcióban végzett havi jelentés eseteinek ilyen módon történő megjelölését, bevezetésre kerül az esetek un. "javítórekordként" történő megjelölésének lehetősége.
  Amennyiben egy eset javító (korrekciós) esetként kerül beállításra a havi jelentés készítésénél csak ez lesz figyelembe véve így könnyebben készíthető korrekciós jelentés
  Ennek megfelelően a havi jelentés menete is megváltozott az alábbiak szerint:
  A jelentés adattartalma az aktuális hónap eseteiből illetve az előző hónapok korrekciós tételeiből állhatnak. Az aktuális hó időintervallumának megadása nem változott viszont újra csak egy hónap adható meg mint jelentendő időszak
  Amennyiben a jelentéshez korrekciós eseteket is kíván csatolni a megfelelő időintervallum választó beviteli mezővel meg kell adni a kívánt hónapokat, ezek után a jelentés a hagyományos módon történik.
  A program automatikusan az aktuális dátumtól számított hat hónapra visszamenőleg ajánlja fel a korrekciós időszak megadásának lehetőségét
  pl: 2011.02 havi jelentésnél 2011.01, 2010.12, 2010.11, 2010.10, 2010.09, 2010.08 időszakokra

  Korrekciós eset megjelölésének módjai:
  1. A betegellátás menüpontban módosítás esetén, a megfelelő beviteli mező megjelölésével
  2. OEP jelentés/korrekciós esetek beállítása menüpontban, a korábbi "rekordok visszaállítása" funkcióhoz hasonló módon (itt lehetőség van teljes hónap korrekciós tételére is, bár ez a gyakorlatban nem jellemző)

  A két módszer egyenértékű, teljesen mindegy melyiket választja.

  A statisztikák menüpontban a lekérdezések szűkíthetők a korrekciós tételekre az alábbi esetekben : Havi összesítő, Összesített lista és Fogorvosi ambuláns napló

  Szilágyi Péter

  Tetfog 3.8 build 026

  Tisztelt Felhasználók!

  2011.06.01-el bevezetésre kerül az Ejelentés, tehát lehetőség nyílik a havi teljesítményjelentés elektronikus úton (interneten) történő továbbítása az OEP felé.
  A tetfog ejelentés-t támogató verziója 2011 május végén fog megjelenni de előzetesen szükségessé vált egy előzetes frissítés annak érdekében, hogy a végleges verzió probléma mentesen működhessen illetve az ejelentés rendszerbe történő regisztrációt megkönnyítse.

  Az ejelentésről bővebben tájékozódhatnak a https://ejelentes.oep.hu weboldalon a segédletek menüpont alatt található felhasználói dokumentációból. A tetfog program frissítésekor a program dokumentációjában részletes használati útmutatót fognak találni az új jelentés használatához.

  A build 026-ot érintő változások:

  • Több szolgáltató jelezte, hogy a jogviszony ellenőrzéshez használatos jelszavát nem tudja elérni ezért a programba beépítésre került egy nem dokumentált és csak a build 026-ban megvalósított funkció, mellyel ezt a jelszót az ejelentésbe történő regisztráció során vágólapon keresztül kinyerhetik a programból. A használatához kérem keressenek meg email-ben vagy telefonon!
  • Új programfrissítő modul (updater.exe)
   A program hagyományos módon történő frissítése után, tapasztalni fogják, hogy az első indulás után újabb programfrissítésre lesz szükség. Ehhez nem kell mást tenniük, mint követni a képernyőn megjelenő utasításokat majd az elinduló új programfrissítő modullal újra lefrissíteni a programot. Sikeres frissítés után nem lesz látható változás a program működésében de a következő verzió telepítéséhez a fenti lépések feltétlenül szükségesek!

  Szilágyi Péter

  Tetfog 3.9 build 001-002-003-004

  Tetfog 3.9 build 001

  Tisztelt Felhasználók!

