Gyógyszer, recept

A fogászatot is érintő gyógyszerekről, receptfelírásról szóló oldalak

A gyógyszerrendeléshez használandó számítógépes program minősítésének szabályairól szóló 53/2007. (XII. 7.) EüM rendelet (R.) szerint megfelelő minősítéssel ellátott szoftverek: http://www.ebf.hu/index.php?m=7.4

Magánorvosi vényjelentések feldolgozása során tapasztalt előforduló hibák, hiányosságok

FŐVÁROSI ÉS PEST MEGYEI EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR
EGÉSZSÉGÜGYI IGAZGATÓHELYETTES

1139 BUDAPEST, Teve u. 1/a-c.
Postacím: 1387 Budapest, Pf. 27.
Tel: 288-5253, Fax: 288-5254

Ikt. szám: 34690-67-6/259/2008. Hiv. szám:
Tárgy: tájékoztatás
Melléklet:
Ügyintéző: Dr. Faradzs-zade Magdolna 288-5274

Tisztelt Doktor Úr / Doktornő!
A Fővárosi és Pest Megyei Egészségbiztosítási Pénztárhoz beérkezett magánorvosi vényjelentések 2007. évi feldolgozása során tapasztalt leggyakrabban előforduló hibákra illetve hiányosságokra szeretnénk felhívni szíves figyelmüket, egyben kérjük az alábbiak figyelembevételével elkészíteni és beküldeni negyedéves jelentésüket a megadott határidőre.

Leggyakoribb hibák
• beküldött adathordozó jelentést nem tartalmaz. Mentést követően szükséges ellenőrizni, hogy az adathordozó vényadatokat tartalmaz-e.
• téves megyekód feltüntetése (minden esetben „01" kódot kell használni)
• peresített orvosi bélyegző rögzítésekor csak az 5 jegyű pecsétszám került feltüntetésre vagy a pecsétszám"/" jelzés és a perszám
helyes rögzítés: pecsétszám per értékkel együtt "/" jel nélkül 01—>1-es perszám esetén, 02—> 2-es perszám esetén, pl.: 1234501, 1234502
• 9 jegyű ágazati azonosító kód helyett az adathordozón és a kísérőjegyzéken is ÁNTSZ engedélyszám szerepel
• társadalombiztosítási támogatás nélküli készítmények is szerepelnek a jelentett vényadatok között (csak a társadalombiztosítási támogatásban részesülő készítmények adatait kell jelenteni)
• a hatályos vényírási szerződésben szereplő valamennyi 9 jegyű ágazati kód alapján jelentést kell készítem
• amennyiben adott 9 jegyű ágazati kód alapján nem történt vényfelírás - papíralapú (csak kísérőjegyzék) nullás jelentést kell küldeni.
• vényazonosító mind a 18 karakterét rögzíteni kell

Hatékonyabb együttműködés érdekében kérjük
• a határidők pontos betartását (jelentések beküldése tárgynegyedévet követő hónap 10-éig)
• MOJ jelentések küldésekor a borítékra szíveskedjen ráírni az aktuális negyedévet
(pl.: MOJ 2008. I. negyedévi jelentés, stb.)
Javított jelentés küldése esetén az érintett negyedévet
(pl.: MOJ 2007. IV. negyedévi javított jelentés)
• jelentést készítő program rendszeres frissítése a www.oep.hu honlapról
• minden olyan változást amely a hatályos vényírási szerződésben szereplő adatokat érinti, jelenteni szükséges (pl.: praxis megszűnése, szüneteltetés, egyéb adatváltozás)
• MOJ jelentésekkel kapcsolatos probléma esetén a levélen feltüntetett ügyintézőt szíveskedjen keresni.

Fontos tudnivalók
• Bármely programmal elkészíthető a magánorvosi jelentés, amely alkalmas a rekordképnek megfelelő jelentés előállítására.
• A régi OEP vényíró program elérhetősége 2008. január 1-jétől megszűnt, használata nem javasolt. Az új program kizárólag MOJ jelentés elkészítésére szolgál. E program letöltése előtt ajánlott elolvasni a telepítési útmutatót, valamint a felhasználói kézikönyvet.
• Amennyiben kérdésük, észrevételük van az új programmal kapcsolatban a moj@oep.hu e-mail címen ez feltehetik.
A jövőbeni eredményes együttműködésünk érdekében kérjük, a fentiek szíves figyelembevételét és remélhetőleg ezzel csökken a hibás jelentések miatti levelezések száma.
Segítő együttműködését köszönjük. Budapest, 2008. február 12.
Tisztelettel:
Dr. Országh Attila
egészségügyi igazgatóhelyettes

Alkotmányellenes a vényekre írni a beteg adatait

Az Alkotmánybíróság szerint alkotmányellenes feltüntetni a vényen a beteg nevét, lakcímét és TAJ-számát, ezért megsemmisítette az erről szóló rendeleteket. A jogalkotók év végig kaptak időt a szabályozás átalakítására.

Az Alkotmánybíróság (Ab) határozatában megsemmisítette két egészségügyi miniszteri rendelet egy-egy, a betegek adatainak kezelését szabályozó rendelkezését 2009. december 31-i hatállyal, tájékoztatott Sereg András, a testület sajtófőnöke csütörtökön.

Az Ab az emberi felhasználásra kerülő gyógyszerek rendeléséről és kiadásáról szóló rendelet arról a részéről állapította meg az alkotmányellenességet, amelyik azt mondja ki, hogy a vényen az orvosnak fel kell tüntetnie - egyebek között - a beteg nevét, lakcímét, születési idejét és TAJ-számát, közgyógyellátásban részesülő beteg esetén a közgyógyellátási igazolvány számát.
hirdetés

A testület szerint ugyancsak alkotmányellenes a gyógyászati segédeszközök társadalombiztosítási támogatásba történő befogadásáról, támogatással történő rendeléséről, forgalmazásáról, javításáról és kölcsönzéséről szóló egészségügyi miniszteri rendelet egyik pontja, ezért 2009. december 31-i hatállyal azt is megsemmisítette. Ez a rendelkezés előírja, hogy a gyógyászati segédeszköz rendelésére szolgáló vényen fel kell tüntetni a beteg kórisméjének BNO (Betegségek Nemzetközi Osztályozása) kódját.

Az alkotmánybírák szerint mindkét rendelkezés formai és tartalmi szempontból is alkotmányellenes. Formai szempontból azért alkotmánysértők, mert a személyes adatok védelméhez való joggal összefüggésben sértik az alkotmány 8. szakaszának (2) bekezdését, mivel rendeleti szinten írnak elő kötelező adatkezelést. Tartalmi szempontból pedig azért ellentétesek az alaptörvénnyel, mert a rendelkezésekben érintett adatok nem elengedhetetlenül szükségesek a kiadáshoz, közölte Sereg András.

Az alkotmány 59. szakaszának (1) bekezdésében megfogalmazott személyes adatok védelméhez való jog tartalma az, hogy mindenki maga rendelkezik személyes adatainak feltárásáról és felhasználásáról. Személyes adatot felvenni és felhasználni általában csak az érintett beleegyezésével szabad, de kivételesen törvény is elrendelheti személyes adat kötelező kiszolgáltatását, és előírhatja felhasználásának módját is.

Az Alkotmánybíróság azért december 31-i hatállyal semmisítette meg a két rendelkezést, hogy a jogalkotónak megfelelő időt biztosítson a hatályát vesztő rendelkezések alkotmányos újraszabályozására.

Az Ab-döntést az Egészségügyi Minisztérium tudomásul vette, jogszabály-módosítást kezdeményeznek a határozatban foglaltaknak megfelelően a megjelölt határidőig, közölte a tárca sajtóosztálya.

A Magyar Gyógyszerészi Kamara (MGYK) elnöke, Horváth Tamás azt mondta, a határozat helytálló, de szükség van a vényeken feltüntetett személyes adatokra a későbbi elszámolhatóság, adatkezelési okok miatt.

Azzal egyetértenek, hogy egy magasabb szintű jogszabálynak kell kimondania ezeknek az adatoknak a szükségszerűségét a gyógyszerkiadásban. "Ha minden funkcióját nézem a vénynek, nincs rajta felesleges adat" - fogalmazott Horváth Tamás.

Forrás:
http://index.hu/belfold/2009/03/19/alkotmanyellenes_a_venyekre_irni_a_be...
http://www.mti.hu/cikk/363472/
http://www.origo.hu/itthon/20090319-ab-alkotmanyellenes-feltuntetni-a-ve...

Az Országos Gyógyszerészeti Intézet 2/2009- MAG sz. Közleménye a magisztrális gyógyszerkészítéshez felhasználható kémiai gyógyszeranyagok, zsiradékok, viaszfélék, növényi drogok, illóolajok és gyógyszerkészítmények listájáról

Az emberi felhasználásra kerülő gyógyszerek rendeléséről és kiadásáról szóló 44/2004. (IV. 28) ESzCsM rendelet 3.§ (2) bekezdésének a) pontja értelmében az OGYI jelen közleménnyel ismételten közzéteszi a magisztrális gyógyszerek készítéséhez felhasználható gyógyszeranyagok listáját.

A gyógyszeranyagok gyógyászati célra egyszeri alkalommal kiadható mennyiségét a Formulae Normales VII. kiadása (FoNo VII.),illetve az OGYI-P-65-2004 módszertani levél tartalmazza. Ahol a táblázat ötödik oszlopában „-”jelölés látható, a Ph. Hg. VII. régóta ismert neveit kell továbbra is használni és a szokásos módon kell a genitivus partitivus alakot képezni.

Keresztjelzés A GYÓGYSZERANYAG NEVE A PH. HG.VII. (ÉS EGYÉB ELŐÍRÁSOK) SZERINT A GYÓGYSZERANYAG PH. HG. VIII.-BANHIVATALOS NEVE ÉS ANNAK HIVATALOS
RÖVIDÍTÉSE
GYÓGYSZERANYAG MINŐSÉGE *TOVÁBBI KÖVETELMÉNYEK AFELHASZNÁLHATÓSÁGHOZ GENITIVUS PARTITIVUS

KÉMIAI GYÓGYSZERANYAGOK, ZSIRADÉKOK ÉSHASONLÓ ÁLLOMÁNYÚ ANYAGOK

Acetonum Acetonum (Aceton.) Ph. Hg. VIII. Acetoni
+ Acidum aceticum concentratum Acidum aceticum glaciale (Acid. acet. glac.) Ph. Hg. VIII. Acidi acetici glacialis
Acidum aceticum dilutum 20% - Ph. Hg. VII. Acidi acetici diluti 20%
Acidum acetylsalicylicum Acidum acetylsalicylicum (Acid. acetylsalicyl.) Ph. Hg. VIII. Acidi acetylsalicylici
Acidum aminoaceticum Glycinum (Glycin.) Ph. Hg. VIII. Glycini
Acidum ascorbicum Acidum ascorbicum (Acid. ascorb.) Ph. Hg. VIII. Acidi ascorbici
Acidum asparticum Acidum asparticum (Acid. aspart.) Ph. Hg. VIII. Acidi aspartici
Acidum benzoicum Acidum benzoicum (Acid. benzoic.) Ph. Hg. VIII. Acidi benzoici
Acidum boricum Acidum boricum (Acid. bor.) Ph. Hg. VIII. Acidi borici
+ Acidum chloratum concentratum 36% Acidum hydrochloridum concentratum (Acid. hydrochlor. conc.) Ph. Hg. VIII. Acidi hydrochloridi concentrati
Acidum chloratum dilutum 10% Acidum hydrochloridum dilutum (Acid. hydrochlor. dil.) Ph. Hg. VIII. Acidi hydrochloridi diluti
Acidum citricum Acidum citricum monohydricum (Acid. citr. monohydr.) Ph. Hg. VIII. Acidi citrici monohydrici
Acidum dehydrocholicum - Ph. Hg. VII. Acidum dehydrocholicum
+ Acidum folicum Acidum folicum (Acid. fol.) Ph. Hg. VIII. Acidi folici
Acidum lacticum Acidum lacticum (Acid. lact.) Ph. Hg. VIII. Acidi lactici
+ Acidum nicotinicum Acidum nicotinicum (Acid. nicot.) Ph. Hg. VIII. Acidi nicotinici
Acidum oleinicum Acidum oleicum (Acid. oleic.) Ph. Hg. VIII. Acidi oleici
+ Acidum phosphoricum concentratum Acidum phosphoricum concentratum (Acid. phosph. conc.) Ph. Hg. VIII. Acidi phosphorici concentrati
Acidum salicylicum Acidum salicylicum (Acid. salicyl.) Ph. Hg. VIII. Acidi salicylici
Acidum silicicum colloidalehydrophobum Silica hydrophobica colloidalisanhydrica (Silic. hydrophob. coll.) Ph. Hg. VIII. Térfogattömeg: 4,5-6,5 g/100 ml(Ph. Hg.VII. 691. old. Acidum
silicicum colloidale hydrophobumcikkely Tisztasági vizsgálat rész
[3]-as pontja alapján). Izzítási veszteség: legfeljebb 3%(Ph.
Hg.VII. 691. old. Acidum silicicum colloidale hydrophobumcikkely
Tisztasági vizsgálat rész [6]-os pontja alapján).
Silicae hydrophobicae colloidalisanhydricae
Acidum silicicum colloidalehydrophylum Silica colloidalis anhydrica (Silic. coll. anhydr.) Ph. Hg. VIII. Térfogattömeg: 3,5-6,5 g/100 ml (A vizsgálat a Ph. Hg.VII. 693.old.
Acidum silicicum colloidale hydrophylum cikkely Tisztaságivizsgálat
rész [6]-os pontja alapján készül). Izzítási veszteség: legfeljebb
3%(Ph. Hg.VII. 693. old. Acidum silicicum colloidale
hydrophylumcikkely Tisztasági vizsgálat rész [10]-es pontja
alapján).
Silicae colloidalis anhydricae
Acidum sorbinicum Acidum sorbicum (Acid. sorb.) Ph. Hg. VIII. Acidi sorbici
Acidum tannicum Tanninum (Tannin.) Ph. Hg. VIII. Tannini
Acidum tartaricum Acidum tartaricum (Acid. tart.) Ph. Hg. VIII. Acidi tartarici
+ Acidum trichloraceticum Acidum trichloraceticum (Acid. trichloracet.) Ph. Hg. VIII. Acidi trichloracetici
Acriflavinium chloratum N.F.X. Összetétel-vizsgálat (köv.: BP 2008Acriflavinium chloride c.
cikkely alapján) Nehézfém-vizsgálat: legfeljebb: 40ppm (BP 2008
Acriflavinium chloride c. cikkely alapján)
Acriflavini monochloridi
Adeps solidus 3 Adeps solidus (Adeps solid.) Ph. Hg. VIII. Szappanszám: 240-255 (Ph. Hg.VII.701. old. Adeps solidus 3 c.
cikkely Kémiai mutatószám rész[7]-es pontja alapján). Hidroxilszám:
legfeljebb: 3(Ph.Hg.VII. 701. old. Adeps solidus 3 c. cikkely
Kémiaimutatószám rész [8]-as pontja alapján).
Adipis solidi
Adeps solidus 50 Adeps solidus (Adeps solid.) Ph. Hg. VIII. Szappanszám: 220-240 (Ph. Hg. VII.702. old. Adeps solidus 50 c.
cikkely Kémiai mutatószám rész[7]-es pontja alapján). Hidroxilszám:
40-50 (Ph. Hg. VII.702. old. Adeps solidus 50 c. cikkely Kémiai
mutatószám rész[8]-as pontja alapján).
Adipis solidi
Aethacridinium lacticum Ethacridini lactas monohydricus (Ethacridin. lact. monohydr.) Ph. Hg. VIII. Ethacridini lactatis monohydrici
Aether Aether Ph. Hg. VIII. Aetheris
Aethylium aceticum Ethylis acetas (Ethyl. acet.) Ph. Hg. VIII. Ethylis acetatis
Aethylium oleinicum Ethylis oleas (Ethyl. oleas) Ph. Hg. VIII. Ethylis oleatis
++ Aethylmorphinium chloratum Ethylmorphini hydrochloridum(Ethylmorphin. hydrochlor.) Ph. Hg. VIII. Ethylmorphini hydrochloridi
Albumen tannicum - Ph. Hg. VII. Albuminis tannici
Alcoholum 96% Ethanolum (96 per centum) (Ethanol.96 %) Ph. Hg. VIII. Ethanoli 96 %
Alcoholum dilutum 70% - Ph. Hg. VII. Alcoholi diluti 70%
Alcoholum cetylicum Alcohol cetylicus (Alc. cetyl.) Ph. Hg. VIII. Alcoholis cetylici
Alcoholum cetylstearylicum Alcohol cetylicus et stearylicus (Alc. cetyl. et stearyl.) Ph. Hg. VIII. Alcoholis cetylici et stearylici
+ Alcoholum isopropylicum Alcohol isopropylicus (Alc. isopropyl.) Ph. Hg. VIII. Alcoholis iso­propylici
Alcoholum polyvinylicum Poly(alcohol vinylicus) Poly(alc.vinyl.) Ph. Hg. VIII. Átlagos relatív molekulatömeg:28 000-40 000 Poly(alcoholis vinylici)
Alumen Alumen Ph. Hg. VIII. Aluminis
Alumen ustum - OGYI-S-252-1987 Aluminis usti
Aluminium chloratum Aluminii chloridum hexahydricum(Alum. chlor. hexahydr.) Ph. Hg. VIII. Aluminii chloridi hexahydrici
Aluminium hydroxydatum Aluminii oxydum hydricum (Alum. oxid. hydr.) Ph. Hg. VIII. Aluminii oxydi hydrici
Aluminium sulfuricum Aluminii sulfas (Alum. sulf.) Ph. Hg. VIII. Aluminii sulfatis
+ Aminophenazonum - Ph. Hg. VII. Aminophenazoni
Ammonia soluta concentrata 25% Ammoniae solutio concentrata (Ammon. sol. conc.) Ph. Hg. VIII. Ammoniae solutionis concentratae
Ammonia soluta 10% - Ph. Hg. VII. Ammoniae solutae 10%
Ammonium bitumensulfonicum Icthammolum (Icthamm.) Ph. Hg. VIII. Icthammoli
Ammonium bromatum Ammonii bromidum (Ammon. brom.) Ph. Hg. VIII. Ammonii bromidi
Ammonium chloratum Ammonii chloridum (Ammon. chlor.) Ph. Hg. VIII. Ammonii chloridi
++ Apomorphinium chloratum Apomorphini hydrochloridum (Apomorph. hydrochlor.) Ph. Hg. VIII. Apomorphini hydrochloridi
Aqua demineralisata Aqua purificata (Aqu. purif.) Ph. Hg. VIII. Aquae purificatae
Aqua destillata Aqua purificata (Aqu. purif.) Ph. Hg. VIII. Aquae purificatae
Aqua destillata pro injectione Aqua ad iniectabilia (Aqu. ad ini.) Ph. Hg. VIII. Aquae ad iniectabilia
+ Argentum aceticum - Ph. Hg. VII. Argenti acetici
Argentum colloidale Argentum colloidale ad usumexternum Ph. Hg. VIII. Argenti colloidalis
+ Argentum nitricum Argenti nitras (Argent. nitr.) Ph. Hg. VIII. Argenti nitratis
+ Argentum nitricum fusum Argenti nitras (Argent. nitr.) Ph. Hg. VIII. Argenti nitratis
Argentum proteinicum - Ph. Hg. VII. Argenti proteinici
Argininium chloratum Arginini hydrochloridum (Arginin. hydrochlor.) Ph. Hg. VIII. Arginini hydro­chloridi
++ Arsenum trioxydatum Arsenii trioxidum ad praeparationeshomeopathicae (Arsen. trioxid.
ad praep. hom.)
Ph. Hg. VIII. Arseni trioxydi ad praeparationeshomeopathicas
++ Atropinium sulfuricum Atropini sulfas (Atrop. sulf.) Ph. Hg. VIII. Atropini sulfatis
+ Barbitalum Barbitalum (Barbital.) Ph. Hg. VIII. Barbitali
+ Barbitalum natricum - Ph. Hg. VII. -
Barium sulfuricum Barii sulfas (Barii sulf.) Ph. Hg. VIII. Barii sulfatis
Benzaldehydum - BP 2008 vagy USP 32 Benzaldehydi
Benzalkonium chloratum Benzalkonii chloridum (Benzalkon. chlor.) Ph. Hg. VIII. Benzalkonii chloridi
Benzinum - Ph. Hg. VII. Benzini
Benzocainum Benzocainum (Benzocain.) Ph. Hg. VIII. Benzocaini
Benzylium benzoicum Benzylis benzoas (Benzyl. benzoas) Ph. Hg. VIII. Benzylis benzoatis
Betainium chloratum - Ph. Hg. VII. Betainii chlorati
Bismuthum subcarbonicum Bismuthi subcarbonas (Bism. subcarb.) Ph. Hg. VIII. Bismuthi subcarbonatis
Bismuthum subgallicum Bismuthi subgallas (Bism. subgall.) Ph. Hg. VIII. Bismuthi subgallatis
Bismuthum subnitricum Bismuthi subnitras ponderosus(Bism. subnitr. pond.) Ph. Hg. VIII. Bismuthi subnitratis ponderosi
Bismuthum subsalicylicum Bismuthi subsalicylas (Bism. subsalicyl.) Ph. Hg. VIII. Térfogattömeg:16-29 g/100 ml (Ph. Hg. VII. 821. old.
Bismuthumsubsalicylicum cikkely Tisztasági vizsgálat [5]-ös
pontjaalapján).
Bismuthi subsalicylatis
Bolus alba Kaolinum ponderosum (Kaolin. ponderos.) Ph. Hg. VIII. Mikrobiológiai tisztaság (III.tisztasági osztály) Arzén: legfeljebb
2 µg/g (Ph.Hg.VII. 824. old. Bolus alba cikkely Tisztasági
vizsgálat[5]-ös pontja alapján).
Kaolini ponderosi
+ Bromisovalum - Ph. Hg. VII. Bromisovali
+ Butobarbitalum - Ph. Hg. VII. Butobarbitali
Butyrum cacao - Ph. Hg. VII. Butyri cacao
Calcium bromatum - Ph. Hg. VII. Calcii bromati
Calcium carbonicum Calcii carbonas (Calc. carb.) Ph. Hg. VIII. Térfogattömeg: 30-53 g/100 ml (Avizsgálat a Ph. Hg. VII. 836. old.
Calcium carbonicum c. cikkelyTisztasági vizsgálat rész [3]-as
pontja alapján készül).
Calcii carbonatis
Calcium chloratum Calcii chloridum hexahydricum(Calc. chlor. hexahydr.) Ph. Hg. VIII. Calcii chloridi hexahydrici
Calcium gluconicum Calcii gluconas (Calc. glucon.) Ph. Hg. VIII. Calcii gluconatis
Calcium glycerinophosphoricum Calcii glycerophosphas (Calc.glycerophosph.) Ph. Hg. VIII. Calcii glycero­phosphatis
Calcium hydrogenphosporicum Calcii hydrogenophosphas dihydricus (Calc. hydrogenophosph.
dihydr.)
Ph. Hg. VIII. Calcii hydrogeno­phosphatisdihydrici
Calcium lacticum Calcii lactas pentahydricus (Calc. lact. pentahydr.) Ph. Hg. VIII. Calcii lactatis pentahydrici
Calcium oxydatum - Ph. Hg. VII. Calcii oxydati
Calcium sulfuricum ustum - Ph. Hg. VII. Calcii sulfurici usti
Camphora Camphora racemica (Camphor. racem.) Ph. Hg. VIII. Camphorae racemicae
Capsula amylacea (ostyakapszula) - Ph. Hg. VII. -
Capsula operculata (kemény zselatinkapszula) - Ph. Hg. VII. Lásd. Ph. Hg. VIII. Gelatinacikkelyt -
Carbamidum Ureum Ph. Hg. VIII. Urei
Carbo activatus Carbo activatus (Carbo activ.) Ph. Hg. VIII. Carbonis activati
Carbomer Carbomera Ph. Hg. VIII. Carbomerorum
+ Carbromalum - Ph. Hg. VII. Carbromali
Carmellosum natrium Carmellosum natricum (Carmellos. natr.) Ph. Hg. VIII. Viszkozitás: 450-650 mPa·s (Ph. Hg. VII. 864. old.
Carmellosumnatrium c. cikkely Fizikai mutatószám rész [1]-es
pontjaalapján).
Carmellosi natrici
Cellacefatum Cellulosi acetas phthalas (Cell. acet. phthal.) Ph. Hg. VIII. Cellulosi acetatis phthalatis
Cellulosum microcrystallicum Cellulosum microcristallinum (Cell. microcrist.) Ph. Hg. VIII. Cellulosi micro­cristallini
Cera alba Cera alba (Cer. alb.) Ph. Hg. VIII. Cerae albae
Cera flava Cera flava (Cer. flav.) Ph. Hg. VIII. Cerae flavae
Cera lanae Adeps lanae (Adeps lan.) Ph. Hg. VIII. Adipis lanae
Cetaceum Cetylis palmitas (Cetyl. palm.) Ph. Hg. VIII. A gyógyszeranyagok eredete eltérő,kémiai mutatószámaik különbözőek,
felhasználás szempontjábólazonban a Cetylis palmitas
helyettesítheti a Cetaceumgyógyszeranyagot
Cetylis palmitatis
Cetrimidum Cetrimidum (Cetrimid.) Ph. Hg. VIII. Cetrimidi
+ Chinidinium sulfuricum Chinidini sulfas (Chinidin. sulf.) Ph. Hg. VIII. Chinidini sulfatis
Chininium chloratum Chinini hydrochloridum (Chinin. hydrochlor.) Ph. Hg. VIII. Chinini hydrochloridi
Chininium sulfuricum Chinini sulfas (Chinin. sulf.) Ph. Hg. VIII. Chinini sulfatis
+ Chloralhydratum Chlorali hydras (Chloral. hydr.) Ph. Hg. VIII. Chlorali hydratis
++ Chloramphenicolum Chloramphenicolum (Chloramphen.) Ph. Hg. VIII. Chloramphenicoli
Chlorhexidinum solutum 20% Chlorhexidini digluconatis solutio (Chlorhexid. digluconat. sol.) Ph. Hg. VIII. Chlorhexidini di­gluconatissolutionis
+ Chlorobutanolum Chlorobutanolum hemihydricum (Chlorobutanol. hemihydr.) Ph. Hg. VIII. Chlorobutanoli hemihydrici
+ Chloroformium - Ph. Hg. VII. Chloroformii
Chlorogenium - Ph. Hg. VII. Chlorogenii
Chlorophyllum - OGYI-V-89-1982 Chlorophylli
Cholesterinum Cholesterolum (Cholesterol.) Ph. Hg. VIII. Cholesteroli
Cliochinolum Clioquinolum (Clioquin.) Ph. Hg. VIII. Clioquinoli
++ Cocainum chloratum Cocaini hydrochloridum (Cocain. hydrochlor.) Ph. Hg. VIII. Cocaini hydrochloridi
++ Codeinium chloratum Codeini hydrochloridum dihydricum (Codein. hydrochlor. dihydr.) Ph. Hg. VIII. Codeini hydrochloridi dihydrici
++ Codeinum phosphoricum Codeini phosphas sesquihydricus * (Codein. phosph. sesquihydr.) Ph. Hg. VIII. * Az 1989/2. számú OGYI közleményszerint a Codeini phosphas
sesquihydricus helyettesíthető aCodeini phosphas hemihydricus
(Codein. phosph. hemihydr.)gyógyszeranyaggal
Codeini phosphatis sesquihydrici
Coffeinum Coffeinum (Coffein.) Ph. Hg. VIII. Coffeini
Coffeinum citricum - OGYI-S-26-1987 Coffeini citrici
Coffeinum natrium benzoicum - Ph. Hg. VII. Coffeini natrii benzoici
Coffeinum natrium salicylicum OGYI-S-262-1987 Coffeini natrii salicylici
Collodium - ÖAB 2009 vagy USP 32 Szárazanyag-tartalom: 3,7-4,3 %(OGYI-V-147-1987 Tartalmi
meghatározás (3)-as pontja alapján)
Collodii
Copolymerisatum vinylpirrolidini etvinylacetici Copovidonum Ph. Hg. VIII. Copovidoni
Cuprum sulfuricum Cupri sulfas pentahydricus (Cupr. sulf. pentahydr.) Ph. Hg. VIII. Cupri sulfatis pentahydrici
Diammonium hydrogenphosphoricum - OGYI-V-148-1987 Diammonii hydrogenphosphorici
++ Dihydrocodeinium hydrogentartaricum Dihydrocodeini hydrogenotartras (Dihydrocodein. hydrogenotartr.) Ph. Hg. VIII. Dihydrocodeini hydrogenotartratis
Dikalium hydrogenphosphoricum Dikalii phosphas (Dikal. phosph.) Ph. Hg. VIII. Dikalii phosphatis
Dinatrium hydrogencitricum - Ph. Hg. VII. Dinatrii hydrogencitrici
Dinatrium hydrogenphosphoricum Dinatrii phosphas dodecahydricus (Dinatr. phosph. dodecahydr.) Ph. Hg. VIII. Dinatrii phosphatis dodecahydrici
Dithranolum Dithranolum (Dithranol.) Ph. Hg. VIII. Dithranoli
+ Drotaverinium chloratum - Ph. Hg. VII. Drotaverinii chlorati
++ Emetinium chloratum Emetini hydrochloridumheptahydricum (Emetin. hydrochlor.
heptahydr.)
Ph. Hg. VIII. Emetini hydrochloridi heptahydrici
+ Ephedrinium chloratum Ephedrini racemici hydrochloridum (Ephedrin. racem. hydrochlor.)
(Azanyag helyett az Ephedrini hydrochloridum is használható)
Ph. Hg. VIII. Ephedrini racemici hydrochloridi
++ Epinephrinum - Ph. Hg. VII. Epinephrini
++ Ergotaminium tartaricum Ergotamini tartras (Ergotamin. tartr.) Ph. Hg. VIII. Ergotamini tartratis
++ Erythromycinum Erythromycinum (Erythromycin.) Ph. Hg. VIII. Erythromycini
+ Erythromycinum lactobionicum Erythromycini lactobionas (Erythromycin. lactobion.) Ph. Hg. VIII. Erythromycini lactobionatis
Ferrosum sulfuricum Ferrosi sulfas heptahydricus (Ferros. sulf. heptahydr.) Ph. Hg. VIII. Ferrosi sulfatis heptahydrici
Ferrum chloratum Ferri chloridum hexahydricum (Ferri chlor. hexahydr.) Ph. Hg. VIII. Ferri chloridi hexahydrici
Ferrum pulveratum Ferrum ad praeparationeshomoeopathicae (Ferr. ad praep. hom.) Ph. Hg. VIII. Ferri ad praeparationeshomoeopathicas
Ferrum reductum - Ph. Hg. VII. Ferri reducti
Fluoresceinum natricum Fluoresceinum natricum (Fluorescein. natr.) Ph. Hg. VIII. Fluoresceini natrici
+ Formaldehydum solutum Formaldehydi solutio (35 percentum) (Formald. sol. 35 %) Ph. Hg. VIII. Formaldehydi solutionis 35 %
Fructosum Fructosum (Fructos.) Ph. Hg. VIII. Fructosi
Fuchsinum - Ph. Hg. VII. Fuchsini
Gelatina alba Gelatina (Gelat.) Ph. Hg. VIII. Gelatinae
++ Gentamicinium sulfuricum Gentamicini sulfas (Gentamicin. sulf.) Ph. Hg. VIII. Gentamicini sulfatis
Glucosum anhydricum Glucosum anhydricum (Glucos. anhydr.) Ph. Hg. VIII. Glucosi anhydrici
Glycerinum Glycerolum 85 per centum (Glycerol.85%) Ph. Hg. VIII. Glyceroli 85 %
Glycerinum monostearinicum Glyceroli monostearas 40-55 (Glycerol. monostear. 40-55) Ph. Hg. VIII. Glyceroli mono­stearatis 40-55
Hexachlorophenum - Ph. Hg. VII. Hexachlorophenum
+ Hexobarbitalum Hexobarbitalum (Hexobarbital.) Ph. Hg. VIII. Hexobarbitali
+ Hexobarbitalum natricum - Ph. Hg. VII. Hexobarbitali natrici
++ Homatropinium bromatum Homatropini hydrobromidum (Homatropin. hydrobrom.) Ph. Hg. VIII. Homatropini hydrobromidi
++ Hydrargyrum chloratum amidatum - Ph. Hg. VII. Hydrargyri chlorati amidati
++ Hydrargyrum oxydatum flavum - Ph. Hg. VII. Hydrargyri oxydati flavi
+ Hydrargyrum sulfuratum rubrum - Ph. Hg. VII. Hydrargyri sulfurati rubri
+ Hydrogenium peroxydatumconcentratum 30% Hydrogenii peroxidum 30 per centum (Hydrogen. peroxyd. 30 per
cent.)
Ph. Hg. VIII. Hydrogenii peroxidi 30%
Hydroxyaethylcellulosum Hydroxyethylcellu-losum (Hydroxyethylcell.) Ph. Hg. VIII. Viszkozitás: 300-400 mPa·s(Ph. Hg. VII. 1050. old.
Hydroxyaethylcellulosum c. cikkelyFizikai mutatószám rész [1]-es
pontja alapján
Hydroxyethylcellu-losi