  Elérhető a Tetfog 3.9 build 001, mely a alábbi fő változásokat tartalmazza:

  1. 2011.05.01-től érvényes rekordkép szerinti jelentés
  2. Elszámolási nyilatkozattal kapcsolatos változások: Csak a '60'-as kód marad (iskola-egészségügyi feladatot végzők)
  3. Új térítési kategóriák:
   • 0G - Magyar biztosítással rendelkező betegnek az Ebtv. 18. § (6) bekezdés l) pontja szerinti, kizárólag orvostudományi kutatás keretében végzett beavatkozása miatt bekövetkezett szövődmény ellátása
   • 0K - Külföldi donor ellátása
   • 0M - Magyar biztosítás alapján méltányosságból átvállalt térítés ellenében végzett ellátás
  4. Elszámolási feltételek változása:
   • TB208 és TB209 kódoknál az eddigi 12 hó/13 db helyett 28 naponként 1 számolható el
   • TA185-tetfog hibalistán téves előfordulások javítása
  5. E-jelentés :

  Kiegészítés:
  Amennyiben 3.8 build 025 vagy ennél régebbi tetfog verzióról kíván frissíteni, ehhez le kell tölteni a program könyvtárába az új programfrissítő modult: www.gyogyinfok.hu/szp/tetfog/updater.exe
  majd ezt elindítani és lefuttatni a frissítést.

  Szilágyi Péter

  -----------

  Tetfog 3.9 build 002

  Tisztelt Felhasználók!

  Elérhető a tételes fogászati program 3.9 build 002-es verziója mely a TA107-el kapcsolatos hibát javítja illetve
  kisebb javításokat tartalmaz a tetfog-ból elérhető ejelentés működésben is

  Szilágyi Péter

  -----------

  Tetfog 3.9 build 003

  Tisztelt Felhasználók!

  Elérhető a tételes fogászati program 3.9 build 003-as verziója mely a válaszdokumentumok közt található hibalista (.REP) file olvasásának lehetőségével bővült.
  Részleteket ld. a frissített súgó-ban és dokumentáció-ban http://www.gyogyinfok.hu/szp/tetfog/tetfog.pdf

  Szilágyi Péter

  -----------

  Tetfog 3.9 build 004

  Tisztelt Felhasználók!

  Elérhető a tételes fogászati program 3.9 004-es verziója, mely az alábbi javításokat tartalmazza:

  - TA107,TA116,TB208-kódokat érintő hiba javítása
  - Egyéb kisebb hibák javítása

  Szilágyi Péter

  Tetfog 3.9 build 005-006

  Tisztelt Felhasználók!

  Elérhető a tételes fogászati program 3.9 build 005-ös verziója.

  Változások:

  • Új térítési kategória: 00-Élsportoló ellátása
  • Ejelentés válaszdokumentumok letöltésekor hibalista közvetlen megnyitása

  Szilágyi Péter

  -------------------------

  Tisztelt Felhasználók!

  Elérhető a tételes fogászati program 3.9 build 006-os verziója.

  • Változások: 2-es naplósorszám hiba javítása.
  • Részletek : Mivel egy beteg egy naptári napon belül egy szakrendelésen (önálló szervezeti egységen) történő megjelenése egy naplósorszámon kell, hogy szerepeljen, azonos napon belül ellátott beteg esetén a program felajánlja, hogy az előző naplósorszám kerüljön rögzítésre az újabb napon belüli eset(ek)-nél is.

  Szilágyi Péter

  Havi jelentés a fogászati rendelés teljesítményeiről rekordképénak változásai ezen a linken követhetőek.

  Tetfog 3.9 build 007-008-009

  Tisztelt Felhasználók!

  Elérhető a tételes fogászati program 3.9 build 007-es verziója.

  Változások:
  - Új szabálykönyv bevezetése
  - Két hónapnál régebbi adatbázis archiválás esetén a program csak az admin felhasználóval történő belépést engedélyezi, az archiválás elvégzéséig

  Szilágyi Péter

  Tisztelt Felhasználók!

  Elérhető a tételes fogászati program 3.9 build 008-as verziója mely az előző verzióban helyenként tapasztalt lassulásokat, hibákat javítja

  Szilágyi Péter

  Tisztelt Felhasználók!

  Elérhető a tételes fogászati program 3.9 build 009-es verziója mely az alábbi hibákat javítja :
  -TA185 "időkorláton belüli mennyiségi korlát túllépése" - hibajelzés javítása
  -Adatbázis archiváláskor esetenként fellépő "file not found" hiba javítása

  Szilágyi Péter

  Tetfog 3.9 build 010

  Tisztelt Felhasználók!