Hydroxypropylcellulosum Hydroxypropylcellu-losum (Hydroxypropyl-cell.) Ph. Hg. VIII. Viszkozitás: legalább 75 mPa·s(Ph. Hg. VII. 1053. old.
Hydroxypropylcellulosum c. cikkelyFizikai mutatószám rész [1]-es
pontja alapján
Hydroxypropylcellu-losi
+ Indometacinum Indometacinum (Indometacin.) Ph. Hg. VIII. Indometacini
Indosolum - OGYI-S-386-1994 Indosoli
+ Iodum Iodum (Iod.) Ph. Hg. VIII. Iodi
+ Isoprenalinium chloratum Isoprenalini hydrochloridum (Isoprenalin. hydrochlor.) Ph. Hg. VIII. Isoprenalini hydrochloridi
Kalium bromatum Kalii bromidum (Kal. brom.) Ph. Hg. VIII. Kalii bromidi
Kalium carbonicum Kalii carbonas (Kal. carb.) Ph. Hg. VIII. Kalii carbonatis
Kalium chloratum Kalii chloridum (Kal. chlor.) Ph. Hg. VIII. Kalii chloridi
Kalium dihydrogenphosphoricum Kalii dihydrogenophos-phas (Kal. dihydrogeno-phosph.) Ph. Hg. VIII. Kalii dihydrogenophos-phatis
Kalium hydrogencarbonicum Kalii hydrogenocarbonas (Kal. hydrogenocarb.) Ph. Hg. VIII. Kalii hydrogenocarbonatis
Kalium hydrogentartaricum Kalii hydrogenotartras (Kal. hydrogenotartr.) Ph. Hg. VIII. Kalii hydrogenotartratis
+ Kalium hydroxydatum Kalii hydroxidum (Kal. hydroxid.) Ph. Hg. VIII. Kalii hydroxidi
Kalium iodatum Kalii iodidum (Kal. iod.) Ph. Hg. VIII. Kalii iodidi
Kalium natrium tartaricum Kalii natrii tartras tetrahydricus (Kal. natr. tartr. tetrahydr.) Ph. Hg. VIII. Kalii natrii tartratis tetrahydrici
Kalium nitricum Kalii nitras (Kal. nitr.) Ph. Hg. VIII. Kalii nitratis
+ Kalium perchloricum Kalii perchloras (Kal. perchlor.) Ph. Hg. VIII. Arzén: legfeljebb 2 µg/g.(Ph.Hg.VII. 1081. old Tisztasági vizsgálat
[8]-as pontja alapján)
Kalii perchloratis
Kalium permanganicum Kalii permanganas (Kal. permang.) Ph. Hg. VIII. Kalii permanganatis
Kalium sorbinicum Kalii sorbas (Kal. sorb.) Ph. Hg. VIII. Kalii sorbatis
Kalium sulfuratum pro balneo crudum - USP32 Kalii sulfurati pro balneo crudi
Kalium sulfuricum Kalii sulfas (Kal. sulf.) Ph. Hg. VIII. Kalii sulfatis
Kresolum crudum Cresolum crudum (Cresol. crud.) Ph. Hg. VIII. Cresoli crudi
Lactosum Lactosum monohydricum (Lactos. monohydr.) Ph. Hg. VIII. Lactosi monohydrici
Lanalcolum Alcoholes adipis lanae (Alc. adip. lan.) Ph. Hg. VIII. Alcoholum adipis lanae
+ Lidocainium chloratum Lidocaini hidrochloridum (Lidocain. hydrochlor.) Ph. Hg. VIII. Lidocaini hydro­chloridi
+ Lidocainum Lidocainum (Lidocain.) Ph. Hg. VIII. Lidocaini
+ Lithium carbonicum Lithii carbonas (Lith. carb.) Ph. Hg. VIII. Lithii carbonatis
Macrogolum 400 Macrogola (400-as típus) Ph. Hg. VIII. Macrogoli 400
Macrogolum 1540 Macrogola (1500-as típus) Ph. Hg. VIII. Macrogoli 1500
Macrogolum 4000 Macrogola (4000-es típus) Ph. Hg. VIII. Macrogoli 4000
Macrogolum stearinicum Macrogoli stearas (Macrogol.stear.) (etilén-oxid egységek száma:
40-50típusú)
Ph. Hg. VIII. Macrogoli stearatis
Magnesium asparaginicum Magnesii aspartas dihydricus Ph. Hg. VIII. Az OGYI S-212-1984 minőségűgyógyszeranyag 4 vizet tartalmaz, a Ph.
Hg. VIII. minőségű pedig2 vizet. Ezt a gyógyszerkészítés során
figyelembe kell venni.
Magnesii aspartatis dihydrici
Magnesium carbonicum hydroxydatum Magnesii subcarbonas levis (Magn. subcarb. lev.) Ph. Hg. VIII. Térfogattömeg: 7,1-10,0 g/100 ml(Ph.Hg.VII. Magnesium carbonicum
hydroxydatum c. cikkelyTisztasági vizsgálat [3]-as pontja alapján)
Magnesii subcarbonatis levis
Magnesium chloratum Magnesii chloridum hexahydricum (Magn. chlor. hexahydr. Ph. Hg.VIII. Magnesii chloridi hexahydrici
Magnesium citricum - OGYI-S-186-1993 Magnesii citrici
Magnesium oxydatum Magnesii oxidum leve (Magn. oxid. lev.) Ph. Hg. VIII. Térfogattömeg: 9,5-12,5 g/100 ml(Ph.Hg.VII. Magnesium oxydatum c.
cikkely Tisztasági vizsgálat[4]-es pontja alapján)
Magnesii oxidi levis
Magnesium peroxydatum Magnesii peroxidum (Magn. peroxid.) Ph. Hg. VIII. Magnesii peroxidi
Magnesium stearinicum Magnesii stearas (Magn. stear.) Ph. Hg. VIII. Magnesii stearatis
Magnesium sulfuricum Magnesii sulfas heptahydricus (Magn. sulf. heptahydr.) Ph. Hg. VIII. Magnesii sulfatis heptahydrici
Magnesium sulfuricum siccatum - Ph. Hg. VII. Magnesii sulfurici siccati
Magnesium trisilicicum Magnesii trisilicas (Magn. trisilic.) Ph. Hg. VIII. Magnesii trisilicatis
Mannitum Mannitolum (Mannit.) Ph. Hg. VIII. Mannitoli
Mannosum - OGYI-S-390-1998 Mannosi
++ Mazipredonium chloratum - OGYI-S-51-1990 Mazipredonii chlorati
Mentholum Levomentholum (Levomenthol.) Ph. Hg. VIII. Levomentholi
+ Merbrominum - OGYI-S-276-1988 Merbromini
Methenaminum Methenaminum (Methenamin.) Ph. Hg. VIII. Methenamini
Methylcellulosum Methylcellulosum (Methylcellulos.) Ph. Hg. VIII. Viszkozitás:250-460 mPas (Avizsgálat a Ph.Hg.VII. Methylcellulosum
c. cikkely Fizikaimutatószám [1]-es pontja alapján készül.)
Methylcellulosi
++ Methylhomatropinium bromatum Homatropini methylbromidum (Homatropin. methylbrom.) Ph. Hg. VIII. Homatropini methylbromidi
Methylium parahydroxybenzoicum Methylis parahydroxybenzoas (Methyl. parahydroxybenz.) Ph. Hg. VIII. Methylis parahydroxybenzoa-tis
Methylium salicylicum Methylis salicylas (Methyl. salicyl.) Ph. Hg. VIII. Methylis salicylatis
+ Methylrosanilinium chloratum Methylrosanilinii chloridum(Methylros. chlor.) BP 1980 Arzén: legfeljebb 5 µg/g(0,0005 %) As (Ph. Hg. VII. 1157.
old.Methylrosanilinium chloratum c. cikkely Tisztasági vizsgálat
rész[7]-es pontja alapján). Ólom: legfeljebb 20 µg/g(0,002 %) Pb.
(Ph. Hg. VII. 1157. old.Methylrosanilinium chloratum c. cikkely
Tisztasági vizsgálat rész[6]-os pontja alap ján).
N,N-dimethylalaninum: legfeljebb100 ppm (BP 2008 Methylrosalinium
chloride c. cikkelye alapján).
Methylrosanilinii chloridi
Methylthioninium chloratum Methylthioninii chloridum (Methylthionin. chlor.) Ph. Hg. VIII. Methylthioninii chloridi
+ Metronidazolum Metronidazolum (Metronidazol.) Ph. Hg. VIII. Metronidazoli
++ Morphinium chloratum Morphini hydrochloridum (Morphin. hydrochlor.) Ph. Hg. VIII. Morphini hydro­chloridi
+ Naphazolinium chloratum Naphazolini hydrochloridum (Naphazolin. hydrochlor.) Ph. Hg. VIII. Naphazolini hydrochloridi
Natrium aceticum Natrii acetas trihydricus (Natr. acet. trihydr.) Ph. Hg. VIII. Natrii acetatis trihydrici
Natrium benzoicum Natrii benzoas (Natr. benz.) Ph. Hg. VIII. Natrii benzoatis
Natrium bromatum Natrii bromidum (Natr. brom.) Ph. Hg. VIII. Natrii bromidi
Natrium carbonicum Natrii carbonas decahydricus (Natr. carb. decahydr.) Ph. Hg. VIII. Natrii carbonatis decahydrici
Natrium carbonicum siccatum Natrii carbonas monohydricus Ph. Hg. VIII. Natrii carbonatis monohydrici
Natrium carboxymethylamylopec-tinum - Ph. Hg. VII. Natrii carboxymethylamy-lopectini
Natrium chloratum Natrii chloridum (Natr. chlor.) Ph. Hg. VIII. Natrii chloridi
Natrium dihydrogenphosphoricum Natrii dihydrogenophos-phasdihydricus (Natr. dihydrogenophosph.
dihydr.)
Ph. Hg. VIII. Natrii dihydrogenophos­phatisdihydrici
Natrium disulfurosum Natrii metabisulfis (Natr. metabisulfis) Ph. Hg. VIII. Natrii metabisulfitis
Natrium edeticum Dinatrii edetas (Dinatr. edet.) Ph. Hg. VIII. Dinatrii edetatis
+ Natrium fluoratum Natrii fluoridum (Natr. fluor.) Ph. Hg. VIII. Natrii fluoridi
Natrium hydrogencarbonicum Natrii hydrogenocarbonas (Natr. hydrogenocarb.) Ph. Hg. VIII. Natrii hydrogenocarbonatis
+ Natrium hydroxydatum Natrii hydroxidum (Natr. hydroxid.) Ph. Hg. VIII. Natrii hydroxidi
Natrium iodatum Natrii iodidum (Natr. iodid.) Ph. Hg. VIII. Natrii iodidi
Natrium laurylsulfuricum Natrii laurilsulfas (Natr. laurilsulf.) Ph. Hg. VIII. Natrii laurilsulfatis
+ Natrium nitrosum Natrii nitris (Natr. nitris) Ph. Hg. VIII. Natrii nitritis
Natrium salicylicum Natrii salicylas (Natr. salicyl.) Ph. Hg. VIII. Natrii salicylatis
Natrium sulfuricum Natrii sulfas decahydricus (Natr. sulf. decahydr.) Ph. Hg. VIII. Natrii sulfatis decahydrici
Natrium sulfuricum siccatum Natrii sulfas anhydricus Ph. Hg. VII. Natrii sulfurici siccati
Natrium tetraboricum Borax Ph. Hg. VIII. Boracis
Natrium thiosulfuricum Natrii thiosulfas (Natr. thiosulf.) Ph. Hg. VIII. Natrii thiosulfatis
++ Neomycinium sulfuricum Neomycini sulfas (Neomycin. sulf.) Ph. Hg. VIII. Sterilitás Neomycini sulfatis
+ Nicethamidum Nicethamidum (Nicethamid.) Ph. Hg. VIII. Nicethamidi
+ Nitrofurantoinum Nitrofurantoinum (Nitrofurantoin.) Ph. Hg. VIII. Nitrofurantoini
+ Noraminophenazonum natriummesylicum Metamizolum natricum (Metamizol. natr.) Ph. Hg. VIII. Metamizoli natrici
+ Nystatinum Nystatinum (Nystatin.) Ph. Hg. VIII. Nystatini
Oleum helianthi Helianthii annui oleum raffinatum (Helianth. annui ol. raffinat.) Ph. Hg. VIII. Helianthi annui olei raffinati
Oleum jecoris Jecoris aselli oleum A (Jecor. aselli ol. A) Ph. Hg. VIII. Jecoris aselli olei A
Oleum lini Lini oleum virginale (Lin. ol.virgin.) Ph. Hg. VIII. Lini olei virginalis
Oleum neutrale Triglycerida saturata media(Triglyc. satur. med.) Ph. Hg. VIII. Triglyceridorum saturatorummediorum
Oleum pro iniectione - Ph. Hg. VII. Olei pro iniectione
Oleum ricini Ricini oleum virginale (Ricin. ol. virgin.) Ph. Hg. VIII. Ricini olei virginalis
Oleum ricini sterilisatum - Ph. Hg. VII. Olei ricini sterilisati
Oleylum oleinicum - Ph. Hg. VII. Oleyli oleinici
Oxygenium Oxygenium (Oxygen.) Ph. Hg. VIII. Oxygenii
++ Oxytetracyclinium chloratum Oxytetracyclini hydrochloridum (Oxytetracyclin. hydrochlor.) Ph. Hg. VIII. Sterilitás Oxytetracyclini hydrochloridi
Pancreatinum Pancreatis pulvis (Pancreat. pulv.) Ph. Hg. VIII. Mikrobiológiai tisztaság (III.tisztasági osztály) Pancreatis pulveris
+ Papaverinium chloratum Papaverini hydrochloridum (Papaverin. hydrochlor.) Ph. Hg. VIII. Papaverini hydrochloridi
+ Paracetamolum Paracetamolum (Paracetamol.) Ph. Hg. VIII. Paracetamoli
Paraffinum liquidum Paraffinum liquidum (Paraff. liqu.) Ph. Hg. VIII. Paraffini liquidi
Paraffinum microcrystallicum - Ph. Hg. VII. Paraffini microcrystallici
Paraffinum solidum Paraffinum solidum (Paraff. solid.) Ph. Hg. VIII. Antioxidáns-mentesség Paraffini solidi
+ Paraldehydum Paraldehydum (Paraldehyd.) Ph. Hg. VIII. Paraldehydi
+ Pentetrazolum - Ph. Hg. VII. Pentetrazoli
Pepsinum Pepsini pulvis (Pepsin. pulv.) Ph. Hg. VIII. Mikrobiológiai tisztaság(III.tisztasági osztály). Figyelem! A
Pepsinum (Ph. Hg. VII.)és a Pepsini pulvis (Ph. Hg. VIII.)
gyógyszeranyag aktivitásajelentősen eltér egymástól, ezért a
Pepsini pulvis szokásosegyszeri adagja: 6-30 mg; szokásos napi
adagja pedig: 18-90 mg.
Pepsini pulveris
+ Phenacetinum - Ph. Hg. VII. Phenacetini
+ Phenazonum Phenazonum (Phenazon.) Ph. Hg. VIII. Phenazoni
+ Phenazonum coffeinum citricum - Ph. Hg. VII. Phenazoni coffeini citrici
+ Phenobarbitalum Phenobarbitalum (Phenobarbital.) Ph. Hg. VIII. Phenobarbitali
+ Phenobarbitalum natricum Phenobarbitalum natricum (Phenobarbital. natr.) Ph. Hg. VIII. Phenobarbitali natrici
Phenolphthaleinum Phenolphthaleinum (Phenolphth.) Ph. Hg. VIII. Phenolphthaleini
+ Phenolum Phenolum (Phenol.) Ph. Hg. VIII. Phenoli
+ Phenylbutazonum Phenylbutazonum (Phenylbutazon.) Ph. Hg. VIII. Phenylbutazoni
+ Phenylhydrargyrum boricum Phenylhydrargyri boras (Phenylhydrarg. bor.) Ph. Hg. VIII. Phenylhydrargyri boratis
Phenylium salicylicum - ÖAB 2009 Phenylii salicylici
++ Physostigminium salicylicum Physostigmini salicylas (Physost. salicyl.) Ph. Hg. VIII. Physostigmini salicylatis
++ Pilocarpinium chloratum Pilocarpini hydrochloridum (Pilocarpin. hydrochlor.) Ph. Hg. VIII. Pilocarpini hydrochloridi
++ Pilocarpinum - OGYI-S-283-1991 Pilocarpini
Pix lithanthracis - ÖAB 2000 Picis lithanthracis
+ Podophyllinum - USP 32 Podophyllini
+ Polymixinium B sulfuricum Polymyxini B sulfas (Polymyxin. B sulf.) Ph. Hg. VIII. Polymyxini B sulfatis
Polysorbatum 20 Polysorbatum 20 (Polysorbat. 20) Ph. Hg. VIII. Viszkozitás: 350-450 mPa·s (Ph. Hg. VII. 1326. old.Polysorbatum 20
c. cikkely Fizikai mutatószám rész [2]-es pontjaalapján).
Polysorbati 20
Polysorbatum 60 Polysorbatum 60 (Polysorbat. 60) Ph. Hg. VIII. Viszkozitás: 230-300 mPa·s (Ph. Hg. VII. 1327. old.Polysorbatum 60
c. cikkely Fizikai mutatószám rész [1]-es pontjaalapján).
Polysorbati 60
Polysorbatum 61 - Ph. Hg. VII. Polysorbati 61
Polysorbatum 80 Polysorbatum 80 (Polysorbat. 80) Ph. Hg. VIII. Viszkozitás: 300-500 mPa·s (Ph. Hg. VII. 1331. old.Polysorbatum 80
c. cikkely Fizikai mutatószám rész [2]-es pontjaalapján).
Polysorbati 80
Polyvidonum Povidonum (Povidon.) Ph. Hg. VIII. Javasolt K-érték 25-32 Povidoni
++ Prednisolonum Prednisolonum (Prednisolon.) Ph. Hg. VIII. Prednisoloni
+ Procainium chloratum Procaini hydrochloridum (Procain. hydrochlor.) Ph. Hg. VIII. Procaini hydro­chloridi
+ Promethazinium chloratum Prometazini hydrochloridum (Prometazin. hydrochlor.) Ph. Hg. VIII. Prometazini hydrochloridi
Propylenglycolum Propylenglycolum (Propylenglycol.) Ph. Hg. VIII. Propylenglycoli
Propylium parahydroxybenzoicum Propylis parahydroxybenzoas (Propyl. parahydroxybenz.) Ph. Hg. VIII. Propylis parahydroxybenzoa-tis
+ Resorcinum Resorcinolum (Resorcinol.) Ph. Hg. VIII. Resorcinoli
Riboflavinum Riboflavinum (Riboflavin.) Ph. Hg. VIII. Riboflavini
++ Rifampicinum Rifampicinum (Rifampicin.) Ph. Hg. VIII. Rifampicini
Rutosidum Rutosidum trihydricum (Rutosid. trihydr.) Ph. Hg. VIII. Rutosidi trihydrici
Saccharimidum natricum Saccharinum natricum (Saccharin. natr.) Ph. Hg. VIII. Saccharini natrici
Saccharosum Saccharum (Sacchar.) Ph. Hg. VIII. Sacchari
Salicylamidum - Ph. Hg. VII. Salicylamidi
++ Scopolaminium bromatum Scopolamini hydrobromidum (Scopolamin. hydrobrom.) Ph. Hg. VIII. Scopolamini hydrobromidi
Sebum - OGYI-V-163-1987 Sebi
Sorbitanum laurinicum Sorbitani lauras (Sorbitan. laur.) Ph. Hg. VIII. Viszkozitás:4000-5500 mPas (Avizsgálat Ph.Hg.VII. Sorbitanum
laurinicum c. cikkely Fizikaimutatószám [1]-es pontja alapján
készül).
Sorbitani lauratis
Sorbitum Sorbitolum (Sorbitol.) Ph. Hg. VIII. Sorbitoli
Stearinum Acidum stearicum (Acid. stearic.) (50-es vagy 70-es típus) Ph. Hg. VIII. Acidi stearici
++ Strychninium nitricum - Ph. Hg. VII. Strychninii nitrici
+ Sulfacetamidum natricum Sulfacetamidum natricum (Sulfacetamid. natr.) Ph. Hg. VIII. Sulfacetamidi natrici
+ Sulfadimidinum Sulfadimidinum (Sulfadimidin.) Ph. Hg. VIII. Sulfadimidini
Sulfaguanidinum - Ph. Hg. VII. -
+ Sulfathiazolum Sulfathiazolum (Sulfathiazol.) Ph. Hg. VIII. Sulfathiazoli
Sulfoguajacolum - ÖAB 2000 vagy USP 32 Sulfoguajacoli
Sulfur praecipitatum - Ph. Hg. VII. Sulfuris praecipitati
Sulfur pulveratum lotum - Ph. Hg. VII. Sulfuris pulverati loti
Talcum Talcum (Talc.) Ph. Hg. VIII. Talci
Terpinum - Ph. Hg. VII. Terpini
++ Tetracainium chloratum Tetracaini hyrochloridum (Tetracain. hydrochlor.) Ph. Hg. VIII. Tetracaini hydro­chloridi
Theobrominum Theobrominum (Theobromin.) Ph. Hg. VIII. Theobromini
Theobrominum natrium salicylicum - Ph. Hg. VII. Theobromini natrii salicylici
+ Theophyllinum Theophyllinum (Theophyllin.) Ph. Hg. VIII. Theophyllini
Thiaminium chloratum Thiamini hydrochloridum (Thiamin. hydrochlor.) Ph. Hg. VIII. Thiamini hydro­chloridi
+ Thiomersalum Thiomersalum (Thiomersal.) Ph. Hg. VIII. Thiomersali
Thymolum Thymolum (Thymol.) Ph. Hg. VIII. Thymoli
Titanium dioxydatum Titanii dioxidum (Titan. dioxid.) Ph. Hg. VIII. Titanii dioxidi
+ Tolazolinium chloratum - Ph. Hg. VII. Tolazolinii chlorati
Triaethanolaminum Trolaminum (Trolamin.) Ph. Hg. VIII. Trolamini
Tricalcium phosphoricum Tricalcii phosphas (Tricalc. phosph.) Ph. Hg. VIII. Tricalcii phosphatis
Tricalcium citricum - USP 32 Tricalcii citrici
Trikalium citricum Kalii citras (Kal. citr.) Ph. Hg. VIII. Kalii citratis
Trinatrium citricum Natrii citras (Natr. citr.) Ph. Hg. VIII. Natrii citratis
Trometamolum Trometamolum (Trometamol.) Ph. Hg. VIII. Trometamoli
+ Urethanum - Ph. Hg. VII. Urethani
Vanillinum Vanillinum (Vanillin.) Ph. Hg. VIII. Vanillini
Vaselinum album Vaselinum album (Vaselin. alb.) Ph. Hg. VIII. Cseppenési hőmérséklet:38-56 oC(Ph. Hg. VII. 1461. old. Vaselinum
album c. cikkely Fizikaimutatószám rész [1]-es pontja alalpján).
Vaselini albi
Vaselinum album ophtalmicum - Ph. Hg. VII. Vaselini albi ophthalmici
Vaselinum flavum Vaselinum flavum (Vaselin. flav.) Ph. Hg. VIII. Vaselini flavi
Viride nitens - Ph. Hg. VII. Viride nitentis
Xanthani gummi Xanthani gummi (Xanthan. gummi) Ph. Hg. VIII. Xanthani gummi
+ Zincum chloratum Zinci chloridum (Zinc. chlor.) Ph. Hg. VIII. Zinci chloridi
Zincum oxydatum Zinci oxidum (Zinc. oxid.) Ph. Hg. VIII. Zinci oxidi
+ Zincum sulfuricum Zinci sulfas heptahydricus (Zinc. sulf. heptahydr.) Ph. Hg. VIII. Zinci sulfatis heptahydrici

ILLÓOLAJOK

Aetheroleum anisi Anisi aetheroleum (Anis. aetherol.) Ph. Hg. VIII. Anisi aetherolei
Aetheroleum aurantii Aurantii dulcis aetheroleum (Aurant. dulc. aetherol.) Ph. Hg. VIII. Aurantii dulcis ae­therolei
Aetheroleum bergamottae - OGYI-V-162-1987 Aetherolei bergamottae
Aetheroleum carvi Carvi aetheroleum (Carvi aetherol.) Ph. Hg. VIII. Carvi aetherolei
Aetheroleum caryophylli Caryophylli floris aetheroleum (Caryoph. flor. aetherol.) Ph. Hg. VIII. Caryophylli floris aetherolei
Aetheroleum chamomillae Matricariae aetheroleum (Matricar. aetherol.) Ph. Hg. VIII. Matricariae aether­olei
Aetheroleum cinnamomi Cinnamomi cassiae aetheroleum (Cinnam. cass. aetherol.) Ph. Hg. VIII. Cinnamomi cassiae aetherolei
Aetheroleum citri Limonis aetheroleum (Limon. aetherol.) Ph. Hg. VIII. Limonis aetherolei
Aetheroleum eucalypti Eucalypti aetheroleum (Eucal. aetherol.) Ph. Hg. VIII. Eucalypti aetherolei
Aetheroleum foeniculi Foeniculi fructus aetheroleum(Foenicul. fruct. aetherol.) Ph. Hg. VIII. Foeniculi fructus aetherolei
Aetheroleum geranii - OGYI-V-165-1987 Aetherolei geranii
Aetheroleum juniperi Juniperi aetheroleum (Junip. aetherol.) Ph. Hg. VIII. Juniperi aetherolei
Aetheroleum lavandulae Lavandulae aetheroleum (Lavand. aetherol.) Ph. Hg. VIII. Lavandulae aether­olei
Aetheroleum menthae piperitae Menthae piperitae aetheroleum (Menth. pip. aetherol.) Ph. Hg. VIII. Menthae piperitae aetherolei
Aetheroleum pini pumilionis - Ph. Hg. VII. Aetherolei pini pumilionis
Aetheroleum pini silvestris Pini silvestris aetheroleum Ph. Hg. VIII. Pini silvestris aetherolei
Aetheroleum rosmarini Rosmarini aetheroleum (Rosmar. aetherol.) Ph. Hg. VIII. Rosmarini aetherolei
Aetheroleum sinapis syntheticum - OGYI-S-300-1987 Aetherolei synapis synthetici
Aetheroleum terebenthinaerecitificatum - Ph. Hg. VII. Aetherolei terebenthinaerecitificati
Aetheroleum thymi Thymi aetheroleum (Thymi aetherol.) Ph. Hg. VIII. Thymi aetherolei