  Elérhető a Tételes fogászati program 3.9 build 010-es verziója mely az alábbi változást tartalmazza:

  • Jelentés készítéskor elérhető a "Nemzetközi elszámoláson alapuló ellátás" is az e-jelentés ablakban a "kassza választás" lenyíló lista segítségével így jelenthetőek a "0E" térítési kategória esetei is.

  Szilágyi Péter

  Tetfog 3.9 build 011-012

  Tisztelt Felhasználók!

  Elérhető a tételes fogászati program 3.9 build 011-es verziója

  Változások:
  - 7I és 7R térítési kategóriák megnevezése módosult az alábbiak szerint :

  • 7I - Időskorú 62 év feletti
  • 7R - rokkantsági vagy rehabilitációs ellátásban részesülő személy

  - Válaszdokumentumok letöltése után a program az operációs rendszerrel
  megnyittatja a megadott könyvtárat illetve a .zip file-t

  Szilágyi Péter

  Tetfog 3.9 build 013-014

  Tisztelt Felhasználók!

  Elérhető a tételes fogászati program 3.9 build 013-as verziója

  Változások:

  • A program saját hibalistája megszűnik, mivel a jelentés elküldése után szinte azonnal letölthető az ejelentés rendszer által generált hibalista
  • 18 év alatt 7G, 62 év felett 7I térítési kategória hiánya esetén esetfelvételkor a program figyelmeztetést ad
  • TA148, TA130, TA164 -et érintő hibák javítása. Tévesen jelzett a program egymást kizáró kódokra
  • Elszámolási nyilatkozat nyomtatási lehetőség és Ft/pont értékek frissítése megszűnik
  • Új térítési kategória: 0H - Harmadik országbeli állampolgárnak a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. tv. végrehajtásáról szóló 114/2007. (V.24.) Korm. rendelet 140. §-a szti. ellátása'')

  Szilágyi Péter

  Tisztelt Felhasználók!

  Elérhető a tételes fogászati program 3.9 build 014-es verziója

  Változások:

  • A hibalista visszakerült a programba de továbbra is az e-jelentés szerver által generált hibalista az irányadó!
  • Törlő rekord bevezetése: Korrekciós jelentésben a visszavonásra szánt tételeket kell törlő (és korrekciós) rekordnak jelölni majd a jelentést ennek megfelelően elkészíteni
   A korrekciós rekordhoz hasonlóan működik. Eset módosításánál illetve korrekciós esetek beállítása menüpontban állítható. Ebből következik, hogy minden törlő rekord korrekciós is egyben de ez fordítva nem feltétlenül igaz.
  • Beavatkozáshoz esetfelvételkor ajánlott BNO tetszés szerint állítható a karbantartás/beavatkozás kódok menüpontban
  • Érvényesítő kódot tartalmazó email automatikus olvasása tetfog programon belül: Amennyiben a funkció aktiválva van a törzsadatok/intézet adatok menüpontban, a program jelentés elküldése után 90 másodpercenként leellenőrzi a beállított postafiókban, hogy érkezett-e érvényesítő kódot tartalmazó email. Amennyiben igen, üzenetet küld és az emailben található érvényesítő kódot vágólapra teszi, ezek után a jelentés néhány kattintással érvényesíthető. A funkció használatához meg kell adni a postafiók felhasználónév/jelszó párost! Egyelőre csak gmail postafiókkal működik!

  Szilágyi Péter

  Tetfog 3.9 build 015

  Tisztelt Felhasználók!

  Elérhető a tételes fogászati program 3.9 build 015-ös verziója

  Változások:

  1. Új térítési kategóriák (bármely beavatkozás kódhoz használhatóak):
   • 0T – uniós beteg részére magyar egészségügyi szolgáltató által határon átnyúló egészségügyi ellátás keretében végzett ellátás
   • 0V – magyar biztosított külföldi ellátása a szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról és annak végrehajtásáról szóló uniós rendeletek alapján
   • 0Y – magyar biztosított külföldi ellátása a határon átnyúló egészségügyi ellátás keretében
  2. Betegkarton TAJ típus '0-Nincs kitöltve' értéke esetén a TAJ szám beviteli mező értéke egy generált szám lesz: 000000001, 000000002... stb.
  3. Szűrővizsgálati ablakban megjelenítési hiba javítása

  Szilágyi Péter

  Tetfog 3.9 build 016

  Tisztelt Felhasználók!