GYÓGYNÖVÉNYEK

Absinthii herba Absinthii herba (Absinth. herb.) Ph. Hg. VIII. Absinthii herbae
Achilleae herba Millefolii herba (Millefol. herb.) Ph. Hg. VIII. Millefolii herbae
Agar-Agar Agar Ph. Hg. VIII. Agaris
Agrimoniae herba Agrimoniae herba (Agrimon. herb.) Ph. Hg. VIII. Agrimoniae herbae
Aloe Aloe capensis (Aloe cap.) Ph. Hg. VIII. Aloes capensis
Althaeae folium Althaeae folium (Alth. fol.) Ph. Hg. VIII. Althaeae folii
Althaeae radix Althaeae radix (Alth. rad.) Ph. Hg. VIII. Althaeae radicis
Amylum maydis Maydis amylum (Mayd. amyl.) Ph. Hg. VIII. Maydis amyli
Amylum solani Solani amylum (Solan. amyl.) Ph. Hg. VIII. Solani amyli
Amylum tritici Tritici amylum (Trit. amyl.) Ph. Hg. VIII. Tritici amyli
Angelicae radix Angelicae radix (Angel. rad.) Ph. Hg. VIII. Angelicae radicis
Anisi stellati fructus Anisi stellati fructus (Anis. stell. fruct.) Ph. Hg. VIII. Anisi stellati fructus
Anisi vulgaris fructus Anisi fructus (Anis. fruct.) Ph. Hg. VIII. Anisi fructus
Aurantii pericarpium - Ph. Hg. VII. Aurantii pericarpii
Balsamum peruvianum Balsamum peruvianum (Bals. peruv.) Ph. Hg. VIII. Balsami peruviani
Bardanae radix - DAC 2004 Bardanae radicis
+ Belladonnae folium Belladonnae folium (Bellad. fol.) Ph. Hg. VIII. Belladonnae folii
+ Belladonnae radix - Ph. Hg. VII. Belladonnae radicis
Benzoe - Ph. Hg. VII. Benzoes
Betulae folium Betulae folium (Betul. fol.) Ph. Hg. VIII. Betulae folii
Cacao pulvis - MSZ 9434:1983 Cacao pulveris
Calami rhizoma - Ph. Hg. VII. Calami rhizomatis
Calendulae flos Calendulae flos (Calend. fl.) Ph. Hg. VIII. Calendulae floris
Capsici fructus - Ph. Hg. VIII. Capsici fructus
Cardamomi fructus - Ph. Hg. VII. Cardamomi fructus
Cardui benedicti herba - Ph. Hg. VII. Cardui benedicti herbae
Carvi fructus Carvi fructus (Carv. fruct.) Ph. Hg. VIII. Carvi fructus
Caryophylli flos Caryophylli flos (Caryoph. fl.) Ph. Hg. VIII. Caryophylli floris
Centaurii herba Centaurii herba (Centaur. herb.) Ph. Hg. VIII. Centaurii herbae
Chamomillae anthodium Matricariae flos (Matricar. fl.) Ph. Hg. VIII. Matricariae floris
+ Chelidonii herba Chelidonii herba (Chelidon. herb.) Ph. Hg. VIII. Chelidonii herbae
Chinae succirubrae cortex Cinchonae cortex (Cinchon. cort.) Ph. Hg. VIII. Cinchonae corticis
Cichorii herba - Ph. Hg. VII. + MSZ előírások Cichorii herbae
Cinnamomi cassiae cortex - Ph. Hg. VII. Cinnamomi cassiae corticis
Coriandri fructus Coriandri fructus (Coriandr. fruct.) Ph. Hg. VIII. Coriandri fructus
Crataegi fructus Crataegi fructus (Crat. fruct.) Ph. Hg. VIII. Crataegi fructus
Crataegi summitas Crataegi folium cum flore (Crat. fol. cum flor.) Ph. Hg. VIII. Crataegi folii cum flore
Cynosbati pseudofructus Rosae pseudo-fructus (Rosae pseudo-fruct.) Ph. Hg. VIII. Rosae pseudo-fructus
Equiseti herba Equiseti herba (Equis. herb.) Ph. Hg. VIII. Equiseti herbae
Farfarae folium - Ph. Hg. VII. + MSZ előírások Farfarae folii
Foeniculi fructus Foeniculi dulcis fructus (Foenic. dulc. fruct.) Ph. Hg. VIII. Foeniculi dulcis fructus
Frangulae cortex Frangulae cortex (Frang. cort.) Ph. Hg. VIII. Frangulae corticis
Gentianae radix et rhizoma Gentianae radix (Gent. rad.) Ph. Hg. VIII. Gentianae radicis
Gummi acaciae Acaciae gummi (Acac. gummi) Ph. Hg. VIII. Acaciae gummi
Graminis rhizoma Graminis rhizoma (Gramin. rhiz.) Ph. Hg. VIII. Graminis rhizomatis
Herniariae herba - Ph. Hg. VII. -
+ Hyoscyami folium - Ph. Hg. VII. Hyoscyami folii
Hyperici herba Hyperici herba (Hyperic. herb.) Ph. Hg. VIII. Hyperici herbae
Hyssopi herba - Ph. Hg. VII. + MSZ előírások Hyssopi herbae
+ Ipecacuanhae radix et rhizoma Ipecacuanhae radix (Ipec. rad.) Ph. Hg. VIII. Ipecacuanhae radicis
Jacaea herba Violae herba cum floris (Viol. herb. cum flor.) Ph. Hg. VIII. Violae herbae cum flore
Juniperi galbulus Juniperi pseudo-fructus (Junip. pseudo-fruct.) Ph. Hg. VIII. Juniperi pseudo-fructus
Juglandis folium Ph. Hg. VII. Juglandis folii
Lavandulae flos Lavandulae flos (Lavand. fl.) Ph. Hg. VIII. Lavandulae floris
Levistici radix Levistici radix (Levist. rad.) Ph. Hg. VIII. Levistici radicis
Lichen islandicus Lichen islandicus (Lichen island.) Ph. Hg. VIII. Lichenis islandici
Lini semen Lini semen (Lini sem.) Ph. Hg. VIII. Lini seminis
Lini seminis farina - Ph. Hg. VII. Lini seminis farinae
Liquiritiae rhizoma et radix Liquiritiae radix (Liquir. rad.) Ph. Hg. VIII. Liquiritiae radicis
Lupuli strobuli Lupuli flos (Lupuli fl.) Ph. Hg. VIII. Lupuli floris
Majorannae herba - Ph. Hg. VII. + MSZ előírások Majorannae herba
Malvae flos Malvae sylvestris flos (Malvae sylv. fl.) Ph. Hg. VIII. Malvae sylvestris floris
Malvae folium - Ph. Hg. VII. Malvae folii
Marrubii herba Marrubii herba (Marrub. herb.) Ph. Hg. VIII. Marrubii herbae
Maydis stigmata - Ph. Hg. VII. + MSZ előírások Maydis stigmatum -
Mel depuratum Mel Ph. Hg. VIII. Mellis
Meliloti herba Meliloti herba (Melilot. herb.) Ph. Hg. VIII. Meliloti herbae
Melissae folium Melissae folium (Meliss. fol.) Ph. Hg. VIII. Melissae folii
Menthae crispae folium - Ph. Hg. VII. Menthae crispae folii
Menthae piperitae folium Menthae piperitae folium (Menth. pip. fol.) Ph. Hg. VIII. Menthae piperitae folii
Ononidis radix Ononidis radix (Ononid. rad.) Ph. Hg. VIII. Ononidis radicis
Papaveris rhoeados flos Papaveris rhoeados flos (Papaver. rhoead. fl.) Ph. Hg. VIII. Papaveris rhoeados floris
Pix juniperi Ph. Hg. VII. Picis juniperi
Pix lithantracis - ÖAB 2000 Picis lithanthracis
Plantaginis folium Plantaginis lanceolatae folium (Plantag. lanc. fol.) Ph. Hg. VIII. Plantaginis lanceolatae folii
Primulae radix et rhizoma Primulae radix (Primul rad.) Ph. Hg. VIII. Primulae radicis
Pruni spinosae flos - DAC 2005 Pruni spinosae floris
Pulmonariae folium - DAB 2005 Pulmonariae folii
Quercus cortex Quercus cortex (Querc. cort.) Ph. Hg. VIII. Quercus corticis
Ratanhiae radix Ratanhiae radix (Ratanh. rad.) Ph. Hg. VIII. Ratanhiae radicis
Rhei rhizoma Rhei radix (Rhei rad.) Ph. Hg. VIII. Rhei radicis
Salviae folium Salviae officinalis folium (Salv. off. fol.) Ph. Hg. VIII. Salviae officinalis folii
Sambuci flos Sambuci flos (Samb. fl.) Ph. Hg. VIII. Sambuci floris
Saponariae albae radix - Ph. Hg. VII. -
Sennae folium Sennae folium (Sennae fol.) Ph. Hg. VIII. Sennae folii
Sennae fructus Sennae fructus angustifoliae (Senn.fruct. angustifol.), Sennae
fructus acutifoliae (Senn. fruct.acutifol.)
Ph. Hg. VIII. Sennae fructus angustifoliae Sennae fructus a­cutifoliae
Serpylli herba Serpylli herba (Serpyl. herb.) Ph. Hg. VIII. Serpylli herbae
Sinapis albae semen - DAC 2005 Sinapis albae seminis
Sinapis nigrae semen - DAC 2005 Sinapis nigrae seminis
Stoechados flos - DAC 2005 Stoechados floris
+ Stramonii folium Stramonii folium (Stramon. fol.) Ph. Hg. VIII. Stramonii folii
+ Strychni semen - Ph. Hg. VII. -
Taraxaci radix - Ph. Hg. VII. + MSZ előírások Taraxaci radicis
Thymi vulgaris herba Thymi herba (Thymi herb.) Ph. Hg. VIII. Thymi herbae
Tiliae flos Tiliae flos (Tiliae fl.) Ph. Hg. VIII. Tiliae floris
Tragacantha Tragacantha (Tragacanth.) Ph. Hg. VIII. Tragacanthae
Trifolii fibrini folium Menyanthidis trifoliatae folium (Menyanth. trifol. fol.) Ph. Hg. VIII. Menyanthidis trifoliatae folii
Urticae folium Urticae folium (Urtic. fol.) Ph. Hg. VIII. Urticae folii
Uvae ursi folium Uvae ursi folium (Uvae ursi fol.) Ph. Hg. VIII. Uvae ursi folii
Valerianae rhizoma et radix Valerianae radix (Valer. rad.) Ph. Hg. VIII. Valerianae radicis
Veratri rhizoma et radix - Ph. Hg. VII. Veratri rhizomatis et radicis
Verbasci flos Verbasci flos (Verbasci fl.) Ph. Hg. VIII. Verbasci floris
Visci herba (Megfeleltethető a Visci albaestipes-nek) - DAB 1999 Visci herbae

GYÓGYSZERKÉSZÍTMÉNYEK

Aluminium aceticum tartaricumsolutum - Ph. Hg. VII. Aluminii acetici tartarici soluti
Elixirium thymi compositum - Ph. Hg. VII. Elixirii thymi compositi
Extractum aloes siccum - Ph. Hg. VII. Extracti aloes sicci
+ Extractum belladonnae siccum Belladonnae folii extractum siccumnormatum (Bell. fol. extr. sicc.
norm.)
Ph. Hg. VIII. Belladonnae folii extracti siccinormati
Extractum liquiritiae fluidum - Ph. Hg. VII. -
Extractum liquiritiae venale - Ph. Hg. VII. -
++ Extractum opii siccum - Ph. Hg. VII. -
Extractum strychni siccum - Ph. Hg. VII. -
Extractum valerianae siccum - OGYI-G-9-1987 -
Hydrogelum methylcellulosi - Ph. Hg. VII. -
Linimentum saponatum camphoratum - Ph. Hg. VII. -
Liquor formaldehydi saponatus - Ph. Hg. VII. -
Mucilago hydroxyaethylcellulosi - Ph. Hg. VII. Mucilaginis hydroxyaethylcellulosi
Mucilago methylcellulosi - Ph. Hg. VII. -
Oculentum hydrosum - Ph. Hg. VII. -
Oculentum simplex - Ph. Hg. VII. Oculenti simplicis
Pasta zinci oxydati - Ph. Hg. VII. -
Pasta zinci oxydati oleosa - Ph. Hg. VII. Pastae zinci oxydati oleosae
Pasta zinci oxydati salicylata - Ph. Hg. VII. Pastae zinci oxydati salicylatae
+ Phenolum liquefactum - Ph. Hg. VII. Phenoli liquefacti
Pulvis Caroli - Ph. Hg. VII. Pulveris Caroli
++ Pulvis opii - Ph. Hg. VII. -
+ Pulvis opii et ipecacuanhae - Ph. Hg. VII. -
Pulvis sennae compositus - Ph. Hg. VII -
Sapo stearini - Ph. Hg. VII. -
Sirupus aurantii - Ph. Hg. VII. Sirupi auranti
Sirupus laxans - Ph. Hg. VII. -
Sirupus liquiritiae - Ph. Hg. VII. -
Sirupus rubi ideae - MÉ 2-33/1/02 -
Sirupus simplex - Ph. Hg. VII. -
Solutio conservans - Ph. Hg. VII. Solutionis conservantis
Solutio iodi alcoholica - Ph. Hg. VII. -
Species altheae - Ph. Hg. VII. -
Species cholagoga - Ph. Hg. VII. -
Species laxans - Ph. Hg. VII. Speciei laxantis
Spiritus anisatus - Ph. Hg. VII. Spiritus anisati
Spiritus camphoratus - Ph. Hg. VII. -
Spiritus saponatus - Ph. Hg. VII. -
Tinctura amara - Ph. Hg. VII. Tincturae amarae
Tinctura arnicae Arnicae tinctura (Arnic. tinct.) Ph. Hg. VIII. Arnicae tincturae
Tinctura aromatica - Ph. Hg. VII. Tincturae aromaticae
Tinctura aurantii - Ph. Hg. VII. -
Tinctura aurantii pro sirupo - Ph. Hg. VII. Tincturae aurantii pro sirupo
+ Tinctura belladonnae Belladonnae folii tinctura normata(Belladon. fol. tinct. norm.) Ph. Hg. VIII. Figyelem! A Tinctura belladonnae(Ph. Hg. VII.) és a Belladonnae
folii tinctura normata (Ph. Hg.VIII.) összes alkaloid tartalma
jelentősen eltér egymástól, aPh. Hg. VIII.-ban szereplő készítmény
tartalma mintegy 20%-kalmagasabb a Ph. Hg. VII.-ben szereplő
készítménynél. Ezért akészítmény adagolása a következőképpen
változik: Legnagyobb egyszeri adagja: 0,80 g Legnagyobb napi
adagja: 2,40 g Szokásos egyszeri adagja: 160–400mg Szokásos napi
adagja: 0,50–1,20g
Belladonnae folii tincturaenormatae
Tinctura benzoes - Ph. Hg. VII. -
Tinctura capsici - Ph. Hg. VII. -
Tinctura chamomillae - Ph. Hg. VII. -
Tinctura chinae composita - Ph. Hg. VII. -
Tinctura cinnamomi Cinnamomi corticis tinctura (Cinnam. cort. tinct.) Ph. Hg. VIII. Cinnamomi corticis tincturae
+ Tinctura ipecacuanhae Ipecacuanhae tinctura normata (Ipec. tinct. norm.) Ph. Hg. VIII. Ipecacuanhae tincturae normatae
++ Tinctura opii - Ph. Hg. VII. -
Tinctura ratanhiae Ratanhiae tinctura (Ratanh. tinct.) Ph. Hg. VIII. Ratanhiae tincturae
Tinctura salviae Salviae tinctura (Salv. tinct.) Ph. Hg. VIII. Salviae tincturae
Tinctura saponariae - Ph. Hg. VII. -
+ Tinctura strychni - Ph. Hg. VII. -
Tinctura thymi - Ph. Hg. VII. -
Tinctura valerianae aetherea - Ph. Hg. VII. -
Tinctura valerianae alcoholica - Ph. Hg. VII. -
+ Tinctura veratri - Ph. Hg. VII. -
Unguentum aluminii aceticitartarici - Ph. Hg. VII. Unguenti aluminii aceticitartarici
Unguentum argenti nitrici - Ph. Hg. VII. -
Unguentum emolliens - Ph. Hg. VII. Unguenti emollientis
Unguentum emulsificans anionicum - Ph. Hg. VII. Unguenti emulsificantis anionici
Unguentum emulsificans nonionicum - Ph. Hg. VII. -
Unguentum glycerini - Ph. Hg. VII. -
Unguentum hydrophilicum anionicum - Ph. Hg. VII. Unguenti hydrophilici anionici
Unguentum hydrophilicum nonionicum - Ph. Hg. VII. -
Unguentum hydrosum - Ph. Hg. VII. Unguenti hydrosi
Unguentum macrogoli - Ph. Hg. VII -
Unguentum oleosum - Ph. Hg. VII. -
Unguentum paraffini - Ph. Hg. VII. -
Unguentum simplex - Ph. Hg. VII. Unguenti simplicis
Unguentum stearini - Ph. Hg. VII.
Unguentum zinci oxydati - Ph. Hg. VII. -
Vaselinum acidi borici - Ph. Hg. VII. Vaselini acidi borici

Gyógyszerrendelés, vényírás, vényjelentés a fogászatokon

A gyógyszerek és gyógyászati segédeszközök rendelésének és felírásának eddigi megszokott gyakorlatát az elmúlt időben a gyógyszer-gazdaságosság címén jó pár rendelet és törvény újraszabályozza. Mennyiben érint ez minket? Ezt próbálom meg összefoglalni:

3 részre osztható a téma:

1. Gyógyszerrendelés

A gyógyszerrendeléshez minősített számítógépes programot kell használni, amely "segít" az azonos hatóanyagú és egyenértékű gyógyszerek közül az aktuálisan legkedvezőbb árú gyógyszer kiválasztásában.
A minősített programok listája: http://ebf.hu/index.php?m=7.4
A havi egy-két receptet író fogorvosi kaszt túl kis hal ahhoz, hogy retorziótól tartson az ellenőrzés során, tehát ...

2.a Vényírás

A szoftvernek alkalmasnak kell lennie az emberi felhasználásra kerülő gyógyszerek rendeléséről és kiadásáról szóló 44/2004. (IV. 28.) ESzCsM rendeletben foglaltak szerint 2009. július 1-jétől – többek között – az extra vonalkód képzésére és vényre nyomtatására, aminek a használata nem kötelező. Lásd az alábbi EÜM levelet az extra vonalkódról:

Nem vagyunk kötelesek használni vényírásra az extra vonalkódot generálni képes szoftvert, tehát bármilyen módon kitölthetjük a vényünket, akár kézírás, akár egyéb módon: gépírás :), saját szövegszerkesztett file-jaink, Tetfog ...

2.b Gyógyászati segédeszközök vényírása

Nem változott.

3. Vényjelentés (magánorvosi jelentés)

A nem OEP finanszírozott fogászatokra nézve kötelező a negyedévente beküldött jelentés.


Gyakran ismételt kérdések a magánorvosi jelentéssel kapcsolatban
1. Miért kell jelentést küldenem?
A jelentési kötelezettséget a kötelező egészségbiztosításról szóló 1997. évi LXXXIII. törvény (Ebtv.) végrehajtásáról kiadott 217/1997. (XII. 1.) Korm. Rendelet 22.§ (8)-(9) bekezdése írja elő.
2. Milyen rendszerességgel kell jelentést küldenem?
A jelentést negyedévente, a negyedévet követő hónap 10-éig kell megküldeni floppyn vagy CD-n, kísérőjegyzékkel ellátva.
3. Hová kell küldenem a jelentést?
A jelentést a szolgáltatás teljesítési helye szerint illetékes megyei egészségbiztosítási pénztár (MEP) részére kell megküldeni.
4. Kinek kell jelentést küldenie?
Az Ebtv. terminológiája szerint a nem finanszírozott egészségügyi szolgáltató orvosának van jelentési kötelezettsége. Ez alapján magánorvosnak minősül a hagyományosan magánorvosinak nevezett praxisokon túl minden olyan tevékenység, melyet nem finanszíroz az OEP, (pl. a foglalkozás egészségügyi praxisok), valamint az egészségügyi szolgáltatást nyújtó, központi költségvetésből normatív hozzájárulásban részesülő, bentlakásos szociális intézményben foglalkoztatott orvos is.
5. Miről kell jelentést küldenem?
Az Ebtv. rendelkezései szerint a támogatással történt gyógyszer és gyógyászati segédeszköz rendelés esetén kell jelentést készítenie, tehát az Ön által felírt, nem támogatott készítmények vonatkozásában nem áll fenn jelentési kötelezettség.
6. Milyen szankcióra számíthatok, ha nem teszek eleget a jelentési kötelezettségemnek?
A jelentés elmaradása esetén a területileg illetékes megyei egészségbiztosítási pénztár (MEP) felszólítja Önt, hogy tegyen eleget a jogszabályban előírt jelentési kötelezettségének.
7. Milyen szankcióra számíthatok, ha a felszólítás ellenére sem teszek eleget a jelentési kötelezettségemnek?
Amennyiben Ön a területileg illetékes megyei egészségbiztosítási pénztár (MEP) felszólítása ellenére sem tesz eleget jelentési kötelezettségének, magánorvosi vényírási szerződése felmondásra kerül, a vényírási joga pedig megszűnik. Ez azt jelenti, hogy nem tud majd támogatással gyógyszert rendelni a nem finanszírozott szolgáltatáshoz kapcsolódóan.
8. Milyen szankcióra számíthatok, ha hibás jelentést küldök el?
Amennyiben a beküldött jelentésben súlyos adathibára derül fény, a területileg illetékes megyei egészbiztosítási pénztár (MEP) felszólítja Önt, hogy javítsa a hibát, és ismételten tegyen eleget a jogszabályban előírt jelentési kötelezettségének. Amennyiben a jelentésben talált hiba nem érinti súlyosan az azok felhasználásával készített elemzéseket és előkészített ellenőrzéseket, a területileg illetékes megyei egészbiztosítási pénztár (MEP) tájékoztatja Önt a hibáról, hogy a következő időszakban hibátlan jelentés tudjon előállítani.
9. Több munkahelyen is dolgozom, hogyan kell jelentem?
Ha a vényírási jogosultság több nem finanszírozott szolgáltatóhoz is köthető, akkor mindegyik munkahelyről külön-külön kell jelentést küldeni a különböző nem finanszírozott szolgáltatók ágazati azonosító kódjainak megfelelően.
10. Milyen programmal tudok eleget tenni a jelentési kötelezettségemnek?
A jelentés bármilyen programmal elkészíthető, mely képes az OEP honlapján közölt – a jogszabályban előírt adattartalomnak megfelelő – rekordképet tükröző jelentés elkészítésére.
Az OEP ingyenes jelentőprogramot bocsát azon orvosok rendelkezésre, akik nem kívánják térítés ellenében beszerezni a piacon elérhető számos program egyikét sem. Az ingyenes program az OEP honlapjáról a Szakmai Kezdőlap/Gyógyszer/Magánorvosi Jelentőprogram útvonalon, vagy az alábbi linken érhető el:
http://www.oep.hu/pls/portal/url/ITEM/40770CF540B5F361E040A8C0CB32016E
Felhívjuk a figyelmét, hogy a program használata nem kötelező.
11. Használhatom-e a jelentés elkészítéséhez azt a vényíró programot, mely korábban a GYOGYINFOK honlapján volt elérhető?
Az OEP az orvosok számára átmenetileg térítésmentesen elérhetővé tett egy jelentőprogramot, hogy abban az időszakban is lehetséges legyen a jelentéseket elkészíteni, ameddig saját fejlesztésű jelentőszoftverünk elkészül. A korábban elérhetővé tett programot térítésmentesen az OEP nem tudja biztosítani, így ennek használata nem ajánlott. Az OEP honlapjáról letölthető ingyenes program alkalmas a korábban rögzített betegadatok átemelésére. Az importálás menetének részletes leírása megtalálható a felhasználói kézikönyvben.
12. Magánorvosként kell-e a beteg jogviszonyát ellenőriznem a finanszírozott szolgáltatókhoz hasonlóan?
Nem, a jogviszony ellenőrzése a hatályos jogszabályok értelmében kizárólag a finanszírozási szerződéssel rendelkező szolgáltatóknak kötelező.
13. Nem rendeltem támogatással sem gyógyszert, sem gyógyászati segédeszközt, ilyenkor is kell jelentést küldenem?
Igen, azonban elegendő, ha csak a kísérőjegyzéket (melyen „0” jelentett rekord szerepel) küldi meg az illetékes MEP-nek, akik a kísérőjegyzék alapján rögzítik a „nullás jelentés” tényét. A kísérőjegyzék mintája letölthető az OEP honlapjáról.
A „nullás jelentés” kísérőjegyzéke a minta alapján szoftver nélkül, kézzel is kitölthető.
14. Mi történik, ha egyáltalán nem rendeltem támogatással sem gyógyszert, sem gyógyászati segédeszközt az adott időszakban, és nem küldök „nullás jelentést” sem?
Ha nem finanszírozott szolgáltatóként kötött az OEP-pel vényírási szerződést, és egyáltalán nem küld jelentést (kísérőjegyzéket), az a jelentési kötelezettség elmulasztásának minősül abban az esetben is, ha nem rendelt támogatással termékeket. Ilyenkor a 6. és 7. pontban leírtak történnek.

Közgyógyellátott részére gyógyszer felírása

Most szembesültem először azzal a problémával, hogy amikor közgyógyellátott részére akartam gyógyszert (antibiotikumot) felírni és emiatt a patikában érdeklődtem az árakról, akkor ott közölték, hogy csak a háziorvosa írhatja azt fel.

Utána néztem az OEP honlapján:

Gyógyszer támogatás a közgyógyellátás keretében

2006. július 1-jével a közgyógyellátás keretében igénybe vehető gyógyszer ellátás jelentősen megváltozott. A legjelentősebb változás a gyógyszerkeret bevezetése, és ezzel egyidejűleg a közgyógy-gyógyszerlista megszüntetése.
A közgyógyellátást igénylő személy háziorvosa a páciense krónikus betegségeiről és az azok gyógyítását szolgáló terápiáról, a szakorvos által rendelhető gyógyszerek figyelembe vételével igazolást állít ki. A háziorvos igazolása alapján az egészségbiztosító a beteg egyéni szükségleteire alapozva egyéni gyógyszerkeretet határoz meg.

Közgyógyellátás jogcímen a következő orvosok rendelhetnek gyógyszert:
* a háziorvos,
* azon gyógyszerek esetében, amelyeket csak szakorvos írhat fel, a kezelést végző szakorvos,
* sürgős szükség esetén a tartózkodási hely szerint illetékes kezelőorvos statim jelzéssel legfeljebb egy, eredeti legkisebb gyári csomagolásban,
* a fekvőbeteg-gyógyintézet orvosa a beteg elbocsátásakor legfeljebb egy, eredeti legkisebb gyári csomagolásban,
* a járóbeteg-szakellátás szakorvosa vizsgálatra, kezelésre megjelent betegnek legfeljebb egy, eredeti legkisebb gyári csomagolásban.
--------------------------------
Szerintem a felsorolásból az utolsó Ránk is illik.

MOJ jelentés megszűnése

KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI REGIONÁLIS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR
1139 BUDAPEST, Teve u. 1/a-c.
Postacím: 1387 Budapest, Pf. 27.
Tel: 288-5100, Fax: 288-5270
Hiv. szám:
Tárgy: MOJ jelentés megszűnése

Ügyint.: Dr. Faradzs-zade Magdolna
288-5274
Melléklet:

Tisztelt Doktor Úr / Nő!

Tájékoztatom, hogy az egyes egészségügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2009. évi CLIV. törvény 126.§ (7) bekezdés k) pontja 2010. január 1-jei hatállyal hatályon kívül helyezte a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény (Ebtv.) 79/A. § (3) bekezdését, mely a nem finanszírozott egészségügyi szolgáltató orvosának gyógyszer és gyógyászati segédeszköz támogatással történő rendelése esetére meghatározott adattartalmú jelentési kötelezettséget írt elő.
A hatályos vényírási szerződések 11. pontjában a szerződő felek rögzítették, hogy a szerződés megkötését követően hatályba lépő vonatkozó jogszabályok rendelkezéseit -a szerződés írásbeli módosítása nélkül is - magukra nézve kötelezőnek ismerik el. Ezen pont, valamint az Országos Egészségbiztosítási Pénztár tájékoztatása alapján a jelentési kötelezettség megszűnése miatt nincs szükség az Önnel korábban megkötésre került és jelenleg is hatályos vényírási szerződés alakszerű módosítására.
Eddigi adatszolgáltatási együttműködését megköszönve, egyben a fent leírtak értelmében tájékoztatom, hogy a korábban előírt adatszolgáltatási kötelezettsége megszűnt.
Ugyanakkor felhívom a figyelmét, hogy továbbra is fennmaradt a hatályos jogszabályilag előírt nyilvántartás vezetésének kötelezettsége a tb. támogatott gyógyszer, gyógyászati segédeszköz rendelése esetén, melyet az Egészségbiztosítási Pénztár ellenőrizhet.
További munkájához jó egészséget kívánok.

Budapest, 2010. január 28.

Tisztelettel:
Dr. Országh Attila s.k.
egészségügyi igazgatóhelyettes

Méltányossági vények

FŐVÁROSI ÉS PEST MEGYEI EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR
EGÉSZSÉGÜGYI IGAZGATÓHELYETTES
GYÓGYÍTÓ MEGELŐZŐ ELLÁTÁSI OSZTÁLY

1139 Budapest, Teve u. 1/a-c Postacím: 1387 Budapest, Pf. 27.
Tel:288-5284
Fax:288-5283
Ikt.szám:66234-57-835/2/2008. Hiv.szám: -
Tárgy: Méltányossági vények
Ügyintéző: -
Valamennyi Háziorvosi és Fogorvosi Szolgáltató részére
Tisztelt Finanszírozott Egészségügyi Szolgáltató!
Mellékletként küldöm az Országos Egészségbiztosítási Pénztár főigazgatójának a méltányossági kérelmekhez csatolandó vényeknél a továbbiakban használandó jogcím jelölésekre vonatkozó tájékoztató levelét.
A fentiekkel kapcsolatban felmerült kérdés esetén, a 288-5267-es telefonszámon hívható az Orvosszakmai Ellenőrzési Főosztály.
Budapest, 2008. március 31.
Tisztelettel:
Dr. Országh Attila
egészségügyi igazgatóhelyettes

CsatolmányMéret
meltanyossagbol_kert_gyogyszerek_tamogatasi_elveirol.pdf116.77 KB
meltanyossagi_venyek_jogcimei.pdf178.82 KB

Nyilatkozat gyógyszeres kezeléssel kapcsolatban

Háziorvos kollegám a következő nyilatkozatot iratja alá a betegekkel, ha drágább gyógyszert ír fel:

Nyilatkozat

A beteg ezen nyilatkozat aláírásával igazolja, hogy a - fent jelzett napon, a fent megjelölt orvos által - számára rendelt gyógyszeres kezeléssel, gyógyászati segédeszköz-ellátással kapcsolatban érthető, részletes tájékoztatást kapott, mely kiterjedt ezen kezelések és ellátások alternatíváira, a lehetséges helyettesítő készítmények várható költségeire is. A beteg ezen tájékoztatás figyelembevételével döntötte el, hogy ragaszkodik a választott készítményekhez, s a therápiás költségekből adódó különbözetet személyesen vállalja, s ezt aláírásával is jelzi.

..................................
aláírás
-------------------------------------------------
Egy másik

Javaslat a terápia változatlanságára.
A jelenleg beállított győgyszeres terápia sikeres volt,a beteg állapota ezzel egyensúlyban van. A beteg a terápiás költségekből fakadó különbözetet személyesen vállalja és ezt aláírásával is jelzi. A gyógyszer átállítása kockázatát nem vállalja.

........................
aláírás

ORKA - Orvosi Receptkitöltő Alkalmazás

A gyógyszerrendeléshez használandó számítógépes program minősítésének szabályairól szóló 2008. január 1. óta hatályos 53/2007. (XII. 7.) egészségügyi miniszteri rendelet értelmében 2008. július 1-jétől társadalombiztosítási támogatással gyógyszert és gyógyászati segédeszközt – bizonyos speciális eseteket kivéve – kizárólag minősített számítógépes program alkalmazásával lehet rendelni. A számítógépes programok minősítését az Egészségbiztosítási Felügyelet végzi, a minősített programok listája megtalálható az Egészségbiztosítási Felügyelet honlapján. (http://www.ebf.hu/index.php?m=7.4)
Ahhoz, hogy minden orvos eleget tudjon tenni a jogszabály előírásainak, az OEP saját minősített programot fejlesztett, amely 'Orvosi ReceptKitöltő Alkalmazás' (ORKA) néven ingyenesen letölthető.

Az OEP saját minősített programja: http://www.oep.hu/portal/page?_pageid=35,16868899&_dad=portal&_schema=PO...
Telepítési Útmutató: http://fogaszatiportal.hu/files/orka_telepitesi_utmutato.pdf
Felhasználói kézikönyv: http://fogaszatiportal.hu/files/orka_felhasznaloi_kezikonyv_v1.0.pdf
Az ORKA fóruma: http://fogaszatiportal.hu/forum/oep/gyogyszer/orka-foruma

ORKA hírlevelek

Az Orka program hírlevelei

ORKA hírlevél 2008.11.28.

Tisztelt Felhasználó!

Nagy örömünkre szolgál, hogy letöltötte az OEP ORKA programját, és feliratkozott az ORKA program hírlevelére. Fejlesztőcsapatunk folyamatosan dolgozik azon, hogy a program mennél jobban tudja szolgálni az Ön munkáját.
A közelmúlt legfontosabb fejlesztési eseménye volt, hogy az OEP által publikált gyógyszertörzs (a PUPHA adatbázis) kiegészült a nem támogatott gyógyszerekkel is. Ez együttjárt az adatbázis-szerkezet átalakításával is, aminek következtében a 2008. december elsejétől hatályba lépő PUPHA adatbázist az ORKA program jelenlegi verzió nem tudja beolvasni. Hamarosan letölthetővé tesszük az ORKA program új verzióját, ami kezelni tudja majd az adatbázis-szerkezetet, és a program segítségével társadalombiztosítási támogatással nem rendelkező gyógyszereket is tud majd rendelni. Addig kérjük, hogy a 2008. november elsejével hatályba lépett gyógyszertörzset használja.
Az ORKA program új verziójának honlapra kerüléséről email-ben tájékoztatni fogjuk.

A programmal kapcsolatos észrevételeit, a fejlesztéssel kapcsolatos javaslatait várjuk az orka@oep.hu email-címre.

Tisztelettel:
Dr. Molnár Márk Péter
főosztályvezető
Országos Egészségbiztosítási Pénztár
Gyógyszerügyi Főosztály

ORKA hírlevél 2008.12.31.

Tisztelt ORKA Felhasználó!
A lakosság biztonságos és költséghatékony gyógyszerellátása az egészségpolitika egyik fontos célkitűzése, közös érdekünk, hogy a betegek a megfelelő gyógyszerekhez a megfelelő áron jussanak hozzá. A gyógyszerek ára alapvetően a piaci viszonyokon alapul, a piaci viszonyokat pedig az egészségpolitika, az orvosok gyógyszerfelírási szokásai valamint a betegek gyógyszerkiváltásai határozzák meg.
Az orvos, miközben a beteg gyógyulását tartja szem előtt, nem feltétlenül van annak tudatában, hogy gyógyító munkája közvetve hatással van a gyógyszerek árára is, éppen ezért született a minőségi és hatékony gyógyszerrendelés ösztönzéséről szóló 17/2007. (II. 13.) Kormányrendelet. Az értékelési rendszer új szabályairól részletesen olvashatnak az OEP szakmai internetes oldalának „Ösztönzőrendszer” című régiójában, melyet a http://www.oep.hu/gyogyszer címen érnek el.
Az ösztönzőrendszer változásaival összefüggően a gyógyszerrendelés során kötelezően alkalmazandó minősített szoftverekről szóló 53/2007. (XII. 2.) EüM rendelet 2009. január elsejétől életbelépő módosításai az orvosok munkáját hivatottak megkönnyíteni azáltal, hogy a minőségi és hatékony gyógyszerrendelés ösztönzéséről szóló kormányrendeletben foglalt célkitűzések teljesítéséhez szükséges információkat az alkalmazott minősített programoknak kötelezően tartalmazniuk kell.
Az orvosok minőségi és hatékony gyógyszerrendelése az általános (normatív) jogcímen történő gyógyszerrendelés esetén, négy nagy terápiás területen (gyomorbántalmak [GERD], magas vérnyomás, vérzsír-eltérések és cukorbetegségek [orális antidiabetikumok]) kerül értékelésre minden naptári negyedév végét követően.
A minőségi és hatékony gyógyszerrendelés értékelése alá eső gyógyszerek célértéktől való eltérését (hogy alá vagy fölé esik-e az adott gyógyszer) a vényíró szoftverekben jelezni kell.
Örömmel tájékoztatom, hogy az Országos Egészségbiztosítási Pénztár honlapjáról letölthető az ORKA program új verziója, amely megfelel a megváltozott jogszabályi környezetnek. Az ORKA program új verziója a 2009. január elsejével hatályos gyógyszertörzs betöltése után alkalmas lesz a nem támogatott gyógyszerek rendelésére is, és dolgozunk a magisztrális vényírás megkönnyítésén is.