  Elérhető a tételes fogászati program 3.9 build 016-os verziója

  Változások:

  • Új térítési kategória (bármely beavatkozás kódhoz elszámolható):
  • 0W magyar biztosítás alapján magyarországi szolgáltató által a külföldön történő gyógykezelések részletes szabályairól szóló 340/2013. (IX. 25.) Korm. rendelet 5. § (3) bekezdése szerint végzett ellátás
   Nemzetközi elszámolás alapján történő ellátás - A formanyomtatvány betűjele beviteli mező helyett lenyíló lista került az űrlapra ami az elfogadható értékeket tartalmazza
  • E-jelentés- bejelentkezés után a kassza választás szembetűnőbb helyre került
  • Nem megfelelő programtelepítés esetén induláskor hibaüzenet
  • Betegéletút lekérdezés- tesztverzió
   Figyelem!
   • A betegéletút egy fokozottan érzékeny személyes adat, amelynek lekérdezésére kizárólag szakmailag indokolt esetben kerülhet sor.
   • A betegéletút csak megjelenítésre használható, bármilyen módon történő eltárolása, továbbá harmadik fél számára való továbbadása szigorúan tilos és büntetőjogi felelősséggel jár.
   • A betegéletút lekérdezések jogosságát az OEP vagy valamely erre felhatalmazott hatóság utólagosan, szúrópróbaszerűen ellenőrizheti
   • A betegéletút lekérdezések tényét és gyakoriságát az Ügyfélkapuval rendelkező felhasználók maguk is megtekinthetik a http://magyarorszag.hu-n belépve

   A program jelen verziója napi három betegéletút lekérdezést tesz lehetővé mivel A betegéletút (és vénytörténet) lekérdezés igen erőforrás igényes, ezért egyelőre a kiszolgáló szerver terhelhetőségének függvényében lesz a napi korlát fokozatosan feloldva.

   Betegéletút lekérdezés használata:
   A betegéletút lekérdezés két lépésben kerül megvalósításra:

   1. 1. Lekérdezés indítása:
    A jogviszony ellenőrzés gomb mellett található "Betegéletút" gomb megnyomásával elindul az aktuálisan kiválasztott betegéletútjának lekérdezése, első lépésben azt az eredményt kapjuk, meg, hogy mennyi idő elteltével fog elkészülni és rendelkezésre állni a teljes betegéletút.
    A szükséges időt gomb helyén megjelenő visszaszámláló óra mutatja amely amint eléri a nulla értéket eltűnik és az "Eredmény" feliratú gomb jelenik meg helyette.
   2. 2. Az "Eredmény" gombot megnyomva a tetfog lekéri a szolgáltató szerverről a részletes betegéletút adatokat és új ablakban megjeleníti azokat.
    A betegéletút eredmény semmilyen módon nem tárolható, a vágólap funkciók is tiltásra kerültek a megjelenítésre szolgáló ablakban.

  Szilágyi Péter

  Tetfog 3.9 build 018

  Tisztelt Felhasználók!

  Elérhető a tételes fogászati program 3.9 build 018-as verziója
  Változások:

  • Az alkalmazás fő ablakának jobb alsó részén megjelenő minimum idő felhasználás százalék csík kisebb hibájának javítása
  • Szűrővizsgálatok statisztikája
  • Betegtörzsben anyja neve, leánykori név rögzítési lehetőség. Természetesen nem kötelező, a páciensek könnyebb beazonosításának érdekében használatos.
  • TA185 és TA186 kódok rögzítése esetén figyelmeztető üzenet a szűrővizsgálati dokumentáció kitöltésének szükségességére
  • Ablakok méretezésének lehetősége: A fontosabb ablakokban jobb egérgombbal kattintva négy fokozatban növelhető illetve csökkenthető az ablakok mérete

  Szilágyi Péter