Kérem, hogy az új verzióval frissítse a gépére feltelepített programot. Az új verzió telepítésével a programban korábban rögzített adatok nem vesznek el, azt a frissítést követően a korábbi pecsétszámával, kilencjegyű azonosítójával (ágazati azonosító) és jelszavával tudja használni.
Az ORKA programot az alábbi oldalról, a „Telepítőkészlet letöltése” linkre kattintva tudja letölteni:
www.oep.hu/orka

A programmal illetve annak fejlesztésével kapcsolatos kérdéseit, megjegyzéseit és javaslatait továbbra is várjuk az orka@oep.hu email-címen.

Sikerekben gazdag gyógyító munkát és boldog új esztendőt kívánok Önnek!

Tisztelettel:
Dr. Molnár Márk Péter
főosztályvezető
Országos Egészségbiztosítási Pénztár
Gyógyszerügyi Főosztály

ORKA hírlevél 2009.03.25.

Tisztelt Felhasználóink,

kérjük, hogy a 2009. I. negyedéves magánorvosi jelentés (MOJ) elkészítése előtt az OEP honlap www.oep.hu/orka címen található 1.1.5 verziójú programmal frissítsék a jelenlegi 1.1.4 verziójú ORKA programot.
Az 1.1.5-ös verzióra való átállás legkorábban 2009. április 1-től lehetséges, az új verzió 2009. március 31-én kerül ki az OEP honlapjára.
Az 1.1.5 verziójú program letöltésekor és telepítésekor már a 2009. április 1-től érvényes gyógyszer és gyógyászati segédeszköz adatbázis települ, így a 2009. április elején aktuális gyógyszer, illetve gyógyászati segédeszköz adatbázis frissítést sem kell elvégezniük. Természetesen a gyógyszer, illetve gyógyászati segédeszköz adatbázis frissítése 2009. május 1-én és az azt követő hónapok első napján mindig elvégzendő.

Röviden a frissítő program telepítéséről:
A program telepítése a szokásos módon történik. A honlapon található frissítő program egy tömörített állomány (.zip). Ezt bármely tömörítő program segítségével ki kell csomagolni, és az így kapott ORKA_install.exe programot kell elindítani.

Fontos, hogy a program új verzióját arra a helyre telepítsék (a helyét a Célmappa mezőben adhatják meg a Tallóz gombbal) ahol a jelenlegi 1.1.4-es ORKA alkalmazás is van. Ennek helye alapesetben (ahogy a képen is látszik) a C:\Program Files\MOJ könyvtár.

Ismételten felhívjuk Tisztelt Felhasználóink figyelmét, hogy a korábbi OEP Vényíró programot és az ORKA elődjét, a MOJ nevet viselő programot az OEP nem támogatja. Ezen programok esetében a minden hónap kezdetétől hatályos gyógyszer és gyógyászati segédeszköz adatbázisok havonkénti ajánlott frissítése nem támogatott, továbbá nem tartalmazzák az újabb fejlesztések eredményeképpen előálló hibajavításokat és új funkciókat sem.

Együttműködésüket köszönjük,
Országos Egészségbiztosítási Pénztár

ORKA hírlevél 2009.04.01.

Tisztelt ORKA Felhasználók,

Ismételten kérjük, hogy a 2009. I. negyedéves magánorvosi jelentés (MOJ) elkészítése előtt a www.oep.hu/orka címen található 1.1.5 verziójú programmal frissítsék a jelenlegi 1.1.4 verziójú ORKA programot.

Az új 1.1.5-ös verzió a mai napon kikerült az OEP honlapjára.

Röviden az új program telepítéséről:
A program telepítése a szokásos módon történik. A honlapon található frissítő program egy tömörített állomány (.zip). Ezt bármely tömörítő program segítségével ki kell csomagolni, és az így kapott ORKA_install_1.1.5.exe programot kell elindítani.

Fontos, hogy a program új verzióját arra a helyre telepítsék (a helyét a Célmappa mezőben adhatják meg a Tallóz gombbal), ahol a jelenlegi 1.1.4-es ORKA alkalmazás is van. Ennek helye alapesetben a C:\Program Files\MOJ könyvtár.

Az új verzió telepítése abban az esetben, ha az azt megelőző, 1.1.4-es verzióra telepítik, másodpercek alatt megtörténik.

Az előző hírlevélben szereplő információtól eltérően, a 2009. április 1-től hatályos gyógyszer és gyógyászati segédeszköz törzset az új programverzió telepítése előtt vagy után kézzel szükséges frissíteni.

Ismételten felhívjuk Tisztelt Felhasználóink figyelmét, hogy a korábbi OEP Vényíró programot és az ORKA elődjét, a MOJ nevet viselő programot az OEP nem támogatja. Ezen programok esetében a minden hónap kezdetétől hatályos gyógyszer és gyógyászati segédeszköz adatbázisok havonkénti ajánlott frissítése nem támogatott, továbbá nem tartalmazzák az újabb fejlesztések eredményeképpen előálló hibajavításokat és új funkciókat sem.

Az ezekről a verziókról az ORKA 1.1.5-ös verziójára való átálláshoz részletes leírást olvashatnak a www.oep.hu/orka címen található Felhasználói útmutató 1.1.5-ben. Kérjük, hogy a vonatkozó fejezetek segítségével végezzék el az új verzióra történő átállást.

Együttműködésüket köszönjük,

Országos Egészségbiztosítási Pénztár

ORKA hírlevél 2009.06.03.

Tisztelt ORKA Felhasználók!

Felhívjuk figyelmüket, hogy az ORKA vényíró program június második felében publikálásra kerülő frissített verziója új funkcióként tartalmazza majd többek között az új vényre való nyomtatás lehetőségét, továbbá képes lesz extra vonalkód képzésére és elhelyezésére mind a régi, mind az új típusú vényeken.

Kérjük azokat az ORKA felhasználókat, akik az 1.1.5-ös verziónál régebbi verziókat használnak (ide tartozik az ún. OEP vényíró program, valamint a MOJ program is) hogy az új, 2.0-ás verzió megjelenéséig frissítsék az ORKA programot 1.1.5-ös verzióra. A 2.0-ás ORKA programra való átállást csak az 1.1.5-ös verzióról tudjuk megfelelően kitesztelni, így csak ebben az esetben vállaljuk a hibamentességet a verziók közötti váltáskor.

Az 1.1.5-ös verzió a www.oep.hu/orka webcímről tölthető le.

Esetleges további kérdéseiket az orka@oep.hu e-mail címre küldhetik.

Üdvözlettel,

OEP Ártámogatási Főosztály

ORKA hírlevél 2009.07.20.

Tisztelt ORKA Felhasználók!

Felhívjuk figyelmüket, hogy ismételten frissült az OEP honlapjáról a www.oep.hu/orka webcímről letölthető ORKA vényíró program (v.2.0.6).

Továbbá felhívjuk Tisztelt Felhasználóink figyelmét, hogy a korábbi OEP Vényíró programot és az ORKA elődjét, a MOJ nevet viselő programot az OEP már nem támogatja. Ezen programok esetében a minden hónap kezdetétől hatályos gyógyszer és gyógyászati segédeszköz adatbázisok havonkénti ajánlott frissítése nem támogatott, továbbá nem tartalmazzák az újabb fejlesztések eredményeképpen előálló hibajavításokat, az extra vonalkód képzést és nyomtatást, a könnyített gyógyszer- és gyógyászati segédeszköz frissítés lehetőségét, a szakorvosi javaslat nyomtatást és a vényírás jogszabályoknak való megfelelőségét támogató funkciót sem.

Az ezekről a verziókról az ORKA 2.0.6-os verziójára való átálláshoz részletes leírást olvashatnak a www.oep.hu/orka címen található Felhasználói útmutató 2.0.x-ben. Kérjük, hogy a vonatkozó fejezetek segítségével végezzék el az új verzióra történő átállást.

Kérjük azon felhasználóinkat is, akik már letöltötték a 2.0.x-es ORKA verziók valamelyikét, frissítsék a programot a 2.0.6-os verziójúra.

Együttműködésüket köszönjük,

OEP Ártámogatási Főosztály

ORKA hírlevél 2009.09.01.

Tisztelt ORKA Felhasználók!

Kérjük, hogy azok a Felhasználók, akik a mai napon már frissítették az ORKA gyógyszeradatbázisát a szeptemberi törzzsel, a frissítést ismételjék meg (mind az internetről, mind pedig a letölthető állománnyal történt frissítés esetén).
Az újbóli frissítés elmulasztása esetén egyes gyógyszerek felírását nem engedélyezi a program emelt vagy kiemelt jogcímen történő, eü. ponthoz kötött felírás esetén.
Az okozott kellemetlenségért szíves elnézésüket kérjük.

OEP Ártámogatási Főosztály

ORKA hírlevél 2009.09.30.

Tisztelt ORKA Felhasználók,

Kérjük, hogy az októberi, 2009. október 1-től hatályos gyógyszer- és gyógyászati segédeszköz törzs (PUPHA) frissítéséhez feltétlenül frissítsék az ORKA 2.0.6-os verziót az ORKA 2.0.7-es verzióra, mivel az októberi állományban olyan adatbázis struktúra módosulás történt, amelyet az ORKA 2.0.6 nem képes kezelni. Az októberi PUPHA törzs frissítéseket 2009. október 1-én 0 órától végezhetik.

Az ORKA vényíró program verzió frissítése a szokásos módon, az ORKA_2.0.7_install.zip állomány OEP honlapról való letöltésével történik ( http://www.oep.hu/orka ). A zip állományt ki kell tömöríteni, majd az így kapott ORKA_2.0.7_install.exe állományt kell elindítani.

Az a felhasználó, akinek a gépén már megtalálható a 2.0.6-os verzió, telepítéskor válassza a meglévő alkalmazás frissítése opciót. Fontos, hogy a telepítés könyvtára mezőben mindig az az elérési út és könyvtár (mappa) legyen megadva, ahol maga a programfájl, azaz az ORKA.exe található.

A 2.0.7-es verzió fontos új funkciót tartalmaz. A jövőben abban az esetben, ha az a számítógép, amelyen az ORKA program fut, internethez van csatlakoztatva, az ORKA automatikusan képes saját maga újabb és újabb verziójának frissítésére. Így a fent leírt műveletet a jövőben már nem kell elvégezni. Az ORKA képes arra, hogy figyeljen egy online webtárhelyet, és jelezze a felhasználó felé, ha ott egy újabb ORKA verzió vált elérhetővé. Ennek feltétele, hogy a Törzsadatok / Beállítások menüpont Beállítások fülén a megfelelő jelölő négyzet be legyen állítva (a funkció nagyban hasonló az ugyanitt beállítható PUPHA törzs figyeléshez és automatikus frissítéshez).

Azok a felhasználók, akiknek az ORKA programot futtató számítógépe nincs internethez csatlakoztatva, a szokásos módon, a telepítő állomány (install.zip, illetve install.exe) letöltésével és elindításával tudják majd a továbbiakban is frissíteni az ORKA alkalmazást.

A 2.0.7-es verzió segítségével az októberi PUPHA törzs frissítése a szokásos módon zajlik.

Felhívjuk felhasználóink figyelmét, hogy a 2.0.7-es ORKA verzió nem képes még magisztrális vények, valamint többkomponensű gyógyászati segédeszközök egy vényre történő felírására, ez a funkció a hamarosan megjelenő 2.1.0-ás verzióban jelenik majd meg.

Együttműködésüket köszönjük,
OEP Ártámogatási Főosztály

ORKA hírlevél 2010.01.07.

Tisztelt ORKA Felhasználók,

Megjelent az ORKA új, 2.1.0-ás verziója.

Akik az ORKA vényíró program 2.0.7-es verziójával rendelkeznek, a programot futtató számítógép internethez van csatlakoztatva és a Törzsadatok / Beállítások menüpont Beállítások fülén bejelölték az „Új ORKA verzió keresése az interneten a program indulásakor” négyzetet, a program automatikusan felajánlja az új verzió telepítését, tehát nem kell kézzel telepíteniük.

Azok a felhasználók, akik a 2.0.7-es verziónál korábbi verzióról frissítenek vagy akiknek a számítógépe nincs internethez csatlakoztatva, illetve valamely okból kézzel szeretnék elvégezni a frissítést, a szokásos módon, a www.oep.hu/orka weboldalról letöltve a telepítőt végezhetik el a frissítést. Ilyenkor az ORKA vényíró program verzió frissítése a szokásos módon, az ORKA_2.1.0_install.zip állomány OEP honlapról való letöltésével történik. A zip állományt ki kell tömöríteni, majd az így kapott ORKA_2.1.0_install.exe állományt kell elindítani.

Új telepítéskor ugyanígy kell eljárni.

A 2.1.0-ás verzió újdonságai:

- magisztrális vényírás, igény esetén sablonok segítségével
- több gyógyászati segédeszköz egy vényre való felírhatósága több komponens esetén
- egyéb számos apróbb kiegészítés, hibajavítás

A 2.1.0-ás verzióhoz tartozó új Telepítési és Felhasználói útmutató 2010. január 8-án kerül publikálásra a www.oep.hu/orka weboldalon.

Üdvözlettel,

OEP Ártámogatási Főosztály

ORKA hírlevél 2010.01.12.

Tisztelt ORKA Felhasználók,

Felhívjuk figyelmüket, hogy azoknak a felhasználóknak, akik az elmúlt napokban frissítettek a 2.1.0-ás verzióra, a mai napon kiadott új verziót, a 2.1.1-est nem szükséges letölteniük, csak abban az esetben, ha betegadat importálási műveletet végeznek, azaz a korábbi vényíró szoftverből, az ún. OEP_vényíróból szeretnék áttölteni a betegadatokat az ORKÁ-ba. Ezen utóbbi funkció a 2.1.0-ás verzióban hibás, a hibát a 2.1.1 verzióban javítottuk.

Üdvözlettel,

OEP Ártámogatási Főosztály

ORKA hírlevél 2010.01.13.

Értesítjük tisztelt ORKA Felhasználóinkat, hogy jogszabályi változások értelmében

  • a magánorvosi jelentési kötelezettség a magánorvosok részére 2010. január 1-i hatállyal megszűnt,
  • a vényre kizárólag a páciensek születési évét lehet ráírni, illetve nyomtatni (az ORKA új páciens felvételekor a teljes dátumot kéri, de a vényre már csak az évet teszi rá),
  • nem támogatott készítmény felírásánál nem kötelező a BNO kód, illetve BNO név mezők kitöltése az ORKA programban.

Üdvözlettel,

OEP Ártámogatási Főosztály

ORKA hírlevél 2010.01.29.

Tisztelt ORKA Felhasználók,

2010. február 1-én új ORKA verzió (2.2.0-ás) kerül kiadásra.

Figyelem!

A februári gyógyszer- és gyógyászati segédeszköz törzs (PUPHA) már csak ezzel az új programverzióval működik. Ennek használatához tehát először az ORKA programot kell frissíteni, és csak utána a gyógyszer és gyógyászati segédeszköz adatbázist.

Ha egy felhasználó valamilyen ok miatt nem akarja vagy nem tudja frissíteni az ORKA programot, addig, amíg erre nincs lehetősége, a gyógyszer- és gyógyászati segédeszköz adatbázist se frissítse, átmenetileg használja a januári törzset.

Összefoglalásképpen:

A korábbi verziójú ORKA (2.1.0, 2.1.1) a januári PUPHA törzzsel, az új ORKA (2.2.0) a februári PUPHA törzzsel működik megfelelően.

Az új ORKA verzió főbb újdonságai:

  • a felírási jogosultság ellenőrzése még szofisztikáltabb módon valósul meg
  • a vényazonosító megadása a továbbiakban nem kötelező (erre a magánorvosi jelentések miatt volt eddig szükség)
  • minden beteghez kötelező a lakcím megadása (kötelező vényadat)
  • a szolgáltatóról megadandó saját adatok (nyilatkozatok) változtak, kérjük ellenőrizze, hogy a megfelelő adatok szerepelnek-e a Törzsadatok / Szolgáltató menüpontban

Korábbi változás, de nagyon sokan fordultak hozzánk egyéni megkereséssel, hibának vélve a jogszabályi változást lekövető funkciót:

  • a vényre a beteg születési ideje helyett már csak a születési éve kerülhet rá

Üdvözlettel,

OEP – Ártámogatási Főosztály

ORKA hírlevél 2010.02.26.

Tisztelt ORKA Felhasználók,

2010. február 26-án új ORKA verzió került kiadásra (v. 2.2.1).

Az új verzióban javult a magisztrális vényfelírás, továbbá pontosodott a szakvizsgától és munkahelytől függő emelt és kiemelt jogcímű felírások ellenőrzése.

Felhívjuk tisztelt Felhasználóink figyelmét, hogy új, jelentősen bővített Felhasználói útmutatót tettünk elérhetővé a szokásos linken, mely többek között a magisztrális vényfelírás leírását is tartalmazza: Felhasználói útmutató 2.2.x-es verzió

Üdvözlettel,

OEP – Ártámogatási Főosztály

ORKA hírlevél 2010.03.03.

Tisztelt ORKA Felhasználók,

Több megkeresést kaptunk azzal kapcsolatban, miszerint magánrendelésen dolgozó orvosok nem jelölik be az ORKA Felhasználói űrlapján (Törzsadatok / Szolgáltató menüpont) a Nyilatkozatok között a „Járóbeteg szakrendelésen dolgozom” opciót és ezáltal nem tudnak felírni olyan gyógyszert emelt vagy kiemelt jogcímen, amelynek felírására jogosultak lennének.

Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy ez a kitétel független attól, hogy az adott szakrendelés közfinanszírozott-e vagy magánfinanszírozású. Amennyiben az adott rendelés rendelkezik ÁNTSZ működési engedéllyel járóbetegek ellátására az adott szakmában, az a finanszírozási forrásától függetlenül járóbeteg szakrendelésnek minősül.

Üdvözlettel,

OEP – Ártámogatási Főosztály

ORKA hírlevél 2010.03.22. Segédlet a magisztrálisvényekfelírásához

Tisztelt ORKA Felhasználók!

A magisztrális vények felírásához segítségül csatoltan küldjük a PUPHA-ban szereplő alapanyagok és a FoNo-s készítmények listáját. Az ORKA-ban magisztrális vényhez összetevőt csak a PUPHA gyógyszeradatbázisban szereplő néven lehet felírni. Annak érdekében, hogy a PUPHA-ban szereplő nevet könnyebben megtalálják, kérjük, használják a csatolt lista szerinti elnevezéseket a kereséshez. Az ORKA-val felírt magisztrális készítményeket egyelőre a latin nyelv szabályaitól eltérően csak alanyesetben, azaz az adatbázisban szereplő néven tudják szerepeltetni.

Figyelmükbe ajánljuk még az alábbi linken található, az OGYI által közzétett listát, amely az alapanyagok Ph. Hg. VII. szerinti elnevezéseinek Ph. Hg. VIII. szerinti megfeleltetéseit tartalmazza. http://www.ogyi.hu/dynamic/2_2009_mag_kozlemeny.doc

Üdvözlettel,

OEP Ártámogatási Főosztály

ORKA hírlevél 2010.05.25. - új ORKA verzió (2.2.2)

Tisztelt ORKA Felhasználók!

2010. május 25-én új ORKA verzió (2.2.2) került kiadásra.

Az új verzióban új funkcióként megjelent a külső programmal történő kommunikáció, amely lehetővé teszi gyógyszeradatok vényíráshoz szükséges átadását az ORKA részére. Bővebb leírást a Felhasználói útmutató 12. pontjában olvashatnak.

Fontos! Az ORKA csak az arra felkészített programokkal képes kommunikációra! Arról, hogy az egyes szoftverek alkalmasak-e az ORKA-val történő adatcserére a programok készítőjénél érdeklődhetnek.

A jelenlegi verzióban javítottuk a latin számok szöveges feltüntetését, a bontott dobozos készítmények felírását és a magisztrális felírással, illetve magisztrális sablonnal kapcsolatban jelzett hibákat. A PUPHA gyógyszer- és gyógyászati segédeszköztörzs frissítésnél módosítottuk az ellenőrzést, így az ORKA minden esetben figyelmeztet, ha a frissítés nem teljes körű.

Üdvözlettel,

OEP - Ártámogatási Főosztály

ORKA hírlevél 2010.07.26. - új ORKA verzió (3.0.0)

Tisztelt ORKA Felhasználók!

2010. július 26-án új ORKA verzió (3.0.0) kerül kiadásra.

Az új verzióban a szakvizsgák ellenőrzése, a jogszabályoknak megfelelően, a PUPHA törzsben szereplő adatok alapján történik. Amennyiben az Ön által, az ORKA felületén megadott szakvizsgák és a nyilvántartásban szereplő adatok különböznek, kérjük, az EEKH-nál rendezze szakvizsgái nyilvántartását.

Új funkcióként megjelent a betegellátás dokumentálását szolgáló modul, melynek leírását a Felhasználói útmutató 11. pontjában találják. További újítások: az ellátás dokumentációját tartalmazó Ambuláns lap nyomtatása, ORKA betegadatainak exportálása és importálása, pácienskereső és betegkarton módosítása, rendszeresen szedett készítmények kategorizálása, némileg módosított felhasználói felület.

Fontos! Az új ORKA verzió helyes működése érdekében a telepítés/frissítés után mindenképpen végezzék el a Gyógyszeradatbázis frissítését is a Törzsadatok, Termékadatok menüpontban!

Kérjük, tanulmányozzák át a Felhasználói útmutatót!

Üdvözlettel,
OEP Ártámogatási Főosztály

ORKA hírlevél 2010.07.30. - új ORKA verzió (3.0.1)

Tisztelt ORKA Felhasználók!

2010. július 30-án új ORKA verzió került kiadásra.

Az új 3.0.1-es ORKA verzióban az emelt és kiemelt jogcímen történő felíráshoz szükséges munkahelyre vonatkozó adatoknál a Menopausa és osteoporosis, valamint a Diabetológiai szakrendelés munkahelyek is megadhatóak. A visszamenőleges vényrögzítés időkorlátja három hónapra módosult.

A frissítés után, kérjük, ellenőrizzék le a Törzsadatok, Szolgáltató menüpontban, a Nyilatkozatok és a Szakvizsga blokkokban megadott adataikat!

Üdvözlettel,

OEP Ártámogatási Főosztály

ORKA hírlevél 2010.09.29. - új ORKA verzió (3.0.3)

Tisztelt ORKA Felhasználók!

2010. szeptember 28-án új ORKA verzió (3.0.3) került kiadásra. Az új verzióban a felhasználói visszajelzések alapján javítottuk az ORKA-TETFOG lakcím-átadással, valamint a régi vények nyomtatásával kapcsolatban jelzett hibákat, valamint növeltük az Ellátás lap Panasz, Státusz és Terápia mezőinek méretét. Az Ambuláns lap alapbeállítások esetén egy példányban kerül nyomtatásra, az egyes mezők megjelenítési problémái is javításra kerültek. A GYSE felületen az Utasítás mezőben rögzíthetik a vényhez kapcsolódó megjegyzéseket, a keresőben többletinformációként megjelenik az ISO megnevezés is.

Üdvözlettel,

OEP Ártámogatási Főosztály

ORKA hírlevél 2011.01.24.

Tisztelt ORKA Felhasználók!

2011. január 24-én új ORKA verzió (3.1.0) került kiadásra.

Az új verzióban az ORKA külső vényíró modulként történő meghívását fejlesztettük tovább. A 3.1.0-ás verzióban a gyógyszeradatok átadásán kívül lehetőség van páciensadatok átadására, illetve a vényadatok exportálására is. A külső programmal a kommunikáció csak az arra felkészített szoftverekkel lehetséges. Bővebb információért az orka@oep.hu e-mail címen érdeklődhetnek.

Üdvözlettel,

OEP Ártámogatási Főosztály

Tájékoztató a vényellátás április 1-jétől várható változásairól

Forrás: http://www.oep.hu/pls/portal/docs/PAGE/SZAKMA/OEPHUSZAK_EUSZOLG/GYOGYSZE...

2009. április 1-jétől megváltozik az orvosi vényellátás rendszere, illetve a vények képe. A korábbi időszakok tapasztalataira építve hatékonyabbá, egyszerűbbé és az orvosok számára kényelmesebbé tesszük a vényrendelési és -kiszállítási folyamatokat, aminek hatására a jövőben gyorsabban és biztonságosabban fognak eljutni Önhöz a megrendelt vényei.
Jelen tájékoztatóval az a célunk, hogy Ön is időben információt kapjon a lentebb részletesen kifejtett változásokról, fel tudjon készülni azokra, és az új rendszerre való átállás az Ön számára is zökkenőmentesen történjen meg.
A legfontosabb változások a következők:
− 2009. április 1-jétől kezdődően a megrendelt vényekért Önnek nem kell fizetnie, az OEP a jövőben átvállalja a postázási költségeket.
− A kézbesítési cím megválasztását a jövőben némiképp korlátozzuk. Főszabályként minden orvos a vényén szereplő címére kérheti a megrendelt vényeket, akkor azonban, ha egyszerre több finanszírozott szolgáltatónál is alkalmazásban van, megválaszthatja, hogy melyik szolgáltató címére kéri azokat. Finanszírozott szolgáltatóhoz kapcsolódó vényeket csak finanszírozott intézménybe lehet kézbesíteni, viszont a magánrendelésre szóló, illetve a pro família vényeket az orvos kérheti finanszírozott munkahelyének címére is.
Kérjük, hogy a vényigénylő lapon a postázási címet gondosan töltse ki, mert ha nem tudja átvenni a küldeményt sem személyesen, sem pedig – ha a kézbesítő Önt a megadott kézbesítési címen nem találta – az értesítőn megjelölt átvételi helyen, akkor arra már csak a Regionális Egészségbiztosítási Pénztárak (REP) területein működő ügyfélszolgálatokon lesz módja, térítés ellenében.
− A postázott csomagban már nem fog találni vényigénylő lapot; azt vagy az OEP honlapjáról (www.oep.hu/gyogyszer) töltheti le, vagy pedig a REP ügyfélszolgálatain szerezheti be.
− 2009. április 1-jétől megszüntetjük a leporelló vények gyártását, tekintettel arra, hogy a mátrix típusú nyomtatók mára jórészt kiszorultak a használatból. Ezt igazolja az is, hogy csak az orvosok töredéke rendel ebből a típusú vényből. Ha Ön mégis ebbe a körbe tartozna, és úgy ítéli meg, hogy a lap típusú vényekre történő átállás sok időt igényel, akkor azt javasoljuk, hogy a betegek folyamatos
és zavartalan ellátása érdekében még 2009. március 31. előtt rendeljen leporelló típusú vényt. Ezt követően kérjük, hogy a technikai feltételekről (pl.: új nyomtatók beszerzése) gondoskodjanak a folyamatos és zavartalan betegellátás érdekében.
− A jogszabályi változásokkal összhangban, illetve a célszerűséget szem előtt tartva megváltoztatjuk a vény előlapjának egyes feliratait, illetve új mezőket hozunk létre. A vények ez irányú módosításai azonban nem érintik a jelenleg használatban lévő vényeket, tehát nem szükséges lecserélni őket. Funkcionálisan a régi és az új vények megegyeznek egymással, így a jelenleg használatban lévő programokat sem szükséges módosítani az új vényekre való áttérés kapcsán. A vénykép változásai tételesen a következők:
o Az orvos adatai között a jövőben nem szerepel az ÁNTSZ-engedély száma. Ugyanitt az „Ágazati az.kód” elnevezés „Kilencjegyű azonosító”-ra változik a közérthetőség érdekében.
o Változnak a jogcímek annak érdekében, hogy összhangba kerüljenek a támogatási kategória megnevezésével: az „Általános” jogcím megnevezését felváltja a „Normatív” elnevezés, az „EÜ. rend.” helyére „Eü. kiemelt”, az „EÜ tér.köt.” helyére „Eü. emelt” szöveg kerül. Mindezek technikai jellegű, de a pontos vénykitöltést segítő változások.
o Új jogcímként jelenik meg az „Egyedi tám.” jogcím, mely már régóta létező támogatási forma, ugyanakkor eddig nem volt lehetőség külön jelölni a vényen, és ez sok esetben hibás jogcím-megjelölést okozott.
o 2009. január 1-jétől, amennyiben szakorvos javaslata alapján történik a rendelés emelt és kiemelt támogatással, akkora a vényen fel kell tüntetni a szakorvosi javaslatot tevő orvos pecsétszámát, illetve a javaslat kiállításának dátumát. Annak érdekében, hogy az orvosok minél könnyebben tudjanak ehhez az új szabályhoz alkalmazkodni, már áprilistól kijelölt helyet biztosítunk a vényen e célra.
o Számos orvos kérésének eleget téve a vényen kijelöltük a naplószám helyét is, azonban ennek kitöltése a továbbiakban is csak a jogszabályban meghatározott esetekben lesz kötelező (pl. ha krónikus betegség esetén több hónapra elegendő gyógyszermennyiséget rendel az orvos).
o A gyakorlatban sokszor előfordul, hogy nem maga a beteg váltja ki a vényt, ezért a beteg, illetve a termék átvevőjének aláírásához külön helyet biztosítunk.
o Változik a taxa: az új vényeken kizárólag a kiadás dátuma, illetve a termék kiadójának és a retaxát végző személynek a kézjegye kell hogy szerepeljen.
o A vény hosszabbá válik annak érdekében, hogy helyet kaphasson rajta az 53/2007. (XII. 7.) rendelet 1. mellékletében specifikált „extra vonalkód”.
− A vény hátoldalára a beteg számára hasznos információkat tartalmazó tájékoztató szöveget helyezünk oly módon, hogy hely marad a hátlapon esetlegesen feltüntetendő nyilatkozatoknak. A tájékozató szöveg ismerteti többek között a vény funkcióját, felhasználhatóságának szabályait, illetve a gyógyszerrendelés esetén fontos speciális tudnivalókat.
Szeretnénk kiemelten hangsúlyozni azt, hogy a fenti változások ellenére a 2008. április 1. előtt rendelt vények továbbra is felhasználhatóak maradnak, az új típusú és a régi vényekre ugyanazok az előírások vonatkoznak.

Értesítés a magánorvosi vényjelentési kötelezettség megszűnéséről

Az Országos Fogászati és Szájsebészeti Szakfelügyelet 2009. első negyedévében jelezte az Egészségügyi Minisztériumnak és az Országos Egészségbiztosítási Pénztárnak hogy, a magánorvosok vényjelentési kötelezettsége szükségtelen.
Ennek okai:
1.Az összes gyógyszerrendeléssel kapcsolatos adat megtalálható az OEP gyógyszeradatbázisát nyilvántartó szerverén, mivel a gyógyszertárakban rögzítik az adatokat.
2.Az orvos által felírt gyógyszereket nem minden esetben váltják ki, így az orvosok által beküldött jelentés eltérhet a gyógyszertárakban rögzített adatoktól.

A 2009-ben történt törvénymódosítás szerint az 1997. LXXXIII törvényből kivették a 79/a § (3) bekezdést, mely a vényjelentési kötelezettséget előírta. A módosítás 2010. január 1-jei hatállyal lép életbe.
Ez azt jelenti, hogy 2010. január 1. után nem kell a negyedéves magánorvosi vényjelentéseket beküldeni. A módosítást az Országos Egészségbiztosítási Pénztár megerősítette.

Budapest, 2010. január 10.
Dr. Kivovics Péter
Egyetemi Docens
Az Orvostudomány Kandidátusa
Országos Fogászati és Szájsebészeti Szakfelügyelő Főorvos

Dr. Kuhajda István
Budapesti Fogászati és Szájsebészeti Szakfelügyelő Főorvos
Országos Fogászati és Szájsebészeti Szakfelügyelő Főorvos helyettes

www.ofszsz.hu